Vasárnap, 2018. december 16., 09.53

Ujj János

Csütörtök, 2013. szeptember 12., 19.32 (0 hozzászólás)
Ebben az országban minden lecseng egyszer. Elfelejtődnek a korrupciós botrányok, az elfecsérelt uniós pénzek, a cigaretta-ügy, a kiárusított flotta. Az amerikai Bechtel céggel kötött állami szerződéseket még keresik ugyan, de nem biztos, hogy megtalálják. És pont kerül a kóbor kutyák ügyére is. Még a verespataki beruházás jóváhagyását is elódázzák valahogy, mert a hatalom kénytelen lesz engedni a tömegek nyomásának, így kozmetikázva alaposan megcsappant népszerűségét. »

Vasárnap, 2013. augusztus 11., 22.11 (0 hozzászólás)
Közeledik augusztus 21., Arad napja. Köztudott: a városi tanács azt választotta a település napjának, amikor 1834-ben báró Orczy Lőrinc meghozta Bécsből a szabad királyi város rangot odaítélő szabadalomlevelet. Akkor a városban egy hétig tartó ünnepséggel köszöntötték az eseményt. Az akkoriak tudták, miért. »

Péntek, 2013. július 26., 16.20 (0 hozzászólás)
Néhány évvel ezelőtt a helyi napilapban közöltem egy jegyzetet, amelyben – hegyaljai személyes tapasztalataim alapján – felvetettem, hogy milyen rossz gazda az állam. Mert letarolta csodálatos erdeinket, s helyébe nem ültetett semmit. A tarvágások talaját pedig lemossa a víz, mint Kovászin (Kovaszincon) is. »

Péntek, 2010. május 28., 13.21 (0 hozzászólás)
Akik látták a csíksomlyói zarándoklatról készített teljes riportot, azok valószínűleg észrevették a GySEV Taurus mozdonyára ragasztott egyik logót: Merjünk nagyok lenni! »

Csütörtök, 2010. május 20., 15.16 (6 hozzászólás)
Azt hiszem, azok számára, akik végigélték az elmúlt hat-nyolc évtizedet vagy ismerik annak történetét, nem mondok újdonságot, amikor kijelentem: a Mindenható nem kényeztetett el bennünket tehetséges politikusokkal. »

Vasárnap, 2010. május 16., 15.37 (0 hozzászólás)
Néhány nap alatt kétszer is találkoztam az erdélyi kettős nyelvhasználat kérdésével. »

Vasárnap, 2010. május 09., 15.48 (0 hozzászólás)
Ballagási ünnepség az anyaország egyik középnagyságú városa neves gimnáziumában. Négy párhuzamos osztályban közel 120 csinos, okos, mosolygó fiatal búcsúzik az alma matertől. Öröm végignézni rajtuk. Optimizmusuk, lelkesedésük láttán dagad a kebel a reménytől, hogy a nemzet aggasztó népességfogyásának dacára azért lesz magyar jövő. »

Csütörtök, 2010. április 29., 20.26 (0 hozzászólás)
Olvasom, hogy Magyarország lakosságának mindössze hét százaléka végez valamilyen testmozgást. A hétszázezer „mozgó” polgár közé beleszámították az élsportolókat, de a hétvégi túrázókat, esti kocogókat is. Elképesztően kevés egy (alig néhány évtizede) sportnemzetnek számító népnél! »

Csütörtök, 2010. április 22., 21.07 (2 hozzászólás)
Egyik, több mint fél éve Nyugaton dolgozó egykori tanítványom odakint készített felvételeit nézegetem az interneten. Most áradozhatnék arról, hogy milyen tiszták a német városok. »

Szerda, 2010. április 14., 18.10 (3 hozzászólás)
Olvasom a sajtóban, látom a televízióban, hogy a Keresztelő Szent János tiszteletére szentelt torinói dómban a közelmúltban ünnepélyes szentmisével megnyitották a Torinói halotti lepel közszemlére tételét. »

Csütörtök, 2010. április 01., 20.20 (3 hozzászólás)
Nem mondok újdonságot senkinek, ha kijelentem, hogy az elmúlt évtizedekben többségben igencsak megfeledkezünk keresztényi szokásainkról. Elődeink, még egy-két évszázaddal ezelőtt is a templomok előtt kötelezően keresztet vetettek vagy fejet hajtottak, az útszéli kereszteknél megálltak és elmondtak egy imát. »

Vasárnap, 2010. március 28., 20.59 (0 hozzászólás)
Azt hiszem, nem tévedek, amikor feltételezem, hogy még akadnak néhányan, akik emlékeznek az ’50-es években Kovács XIII. János őrmester jelentésének gépírásos sokszorosításban terjesztett változatára. »

Péntek, 2010. március 19., 19.42 (0 hozzászólás)
Manapság beszélgetéseim közben akarva-akaratlan is minduntalan a politikára terelődik a szó. Mert a médiában mást sem lát, hall a hazai halandó, mint kormánypárti és ellenzéki politikusok acsarkodását, torzsalkodását. »

Csütörtök, 2010. március 11., 21.18 (3 hozzászólás)
Látva az Európai Unió országainak szaporodó gazdasági nehézségeit, egy nyugati közgazdász nemrég megjósolta, hogy a szervezet tíz éven belül összeomlik. Mert az eredmények messze elmaradnak a vártaktól. Miért? »

Szerda, 2010. március 03., 20.37 (2 hozzászólás)
Egyszer már feszegettem az ügyet, de mivel évek óta nem történt változás, ismét megpendítem az aradi temetők helyzetét. Azt, hogy tavasszal és ősszel tarthatatlan állapotok uralkodnak a város két legnagyobb köztemetőjében. »

Csütörtök, 2010. február 25., 19.29 (1 hozzászólás)
Azt hiszem, ebben az országban az a fogalom, hogy közvagyon iránti felelősség, végleg eltűnt a köztudatból. A négy évtizedes kommunista uralom kiölte azt a polgárokból. Mert megszokták, hogy ami a mienk, abból ki lehet venni, azt el lehet tulajdonítani, zsebre lehet tenni. »

Csütörtök, 2010. február 18., 15.15 (13 hozzászólás)
Azt hiszem, amióta megjelent a jelenlegi kormány oktatásügyi reformtervezetének a szövege, minden pedagógus átérzi, hogy katasztrófa előtt áll a hazai nemzetiségi iskolarendszer. »

Péntek, 2010. február 12., 14.50 (1 hozzászólás)
Azt hiszem, nem tévedek, ha állítom: az EU vezetői immár úgy bánják azt, hogy Közép- és Kelet-Európa államait túl korán felvették a tagállamok sorába, mint a kutya, amely kilencet fialt. »

Szombat, 2010. február 06., 14.44 (0 hozzászólás)
Az én generációm tagjai közül mindazok, akik a középiskolában rendszeres testedzést végeztek, a mai napig hűek maradtak a sporthoz. (Nem is szólva örökifjú tanárunkról, aki nyaranta most is kétnaponként teniszezik a Maros-parti salakpályákon. »

Péntek, 2010. január 29., 19.44 (0 hozzászólás)
Több mint egy héten keresztül minden hírműsor rádióban, televízióban a haiti földrengéssel kezdődött. A földmozgás óriási pusztítást végzett a mintegy hét és fél milliós szigetállamban. »

Péntek, 2010. január 22., 16.52 (0 hozzászólás)
Olvasom, hogy az egyik afrikai állam az egész kontinenst átszelő, 15 km széles erdősáv telepítését kezdeményezte a Szahara terjedésének megakadályozására. Jobb később… »

Csütörtök, 2010. január 14., 09.55 (2 hozzászólás)
Kedves ismerősöm érdeklődik, hogy van-e bankszámlám egy bizonyos pénzintézetben. Mondom, nincs, mert… »

Kedd, 2010. január 05., 20.21 (11 hozzászólás)
Biztosan állítom: az elnökválasztás nem kavarta fel úgy az erdélyi magyar közéletet, mint a kábeltelevízió fővárosi vezetőségének decemberi határozata. Mindenki az egyik magyar közszolgálati adó eltűnését kommentálta. Telefonhívások százai-ezrei keresték a felelőst. »

Kedd, 2009. december 29., 20.52 (4 hozzászólás)
Életem első karácsonyi tartalmú írását a 20 évvel ezelőtti forradalom első évfordulóján kérte tőlem egy anyaországi lap. (1989-ig romániai lapban még a karácsony szót sem volt szabad leírni!) »

Hétfõ, 2009. december 07., 21.28 (0 hozzászólás)
Talán ilyen intenzitással az utóbbi két évtizedben egyszer sem folyt politikai harc, mint most. Durva, agresszív propagandának voltunk tanúi – minden résztvevő részéről. Bár rendelkezések sora szabályozza a kampány lebonyolítását, azt jószerével senki sem tekinti maga számára kötelezőnek. (A másikon viszont számon kéri!) »

Szerda, 2009. november 25., 20.02 (4 hozzászólás)
Egyik korábbi jegyzetemben megírtam, hogy a sportközvetítésekkor minden esetben a kis nemzetek csapatának szurkolok. Mert tudom, mennyivel több áldozat van egy kis nemzet sporteredményeiben: mennyivel nehezebb a kiválasztás, mennyivel kisebbek az anyagi lehetőségek, gyengébbek az edzési feltételek. És az sem mellékes, hogy a bíróknak legtöbbször a több pénz felé „lejt a pálya”. »

Csütörtök, 2009. november 19., 20.33 (1 hozzászólás)
Tízéves érettségi találkozó. Nem nyár elején, nem is kora ősszel, a szabadságok befejezését követően, ahogyan az utóbbi években szokássá vált. Novemberben. Mert csak ekkorra sikerült időpontot egyeztetniük a tíz évvel ezelőtt végzett, nagyon elfoglalt fiúknak-leányoknak. Bocsánat: immár felnőtt hölgyeknek és uraknak. »

Kedd, 2009. november 10., 15.14 (1 hozzászólás)
Nem sérelmeink felelevenítése szándékával írom e sorokat, csak keserűen állapítom meg, amit minden történelmet egy kicsit is ismerő tud: a magyar nem tartozik a jó diplomáciai érzékkel megáldott nemzetek sorába. »


Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu
'