Vasárnap, 2018. december 16., 12.10
Egy kísérleti év tanulságai

Magángazdáknak kell a hungaricum

Magángazdáknak kell a hungaricum
Magángazdáknak kell a hungaricum

Arad megyében kísérleti jelleggel idén először termesztettek hajtatott fűszerpaprikát. 

A magyar unikummal kapcsolatban a Magyar Tudományos Akadémia neves szakembereinek bevonásával számos értekezletet, kihelyezett szakmai találkozót szerveztek, amelyeknek eredményeképpen nemcsak a termesztési technológia titkait, hanem az értékesítés lehetőségeit, üzleti feltételeit is megismertették a termesztőkkel. A több éves előkészítést igénylő próbatermesztés kézzelfogható, immár véglegesnek mondható idei eredményeit a következő összeállításban próbáljuk feltárni.


Többet termesztve, hatékonyabb

Ágyán Erdős József idén 3700 tő hajtatott fűszerpaprikát termesztett, egy része 2 fóliasátorban, összesen 7 áron, a többi 2,5 áron, a szabadban termett. Számításai szerint a fólia alatti fűszerpaprika szálanként 1,5-2 kilót, míg a szabadban 1 kilót adott. Nyersen 4 ezer kilót adott le, az augusztusi termésért a felvásárló kilónként 150 forintot fizetett, a szeptemberit azonban már csak 120 forintban vette át. Mivel az októberi termés kilójáért már csak 80 forintot kínáltak, a paprikát nem adta le, hanem felfűzte, megszárította. Ebből, feldolgozva, 35-40 kiló őrölt fűszerpaprikára számít. A Csipkár Imrével történt megegyezés szerint a felfűzött paprikát Fazekasvarsándon megszárítják és megőrlik. Számításai szerint ekkora mennyiségű fűszerpaprikát gond nélkül lehet értékesíteni.

Erdős József úgy látja, a hajtatott fűszerpaprika termesztése nem rossz üzlet, de akkor hoz valódi hasznot, ha legkevesebb 8-10 ezer tövön termeszt. Mert ugye, ha a kiadásait számolja, egyetlen autó-utánfutós szállítmány – 700-800 kiló – Szegedig nagyjából 120 lejbe kerül. A 4000 kilót öt szállítmánnyal tudta eljuttatni az átvevőhöz.

Ami a jövő évi termesztést illeti, azt az ideinek a tapasztalataival tervezi. Idén ugyanis május végén ültették ki a palántákat – ha jövőre 3 héttel hamarább sikerül, a szabadtéri termesztés is többet adhat. Azt tervezi ugyanis, hogy fólia alatt a meglévő 2 sátorban termeszt, esetleg épít még egyet. Szabadban viszont annyit kíván termeszteni, hogy összesen legkevesebb 8-10 ezer szál fűszerpaprikája legyen. Ameddig érdemesnek tartja nyersen átadni a paprikát, addig úgy értékesíti, a többit viszont megszárítja, hogy megőrölve keressen rá felvásárlót. Az idei év tapasztalatszerzés szempontjából igen hasznosnak bizonyult, minden oldaláról kielemezték a termesztés, illetve az itthoni feldolgozás, értékesítés fortélyait, lehetőségeit. Szerinte kilónként 100 forint alatt a nyerspaprikát már nem szabad odaadni, mert úgy a hasznot is átadja a felvásárlónak. Időközben jelentkezett másik felvásárló is, aki nyersen, paprikacsuma nélkül kívánja átvenni a terményt, drágábban.

Tehát alig fejezték be az idei termesztési ciklust, máris a jövő évit vitatják. Arra a megállapításra jutottak, hogy nagyobb mennyiségben előállítva komoly üzleti lehetőség rejlik a hajtatott fűszerpaprika termesztésben – hallottuk az ágyai Erdős Józseftől.  

Az Agrodor nem termeszt

Lőrincz Tibor, a kisiratosi Agrodor Mezőgazdasági Társulás kertészeti farmjának vezetője érdeklődésünkre elmondta: idén 1 hektáron 38 ezer szál fűszerpaprikát termesztettek. Ha a termesztéssel járó költségeket összeszámolják, azok nagyjából 20 ezer lejre emelkedtek. Összesen 18 ezer kiló nyerspaprikát szedtek le, adtak át a szegedi Molnár KFT felvásárló központjában – augusztusban kilóját 150, szeptemberben 90, míg októberben és novemberben 68 forintért. Mivel más lehetőségük nem volt, kénytelenek voltak annyiért adni, amennyit a felvásárló kínált. Ezzel együtt, 3 ezer kilót savanyítani is eladtak, sokkal jobb áron. Mindent egybevetve, 35,9 ezer lej bevételük származott az idei termésből. Ha az utóköltségeket is felszámolja, az 1 hektáron történt termesztés 13,8-14 ezer lej tiszta nyereséget hozott, amit Lőrincz Tibor nem tart kielégítőnek. Ha ugyanis a palántanevelést veszik alapul, abból 0,4 hektáron 12,5 ezer lej hasznot hozott ki; egy ciklus uborkából – amiből egy évben 2 ciklus termeszthető – 26 ezer lej a jövedelem, amiből leszámítva a költségeket, több haszon származik, mint a fűszerpaprikából. Az ugyancsak 1 hektáron termesztett egy ciklus paradicsomnak a bevétele 29,7 ezer lej, amiből szintén le kell számítani a kiadásokat, de sokkal több haszon marad, mint a paprika termesztéséből. Kisiratoson tehát nem tartják nyereségesnek a hajtatott fűszerpaprika idei termesztését, amiből a minimális termést érték el, noha a magyar unikum sokkal többre képes.

Lőrincz Tibor szerint az alacsony terméshez az is hozzájárult, hogy a magyarországi mérnököktől egymással ellentétes utasításokat kaptak: egyik azt mondta, nem szabad hozzányúlni az oldalsó kacsokhoz, miközben a másik utasítás szerint ugyanazt kell tenni a hajtatott fűszerpaprikával, mint az étkezésivel. Vagyis elindítani 2 szárral, majd visszacsípni az első kacsokat, aminek értelmében, a növényről 60 centi magasságig leszedték az oldalsó kacsokat. Talán emiatt történt, hogy az első kötések kevés termést hoztak, de ez a fajta paprika képes a dupláját, sőt annál többet is megteremni. A hasznot nagyban visszavetik a magas leszállítási költségek. Kisiratosról Szegedig és vissza 300 kilométer kell futnia a teherautónak, ami igen költséges.

A jövő évi újratermesztés lehetőségét is derékba törte a társulás legutóbbi közgyűlésén hozott határozat, amely szerint december 1-jétől a 6 hektár üvegházat 5 évre bérbe adják az aradi üvegház-komplexum egyik szakemberének. A továbbiakban tehát ő dönt a termesztendő kultúrák felől. A bérleti szerződésben vállalta a közel 40 alkalmazott további foglalkoztatását. A bérbeadás feltételeiről, az üvegházban hozandó fejlesztésekről a tárgyalások folyamatban vannak. Lőrincz Tibor bevallotta: az új befektetőnek nem fogja javasolni a fűszerpaprika-termesztést.

Folytatni a fűszerpaprika-programot

Csipkár Imre, a hajtatott fűszerpaprika Arad megyei termesztésének fő szervezője szerint a terményismertetőben négyzetméterenként elvárható 8 kiló helyett nála 7,5 kiló, vagyis szálanként 1,8 kiló nyers fűszerpaprika, a maga 420 négyzetméteres fóliasátrában 33 mázsa nyerspaprika termett. Ha e mennyiséget maguk dolgozták volna fel, 420 kiló őrleményt állítottak volna elő belőle, ami igen jó eredmény lenne.

A megyében összesen 1,15 hektáron termett idén összesen több mint 25 tonna hajtatott fűszerpaprika. Eleinte a felvásárló valóban megadta az előzetesen megegyezett, kilónként nyersen a 150 forintot, illetve 100 kilónként a 9 kiló száraz őrleményt. A következő szállítás 100 kilója után azonban már csak 5 kiló őrleményt akart adni. Mivel azonban a kutatómérnök megsúgta, hogy 100 kiló nyerspaprikából 15 kiló őrleményt lehet előállítani, tovább nem adták át a felvásárlónak, hanem inkább felfűzték. Maga elégedett a haszonnal, mivel az a befektetett értéknek a duplájára emelkedik, tehát jövőre folytatni kell a hajtatott fűszerpaprika- programot.

Azt tervezik, hogy jövőre nem adják el nyersen, hanem felfűzik, megszárítják. Ami nem olyan bonyolult, mint első pillantásra tűnik. A paprikának két hétig ugyanis felfűzve, szellős helyen kell szikkadnia, majd 10 napig 50 fokon teljesen meg kell szárítani. Egy kisebb szárítóberendezés létrehozása sem vészes, hiszen huzatmentes szobában – a szellőztetés biztosításával – a mennyezetre olyan sűrűn kell felaggatni a paprikafüzéreket, hogy egymáshoz ne érjenek, majd lehetőleg a szoba közepén lévő kályhába 10 napig, naponta egyszer be kell tüzelni. Nyáron még kevesebb tüzelés szükséges. Az őrléshez a gabonadarálóhoz hasonló kalapács-daráló szükséges, aminek 0,7 milliméteres lyukakkal kifúrt szitáján háromszor át kell ereszteni a csumájától előzőleg megszabadított fűszerpaprikát. Ennyire egyszerű a feldolgozás, aminek fejében mások elkérik a termésnek a felét vagy a kétharmadát.

Következő lépésben, két év múlva azt tervezik, hogy a paprikatermesztők közösen megépítenek egy nagy, hatékony szárító-, illetve őrlőberendezést. A szabadban történő termesztés céljából el lehet vetni az előző évi fóliás termésnek a magvait, így csökken a befektetés.

Csipkár Imre abban reménykedik, hogy jövőre hozzájutnak a pontos termesztési technológiához, mert a műtrágya-adagolás még nem egészen világos. Szegeden ugyanis akkora paprikák teremtek, mint egy kápia fajta. A Szegedi Fűszerpaprika Kutató Intézet az AMMGE tagok számára korlátlan mennyiségben biztosítja a vetőmagot.

A színében, illetve pikáns ízében is egyedülálló magyar unikum, a hajtatott fűszerpaprika Arad megyei termesztéséről semmiképp sem szabad lemondani, az megélhetési lehetőséget biztosíthat sok gazdálkodó számára. Januárban újabb paprika-bemutatót tartanak a népszerűsítés, a jövő évi termesztés előkészítése céljából. A bemutató egész évben zajlott, ugyanis a maga fazekasvarsándi fóliasátrát több mint 500 ember látta. Maga a fóliasátor mellett a szabadban sokkal többet, az idei mennyiségnek a dupláját kívánja termeszteni. Valóban üzletet lát a fűszerpaprikában, aminek az átvételére nagybani felvásárlók is jelentkeztek. A maga őrleménye minden pénteken és szombaton délelőtt megtekinthető, megvásárolható Aradon, a Vlaicu negyedbeli piacon.

Sikeres kísérleti év

Kocsik József AMMGE-elnök szerint az első, kísérleti termesztési év sikerrel járt, amit legjobban bizonyítanak a szakemberektől érkező visszajelzések, illetve a termesztésben érintett gazdálkodóknak a pozitív véleményei. Az elismerést az is bizonyítja, hogy december 11-én Arad megyéből 6 személyt meghívtak Budapestre, a Mezőgazdasági Minisztériumban sorra kerülő konferenciára, ahol hivatalosan is hungaricumnak nyilvánítják a hajtatott fűszerpaprikát. A budapesti találkozó után körvonalazódik az AMMGE-nek a hajtatott fűszerpaprikával kapcsolatos hosszú távú stratégiája, egy dolog azonban máris biztosra vehető: a hungaricum termesztése jövedelmező vállalkozás. Annak a feldolgozási, értékesítési láncát bővíteni, tökéletesíteni szükséges, a piac igényeihez kell alakítani.


Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Hozzászólt: MPP / Kedd, 2011. április 12., 22.29 Válaszoljál rá! Válaszoljál rá!

Zsuzsa szeretned ha elkonyvelne az ITM az ulolso par evi hazugsagaidat??? Huzd meg magad mert lehet hogy minden heten lesznek ITM -es vendegeid!!!!
Hozzászólt: csako a juhasz / Szombat, 2011. április 09., 19.47 Válaszoljál rá! Válaszoljál rá!

ZSUZSIKA MAR MEGINT FEKETEN DOLGOZIK! HOGY LEHET EZT MEG ENGEDNi? ANDOT AZ ORRANAL FOGVA VEZETI MINT EGY PULI KUTYAT!HUZZON A PICSABA HAZAFELE HA NINCSEN LEANGAZSALVA! MIT KERES AZ AGRODORBA ESTE-7-ORAIG IS? A ZSUZSA NAGYOBB KUTYA MINT ANDO!
Hozzászólt: "Hol a pont az I-ről" / Péntek, 2011. április 01., 19.36 Válaszoljál rá! Válaszoljál rá!

Ennyire ,nem egyszerű ! Az új vezetőségnek fel van adva a lecke!,vagy talán nem is létezik???,csak papíron!"mint, a régi szép időkben"!
"KI teszi a pontot az I-re ???"
Hozzászólt: Andó Anti / Vasárnap, 2011. március 20., 18.49 Válaszoljál rá! Válaszoljál rá!

MÖG MINDÖN
Hozzászólt: Kádár Jánosnak / Csütörtök, 2011. március 17., 22.32 Válaszoljál rá! Válaszoljál rá!

Nem tudom ki vagy de ez a hozzászólás minden pénzt megér!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Annyit talán hozzá fűznék hogy az elnök úr amilyen okosnak tartja magát akkora nagy MARHA!Elnök létére nem tudja kiszámolni menyi vetőmag szükséges egy hektár földbe(MÖG MINDÖN)Ja és megmondom azt is hogy anikó nénéd mint esztergályos szerepel papíron és csak mereszti a nagy .............. mert hüje mint a sötét élyszaka annyit ért a könyveléshez amit más elfelejtett DE szája az van.
Hozzászólt: Kádár János / Csütörtök, 2011. március 17., 21.44 Válaszoljál rá! Válaszoljál rá!

Nos hol is kezdjem. Talán ott, hogy mindenki tudja milyen volt a kommunizmus és a diktátor házaspár Elena és Nicolae Ceausescu irányítása alatt az ország. Tönkrementünk !!! Ilyen Kisiratos községünk is. Egy olyan házaspár fészkelte be magát a mezőgazdasági társulás vezető székébe, akik felkészültségük alapján méssze nem oda valóak. Egy kérdés? Hogyan lehet Andó Anikó könyvelő nő amikor csak 10 osztálya van, ugyan annyi mint amennyi Elena Ceausescunak volt. Andó Antiról meg szintén nem érdemes beszélni,azt hiszi hogy ő sz..rta a mezőgazdasági főgimnáziumokat. A sok trágyától áztatott tavaszi zsenge harmatlé rátelepedett rozsdától megköszvényesedett agyára, ennek hatását érezzük most. Tönkretette az üvegházat, " izé .... a szérát mög oztán mögfogott mindönt amit mög löhetött fogni s el nem erösztötte amíg haza nem ört vele. Ozt aztán mán mindögy vót, mert jó hejön vót ". A sok hülye kisiratosi nép meg szótlanul nézi az egészet. Le kell váltani a diktátor házaspárt, menjenek már dolgozzanak ők is egy kicsit.Keressék meg tisztességesen a kenyerüket, ne a Bonitéból hordják haza plásza számra a sok finomságot és ne az Agro-Dor ból lopjanak, mások kárára. Na mögyök mert fáj a bügyköm, mög köll vakarjam.
Hozzászólt: csako a juhasz / Csütörtök, 2011. március 17., 19.39 Válaszoljál rá! Válaszoljál rá!

igazad van Jos ezek csak lopni tudnak!de azt nagyon is jol!
Hozzászólt: Jos / Csütörtök, 2011. március 17., 19.02 Válaszoljál rá! Válaszoljál rá!

Erno a Youtub-ra kene rakjatok azt is ahogy a motorinal lopjatok!!! Szerintem nagyobb nezetsege lenne mint a tarcsazasnak
Hozzászólt: jos / Csütörtök, 2011. március 17., 15.13 Válaszoljál rá! Válaszoljál rá!

Zsuzsi a kalapot honnan loptatok???
Hozzászólt: jos nak / Szerda, 2011. március 16., 21.51 Válaszoljál rá! Válaszoljál rá!

Lehet dórika senki de van fekete kalapja és azt hiszi hogy a ő a jani pedig nagyon nem igy van!
Hozzászólt: Jos / Szerda, 2011. március 16., 20.00 Válaszoljál rá! Válaszoljál rá!

Zsuzsika te voltal a legnagyobb ...... az agrodorban!!!!! Es nem tudom mire ez a nagy buszkeseg,talan arra hogy szetloptatok az Agrodort. Dorika meg egy senki
Hozzászólt: csako a juhasz / Csütörtök, 2011. március 03., 21.06 Válaszoljál rá! Válaszoljál rá!

FISER JOZSI OJAN SZANTAST CSINAL MINTHA EGY SZAMARRAL SZANTANA!MEG AZZAQL IS TOBBET ES JOBBAN SZANTANANK
Hozzászólt: pidbul / Csütörtök, 2011. március 03., 21.02 Válaszoljál rá! Válaszoljál rá!

minden reggel be jarnak a munkahejre csak,hogy be legyenek pontalva!!!!!!!!!
Hozzászólt: ja ja ja / Hétfõ, 2011. február 28., 22.39 Válaszoljál rá! Válaszoljál rá!

Nem most majd a lakodalomra kellenek a birkák!és még ott vannak a sertések ki az ördög néz utána hogy mennyi születik és mennyit adnak és vágnak le!!Ez a zsebpénz az elnök úrnak!
Hozzászólt: csako a juhasz / Hétfõ, 2011. február 28., 22.28 Válaszoljál rá! Válaszoljál rá!

mi ez a nagy csend? a birkam ugyis elfogynak egy even belul! alairott CSAKO A JUHASZ
Hozzászólt: inkább / Hétfõ, 2011. február 21., 23.18 Válaszoljál rá! Válaszoljál rá!

Kedves akárkik ott a szerkesztőségben.gondolom ilyenkor egy egy telefonhívásra törlik a hozzászólásokat na de vajon miért?Talán mert szégenlik magukat és mert az ami vita itt folyik és a rágalamzások mind mind igaz és ezt ők is és mindenki tudja!
Hozzászólt: ernőnek / Vasárnap, 2011. február 20., 16.28 Válaszoljál rá! Válaszoljál rá!

Te is közéjük tartozol!Te is talpnyaló vagy a négyszemű másik sógorral eggyütt!Mindnek tudja hogy andó hüje mint a sötét éjszakia , azért tart itt a társulás ahol tart és nem akarják beismerni hogy nem értenek hozzá!
Hozzászólt: ernö / Vasárnap, 2011. február 20., 07.21 Válaszoljál rá! Válaszoljál rá!

ne hallgas Anti a sok hüjére jöjjönek akkor ök ha jobban tudják és vezeség az agrodort KITARTÁS
Hozzászólt: zsenett nak / Szerda, 2011. február 16., 09.26 Válaszoljál rá! Válaszoljál rá!

Van annak mindene csaknem hüje mutatni menj néz szét temesváron mi van neki de az isten több eszet nem adott nekik úgy hogy egy szerencsétlen banda marad de csak annyit kívánok nekik ,csak úgy járjonak mint Kovács
károly aki a sok bűntől ami a lelkét nyomta nem birt meghalni!Csak ezt kivánom minden irodistának aki 20 éve a mások pénzéből gyarapította vagyonát!!!
Hozzászólt: ZSANETT / Kedd, 2011. február 15., 22.17 Válaszoljál rá! Válaszoljál rá!

ZSUZSI A FIANAK MAR VEHETNE EGY 10-EMELETES BLOKKOT IS! ES EGY AUDI A-8 AST
Hozzászólt: zsuzsikának / Szombat, 2011. február 12., 17.01 Válaszoljál rá! Válaszoljál rá!

Ez nagyon jó volt !hajrá zsuzsa hajrá dórika!a kalapot és te vetted neki mert úgy néz ki benne mint egy bohóc .én a helyében ministrálni is abban mennék!!
Hozzászólt: szellelki zsuzsa / Szombat, 2011. február 12., 14.03 Válaszoljál rá! Válaszoljál rá!

sajnálom hogy igy irtokrolam én ezért a pénzért még ha loptam is megszenvedtem a sok ideg hogy ugy könyveljem el hogy a fináncok ne jöjjenekrá az nem könnyű vagy ha veszek dorikának autot vagy még egy házat akor mindig megköszönöm az egész agrodortagnak hogy pénzükel segitik az én dorikámat köszönöm
Hozzászólt: rózsának / Csütörtök, 2011. február 10., 20.41 Válaszoljál rá! Válaszoljál rá!

Te szerencsétlen te látod mit írsz te még véded őket akik másokat MEGLOPTAK de ezer százalék hogy közéjük tartozol de minden csoda három napig tart akkor lesz nyugottság a faluban ha egytől egyig a börtönben rohad meg a!
Hozzászólt: rozsa / Csütörtök, 2011. február 10., 19.46 Válaszoljál rá! Válaszoljál rá!

faj fogy nekik van es nem foldon futo parasztok ugye?ez van nem mindenki bunko.ha gyarapitottak is vagyonukat jol tettek mas is azt csinalta volna.
Hozzászólt: rozsanak / Csütörtök, 2011. február 10., 12.30 Válaszoljál rá! Válaszoljál rá!

Az, hogy néhányan nem tudnak helyesen írni, még nem azt jelenti, hogy parasztok. De az már parasztság, amilyen nyomdafestéket nem tűrő szavakat és kifejezéseket használsz, és még le is írod...Biztosan fáj az igazság.
Hozzászólt: rozsnak / Szerda, 2011. február 09., 22.13 Válaszoljál rá! Válaszoljál rá!

véded őket akkor azt jelenti hogy te közéjük tartozol tolvaj banda!!!és nem rágalmazás a vak is látja hogy mindent ellopnak elloptak 20 év nem csináltak semmi csak a vagyonukat gyarapították!ahogyan a közmondás mondja a kerék fordul és nem lesz(tek)nek mindíg ilyen jó passzban!!börtömbe minden tolvajjal az irodistákkal kell kezdeni!!
Hozzászólt: rozsa / Szerda, 2011. február 09., 21.38 Válaszoljál rá! Válaszoljál rá!

tanulj meg irni mert meg a nevet se tudodo leirni fischer urnak paraszt.te csak ne javasolj semmit javasolj anyadnak otthon mert lehet az meghallgatja.nem hogy irni baszki meg fogalmazni se tudsz 8 osztalynal nincs tobb ugye? na nem baj meg keso.
Hozzászólt: vagyon / Szerda, 2011. február 09., 18.50 Válaszoljál rá! Válaszoljál rá!

rájuk kell borítani az asztalt és kidobálni őket az újság mögül DE azt csak az új vezető tanács teheti csak meg annyit javasolnék hogy a lefokozott ficher úrral kezdjék mert az azért haza mert így most is azt csinál amit akar !!(és majd most fog jó járni a sok magángazda nem kell alaktrészt vegyen mert "cikó mindent el rendez" ezért nem kapunk mi traktoristák egy alakatrészt sem !
Hozzászólt: ez igy van / Szerda, 2011. február 09., 17.20 Válaszoljál rá! Válaszoljál rá!

ezokon a dogokon man nem lohet valtoztatni,habar mindont lohet,csak akarni koll
Hozzászólt: egy realista / Szerda, 2011. február 09., 17.18 Válaszoljál rá! Válaszoljál rá!

A legszomorubb az egeszben az,hogy habar latom mindenki tudja mi folyik itt,senki nem tesz ellene semmit.
Mert ugyebar ezt a sok kis "velemenyt" itt; mi irjuk es mi is olvassuk.
Ezzel megoldva semmi sem lesz!!!
Hozzászólt: nagy papa / Kedd, 2011. február 08., 19.59 Válaszoljál rá! Válaszoljál rá!

azert van ott zsuzsanna mert sokat tud es mert ne tegyen egy ket auto kukorica arat a zsebbe mert kell meg a fianak.meg bizony oreg napjaira szegeny zsuzsa meg kell antinak hogy nezen egy jo not ott az irodaban mert a felesege mar nem meno nekisunyi banda ami ott van mar evek ottaALITOLAG A LOPAS BUN AKOR OKET MAR 8 EVE MEGKELLET VOLNA SZORIGATNI OKET .EZ VAN.SZERINTEM JOHET A LAGZI DE MEGA VEGEN BATYUS LAGZI LESSZ MERT NEMFIZET AZ AGRO DOR.
Hozzászólt: bin laden / Hétfõ, 2011. február 07., 23.26 Válaszoljál rá! Válaszoljál rá!

hát hogyan vigyázott volna rá ha egyszer tök hüje mindenhez!Az orránál fogva lehet vezetni bármilyen témában,csak egyet nem értek hogy engdték eddig hogy ő irányítson?ja és ugyan menyit tesznek a széráért zsebre már csak azért hogy ne haljunk meg hüjén??
Hozzászólt: KATA / Hétfõ, 2011. február 07., 23.19 Válaszoljál rá! Válaszoljál rá!

MEG CSAK MOST ARANYBANYA A SZERA,MERT NEM TUDJATOK HOGY MENNYIT KAP AMIERT ATADTA AZ ARADINAK
Hozzászólt: PIDBUL / Hétfõ, 2011. február 07., 23.12 Válaszoljál rá! Válaszoljál rá!

A birka is fogyoba mert kell a lagzira(az ara)
Hozzászólt: KATA / Hétfõ, 2011. február 07., 22.25 Válaszoljál rá! Válaszoljál rá!

HALLOTTAM MIOTA A KISIRATOSI UVEGHAZAT ATVETTE EGY ARADI PATRON AZOTA SOKKAL JOBBAN MEGY!ANDO ANTI MIERT NEM VIGYAZOTT AZ ARANY BANYARA?
Hozzászólt: csako a juhasz / Hétfõ, 2011. február 07., 22.17 Válaszoljál rá! Válaszoljál rá!

annyi birkam van,hogy meg sem tudnam szaqmlalni! annyi van amennyi volt 10-evvel ezelott
Hozzászólt: pidbul / Hétfõ, 2011. február 07., 22.13 Válaszoljál rá! Válaszoljál rá!

ZSUZSIKA MOST LE VAN ANGAZSALVA VAGY CSAK FEKETEN DOLGOZIK?
Hozzászólt: ZSANETT / Hétfõ, 2011. február 07., 22.10 Válaszoljál rá! Válaszoljál rá!

Meik irodista volt sommeren? egyiksem mert azokat nem lehet sommerre tenni mert tul sok lopast tudnak egymasrol.igy megy az elet nalluk fizu meg van ha fel napot is vannak a munka hejjen eggyik kavet foz a masik sepreget a tobbi meg az ujsagot olvassa.
Hozzászólt: bin laden / Hétfõ, 2011. február 07., 21.55 Válaszoljál rá! Válaszoljál rá!

Lesz még itt hadd el hadd!!De annyi biztos hogy jól forgatják magukat mondj nekem egy irodistát amelyik rosszul viszi!!
Hozzászólt: ZSANETT / Hétfõ, 2011. február 07., 21.21 Válaszoljál rá! Válaszoljál rá!

szantas mar nem divat az AGRODORBAN tarcsazni es egybol vetni utanna, hogy kevesen lassak, hogy mijen szar munkat vegeznek.
Hozzászólt: ZSANETT / Hétfõ, 2011. február 07., 21.11 Válaszoljál rá! Válaszoljál rá!

bin laden igazad van de mar lessz penzuk mert mort aratas van a kukoricat torik
Hozzászólt: bin laden / Hétfõ, 2011. február 07., 20.52 Válaszoljál rá! Válaszoljál rá!

Hová jut a világ vagyis az agrodor ha már az ócskavasat adják el????fizetés miből lesz ha fúj a szél a raktárakban és mibe fog vetni ha még egy gramm föld nincs fölszántva???(ha föl is lesz olyan is lesz).Állitólag azt mondotta az elnök úr hogy neki olyan jól áll a szénája ha nem lesz kész a kúlturothon akkorára mire férjhez megy a lánya akkor ki béreli az expot aradon!!!Biztos abból amit a a tejből ésa paprikából csinál!!A vak is látja hogy mi folyik itt mégsem szól rájuk senki!!!
Hozzászólt: ZSANETT / Hétfõ, 2011. február 07., 20.35 Válaszoljál rá! Válaszoljál rá!

most a roszvazsbol csinalnak lovet,hogy ki lehessen fizetni a sogorsagot es SZUTYOKOT!
Hozzászólt: pidbul / Hétfõ, 2011. február 07., 18.31 Válaszoljál rá! Válaszoljál rá!

Jol beszelsz igazad van!
Hozzászólt: pidbul / Hétfõ, 2011. február 07., 18.23 Válaszoljál rá! Válaszoljál rá!

Jol beszelsz igazad van!
Hozzászólt: pidbul / Hétfõ, 2011. február 07., 17.24 Válaszoljál rá! Válaszoljál rá!

Ando Anti mit keres meg az AGRODORba, mikor annyira bunko, hogy nem ert semmihez? Menjen Zsuzsika utan az egesz tolvaj bandajaval egyutt! Ne a masebol akarjon lakodalmat csinalni!
Hozzászólt: pidbul / Vasárnap, 2011. február 06., 11.14 Válaszoljál rá! Válaszoljál rá!

A ZSUZSIKA MENNYIT KERES MIOTA VISSZA POFATLANKODOTT?
Hozzászólt: pidbul / Vasárnap, 2011. február 06., 11.12 Válaszoljál rá! Válaszoljál rá!

AZ AGRODORBA KI LOPJAK EGYMAS SZEMET IS HA LEHET!
Hozzászólt: pisti / Csütörtök, 2010. december 16., 18.22 Válaszoljál rá! Válaszoljál rá!

Én nem hiszem hogy téged valaki 222 édesanyád igy nevezet volna el és ha tudnál olvasni láttnád hogy többnyire vanak nevek de lehet hogy a személyiszámokat is oda kellene irni
Hozzászólt: Valaki 222 / Kedd, 2010. december 14., 18.30 Válaszoljál rá! Válaszoljál rá!

Na ilyenkor szegyellem hogy Kisiratosi vagyok.
Ennyi buta paraszt veszekszik nev nelkul, de nyilvanosan eggyik se mer mondani semmit.
Hat szomoru.
Hozzászólt: pitbull / Kedd, 2010. december 14., 16.37 Válaszoljál rá! Válaszoljál rá!

A 8 -nal eggy kicsit tobb.......de igazad van nem az a lenyeg..Nem vagyok agrodorista...mar ahogy te nevezed, es nem is voltam...szerintem osszefogas kellene..es feltarni a bizonyitekot, a lopasokrol......ugy ahogy te mondod.eggy agrodor gyulesen......HMMM de hat hol az osszefogas? osszetartas?..az mar reg elveszett...vagy talan nem is volt...
Hozzászólt: szabó / Kedd, 2010. december 14., 16.04 Válaszoljál rá! Válaszoljál rá!

Ha már ennyire belemerültünk én is mondanék valamit!Fischer Jóska akkor és azt visz amit akar és ráadásul fényes nappal és senki mondom SENKI nem mer neki szólni semmit!Akkor hogy is van ez????????????Lehet hogy hülye vagyok de akkor sem értem??Ha az ember nyitott szemmel jár akkor nem nagy tudomány kell hozzá ,hogy rá jöjjön mi van neki és a lényeg hogy honnén és hogyan!(eggy fizetésből)
Hozzászólt: Sándor / Kedd, 2010. december 14., 15.57 Válaszoljál rá! Válaszoljál rá!

Traktoristákra kamerát?Ernőre pl hova helyeznétek a kamerát? a nagy hasára talán?
Hozzászólt: levi / Kedd, 2010. december 14., 13.39 Válaszoljál rá! Válaszoljál rá!

Itt csak egy megoldas van kamera a traktorokra meg a traktoristakra es még penzt is lehetne csinalni ha leadnánk a tv nek azzal a cimmel -A traktoristák élete-
Hozzászólt: iti / Kedd, 2010. december 14., 13.31 Válaszoljál rá! Válaszoljál rá!

pitbul vagy korcs azért te sem panaszkothatsz a helyesirásra gondolom 8 osztályod van de hadjuk hisz nem a helyesirás a téma. Nem falugyülés kell hanem agrodor gyülés és az volt gondolom te nem voltál vagy igen? Én sem voltam mert dolgozni voltam sajnos de én igy is elmondom az elnöködnek hogy egyes traktoristái lopnak és ez igaz hisz tudja az egész falu csak te nem? Vagy igen mert te is árulod? Én meg mondtam hogy nem fizetek azért többet a kukoricáért hogy egyesek az én pénzemen igyonak és az elnök ha akarná véget vetthetne csak hát a sogorok!
Hozzászólt: pitbull / Hétfõ, 2010. december 13., 23.02 Válaszoljál rá! Válaszoljál rá!

iti..nek.megint csak azt tudom mondani,hogy te is nezz tukorbe,es olvasd at tobbszor a salyat szoveged, s talan sikerulni fog (a te askalodasod is) ja es nem vagyok agrodorista,es traktorista sem, meg veletlenul sem es Diesel kocsim se nincs, gazolinnal se keverem a benzint...inkabb maradok a sima benzinnel....de neked attol meg lehet velemenyed.....habar oriasi nagy tevedesben vagy.......Jobb lenne es hasznosabb mszervezni eggy falugyulest,tagoknak,es ott merd kimondani a mondanivalod...Hat persze te is eggy beszari vagy a sok kozul...szep estet mindenkinek..
Hozzászólt: Feri / Hétfõ, 2010. december 13., 19.27 Válaszoljál rá! Válaszoljál rá!

Vajon miért nem szól hozzá az elnök úr is?Tudom ,hogy tud róla és még sem mer tenni ellene,ha most fél akkor mi lesz ha már nem lesz elnök?(szerintem ki sem fog menni az utcára.
Hozzászólt: iti nek / Hétfõ, 2010. december 13., 19.23 Válaszoljál rá! Válaszoljál rá!

Szerintem először is tanulj meg helyesen írni és utána legyen véleményed másokról!
Hozzászólt: iti / Hétfõ, 2010. december 13., 17.05 Válaszoljál rá! Válaszoljál rá!

a tolvajokat már rég ki kellet volna dobni és most rend lenne az agrodorban
Hozzászólt: iti / Hétfõ, 2010. december 13., 17.02 Válaszoljál rá! Válaszoljál rá!

hát bölcs vagy pitbul ezkel lopni tovább gondolom egy agrodor traktorista vagy de én miért vizesem a ti lopásaitokat is ki hogy te dorbélzoj a bistroban sajnos ezért tart itt az agrodor mert ilyenek dolgoznak benne
Hozzászólt: pitbull / Hétfõ, 2010. december 13., 15.26 Válaszoljál rá! Válaszoljál rá!

haggyatok mar abba az askalodast, mert szerintem ha te lennel az ok helyukben,vagy a sok askalodo barmelyike, ugyan ezt csinalna....csak hat senki nem nez tukorbe.konnyebb meglatni a masikat....inkabb a salyat haza talyan nezne szet...de nincs is mirol beszelni...ez Kisiratos...sok az irigy szemet alak....mert neki nem jut semmi.....ne is figyeljetek senkire.lopjatok csak tovabb......hiszen mindegyik ugyan ezt csinalna.....csak hoskodnek itt....mert lehet ok nem kaptak uzemanyagot...
Hozzászólt: feri / Szombat, 2010. december 11., 17.50 Válaszoljál rá! Válaszoljál rá!

Emberek hova tünt a fökönyvel zsuzsika megszedte magát és lelépet?
Hozzászólt: valaki / Szombat, 2010. december 11., 14.56 Válaszoljál rá! Válaszoljál rá!

Ezek a blogok azért vanak hogy az emberek hozzászoljonak a dolgokhoz és ha tibinek nem tetszik hát akkor minek olvasa a lopáshoz hozzászolva a hal a fejétöl büdösödik tehát elöször is ne lopjonak az irodán majd utána rendet lehet rakni a munkások közt
Hozzászólt: endre / Szombat, 2010. december 11., 14.39 Válaszoljál rá! Válaszoljál rá!

Motorina érdekel engemet is adjátok meg az Ernö számát vagy kitöl lehet venni mert juhász joska azt mondta hogy már megvanak a kliensei
Hozzászólt: peti / Szombat, 2010. december 11., 14.33 Válaszoljál rá! Válaszoljál rá!

Tibikém azok kellene szégyeljék magukat kik lopnak nem akik megirják és probálnak tenni ellene valamit mert egyszer arra ébredünk hogy mindent elopnak na persze egy pár család jol jár de a többség keresheti a pénzét és a gabonáját
Hozzászólt: elnök nek / Szombat, 2010. december 11., 12.43 Válaszoljál rá! Válaszoljál rá!

ez is mese hogy bezáratja a sógorokat .ez mind nagy nagy kacsa
Hozzászólt: elnök nek / Szombat, 2010. december 11., 12.42 Válaszoljál rá! Válaszoljál rá!

Ez átverés mert andó antal azz sem tudja hogyan kell egy számítógépet bekapcsolni,nem hogy még hozzá szóljon a cikkhez ,vagy megíratta a lányával aki biztos hiányzott a nyelvtan óráról!
Hozzászólt: tibi / Szombat, 2010. december 11., 12.39 Válaszoljál rá! Válaszoljál rá!

Íme itt találhatók Kisiratos szépei.Jó szokásunkhoz híven be mutatkozunk ország világnak,hogy milyen irigy képmutató és magunknak valók vagyunk.Bár én nem tartozok közéjük de még is többes számban kell beszéljek mert én is kisiratos
i vagyok és ilyen kor szégyenlem is!
Hozzászólt: elnök / Szombat, 2010. december 11., 12.16 Válaszoljál rá! Válaszoljál rá!

NEM SZAMIT HOGY SOGOR VAGY JOSKA HA MEGFOGOM OKET BORTONBE VELUK
Hozzászólt: jános / Szombat, 2010. december 11., 11.32 Válaszoljál rá! Válaszoljál rá!

kedves falka lehet hogy te egy agrodorista vagy netán még traktorista is és az is lehet hogy te nem is adszel semit az agrodorbol de mások igen még a motorina hagyám de öszel a kukorica törésben remorka számra tünt a kukorica
Hozzászólt: falka / Szombat, 2010. december 11., 11.16 Válaszoljál rá! Válaszoljál rá!

tudjuknak uzenem!Ha olyan biztos vagy benne es tudod ezeket bizonyitani vallald fel a neved es ne alneven szolj hozza!
Hozzászólt: tudjuk / Szombat, 2010. december 11., 08.23 Válaszoljál rá! Válaszoljál rá!

falkának üzenem hogy tudja mindenki hogy lopják az üzemanyagot és ezek nem vádak ha nem tények amiröl képek vanak
Hozzászólt: falka / Péntek, 2010. december 10., 21.57 Válaszoljál rá! Válaszoljál rá!

EZT amit irtatok semmi ertelme mert aki vadaskodik lehet az a legnegyobb tolvaj!!
Hozzászólt: era / Péntek, 2010. december 10., 21.54 Válaszoljál rá! Válaszoljál rá!

ezek h
Hozzászólt: kivácsi? / Péntek, 2010. december 10., 19.03 Válaszoljál rá! Válaszoljál rá!

Kedves elnök úr !De jól meg az előbb felsororlt egyéneknek(a sógoroknak) két napja a rózsa biszróban nótáznak és holt részegre isszák magukat!ejnye ejnye elnök úr ezt nem nem látjuk meg???
Hozzászólt: jozsi / Szerda, 2010. december 08., 18.12 Válaszoljál rá! Válaszoljál rá!

ok ha tudjátok hogy lopnak akor miért nem fogjátok meg öket hisz a tieteket viszik az elnök persze hogy nem szol a sogorokra
Hozzászólt: barmok / Kedd, 2010. december 07., 16.44 Válaszoljál rá! Válaszoljál rá!

Kisiratosiak hogy ti mekkora nagy barom arcuak vagyto'el áruljátok az agro elnők sogorait bizony nem csak antilop lop ot minenki
Hozzászólt: a vásárló / Kedd, 2010. december 07., 07.28 Válaszoljál rá! Válaszoljál rá!

Mikor álitják meg juhász joskát antal ernöt antal tibit hogy a motorinát ne adják el az agrodorbol
Hozzászólt: ha ha ha / Hétfõ, 2010. december 06., 18.48 Válaszoljál rá! Válaszoljál rá!

Na na majd most nézzétek meg kis Cepan Arnoldot !!Isten ne verjen meg érte de olyan h...e mint a csizma talpa állítólag mindene pénzért van meg (jogsi,iskolák stb) Egy ilyen a kisiratosi üvegház élén???röhög a vakbelem !!
Hozzászólt: levente / Vasárnap, 2010. december 05., 09.50 Válaszoljál rá! Válaszoljál rá!

Én is dolgoztam a szerában de még Szanda idejében akor egy jo menö cég volt most meg lörinc tibi tönkretette sajnos de hát ez van aki nem ért hozzá miért válalja
Hozzászólt: béla / Péntek, 2010. december 03., 21.16 Válaszoljál rá! Válaszoljál rá!

ne hidjetek lorincz tibinek mert itt a nagykulturánál is egy hazug csalo besugo volt egy mocskos csicskas
Hozzászólt: kerdes / Péntek, 2010. december 03., 13.03 Válaszoljál rá! Válaszoljál rá!

igaz,hogy a strandot is eladjak es meg is van mar,hogy kinek?()Allitolag Jhony veszi at)Mit hallottatok??igaz?
Hozzászólt: gyemant / Péntek, 2010. december 03., 10.32 Válaszoljál rá! Válaszoljál rá!

Tibi ne is foglalkozz a sok rossz indúlatú emberekkel.Fel a fejjel.
Hozzászólt: Veronika / Péntek, 2010. december 03., 10.16 Válaszoljál rá! Válaszoljál rá!

Nem csak Lőrinc Tibi ,az egész bagázs elhúzhatna a francba kövessék Zsuzsikát aki már elhagyta a sülyedő hajót.Az elmúlt 20évben mit csináltak azon kivül ,hogy gyarapitották vagyonukat???
Hozzászólt: lőrinc tibi nek / Csütörtök, 2010. december 02., 18.31 Válaszoljál rá! Válaszoljál rá!

akkor haza kell menni és nem kontárkodni és adni a nagyot!mondjuk el lehet szédelegni 3500 lejért az udvaron!!
Hozzászólt: nemertem??!! / Csütörtök, 2010. december 02., 17.50 Válaszoljál rá! Válaszoljál rá!

Csatlakozva MIKLOS hozzaszolasahoz,v.mit en sem ertek.Csak 14ezer lej haszon volt TISZTAN(!!)a fuszerpaprikabol,de a palanta 0.4 ha-on tobbet hozott tisztan??!!!Akkor meg mi is van most?Miert kell ezt is idegen kezebe adni??Nem nyereseges,akkor hol a tiszta haszon??Magyarazzatok a jo oreg....nek!!!Hallom,hogy a strand is minuszt hozott....pffffuuu!!Ti profik vagytok vazzze!!!Lassan mindent eladunk,szetszorunk ,elherdalunk,pedig milyen klassz kis kozseg es kozosseg voltunk regen!!!GRATULA A SOK HOZZAERTO SZAKEMBERNEK!!
Hozzászólt: lörincz tibi / Csütörtök, 2010. december 02., 17.09 Válaszoljál rá! Válaszoljál rá!

sajnos ez van ennyit tudok miért nem csináltad te
Hozzászólt: miklós / Csütörtök, 2010. december 02., 14.30 Válaszoljál rá! Válaszoljál rá!

Tisztelettel köszöntöm a cikk olvasókat! Nem bírtam ki hogy ne nyissam föl az olvasók szemeit miszerint a "Az Agro-dor nem termeszt" című cikkből a fele hanta!Jó szokásukhoz híven a cikk fele nem igaz()csak nem tudom ez mire jó)?Az üvegház vezetője Lőrinc Tibor egy volt CFR munkás aki most a góré a kisiratosi üvegházban(már nem sokáig),kérdezem én maguktól tizstelt olvasók ,hogy a fenébe profitáljon az üvegház eggy olyan emberrel az élén akinek fogalma sincs az egészről!Biztos forrásból tudom hogy Topa Viorel mérnök úr aki az agrodor alakalmazásában volt(nem sokáig) dicsekedett azzal hogy x millárdokat csinálnak mert olyan jól megy és szerintem azért mert értett hozzá !Amihez és nem értek nem fogok hozzá nem úgy mint az agro-dor vezetői!Tudják meg hogy a társulásnak nincs is teherautója mert le adták az ócskavasba őket egy kicsi mikrobusuk van és az ő elmondásaik szerint nem szegedre hanem röszkére vitték! A "kaccsazás is mese azért nem termett nekik mert nem értenek hozzá nem akkor és nem annyit adtak műtrágyából amennyi szükséges .És utólag annyit szeretnék mondani hogy a mérnök úr mikor bele szeretett volna nézni a cég adminisztrációjába a következő szavkkal utasítottták el" nu ai tu domnule inginer treaba cu actele" két hétre rá távozott is!hát köszönöm , hogy meghalgattak. Miklós
Hozzászólt: Nanu / Csütörtök, 2010. december 02., 08.21 Válaszoljál rá! Válaszoljál rá!

A színében, illetve pikáns ízében is egyedülálló magyar unikum, a hajtatott fűszerpaprika Arad megyei termesztéséről semmiképp sem szabad lemondani, az megélhetési lehetőséget biztosíthat sok gazdálkodó számára.
Nagyon jó érzés volt olvasni ezeket a sorokat. Végre vannak akik elismerik, hogy a jó terméket jó munkával versenybe lehet hozni még akkor is ha annak az eredete magyar. Egyetértek a fejlesztési törekvésekkel de, feltétlen vegyék figyelembe azt, hogy egyes fázisok gépi kiváltása illetve, a szárítás gyorsítása esetenként visszaköszönhet. Teremtsék meg az állandó minőséget és kezdjék el a piacot építeni. Sok sikert kívánok!
NM.

Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu
'