JelenHaz
Kedd, 2019. május 21., 04.22
Aradi történetek, emberek

Két évszázad örömével és bajával

Életének 109. évében a napokban elhunyt Arad legidősebb polgára, Szegő Erzsi néni.

A hír csak közvetett csatornán, aradi szomszédai révén érkezett hozzám, hiszen a Matuzsálem korú hölgy egy ideje budapesti rokonainál élt.

Pár évvel ezelőtt még riportfilm készült róla, s akkoriban még gyakran utazott fel aradi otthonából Pesten élő húgához.

Amióta világ a világ, az embernek, amikor matuzsálem korú sorstársairól hall, olvas vagy szerencsésebb esetben közvetlen kapcsolatba kerül velük, megfordul a fejében az örök kérdés: vajon mi a lehet a titka hosszú életüknek: öröklött adottság,  mértékletes életmód,  kötél-idegrendszer, derűs életszemlélet?

A matuzsálemek válaszait is fenntartással fogadhatjuk. Talán ők se tudatosan alakították életüket. Csak egyszerűen így hozta a sors.

Sok évvel ezelőtt magam is feltettem a dőre kérdést Bochdanovitz Zoltán ügyvédnek, aki 105 évesként addig Arad legidősebb polgárának számított. Humora akkor se hagyta cserben. Azt válaszolta: hosszú élete annak köszönhető, hogy szerette a jó kártyapartikat, a sakkot, a kuglit, meg hát a magas adrenalin-színttel járó izgalmas pereket. No meg világ életében utálta a feletteseit. Egészséges életmód? A cigarettát 62 éves korában tette le végleg, addig viszont sokat füstölt.

Az igen magas kort megélt aradiak lajstromában a harmadik helyen következik az Odobescu utcában élt Fekete Veronika, akit 2005-ben 104. születésnapján a város nevében Bognár Levente alpolgármester, illetve lapunk munkatársa köszöntött fel. Özv. Lipták Imréné életének 104. évében, egy évvel korábban hunyt el. Pantea Crăciun nyugalmazott csendőr tavaly töltötte be a 101. életévét. Gheorghe Suma ugyancsak 2005-ben halt meg. Ő is 101 évet élt.

Magyarországon hunyt el életének 102. évében Neusatz József főkönyvelő, aki 95 évig aradi lakos volt.  Ugyanilyen magas kort ért meg az 1970-es években elhunyt Faludy Károly színész és amatőr repülőkonstruktőr.

A százasok névsora sokkal bővebb: Uzsora Virág, Grósz Etelka, Ecaterina Glogoviceanu, Nyéki Ilona. És a lista bizonyára nem teljes.

Köztünk van még a 102 éves Bérczi Ferenc kántortanító, egykori kisiratosi iskolaigazgató.

És ne feledjük el a ma is dolgozó, cikkeket, memoárt, könyvet író, életbölcsességét nemzedékekkel megosztó Kövér Gábort, az egykori Aradi Katolikus Főgimnázium legidősebb növendékét. Augusztusban tölti be a 102. életévét. A rekordok könyvében ezért lenne méltó helye, mert 98 éves korában jelentette meg az első könyvét. Hasonló sikeres kísérletről ilyen hajlott korban nemigen van tudomásunk.

És milyen szép példa arra, hogy ez a matuzsálemi kor nem jelent feltétlen passzivitást, teljes visszavonulást.

Annál is inkább, mert aligha élünk olyan időket, amelyek a sikereket és a kudarcokat is az élet szerves részeként felfogó életfelfogás „malmára hajtanák a vizet.”

A sikerorientáltságú világ nyomasztó lelki teher, amely a legerősebb idegrendszert is képes felőrölni.

De ezek a tiszteletre méltó idős emberek az előző század két világháborúját, országcsonkítását, gazdasági válságát, ki- és betelepítéseit, diktatúráit és az ezekkel járó állandó bizonytalanságot és kiszolgáltatottságot milyen bámulatos lelki erővel élték át?

No ez az, amelynek a titkát – ha egyáltalán van ilyen – sose tudjuk meg.

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image

Jelen
Puskel Péter
Communitas
'