Tankoljon a Molnál
Csütörtök, 2017. január 19., 15.02

Hitélet

Csütörtök, 2017. január 12., 18.01 (0 hozzászólás)
Az 1568. január 6–13. között Tordán tartott erdélyi országgyűlés Európában először hirdette meg a vallásszabadságot, kimondva a négy vallás – katolikus, evangélikus, református, unitárius – szabadságát és egyenjogúságát. »

Csütörtök, 2017. január 12., 18.00 (0 hozzászólás)
„De keressétek először az Ő országát...” /Máté ev. 6, 33/ »

Csütörtök, 2017. január 12., 17.59 (0 hozzászólás)
„Az Ige emberré lett és itt élt közöttünk. Befogadóinak megadta, hogy Isten fiai legyenek.” (Ján. 1, 14.) »

Hétfõ, 2017. január 09., 17.10 (0 hozzászólás)
Isten nevével visszaélő gyilkos őrületnek nevezte a terrorizmust Ferenc pápa a Szentszéknél akkreditált diplomatáknak a Vatikánban hétfőn tartott évnyitó beszédében, amelyben korunk összes főbb aktuális problémájáról, közöttük a migrációról is szólt. »

Csütörtök, 2017. január 05., 17.20 (0 hozzászólás)
„Amint vízkereszt, Urunk megkeresztelkedésének az ünnepe, és Isten nagyságának kinyilatkoztatása: Krisztust, a Mennyei Atya szeretett Fiának nevezi. Az Úr lelke száll rá és vezeti Galileában, Jeruzsálemben és a Golgotán. A lélek erejében áldozza fel önmagát, a világ életéért.” (Mt. 3, 16–17.) »

Vasárnap, 2017. január 01., 10.00 (0 hozzászólás)
Műholdas nyomkövető készülékünk azonnal jelzi, ha a tervezett útvonalról eltértünk. Az okos kis szerkezet visszafordító megszólalására nincs az a gépkocsivezető, aki ne lassítana, és rövid értékelés után ne engedelmeskedne a figyelmeztetésnek. A tévedést rendező módosítás eredménnyel jár. A modern technika csodagépét évezredekkel korábban megelőzte Valaki, Aki ugyancsak nyomkövetőnk és a lelkiismeretünkben megszólaló hang is. »

Vasárnap, 2017. január 01., 10.00 (0 hozzászólás)
„Mert reménységben tartatunk meg.” (Róm 8, 24) „Mert csak én tudom, mi a tervem veletek – így szól az Úr –: jólétet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövő az, amelyet nektek szánok. Ha segítségül hívtok, és állhatatosan imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak benneteket. Ha kerestek majd, megtaláltok engem, ha teljes szívből kutattok utánam.” (Jer 29, 11−13) »

Csütörtök, 2016. december 29., 19.45 (0 hozzászólás)
„ Ne félj, te kicsiny nyáj, mert úgy tetszett a ti Atyátoknak, hogy nektek adja az országot!” /Lukács 12, 32/ »

Csütörtök, 2016. december 29., 19.43 (0 hozzászólás)
„Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged, ragyogtassa rád arcát az Úr és adjon békét tenéked!” (Számok 6, 24–27.) »

Hétfõ, 2016. december 26., 18.10 (0 hozzászólás)
„Kezdetben vala az Ige, és az Ige vala az Istennél, és Isten vala az Ige... és az Ige testté lett és lakozik miközöttünk.” János 1, 1.14. »

Csütörtök, 2016. december 22., 17.53 (0 hozzászólás)
„János tanúságot tett róla, amikor ezt hirdette: Ő az, akiről mondtam, hogy utánam jön, de megelőz engem, mert előbb volt, mint én. Hiszen mi, mindannyian az Ő teljességéből nyertünk kegyelemből, kegyelmet. A törvényt igenis, Mózes által kaptuk, a kegyelem és az igazság azonban Jézus Krisztus által valósult meg.” (Ján 1, 15–17.) »

Szerda, 2016. december 21., 18.09 (0 hozzászólás)
„Ime, a szűz fogan méhében, és fiat szül, akinek a neve Immánuel, amely azt jelenti: Velünk az Isten.” Mt 1.23 »

Szerda, 2016. december 21., 18.08 (0 hozzászólás)
Karácsony másodnapján, december 26-án, hétfőn 10 órától unitárius istentiszteletre és úrvacsoraosztásra kerül sor az Evangélikus Egyházközség gyülekezeti termében, a I.C. Brătianu tér 2. szám alatt (a Törvényszék közelében). »

Kedd, 2016. december 20., 18.31 (0 hozzászólás)
„Uram Isten siess minket megsegíteni…” fohászkodtunk együtt a Körösközi Nőszövetség képviselői Istenhez, Feketegyarmaton a református gyülekezeti teremben a XI. Kárpát-medencei Református Imanaphoz csatlakozva. »

Csütörtök, 2016. december 15., 16.16 (0 hozzászólás)
„Mert a mi országunk mennyekben van, honnét a megtartó Úr Jézus Krisztust is várjuk.” Filippi 3, 20. »

www.magnificat.ro
Csütörtök, 2016. december 15., 16.14 (0 hozzászólás)
Életének 99. évében, december 13-án este a kecskeméti kórházban visszaadta nemes lelkét a Teremtőjének Bíró János, rendi nevén Antal atya – tudatta Böjte Csaba ferences szerzetes. »

Csütörtök, 2016. december 15., 15.39 (0 hozzászólás)
„Harmatozzatok egek, onnan felülről, és ti, felhők, hullassátok közénk az Igazat! Nyíljék meg a föld, és teremje az Üdvözítőt!” (Iz. 45, 8) »

Kedd, 2016. december 13., 15.59 (0 hozzászólás)
A legnagyobb ajándék címmel karácsonyváró koncertet szerveznek az Arad-belvárosi magyar baptista imaházban. »

A szombati egyházzenei, lelki-szakmai napon szép számú katolikus hívő vett részt
Hétfõ, 2016. december 12., 10.00 (0 hozzászólás)
Ahogyan azt előzetesen hírül adtuk, az arad-belvárosi római katolikus plébánia egyházzenei lelki-szakmai napot szervezett december 10-én, szombaton 10 órától. »

Csütörtök, 2016. december 08., 17.56 (0 hozzászólás)
„Betelt az idő és elközelített már az Isten országa” /Márk 1, 15/ »

Csütörtök, 2016. december 01., 16.10 (0 hozzászólás)
„Mindazt, amit egykor megírtak, a mi okulásunkra írták, hogy az Írásból türelmet és vigasztalást merítsünk reményünk megőrzésére. Adja meg nektek a béketűrés és vigasztalás istene, hogy Krisztus Jézus akarata szerint egyetértsetek, és egy szívvel, egy szájjal magasztaljátok Istent, Urunk, Jézus Krisztus Atyját!” (Róm. 15, 4–6.) »

Péntek, 2016. november 25., 16.12 (0 hozzászólás)
„Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által." /Róma 10, 17./ »

Egyházaink hírei
Csütörtök, 2016. november 24., 16.43 (0 hozzászólás)
„Itt az óra, hogy felébredjünk álmunkból! Üdvösségünk közelebb van, mint amikor hinni kezdtünk. Múlóban az éjszaka, elközelgett a nappal. Vessük hát le a sötétség tetteit és öltsük fel a világosság fegyvereit! Éljünk becsületesen, ahogy az a nappalhoz illik!” (Róm. 13, 11–12.) »

Péntek, 2016. november 18., 17.50 (0 hozzászólás)
Az ökumenikus találkozók, a keresztény egység szolgáló párbeszéd nem jelenti a katolikus doktrína „kiárusítását”, hanem a II. Vatikáni Zsinat által megkezdett út folytatása – ezt a gondolatot fejti ki Ferenc pápa a l'Avvenire című olasz katolikus napilapban pénteken megjelent interjúban. »

Péntek, 2016. november 18., 16.37 (0 hozzászólás)
A Mosóczy-telepi református templomban vasárnap 10, illetve 18 órától istentisztelet. »

Csütörtök, 2016. november 17., 16.53 (0 hozzászólás)
„Úgy tetszett az Atyának, hogy benne lakik az egész teljesség, hogy általa békítsen ki magával mindenkit a földön és a mennyben, minthogy a kereszten kiontott vérével békességet szerzett mindenkinek.” (Kal 1, 19–20.) »

A bibliaismereti vetélkedő résztvevői
Csütörtök, 2016. november 10., 16.34 (0 hozzászólás)
Manapság sok panasz hangzik el a fiatalabb generációról az egyházi életbe való bekapcsolódást, valamint a hit megélését illetően. »

Csütörtök, 2016. november 10., 16.33 (0 hozzászólás)
„Bizony mondom nektek, hogy ha imádkoztok és könyörögtök valamiért, higgyétek, hogy megkapjátok és akkor valóban teljesül kérésetek – mondja az Úr” (Mk. 11, 23–24.) »


Jelen
Puskel Péter
Communitas