JelenHaz
Péntek, 2019. május 24., 07.52

Hárman a sok kiváló közül

Az aradi egészségügy egykori szolgálóiról szóló januári cikkemre reagált Izraelből Háber András mérnök, egykori földink – „sok régi emléket, számos ismerőst juttatott eszébe” az írás.


Külföldi olvasónk, aki a világhálón át élénk figyelemmel kíséri mindazt, ami ifjúsága városában történik, hasznos adatokkal egészítette ki az egykori neves aradi orvosok rövid életpályájáról rendelkező dokumentációmat.

Háber András dr. Löwinger Miksát említi, aki 55 éven át volt gyakorló orvos, és teljesen vagyontalanul halt meg. Ez ma már teljesen abszurdumnak tűnik, de a két világháború közötti időszakban is ritka kivételnek számított. 

Félévszázados jubileumán 1938-ban az egykori pesti Alma Mater aranydiplomával jutalmazta az aradi közkórház főorvosát, Lőwinger Miksát, aki mellett tucatnyi neves fiatal orvos „nőtt fel” az évtizedek során: dr. Pescariu, dr. Palágyi, dr. Téthi, dr. Cornelia Moga, dr. Salamon. 

A főorvos rendkívül népszerű ember volt, nem véletlen, hogy azon a kivételes évfordulón kollégái nemcsak ünnepelték, hanem valamennyien aláírták a helyi orvostársadalom doyenjének szánt ajándékot.

Egy időben dr. Lőwinger szemére vetették, hogy kiváló szónoki képessége, szuggesztivitása és empátiakészsége ellenére távol marad a közélettől, és csak hivatásának él. Akkor elvállalta az aradi orvosegyesület elnökségét, és ennek a tisztségnek a második világháborút megelőző rasszista törvények életbelépéséig becsülettel eleget tett.

Ígéretesen indult, ám tragikusan rövid volt dr. Lukáts Jenő gyermekorvos pályája.

Budapesten született, s tanulmányai után az egyetem korbonctani intézetében, majd a Szent László Kórházban volt gyakorló orvos. Az első világháború előtt került Aradra, a gyermekkórház igazgató-főorvosa lett. Az első világháborúban katonaorvosként a frontra került, majd ismét igazgató-főorvos a gyermekkórházban Aradon.Ötvenéves volt, amikor autója kigyulladt és dr. Lukáts súlyos égési sebeket szenvedett. A sérüléseket kiheverte, de szívét a baleset annyira megviselte, hogy két év múlva meghalt.

Rendhagyó volt egy tudós aradi gyógyszerész pályája. Dr. Wild Lajos (Wild Endre minorita páter testvéröccse) Aradon végezte középiskolai tanulmányait, majd Budapesten gyógyszerész diplomát szerzett. Szülővárosában több patikában dolgozott, de az első világháború alatti frontszolgálata idején tüdőbeteg lett. Megromlott egészségi állapota döntően befolyásolta sorsának további alakulását. Budapestre került, és pályamódosításra szánta el magát. 

Titkári állást vállalt a brazíliai konzulátuson, ahol a dél-amerikai magyarok ügyeit intézte. Aztán, amint a klíma enyhítette betegségét, Sao Paulóban tovább tanult és az orvosi diplomát is megszerezte. Behatóan tanulmányozta a trópusi betegségeket, szaklapokban publikált, néhány év alatt ismert lett. Egy aszpirinhez hasonlatos láz- és fájdalomcsillapító gyógyszert kísérletezett ki, amelyet Pastilhas Wild néven szabadalmaztatott. Emiatt a németországi Bayer cég beperelte, de Wild megnyerte a pert és népszerűsége a tetőfokra hágott. Nemcsak választott új hazájában. 

A Sao Pauló-i világkiállításon 1936-ban a brazil egészségügyi pavilon berendezésével bízták meg és a kiállítás nemzetközi szakbizottsága négy aranydiplomával jutalmazta a trópusi betegségeket gyógyító termékeit. 

Wild Lajos Brazíliáról írt élményeit szerzetes bátyja a Vasárnap című aradi folyóiratban Brazíliai levelek címen jelentette meg, majd kötetben is kiadta 1936-ban.

A tudós aradi gyógyszerész 1960-ban hunyt el Brazíliában.

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Hozzászólt: BGJ / Csütörtök, 2010. április 29., 00.03 Válaszoljál rá! Válaszoljál rá!

off topic ! Peter, boldog nevnapot !

Jelen
Puskel Péter
Communitas
'