Hétfõ, 2017. április 24., 04.34

Hitélet

Csütörtök, 2017. április 20., 04.00 (0 hozzászólás)
Az ünnepi események már mondhatni, a vérünkben vannak: Jézus, az Úr nagypénteken megfeszíttetett, meghalt és eltemettetett. De, miért temettetett el? A válasz: Azért, hogy ezzel megbizonyítsa, hogy valósággal meghalt. »

Csűry István és Dan Yarnell, a Nagy-britanniai és Írországi Független Protestáns Egyház elöljárója
Szerda, 2017. április 19., 04.00 (0 hozzászólás)
Angliai protestáns egyházak körében tett látogatást Csűry István püspök 2017. április 8–12-én. Jószolgálati körútjára Antal János előadótanácsos kísérte el egyházkerületünk püspökét. »

Hétfõ, 2017. április 17., 04.00 (0 hozzászólás)
„Testvéreim, áldott legyen az Isten, a mi Urunk, Jézus Krisztus Atyja, aki nagy irgalmasságával, Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által, élő reményre teremtett újjá bennünket, hogy a mennyben romolhatatlan, szeplőtelen és el nem hervadó örökség várjon ránk.” (Pét 1, 3–4.) »

Vasárnap, 2017. április 16., 10.00 (0 hozzászólás)
Krisztusban szeretett testvérek! A tavaszi rügyfakadás és a virágyó természet valóban csodálkozással és a téli ridegség után ünnepélyes jókedvel és jó kedéllyel tölt el minket, de távolról sem ez példázza a „Feltámadás” csodáját. »

Vasárnap, 2017. április 16., 10.00 (0 hozzászólás)
„A Lélek az, aki életre kelt (…) azok a beszédek, amelyeket én szóltam nektek: Lélek és élet”. (Jn 6, 63) »

Answer: Feltámadás
Vasárnap, 2017. április 16., 10.00 (0 hozzászólás)
Húsvét a remény ünnepe, egy új kezdet ünnepe, mint azt ezekben a hetekben kint a természetben is megtapasztaljuk. De a közmondásos örök halál és újjászületés túl kevés, túl gyenge ahhoz, hogy tartalmas üzenetet közvetítsen. »

Szombat, 2017. április 15., 06.00 (0 hozzászólás)
Május 1-jén, hétfőn 10.30 órától kerül sor a Szent József, a munkás tiszteletére felszentelt Mosóczy-telepi katolikus templom búcsúünnepségére. »

Veronese: Keresztrefeszítés
Péntek, 2017. április 14., 08.00 (0 hozzászólás)
„Nékem pedig ne legyen másban dicsekedésem, hanem a mi Urunk Jézus Krisztus keresztjében, a ki által nékem megfeszíttetett a világ, és én is a világnak.” Galata 6, 14. »

Csütörtök, 2017. április 13., 18.15 (0 hozzászólás)
„Testvéreim, Krisztussal együtt, ti is feltámadtatok! Keressétek tehát azt, ami odafönn van, ahol Krisztus ül az Isten jobbján. Az égiekre irányuljon figyelmetek, ne a földiekre. Hiszen meghaltatok és életetek Krisztussal, az Istenben van elrejtve.” (Kol. 3, 1–3.) »

Szerda, 2017. április 12., 18.40 (0 hozzászólás)
„Én újat cselekszem, most kezd kibontakozni – talán nem tudjátok? Már készítem az utat a pusztában, a sivatagban folyókat fakasztok.” Ézs 43, 19 „Mert más alapot senki sem vethet a meglevőn kívül, amely a Jézus Krisztus.” 1Kor 3, 11 »

Kedd, 2017. április 11., 12.00 (0 hozzászólás)
„Ha meghal a férfiú, életre tud-e kelni? Akkor küzdelmes életemen át is tudnék várni, míg csak be nem következik a fordulat.” (Jób14, 14) »

Kedd, 2017. április 11., 11.00 (0 hozzászólás)
„...Áldott a Király, aki jön az Úrnak nevében. Békesség a mennyben, és dicsőség a magasságban!..." Lukács 19, 28–34. »

Kedd, 2017. április 11., 10.00 (0 hozzászólás)
„Az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim semmiképpen el nem múlnak.” /Máté ev. 24, 35/ »

Bonaventura atya és a körmenet részvevői az egyik stációnál imádkoztak
Hétfõ, 2017. április 10., 16.57 (0 hozzászólás)
Első alkalommal szervezett keresztúti körmenetet Déva utcáin a Szent Antal plébánia. »

Excellenciás Roos Márton megyés püspök barkát szentel a püspöki palota udvarán
Szombat, 2017. április 08., 06.00 (0 hozzászólás)
Hosanna Filio David – Hozsanna Dávid fiának – csendült fel a temesvári püspöki palota udvarán április 9-én, virágvasárnap délelőtt az Exultate énekkar előadásában a gregorián antifóna, amely nem csupán az ünnepi szertartás, hanem egyben a nagyhét bevezető éneke volt. »

Péntek, 2017. április 07., 17.36 (0 hozzászólás)
Az alapítás gondolata egy számomra nagyon kedves személy elvesztése rendjén született, akit végig kisértem az „ÚTON”. »

Régi ikonok fán és üvegen
Péntek, 2017. április 07., 16.51 (0 hozzászólás)
Különleges kiállítás nyílik április 9-én, vasárnap a máriaradnai kegytemplom halljában és belső udvarán. »

Csütörtök, 2017. április 06., 15.25 (0 hozzászólás)
„Krisztus engedelmes lett a halálig, mégpedig a kereszthalálig. Ezért Isten felmagasztalta Őt, és olyan nevet adott neki, amely fölötte van minden névnek, hogy Jézus nevére hajoljon meg minden térd a mennyben, a földön és az alvilágban, és minden nyelv hirdesse az Atyaisten dicsőségére, hogy Jézus Krisztus az Úr.” (Fil. 2, 8–11.) »

Vajdahunyadon, az 500 éves reformáció jegyében
Péntek, 2017. március 31., 19.13 (0 hozzászólás)
Az Erdélyi Református Egyházkerület vezetősége, Kató Béla püspök vezetésével 2017. március 30-án generális vizitációt tartott Vajdahunyadon. »

A Kriszbi együttes vezetésével közös dicséret hangzott el
Csütörtök, 2017. március 30., 18.00 (0 hozzászólás)
Az elmúlt évek, évtizedek során gyakran felmerült a következő kérdés: Lesz-e jövője népünknek, egyházainknak, közösségeinknek? Az elfogyás gondolata mellé társulnak a jövő generációját érintő aggodalmaink is. »

Csütörtök, 2017. március 30., 16.42 (0 hozzászólás)
„Az Úr fölegyenesíti a görnyedezőket...” /Zsoltár 146, 8/ Jézus Krisztus egy zsinagógában tanította a népet. »

Csütörtök, 2017. március 30., 16.42 (0 hozzászólás)
„Jézus mondja: Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz bennem, ha meghal is élni fog. Mindaz, aki él és hisz bennem, az nem hal meg örökre.” (Ján. 11, 25–26.) »

Csütörtök, 2017. március 23., 17.12 (0 hozzászólás)
„Éljetek hát úgy, mint a fény fiai! A világosság gyümölcse csupán jóság, igazság, egyenesség. Azt keressétek, ami kedve az Úr szemében. Ne legyen részetek a sötétség meddő cselekedeteiben, inkább ítéljétek el azokat.” (Ef. 5, 9–11.) »

Kedd, 2017. március 21., 18.15 (0 hozzászólás)
Böjti időszakban vagyunk. Ilyenkor a hit megerősítése fontos szerepet játszik életünkben. »

Csütörtök, 2017. március 16., 18.14 (0 hozzászólás)
Az öröktől fogva létező Teremtő Isten, aki a látható és láthatatlan világot megalkotta, megkerülhetetlen törvények szerint kormányozza a nagy mindenséget. Harcolni ellene lehet, de az egyenlő a végzetes önpusztítással. »

Csütörtök, 2017. március 16., 18.13 (0 hozzászólás)
„Mivel a hit révén megigazultunk, békében élünk Istennel, Urunk Jézus Krisztus által. Általa jutunk hozzá a hitben a kegyelemhez, amelyben élünk és dicsekszünk a reménységgel, hogy az isteni dicsőség részesei lehetünk. Reményünkben nem csalatkozunk, mert a nekünk ajándékozott Szentlélekkel, kiáradt szívünkben az Isten szeretete.” (Róm. 5, 1–2, 5.) »

Csütörtök, 2017. március 09., 16.40 (0 hozzászólás)
„Hát nem ez-é a böjt, amit én kedvelek: hogy megnyisd a gonoszságnak bilincseit, az igának köteleit megoldjad, és szabadon bocsásd az elnyomottakat, és hogy minden igát széttépjetek? »

Egyházaink hírei
Csütörtök, 2017. március 09., 16.36 (0 hozzászólás)
„Kedves Fiam! Vállald velem együtt a szenvedéseket az evangéliumért, Isten erejére támaszkodva, aki megváltott minket és szent hívással hívott, nem tetteink miatt, hanem saját elhatározása és kegyelme alapján, amely megnyilvánult most, Megváltónknak, Jézus Krisztusnak megjelenésével. Ő legyőzte a halált és felragyogtatta előttünk az életet és a halhatatlanságot.” (2 Tim. 1, 8–10.) »


Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.hirtv.hu