JelenHaz
Kedd, 2019. augusztus 20., 15.46

Kudarcok

Kudarc hátán kudarc, újabb és újabb.

Egyre világosabbá válik, hogy a Ponta-kormány, bár jobb lábbal, megelőlegezett népszerűséggel lépett a végrehajtó hatalomba, jobbára csak a balkezét és ballábát tudja használni, szinte semmi sem sikerül neki, s kénytelen volt eredeti, nagy ívű terveiről is lemondani.

Tervezett alkotmánymódosítást, nagy tam-tammal hozzá is kezdett, de kísérlete olyan nagy politikai és társadalmi ellenállásba ütközött, hogy, ideiglenesen legalábbis, kénytelen volt lemondani ambiciózus, sok melléfogással fertőzött tervéről.

Megígérte az ország új területi átszervezését, amely régiók alapján decentralizálta volna az országot, a döntéshozatalt közelebb vitte volna az állampolgárokhoz, hogy ne valamelyik magasságos bukaresti hivatalban döntsék el továbbra is még azt is, hogy milyen színű legyen a kilincs egy Isten háta mögötti település iskolájában, s hogy melyik kormánypárti megyei főmufti második unokahúgára bízzák ott a takarítás nemes feladatát.

Kudarcba fulladt az új régiók kialakítása is, s a látszat és bizonyos olcsó nacionalista propaganda ellenére, elsősorban nem a kényes székelyföldi kérdés miatt, a megyék és megyei újbárók többsége nem mutatkozott hajlandónak másodrendű területté válni.

Szégyenletes és társadalmilag robbanékony eseménnyé vált az Oltchim ambiciózus privatizálási terve is, akárcsak, amint az hétfőn véglegesen nyilvánvalóvá vált, a vasút áruforgalmazási részlegének magánosítása is, ami miatt pedig a kormánynak (és az országnak) a Nemzetközi Valutaalappal is meggyűlik a baja, annak ellenére, hogy véleményünk, és számos gazdasági szakember nézete szerint is a vasutat, mint stratégiai intézményt egyáltalán nem kellene privatizálni.

Nem soroljuk tovább a kudarcokat, bár azok száma végtelen, kezdve a fuccsba ment autópályaügyektől a verespataki kétkulacsos dadogásig.

Mindezek után nem lehet csodálkozni azon, hogy a Ponta-kormány nap mint nap veszít népszerűségéből, s a miniszterelnök népszerűsége is lezuhant 29 százalékról 25-re egy szeptember végén, október elején végzett felmérés szerint, amivel azonban még mindig toronymagasan vezet politikustársaival szemben.

Szomorú, akár tragikussá is válhat, hogy ez az ország – amely természetileg olyan gazdag, hogy könnyen virágozhatna és lehetne a nagyvilág számára is irigylésre méltó – képtelen éleslátó, rátermett vezetőket kitermelni.

Szürke, szerencselovag, sógorság-komaság miatt előléptetett véletlen-politikusocskák helyett valódi államférfiakat.

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image

Jelen
Puskel Péter
Communitas
'