Péntek, 2017. február 24., 08.07

Hitélet

Péntek, 2017. február 17., 17.36 (0 hozzászólás)
„Ne légy fölöttébb bűnös és ne légy bolond: miért halnál meg idő előtt?” Préd. 7., 17. »

FR. BÁNÓCZKY LÁSZLÓ KONRÁD OFM Conv
Csütörtök, 2017. február 16., 17.16 (0 hozzászólás)
A mennyei Atya akaratát elfogadva a feltámadás reményében tudatjuk, hogy FR. BÁNÓCZKY LÁSZLÓ KONRÁD OFM Conv rendi testvérünk »

A reformáció és Várkonyi János békéscsabai festőművész előtt tiszteleg a Munkácsy Mihály Múzeum
Csütörtök, 2017. február 16., 17.13 (0 hozzászólás)
A reformáció 500. évfordulója és a békéscsabai születésű Várkonyi János festőművész hetvenedik születésnapja előtt tiszteleg a békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum pénteken nyíló Reformáció 500 – Várkonyi 70 című kiállítása. »

Csütörtök, 2017. február 16., 17.08 (0 hozzászólás)
„Ne táplálj gyűlöletet szívedben testvéred iránt. Fedd meg embertársadat, akkor nem osztozol bűnében. Ne légy bosszúálló és ne gyűlölködj néped fiaival. Szeresd embertársadat, mint magadat! Én vagyok az Úr!” (Lev. 19, 17–18.) »

Dani Péter (1936–2017)
Péntek, 2017. február 10., 16.39 (2 hozzászólás)
„Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam, végezetre eltétetett nekem az igazság koronája, amelyet megad nekem az ÚR, az igaz bíró ama napon, de nemcsak énnekem, hanem mindazoknak is, akik várva várják az ő megjelenését.” (2Tim 4, 7–8) »

Csütörtök, 2017. február 09., 17.10 (0 hozzászólás)
„Krisztus szeretete szorongat minket.” 2 Kor. 5, 14–20. »

Csütörtök, 2017. február 09., 17.09 (0 hozzászólás)
„Isten adta az embernek parancsait is törvényeit, módodban áll, hogy megtartsd a parancsokat, hogy hűséges légy, megvan a hatalmad. Isten vizet és tüzet helyezett eléd, amire vágyol, az után nyújtsd a kezed. Senkinek nem adott parancsot a rosszra, sem pedig engedélyt arra, hogy vétkezzék.” (Sir. 15, 15–17, 21.) »

Orbán Ioana felvétele
Vasárnap, 2017. február 05., 17.19 (0 hozzászólás)
Ma úrvacsorával egybekötött istentisztelettel zárult az ökumenikus imahét Déván.  »

Ns. és ft. Király Árpád kanonok, főesperes-plébános Balázs-áldásban részesíti az eléje járuló híveket
Péntek, 2017. február 03., 15.22 (0 hozzászólás)
Ma, Szent Balázs püspök és vártanú ünnepén a katolikus templomokban megszervezett szentmisék végén a papok Balázs-áldásban részesítették a híveket. »

Csütörtök, 2017. február 02., 16.06 (0 hozzászólás)
„Oszd meg az éhezővel kenyeredet, és a hajléktalan szegényt fogadd a házadba. Ha mezítelent látsz, öltöztesd fel, és ne fordulj el embertársad elől! Akkor majd felragyog a világosságod, mint a hajnal, és a rajtad esett seb gyorsan beheged. Előtted halad majd igazságod és az Úr dicsősége lesz kísérőd.” (Izs. 58, 7–8.) »

Hétfõ, 2017. január 30., 18.38 (0 hozzászólás)
Isten ott van veled minden pillanatban, szól hozzád állandóan. Nem csak vasárnaponként, mindig. »

Csütörtök, 2017. január 26., 16.35 (0 hozzászólás)
Egyetemes Imahét a Temesvár-Belvárosi Református Egyházközség gyülekezeti termében, 2017. január 29.–február 5. között 18 órai kezdettel. »

Csütörtök, 2017. január 26., 16.33 (0 hozzászólás)
„Boldogok a tiszta szívűek, mert meglátják Istent. Boldogok a békességszeretők, mert őket Isten fiainak fogják hívni.” (Mt. 5, 8–9.) »

Csütörtök, 2017. január 19., 17.28 (0 hozzászólás)
„Útjaidat, Uram, ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts meg engem. Vezess engem a te igazságodban és taníts engem, mert te vagy az én szabadító Istenem, mindennap várlak téged.” Zsolt. 25, 4-6. 8-10. »

Csütörtök, 2017. január 19., 17.26 (0 hozzászólás)
„Urunk, Jézus Krisztus nevére kérlek titeket, éljetek mindannyian egyetértésben, és ne szakadjatok pártokra! Forrjatok eggyé ugyanabban a lelkületben, ugyanabban a felfogásban. Arra gondolok, hogy akadnak köztetek, akik azt mondják: én Pállal tartok, én meg Apollóval és Kéfással, én meg Krisztussal! Talán megoszlott Krisztus?” (1 Kor.1,10-13.) »

Csütörtök, 2017. január 12., 18.01 (0 hozzászólás)
Az 1568. január 6–13. között Tordán tartott erdélyi országgyűlés Európában először hirdette meg a vallásszabadságot, kimondva a négy vallás – katolikus, evangélikus, református, unitárius – szabadságát és egyenjogúságát. »

Csütörtök, 2017. január 12., 18.00 (0 hozzászólás)
„De keressétek először az Ő országát...” /Máté ev. 6, 33/ »

Csütörtök, 2017. január 12., 17.59 (0 hozzászólás)
„Az Ige emberré lett és itt élt közöttünk. Befogadóinak megadta, hogy Isten fiai legyenek.” (Ján. 1, 14.) »

Hétfõ, 2017. január 09., 17.10 (0 hozzászólás)
Isten nevével visszaélő gyilkos őrületnek nevezte a terrorizmust Ferenc pápa a Szentszéknél akkreditált diplomatáknak a Vatikánban hétfőn tartott évnyitó beszédében, amelyben korunk összes főbb aktuális problémájáról, közöttük a migrációról is szólt. »

Csütörtök, 2017. január 05., 17.20 (0 hozzászólás)
„Amint vízkereszt, Urunk megkeresztelkedésének az ünnepe, és Isten nagyságának kinyilatkoztatása: Krisztust, a Mennyei Atya szeretett Fiának nevezi. Az Úr lelke száll rá és vezeti Galileában, Jeruzsálemben és a Golgotán. A lélek erejében áldozza fel önmagát, a világ életéért.” (Mt. 3, 16–17.) »

Vasárnap, 2017. január 01., 10.00 (0 hozzászólás)
Műholdas nyomkövető készülékünk azonnal jelzi, ha a tervezett útvonalról eltértünk. Az okos kis szerkezet visszafordító megszólalására nincs az a gépkocsivezető, aki ne lassítana, és rövid értékelés után ne engedelmeskedne a figyelmeztetésnek. A tévedést rendező módosítás eredménnyel jár. A modern technika csodagépét évezredekkel korábban megelőzte Valaki, Aki ugyancsak nyomkövetőnk és a lelkiismeretünkben megszólaló hang is. »

Vasárnap, 2017. január 01., 10.00 (0 hozzászólás)
„Mert reménységben tartatunk meg.” (Róm 8, 24) „Mert csak én tudom, mi a tervem veletek – így szól az Úr –: jólétet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövő az, amelyet nektek szánok. Ha segítségül hívtok, és állhatatosan imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak benneteket. Ha kerestek majd, megtaláltok engem, ha teljes szívből kutattok utánam.” (Jer 29, 11−13) »

Csütörtök, 2016. december 29., 19.45 (0 hozzászólás)
„ Ne félj, te kicsiny nyáj, mert úgy tetszett a ti Atyátoknak, hogy nektek adja az országot!” /Lukács 12, 32/ »

Csütörtök, 2016. december 29., 19.43 (0 hozzászólás)
„Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged, ragyogtassa rád arcát az Úr és adjon békét tenéked!” (Számok 6, 24–27.) »

Hétfõ, 2016. december 26., 18.10 (0 hozzászólás)
„Kezdetben vala az Ige, és az Ige vala az Istennél, és Isten vala az Ige... és az Ige testté lett és lakozik miközöttünk.” János 1, 1.14. »

Csütörtök, 2016. december 22., 17.53 (0 hozzászólás)
„János tanúságot tett róla, amikor ezt hirdette: Ő az, akiről mondtam, hogy utánam jön, de megelőz engem, mert előbb volt, mint én. Hiszen mi, mindannyian az Ő teljességéből nyertünk kegyelemből, kegyelmet. A törvényt igenis, Mózes által kaptuk, a kegyelem és az igazság azonban Jézus Krisztus által valósult meg.” (Ján 1, 15–17.) »

Szerda, 2016. december 21., 18.09 (0 hozzászólás)
„Ime, a szűz fogan méhében, és fiat szül, akinek a neve Immánuel, amely azt jelenti: Velünk az Isten.” Mt 1.23 »

Szerda, 2016. december 21., 18.08 (0 hozzászólás)
Karácsony másodnapján, december 26-án, hétfőn 10 órától unitárius istentiszteletre és úrvacsoraosztásra kerül sor az Evangélikus Egyházközség gyülekezeti termében, a I.C. Brătianu tér 2. szám alatt (a Törvényszék közelében). »


Jelen
Puskel Péter
Communitas