Szerda, 2018. december 12., 13.42
Arcképcsarnok

Batthyányné Zrínyi Dorica

 
 
2009. május 26., 13.44
Kedd
A szigetvári hős, Zrínyi Miklós leánya idegen nemzetiségű anyától született, és otthon alig hallott magyar szót. A 16. századi magyar szokás szerint az ifjak és leányok nem otthon nevelkedtek, hanem idegen kastélyba, udvarházba adták őket. 


Zrínyi Dorica Batthyány Ferenc udvarában nevelkedett, amely akkor a legkiválóbb magyarosító iskola volt. Itt sajátította el Dorica is azt a minden ízében magyaros gondolkozást és beszédet, mely egész életén át sajátja volt. 

A fiatal leány itt ismerkedett meg a daliás és nagyműveltségű Batthyány Boldizsárral. Az ismeretséget kölcsönös vonzalom követte, s mivel Zrínyi Miklós örömmel látta Dorica és Boldizsár vonzalmát, a jegyváltás is hamar megtörtént. A menyegzőt a szokásos fénnyel és ünnepséggel 1566. január 30-án tartották meg. 

Ismeretes, hogy az ifjú férj fiatal éveit a bécsi és a francia udvar körében töltötte, korának egyik legkiválóbb és leghatalmasabb főura volt, de a csatamezőkön is derekasan megállta helyét. Batthyány Boldizsár és Zrínyi Dorica boldog házaséletet éltek, hol Szalónakon, hol Németújváron laktak. Boldogságukat már az első évben Zrínyi Miklós halála zavarta meg (a budai basa a szigetvári hős fejét elküldte a győri táborba, Boldizsár innen hozta el, és Csáktornyán temették el). Az életük azonban egyéb fájdalmat is tartogatott nekik: két gyermeküket majdnem egy időben veszítették el. Dorica beteg szívére a legjobb orvosság a győztes csatáiból hazaérkező férje volt. Boldizsár hosszú ideig nem is távozott a felesége mellől. Egymásnak s a gazdaságuknak éltek.Zrínyi Dorica jószívű asszony volt, aki átérezte a nép szenvedését, és szívesen segített a szűkölködőkön. Ezt kérte férjétől egyik, 1573. júniusában kelt levelében is, és a férje teljesítette kívánságát, kenyeret juttatott a vidék éhezőinek. Féltő, szeretetteljes aggódása a várandós felesége iránt minden tettében megnyilvánult, ellátta őt jótanácsokkal, gyógyfüveket küldött neki, diétát javasolt, hisz akkoriban még gyermekcipőben járt az orvoslás.

Dorica fölötte nagy gondot viselt gyermekei nevelésére. Egyetlen fia, Ferenc az ország egyik legkiválóbb embere lett. A leányaiban, Katában és Doricában is sok öröme telt. 

Batthyány Boldizsár élete legszebb korában elhalálozott, s a nagy uradalmak kezelésének egész terhe hosszú ideig Dorica vállaira nehezedett. S bár gyakran betegeskedett, a munkában, főleg a kertészkedésben lelte örömét. Az idő azonban fölötte is eljárt, Zrínyi Doricából anyós, majd nagyanya lett. Ferenc fia Poppel Lobkovitz Éva nevű német leányt vett nőül, aki tökéletesen megtanult magyarul, és anyósa rendkívül ragaszkodott hozzá. Leveleikből nagy szeretet árad. Az utolsót 1617. október 12-én küldte Zrínyi Dorica Németújvárról, ahol akkor már betegen feküdt. És nemsokára ő is elköltözött régi szeretteihez. 

Egyszerű, tiszta lelkű, végtelenül dolgos magyar asszony volt, aki egész életén át példát mutatott családjának s az udvarában nevelkedő ifjúságnak. Tudta, hogy Zrínyi Miklósnak a leányára sok szem néz, s így mindig azon volt, hogy életével például szolgáljon mind a szemeknek, mind a szíveknek.

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image

Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu
'