JelenHaz
Kedd, 2019. december 10., 03.50

Hitélet

Csütörtök, 2019. december 05., 17.05 (0 hozzászólás)
„Sion népe, íme, jön az Úr, hogy megmentse a nemzeteket, és hallani fogjátok dicsőséges szavát, szívetek örömére”. (Vö. Iz 30, 19–30.) »

Csütörtök, 2019. november 28., 17.23 (0 hozzászólás)
„Amint elhaladt a Galileai-tenger mellett, látott két testvért: Simont, akit Péternek hívtak, és Andrást, a testvérét, amint körhálót vetettek a tengerbe; halászok voltak ugyanis. Azt mondta nekik: „Jöjjetek utánam, és én emberek halászává teszlek titeket!” Azok pedig azonnal elhagyták hálóikat és követték őt. Amikor onnan továbbment, látott másik két testvért: Jakabot, Zebedeus fiát, és testvérét, Jánost a hajóban Zebedeussal, az apjukkal, amint javították hálóikat. És őket is hívta. Azok pedig azonnal otthagyták a hajót és apjukat, és követték őt”. (Mt 4, 18–22.) »

A temesvári Muslicák férfikórus szolgálata, Fazakas Csaba lelkipásztor vezényletével  (Pataki-fotók)
Csütörtök, 2019. november 28., 16.47 (0 hozzászólás)
„Örülök annak, hogy Isten Szentlelke lehetővé tette számomra, hogy szórjam az ige magvát ebben a gyülekezetben 25 esztendőn keresztül. Lehet, hogy némely mag az útfélre esett, és, eltaposták az emberek vagy felkapkodták az égi madarak. »

Csütörtök, 2019. november 21., 17.09 (0 hozzászólás)
„Elment erre Izrael valamennyi törzse Dávidhoz Hebronba, hogy mondja: ,,Íme, mi a te csontod, s a te húsod vagyunk. Tegnap is, tegnapelőtt is, amikor Saul volt a királyunk, te vezetted ki és be Izraelt, s az Úr azt mondta neked: ,,Te legeltesd népemet, Izraelt, s te légy Izrael fejedelme.” Elmentek tehát Izrael vénei a királyhoz Hebronba, s Dávid király szövetséget kötött velük Hebronban az Úr előtt, ők pedig felkenték Dávidot Izrael királyává”. (2Sám 5, 1–3.) »

Csütörtök, 2019. november 21., 16.40 (0 hozzászólás)
„Új parancsolatot adok nektek, hogy egymást szeressétek” /János ev. 13, 34./ »

Szerda, 2019. november 20., 17.57 (0 hozzászólás)
Szeretettel és tisztelettel értesítek minden érdeklődőt, hogy november 22-én, pénteken 18 órai kezdettel jubileumi istentiszteletet tartunk a temesvári evangélikus templomban, abból az alkalomból, hogy a lelkipásztor 25 éve áll Isten szolgálatában ebben a gyülekezetben. »

Csütörtök, 2019. november 14., 15.19 (0 hozzászólás)
„Bizony, íme, eljön majd az a nap, lángolva, mint a kemence, és minden kevély és minden gonosztevő olyan lesz, mint a tarló, és az eljövendő nap lángra lobbantja őket, – mondja a Seregek Ura, – és nem hagy rajtuk sem gyökeret, sem hajtást. »

Hétfõ, 2019. november 11., 17.40 (0 hozzászólás)
Ábrahám így válaszolt: Van Mózesük, és vannak prófétáik, hallgassanak azokra! /Lukács ev. 16, 29./ »

Csütörtök, 2019. november 07., 15.09 (0 hozzászólás)
„Ezért tehát, testvérek, legyetek állhatatosak, és őrizzétek szilárdan a hagyományokat, amelyeket akár élőszó, akár levelünk útján tanultatok. Urunk, Jézus Krisztus pedig, és Isten, a mi Atyánk, aki szeret minket, s örök vigasztalást és jó reménységet ajándékozott nekünk kegyelemben, bátorítsa és erősítse meg szíveteket minden jótettben és beszédben. »

A szederháti temető központi keresztjénél a főesperes-plébános vezetésével, együtt imádkoztak az elhunyt szeretteikért
Szerda, 2019. november 06., 15.24 (0 hozzászólás)
Vasárnap a szederháti római katolikus templomban 15 órakor tartott szentmisén ft. és ns. Király Árpád marosi főesperes, arad-ségai, tornyai és szederháti plébános a mintegy 20 hívőhöz családias körülmények között, hozzájuk közeledve beszélt mindenszentek ünnepének a jelentőségéről. »

(fotó: csikygergelyarad.ro/Fodor Tímea)
Kedd, 2019. november 05., 17.56 (0 hozzászólás)
A Csiky Gergely Főgimnázium mintegy 50 diákja nt. Vékony Zsolt József református lelkipásztor, az iskola protestáns hitoktatója vezetésével vett részt a reformáció emlékünnepén október 31-én. »

A főpásztori ünnepélyes szentmisét 18 paptestvér és egyházi méltóság tisztelte meg
Kedd, 2019. november 05., 17.48 (0 hozzászólás)
November 4-én, hétfőn délelőtt a Mosóczy-telepi római katolikus egyházközségbe érkezett vizitációba Pál József Csaba megyés püspök. »

Mária evangéliuma rockopera Aradon
Kedd, 2019. november 05., 16.32 (0 hozzászólás)
A Magyar Szórvány Napja és Bethlen Gábor születésnapja alkalmából az RMDSZ Arad Megyei Szervezete meghívja a kedves érdeklődőket egy különleges előadásra, mégpedig a Mária evangéliumára. »

Az ágyai templomban megtartott áhítaton szervezők, résztvevők lélekben feltöltődtek
Csütörtök, 2019. október 31., 17.43 (0 hozzászólás)
A reformáció hetére időzítve tervezte az Aradi Református Egyházmegye az idei ifjúsági találkozót. Október utolsó szombatja jó választásnak bizonyult, hiszen Isten csodálatos gondviselésének köszönhetően az idei utolsó igazi napsütéses hétvégének ígérkezett ez az idő. »

Csütörtök, 2019. október 31., 16.32 (0 hozzászólás)
„Áldott, aki az Úr nevében királyként érkezik! * Békesség a mennyből, és dicsőség a magasságban!” (Lk 19, 38; 2, 14 – 3 a.) »

Csütörtök, 2019. október 24., 15.50 (0 hozzászólás)
„... csak azok, akik be vannak irva a Bárány életkönyvébe”! /Jel. 21, 27./ »

Csütörtök, 2019. október 24., 15.47 (0 hozzászólás)
„Az Urat kereső szívek örvendezzenek! Keressétek az Urat és hatalmas erejét, keressétek az ő arcát mindig!” (Zsolt 104, 3–4.) »

Kedd, 2019. október 22., 18.24 (0 hozzászólás)
A dévai Páduai Szent Antal római katolikus ferences plébánia szeretettel meghívja Frigyesy Ágnes Az Úr csodásan működik – Erdélyi nagy Tanúságtevők – Ferencz Béla Ervin OFM, Tőkés István, Bíró Antal János OFM című kötetének bemutatójára 2019. október 28-án, hétfőn 18.30 órától a dévai Szent Antal Közösségi Házba. »

Csütörtök, 2019. október 17., 16.12 (0 hozzászólás)
„Valahányszor Mózes felemelte kezét, Izrael volt az erősebb” (Szent Vendel) »

Pál József Csaba főpásztor Istenbe vetett mély hittel, fáradhatatlanul dolgozik a Temesvári Római Katolikus Egyházmegye megújításán
Szerda, 2019. október 16., 16.09 (0 hozzászólás)
Pál József Csaba püspök úr, a Temesvári Római Katolikus Egyházmegye főpásztora, a felszentelése és a hivatalos beiktatása óta fáradhatatlanul dolgozik: számos helyen celebrál szentmisét, látogatásokat tesz, tárgyalásokat folytat. »

Csütörtök, 2019. október 10., 17.11 (0 hozzászólás)
„Most már tudom, hogy nincs más Isten az egész földön” (Szent Kálmán, Szent Hitvalló Edvárd) »

Csütörtök, 2019. október 10., 17.04 (0 hozzászólás)
„Aki győz, azt oszloppá teszem az én Istenem templomában...” / Jel. 3, 12./ »

A gyászszertartást mintegy 25 különböző felekezetű pap és egyházi személyiség tisztelte meg a jelenlétével
Kedd, 2019. október 08., 17.42 (0 hozzászólás)
Október 6-án, vasárnap az arad-belvárosi római katolikus templomban 17.30 órakor kezdődött az aradi hős tábornokok emlékének szentelt gyászszertartás, amelyen a tábornokok csoportképe az oltár előtt volt elhelyezve. »

Péntek, 2019. október 04., 04.00 (0 hozzászólás)
„Meddig kiáltok még, Uram, és nem hallgatsz meg engem? Kiáltozom hozzád: Erőszak!, és te nem szabadítasz meg engem? Miért engedsz látnom gonoszságot és nyomorúságot, miért kell fosztogatást és elnyomást látnom magam előtt? Folyik a per, és egyre nagyobb a civakodás.” (Hab 1, 2–3.) »

Nem a lélekszám, hanem a hit tesz élővé egy közösséget
Szerda, 2019. október 02., 04.00 (0 hozzászólás)
Nem a mennyiség, hanem a minőség határozza meg egy közösség életét – tolmácsolhatnánk nagyon prózaian a X. Hunyad Megyei Magyar Napok brádi rendezvényének üzenetét. »

Szerda, 2019. október 02., 04.00 (0 hozzászólás)
Temes megyei unitárius közösségünk az őszi hálaadás ünnepére készül. Az úrvacsoraosztást is magába foglaló istentiszteletet október 5-én, szombaton délután 5 órától tartjuk az evangélikus egyház gyülekezeti termében Temesvár, (I.C.Brătianu tér 2. sz., a Törvényszék közelében). »

Csütörtök, 2019. szeptember 26., 15.36 (0 hozzászólás)
„Kezdetben volt az Ige...” /János ev. 1, 1./ »

Csütörtök, 2019. szeptember 26., 15.35 (0 hozzászólás)
„Mindent igaz ítélettel cselekedtél, Urunk, amit tettél velünk, mert vétkeztünk ellened és parancsaidnak nem engedelmeskedtünk; mégis dicsőítsd meg nevedet, és tégy velünk nagy irgalmasságod szerint.” (Dán 3, 31.) »


Jelen
Puskel Péter
Communitas
'