JelenHaz
Vasárnap, 2019. június 16., 12.08

Arcképcsarnok

 
 
2009. május 13., 16.35
Szerda
Történelmünk hőseivel, nagyjaival gyakran találkozhatunk olvasmányaink során, közöttük azonban alig akad nő, akikről megemlékeznének a történetírók. Ezt a hiányt szeretnénk pótolni az elkövetkezőkben olyan híres magyar nagyasszonyok bemutatásával, akik méltók az utókor elismerésére, tiszteletére.


Szilágyi Erzsébet


Hunyadi János felesége, Hunyadi László és Hunyadi Mátyás anyja, Szilágyi Mihály testvérhúga 1410-ben született és 1484 körül hunyt el. 

Történelmi szerepe azzal kezdődik, hogy megesketteti V. László királyt: fiainak nem lesz bántódásuk Cillei Ulrik meggyilkoltatása miatt. Ismeretes, hogy a király ezen esküjét megszegte, Hunyadi Lászlót lefejeztette, Mátyást foglyul ejtette. Szilágyi Erzsébet családi veszedelmén nem asszonysírással, hanem pénzzel és fegyveres erővel igyekezett segíteni. A király már 1457-ben annyira megrettent tőle, hogy egyezkedni akart vele, de a két ízben megismételt kísérlete sem járt sikerrel, és még abban az évben meghalt. 

A Hunyadi-ház hatalmas vagyonának birtokában Erzsébet asszony minden erejét megfeszítette, hogy fiát kiszabadítsa és trónra emeltesse: negyvenezer aranyat ígért Mátyás szabadon bocsátásáért. 

Mint tudjuk, elérte célját. Ettől fogva megbecsülésben, nyugodtan élt birtokait igazgatva, többnyira Óbudán. Eredeti iratainak, rendeleteinek egész halmazát őrzi az Országos Levéltár. 

Szeretettel foglalkozott Vajdahunyad  várának felépítésével. A várpalota jelentékeny része abban az időben épült, amikor ő volt Hunyad várának birtokosa. Nem mulasztotta el kegyes cselekedetekkel kimutatni vallásos érzületét. 1465-ben kolostort építtetett Vajdahunyadon a ferencesek számára, 1477-ben az óbudai várkápolnának adományozta a Szente-Tornya (ma Szent-Tornya) Békés vármegyei népes helységet. 

Mátyás udvarának tömérdek tudósa és poétája azonban a király anyjáról tudomást sem vett, és Hunyadi János özvegye, Mátyás király anyja úgy távozik, hogy a halála pontos évét fel sem jegyzik. Tatán halt meg, valószínűleg 1483-ban vagy 1484-ben a ferences kolostor ispotályában. (Ez ma Tatán a Kapucinus-templom az Országgyűlés téren.) Később csak annyit jegyeztek fel róla, hogy a székesfehérvári főtemplom azon bástyaszerű sírboltjába temették, amelyet Mátyás király a szülei, testvére és a maga számára építtetett.  Szilágyi Erzsébetről írta Arany János Mátyás anyja című költeményét.

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image

Jelen
Puskel Péter
Communitas
'