Fresh Corner
Kedd, 2019. április 23., 07.07

Puskel Péter

Szerda, 2012. november 07., 15.00 (1 hozzászólás)
Hatványozottan felelősségteljes és hálátlan feladat az elődökről véleményt mondani. Az aradi sajtó bő 150 éve alatt jó tollú, bátor hangú újságírók, publicisták tucatjai űzték ezt a szép hivatást. »

Péntek, 2012. augusztus 17., 19.30 (0 hozzászólás)
Szűkszavú újsághír előzte meg Arad új nyári mo­zi­já­nak, színházának a fela­va­tását, még sajtóberkekben se tudtak az elők­és­zü­le­tek­ről. A titkolózás okait most kár firtatni, aligha lehet hét­köznapi esemény mifelénk a kultúra egy újabb hajléká­nak átadása. »

Péntek, 2012. augusztus 10., 19.20 (1 hozzászólás)
A londoni olimpiai játékok késztettek arra, hogy angol modellek helyi vonzatait keressem. Könnyen adódott a minta. »

Péntek, 2012. július 13., 07.00 (0 hozzászólás)
Kereken száz évvel ezelőtt, 1912. július 14-én Aurel Vlaicu, a román és a nemzetközi aviatika egyik úttörője sikeres légi bemutatót tartott a Csálai erdő melletti mezőn, a mai repülőtér környékén. »

Hétfõ, 2012. július 02., 20.10 (0 hozzászólás)
Életének 109. évében a napokban elhunyt Arad legidősebb polgára, Szegő Erzsi néni. A hír csak közvetett csatornán, aradi szomszédai révén érkezett hozzám, hiszen a Matuzsálem korú hölgy egy ideje budapesti rokonainál élt. »

Csütörtök, 2012. június 14., 14.16 (0 hozzászólás)
A napokban ünnepelte fennállásának 60. évfordulóját a Gyermekpalota. A felnőttek két-három nemzedéke is csak legújabb, esetleg korábbi nevén, „pionírházként” ismeri a főtér egyik legszebb épületét, amely a 19. század utolsó két évtizedétől az Andrényi család lakhelyéül szolgált. »

Szerda, 2012. május 09., 21.12 (0 hozzászólás)
Százhetven évvel ezelőtt, 1842. augusztus 24-én országos visszhangú eseménynek számított a Duna pesti és budai oldalát összekötő Lánchíd alapkövének lehelyezése. A régen esedékes építkezést Széchenyi István kezdeményezte. A kivitelezést William Thierney Clark angol mérnök tervei alapján névrokona, Adam Clark mérnök vezette. »

Kedd, 2012. március 20., 17.00 (1 hozzászólás)
Kár lenne azon vitatkozni, hogy az utcai bútorzat vagy a városi infrastruktúra részei-e a hirdetőoszlopok vagy az utcai lámpatestek. Ez utóbbi kétségtelen, hogy az infrastruktúra része (is). De az sem mindegy, hogy egyszerű fém- vagy betonoszlopra szerelik a világító testet vagy formatervezett, tetszetős, az utca küllemét emelő oszlopra. »

Péntek, 2012. március 02., 20.53 (3 hozzászólás)
Kereken 100 éve épült fel Arad egyik legszebb középülete, a Bohus-palota. »

Jávor Pál
Hétfõ, 2012. január 30., 21.04 (4 hozzászólás)
Néhai Kovách Géza mondta egyszer: a helytörténeti évfordulók arra jók, hogy az emberek emlékezzenek és emlékeztessenek azokra, akiknek köszönhetően büszkék szülőföldjükre és elődeikre. »

Szerda, 2012. január 11., 19.17 (0 hozzászólás)
Mint ahogy lapunk megírta, e hónapban 135 éves Arad egyik emblematikus középülete, a városháza. Még csak kamaszkorban jár, ha mondjuk Brassó vagy Nagyszeben hasonló rendeltetésű intézményeinek székházához hasonlítjuk. »

Péntek, 2011. december 02., 20.40 (0 hozzászólás)
Sokan mondogatják, túl sok manapság az alapítvány, civilszervezet. Többségük fölösleges, csak arra jó, hogy pártok vagy érdekvédelmi szervezetek bizonyos tevékenységének törvényes látszatát keltsék, vagy civil támogatottságát sugallják. Netán lehetővé tegyék bizonyos pályázati pénzek lehívását. »

Hétfõ, 2011. november 07., 20.49 (0 hozzászólás)
Aligha van rá esély, hogy valaha többet tudjunk meg Liszt Ferenc 1846 novemberében tartott két aradi hangversenyéről, mint, amit már eddig is feltárt a helytörténeti kutatás. Némi pluszinformációt nyújt ifj. Somsich Andor 1925-ben megjelent Liszt Ferenc élete című könyve. »

Szerda, 2011. október 05., 14.32 (0 hozzászólás)
Az Ereklye Múzeum létrejöttéről szóló nagy ívű előadás, a tárgyi és írásos dokumentumok egy részének kiállítása előzte meg a szabadságharc 162. évfordulójának idei ünnepségeit. »

Szerda, 2011. szeptember 28., 15.53 (0 hozzászólás)
Korának egyik ünnepelt írója volt. Gondolatgazdag publicisztikája, tiszavirág életű magazinja utat nyitott az erdélyi avantgárd térhódításához, regényei több kiadást megértek. »

Csütörtök, 2011. augusztus 25., 16.23 (0 hozzászólás)
A vártnál nagyobb cécóval avatták fel az állomás előtti téren a városnapok alkalmából közszemlére helyezett, teljességgel román tervezésű és gyártású öreg mozdonyt. »

Kedd, 2011. augusztus 02., 00.46 (0 hozzászólás)
Az átkosban a meglehetősen elhanyagolt és lepusztított Menyházát évente egyszer a Zaránd vidéki folklórfesztivállal próbálták sikertelenül feldobni. Katonaság, népség özönlött azon az augusztusi hét végén a festői fürdőhelyre, valóságos szeméthegyeket hagyva maga után. »

Csütörtök, 2011. július 14., 15.00 (2 hozzászólás)
Néhány érdekes részlet az ősszel a 92. évébe lépő egykori római katolikus főgimnázium indulásáról. »

Kedd, 2011. június 28., 14.13 (1 hozzászólás)
Számos nyomós érv szól Temesvár jelölése mellett az Európa kulturális fővárosa cím elhódításáért induló hazai versengésben. Ha nagyon erőltetjük, ide tartozik kollegánk által igen találóan fogalmazott „futballőrület” is. »

Kedd, 2011. június 21., 20.16 (0 hozzászólás)
A két világháború közötti Erdélyben a ’30-as évek második felében terjedtek el a sajtóperek. Az abszolút csúcs Szász Endre, a kolozsvári Keleti Újság főszerkesztőjének a nevéhez fűződik. »

Kedd, 2011. május 03., 14.24 (0 hozzászólás)
A patinás aradi sportegyesületek a „hőskorban” joggal tartottak attól, hogy az egyre népszerűbb labdarúgás elhódítja az addig divatos sportágaktól – tornától, atlétikától, lövészettől, kerékpározástól – a fiatalokat. »

Kedd, 2011. február 01., 18.10 (5 hozzászólás)
A Gutenberg-galaxis hullócsillagai válságos időkben gyakrabban cikáznak az esti égbolton. Hétfő óta közéjük tartozik az egyik népszerű és tartásos román napilap, az Observator. »

Vasárnap, 2010. június 06., 18.49 (0 hozzászólás)
Nagyiratoson jó pár éve közösségmegmozgató ereje van az egyivásúak hagyományos találkozóinak. E kor- és sorstársi összejövetelek mind erősebb pillérei az együvétartozásnak és a sorsközösségnek. »

Szombat, 2010. május 22., 06.00 (2 hozzászólás)
Megbomlott elméje miatt a kivégzéstől megmenekült, de pár hónap múlva a tömlöcében elhunyt Lenkey János tábornok síremlékét 1863 szeptember 8-án szentelték fel a mai tisztviselő telep helyén elterülő ótemetőben. Rózsaszínű, nem túl díszes sírkő emlékeztetett a vértanú főtisztre. »

Vasárnap, 2010. május 16., 18.32 (0 hozzászólás)
Az aradi szerb közösség több kiemelkedő tagjának élete és munkássága szorosan összefonódott a város kultúrtörténetével. A Tekelia (Techelia, Tököli) család, Arszits polgármester és neje, Eusztachia, a szerb irodalom első költőnője, vagy később a Tabakovitsok nagyon sokat tettek a városért. »

Vasárnap, 2010. május 09., 18.58 (1 hozzászólás)
Olvasom az egyik helyi napilapban, hogy a helyi közgazdasági főgimnáziumban megünnepelték az intézet fennállásának 125. évfordulóját. »

Hétfõ, 2010. május 03., 21.23 (1 hozzászólás)
Napjainkban, amikor példátlan és méltatlan etikai és anyagi vonzatú ellentétek választóvonalként osztják szekértáborokra az aradi evangélikusokat, nagyon időszerű felidézni egy példaértékű egyházfő életét. »

Kedd, 2010. április 27., 14.11 (1 hozzászólás)
Az aradi egészségügy egykori szolgálóiról szóló januári cikkemre reagált Izraelből Háber András mérnök, egykori földink – „sok régi emléket, számos ismerőst juttatott eszébe” az írás. »


Jelen
Puskel Péter
Communitas
'