https://www.facebook.com/kelemenhunor.rmdsz
Kedd, 2019. szeptember 17., 09.22

Hitélet

A kárpátaljai Credo Verséneklő Együttes emlékezetes, félórás koncertje
Csütörtök, 2019. szeptember 12., 18.25 (0 hozzászólás)
A fenti címmel jelent meg Balta János újságíró tollából 17 évvel ezelőtt az első szentleányi falunapokról szóló beszámoló. 2003-ban a falu alapításának 150. évfordulója adta az alkalmat a visszaemlékezésre, a számbavételre. A reménykedésre akkoriban (is) nagy szükség volt, mert a megfogyatkozott magyarság anyanyelvi kultúrájának egyik pillére, a magyar nyelvű oktatás éppen abban az évben szűnt meg. »

Csütörtök, 2019. szeptember 12., 16.51 (0 hozzászólás)
„A teljes írás Istentől ihletett...” /2 Tim. 3, 16./ »

Csütörtök, 2019. szeptember 12., 16.50 (0 hozzászólás)
„Adj békét, Urunk, nekünk, akik benned bizakodunk, hogy prófétáid igazmondóknak bizonyuljanak; hallgasd meg hűséges néped könyörgéseit!” (Vö. Sir 36, 18.) »

Az ünnepélyes búcsúi szentmisét 15 pap és egyházi méltóság tisztelete meg a jelenlétével
Hétfõ, 2019. szeptember 09., 09.37 (0 hozzászólás)
Tegnap, Kisboldogasszony ünnepén, a Szűzanya születésnapján a máriaradnai kegytemplomban 11 órakor kezdődött pontifikális szentmisén magyarul, románul és németül elmondott szentbeszédének a bevezetőjében Pál József Csaba megyés püspök köszöntötte a nagy számban megjelent, nemcsak az egyházmegyéből, hanem a nagyváradi és más egyházmegyékből érkezett híveket is. »

Csütörtök, 2019. szeptember 05., 18.29 (0 hozzászólás)
„Mert melyik ember ismerheti Isten akaratát, és ki tudná elgondolni, mit kíván Isten? Hiszen a halandók gondolatai bátortalanok, és terveink ingatagok, mert a romlandó test teher a léleknek, s a földi sátor lehúzza a sokat tűnődő elmét. Alig sejtjük azokat, amik a földön vannak, csak fáradsággal értjük meg azt, ami szemünk előtt van, az égieket pedig ki tudná kifürkészni? Ki ismerte meg akaratodat, hacsak te nem adtál bölcsességet, s el nem küldted szent lelkedet a magasból? Így lettek egyenessé a földön levők útjai, s így tanulták meg az emberek, mi tetszik neked, hisz a bölcsesség által menekültek meg, Uram, akik neked kezdettől fogva kedvesek voltak.’’ (Bölcs 9,13-19) »

Kedd, 2019. szeptember 03., 18.04 (0 hozzászólás)
Szombaton, szeptember 7-én 11 órakor a Zilahi Belvárosi Református templomban tartják a magyar iskolák országos tanévnyitó ünnepségét. »

Csütörtök, 2019. augusztus 29., 17.43 (0 hozzászólás)
Amíg csak föld lesz, bőségesen, gazdagon megterített asztal álljon rendelkezésükre, de gyakran kimarad életükből a napi „lelki asztal” kínálta táplálék, ez pedig erős „Jézus-nélkülözéséghez” vezet. »

Csütörtök, 2019. augusztus 29., 17.41 (0 hozzászólás)
„Könyörülj rajtam, Uram; látod: egész nap hozzád kiáltok, mert te, Uram, jóságos vagy és szelíd, és nagy irgalmú azokhoz, akik szólítanak”. (Zsolt 85, 3-5.) »

Hétfõ, 2019. augusztus 26., 17.35 (0 hozzászólás)
Szerdán, 2019. augusztus 28-án 12 órakor ünnepi ebédet rendeznek a Temesvári Római Katolikus Püspöki Hivatalban excellenciás dr.h.c. Martin Roos, nyugalmazott temesvári püspök 20 évvel ezelőtti, a Temesvári római katolikus Szent György-székegyházban történt püspöki szentelése évfordulójának alkalmából. »

A Vakációs Bibliaheteken részt vett gyermekek kortól függetlenül, lélekben épültek a hallott bibliai történetekből, a közös énekekből és a játékokból
Hétfõ, 2019. augusztus 26., 16.39 (0 hozzászólás)
Az idei nyári vakációban négy hétig gyermekzsivajtól volt hangos az ágyai református parókia udvara és gyülekezeti terme: közel száz különböző helyi és környékbeli gyermek fordult meg az alkalmakon azért, hogy részt vegyenek a naponta fél tizenegytől kezdődő vakációs bibliahetek és az Ír hét alkalmain. »

Csütörtök, 2019. augusztus 22., 17.44 (0 hozzászólás)
„ALLELUJA! Dicsérjétek az Urat minden népek, dicsérjétek őt minden nemzetek! Mert megerősíttetett mirajtunk az ő irgalma, és jósága örökre megmarad!” (Zs. 116.) »

Az új kenyér megáldása
Szerda, 2019. augusztus 21., 18.01 (0 hozzászólás)
Ismét megteltek a torontálkeresztesi templom padjai, hogy a hívők együtt ünnepeljék e templomnak a védőszentjét és együtt imádkozzanak hozzá, kérve Szent Istvánnak, a templom védőszentjének közbenjárását. »

Kedd, 2019. augusztus 13., 16.17 (0 hozzászólás)
„Azért mi is, akiket a tanúknak ilyen nagy felhője vesz körül, tegyünk le minden terhet és a minket környező bűnt, kitartással fussuk végig az előttünk álló küzdőpályát. Tekintsünk fel a hit szerzőjére és bevégzőjére, Jézusra, aki az előtte levő öröm helyett keresztet szenvedett, nem törődve a gyalázattal; és Isten trónjának jobbján ül” (Zsolt 110, 1.) »

Kedd, 2019. augusztus 13., 16.12 (0 hozzászólás)
„… Megfeszítették őt és a gonosztevőket, egyiket a jobb, a másikat a bal keze felől.” /Lukács 22, 33./ »

Hétfõ, 2019. augusztus 12., 15.29 (0 hozzászólás)
Augusztus 18-án, vasárnap délután 5 órakor rendes havi unitárius istentiszteletre kerül sor a temesvári evangélikus egyház gyülekezeti termében (Ionel Brătianu tér 2. szám, a Törvényszék közelében). »

Péntek, 2019. augusztus 09., 04.00 (0 hozzászólás)
„Előre hírét vették atyáink ennek az éjnek, hogy jól ismerve az esküvéseket, amelyekben hittek, bátrak legyenek. Így bizalommal várta néped az igazak szabadulását és az istentelenek vesztét. Amivel ugyanis az ellenséget sújtottad, azzal minket, akiket hívtál, felmagasztaltál. Mert titokban áldoztak jámbor atyák igaz gyermekei, s egy lélekkel vállalták az igazságos törvényt, hogy jóban és bajban egyaránt osztoznak az igazak, és felhangzottak tőlük az atyák énekei.”. Bölcs18, 6–9.) »

Péntek, 2019. augusztus 02., 04.00 (0 hozzászólás)
Koncertsorozat az egyházmegyében A Temesvári Római Katolikus Püspökség, a Gerhardsforum Banater Schwaben e. V. és a Bánsági Német Demokrata Fórum közös szervezésében dr. Franz Metz bánsági származású, jelenleg Németországban élő orgonaművész, Nina Laubenthal, Wilfried Michl és Corneliu Meici közreműködésével augusztus 1–4. között több orgonakoncertre kerül sor a következő program szerint: »

Csütörtök, 2019. július 25., 17.30 (0 hozzászólás)
„Amikor vele együtt eltemetkeztetek a keresztségben, és vele együtt fel is támadtatok, annak az Istennek erejébe vetett hit által, aki őt feltámasztotta halottaiból. Vele együtt titeket is, amikor halottak voltatok vétkeitek és testetek körülmetéletlensége miatt, életre keltett azáltal, hogy megbocsátotta minden vétkünket. Rendelkezéseivel az adóslevelet, mely vádolt minket és ellenünk szólt, eltörölte, eltette az útból, és a keresztre szegezte.” (Kol. 2, 12–14.) »

Vasárnap, 2019. július 21., 16.19 (0 hozzászólás)
„... Újonnan kell születnetek!” / János ev. 3, 7/ »

Csütörtök, 2019. július 18., 15.23 (0 hozzászólás)
Az idén XII. alkalommal megszervezett Ferences Biciklitúra FerBit idén július 18-án rajtolt Csíksomlyóról és Segesvár, Gyualfehérvár érintésével vasárnap délután érkeznek meg a kerékpárosok Dévára, a Szent Antal plébániára. »

Csütörtök, 2019. július 18., 15.22 (0 hozzászólás)
Déván augusztus elsejétől összevonják a telepi és városi római katolikus plébániákat. Ennek következtében a megszokott miserend is változik – jelentette be fr. Főcze Bonaventúra plébános. »

Csütörtök, 2019. július 18., 15.21 (0 hozzászólás)
Dávid zsoltára. „Uram, ki lakhat sátradban? Ki tartózkodhat szent hegyeden? Az, aki szeplőtelenül jár, és igazságot cselekszik, aki igazat gondol szívében, aki nyelvével nem követ el álnokságot, felebarátjának nem tesz rosszat, nem ad hitelt embertársa gyalázásának. »

Csütörtök, 2019. július 11., 19.02 (0 hozzászólás)
„Igazságban lépek színed elé, amikor dicsőséged megnyilvánul, örvendezem.” (Zsolt 16,15) »

Vasárnap, 2019. július 07., 16.10 (0 hozzászólás)
„Menjetek be a szoros kapun!” /Máté ev. 7, 13./ »

Csütörtök, 2019. július 04., 06.00 (0 hozzászólás)
Nyári program a Püspökségen Júliusban a Püspöki Hivatal titkárságán nincs ügyfélfogadás. Ügyintézés a könyvelőségi irodán, a 0256/490-081-es telefonszámon lehetséges. »

Csütörtök, 2019. június 27., 15.16 (0 hozzászólás)
„Atyám, értük könyörgök, hogy legyenek mindnyájan egy bennünk, hogy így elhiggye a világ, hogy te küldtél engem” – mondja az Úr. (Jn 17, 20–21.) »

Néhány esernyő kinyílt, de eleget ettünk az őseink fogadalmának
Vasárnap, 2019. június 23., 17.47 (0 hozzászólás)
Ma az arad-belvárosi római katolikus templomban 9 órakor kezdődött szentmise után tartották meg a fogadalmi körmenetet. »

Csütörtök, 2019. június 20., 16.52 (0 hozzászólás)
Kétszázötvenegy éve történt, hogy az utolsó pestisjárványtól való megszabaduláskor, 1768-ban a város vezetői megfogadták: a főtéren szobrot állítanak a Szentháromság tiszteletére, és az Úrnapja utáni vasárnap minden évben körmenettel adnak hálát a pusztító járványtól történt megszabadulásért. »


Jelen
Puskel Péter
Communitas
'