JelenHaz
Csütörtök, 2019. augusztus 22., 18.33

Hitélet

Csütörtök, 2019. augusztus 22., 17.44 (0 hozzászólás)
„ALLELUJA! Dicsérjétek az Urat minden népek, dicsérjétek őt minden nemzetek! Mert megerősíttetett mirajtunk az ő irgalma, és jósága örökre megmarad!” (Zs. 116.) »

Az új kenyér megáldása
Szerda, 2019. augusztus 21., 18.01 (0 hozzászólás)
Ismét megteltek a torontálkeresztesi templom padjai, hogy a hívők együtt ünnepeljék e templomnak a védőszentjét és együtt imádkozzanak hozzá, kérve Szent Istvánnak, a templom védőszentjének közbenjárását. »

Kedd, 2019. augusztus 13., 16.17 (0 hozzászólás)
„Azért mi is, akiket a tanúknak ilyen nagy felhője vesz körül, tegyünk le minden terhet és a minket környező bűnt, kitartással fussuk végig az előttünk álló küzdőpályát. Tekintsünk fel a hit szerzőjére és bevégzőjére, Jézusra, aki az előtte levő öröm helyett keresztet szenvedett, nem törődve a gyalázattal; és Isten trónjának jobbján ül” (Zsolt 110, 1.) »

Kedd, 2019. augusztus 13., 16.12 (0 hozzászólás)
„… Megfeszítették őt és a gonosztevőket, egyiket a jobb, a másikat a bal keze felől.” /Lukács 22, 33./ »

Hétfõ, 2019. augusztus 12., 15.29 (0 hozzászólás)
Augusztus 18-án, vasárnap délután 5 órakor rendes havi unitárius istentiszteletre kerül sor a temesvári evangélikus egyház gyülekezeti termében (Ionel Brătianu tér 2. szám, a Törvényszék közelében). »

Péntek, 2019. augusztus 09., 04.00 (0 hozzászólás)
„Előre hírét vették atyáink ennek az éjnek, hogy jól ismerve az esküvéseket, amelyekben hittek, bátrak legyenek. Így bizalommal várta néped az igazak szabadulását és az istentelenek vesztét. Amivel ugyanis az ellenséget sújtottad, azzal minket, akiket hívtál, felmagasztaltál. Mert titokban áldoztak jámbor atyák igaz gyermekei, s egy lélekkel vállalták az igazságos törvényt, hogy jóban és bajban egyaránt osztoznak az igazak, és felhangzottak tőlük az atyák énekei.”. Bölcs18, 6–9.) »

Péntek, 2019. augusztus 02., 04.00 (0 hozzászólás)
Koncertsorozat az egyházmegyében A Temesvári Római Katolikus Püspökség, a Gerhardsforum Banater Schwaben e. V. és a Bánsági Német Demokrata Fórum közös szervezésében dr. Franz Metz bánsági származású, jelenleg Németországban élő orgonaművész, Nina Laubenthal, Wilfried Michl és Corneliu Meici közreműködésével augusztus 1–4. között több orgonakoncertre kerül sor a következő program szerint: »

Csütörtök, 2019. július 25., 17.30 (0 hozzászólás)
„Amikor vele együtt eltemetkeztetek a keresztségben, és vele együtt fel is támadtatok, annak az Istennek erejébe vetett hit által, aki őt feltámasztotta halottaiból. Vele együtt titeket is, amikor halottak voltatok vétkeitek és testetek körülmetéletlensége miatt, életre keltett azáltal, hogy megbocsátotta minden vétkünket. Rendelkezéseivel az adóslevelet, mely vádolt minket és ellenünk szólt, eltörölte, eltette az útból, és a keresztre szegezte.” (Kol. 2, 12–14.) »

Vasárnap, 2019. július 21., 16.19 (0 hozzászólás)
„... Újonnan kell születnetek!” / János ev. 3, 7/ »

Csütörtök, 2019. július 18., 15.23 (0 hozzászólás)
Az idén XII. alkalommal megszervezett Ferences Biciklitúra FerBit idén július 18-án rajtolt Csíksomlyóról és Segesvár, Gyualfehérvár érintésével vasárnap délután érkeznek meg a kerékpárosok Dévára, a Szent Antal plébániára. »

Csütörtök, 2019. július 18., 15.22 (0 hozzászólás)
Déván augusztus elsejétől összevonják a telepi és városi római katolikus plébániákat. Ennek következtében a megszokott miserend is változik – jelentette be fr. Főcze Bonaventúra plébános. »

Csütörtök, 2019. július 18., 15.21 (0 hozzászólás)
Dávid zsoltára. „Uram, ki lakhat sátradban? Ki tartózkodhat szent hegyeden? Az, aki szeplőtelenül jár, és igazságot cselekszik, aki igazat gondol szívében, aki nyelvével nem követ el álnokságot, felebarátjának nem tesz rosszat, nem ad hitelt embertársa gyalázásának. »

Csütörtök, 2019. július 11., 19.02 (0 hozzászólás)
„Igazságban lépek színed elé, amikor dicsőséged megnyilvánul, örvendezem.” (Zsolt 16,15) »

Vasárnap, 2019. július 07., 16.10 (0 hozzászólás)
„Menjetek be a szoros kapun!” /Máté ev. 7, 13./ »

Csütörtök, 2019. július 04., 06.00 (0 hozzászólás)
Nyári program a Püspökségen Júliusban a Püspöki Hivatal titkárságán nincs ügyfélfogadás. Ügyintézés a könyvelőségi irodán, a 0256/490-081-es telefonszámon lehetséges. »

Csütörtök, 2019. június 27., 15.16 (0 hozzászólás)
„Atyám, értük könyörgök, hogy legyenek mindnyájan egy bennünk, hogy így elhiggye a világ, hogy te küldtél engem” – mondja az Úr. (Jn 17, 20–21.) »

Néhány esernyő kinyílt, de eleget ettünk az őseink fogadalmának
Vasárnap, 2019. június 23., 17.47 (0 hozzászólás)
Ma az arad-belvárosi római katolikus templomban 9 órakor kezdődött szentmise után tartották meg a fogadalmi körmenetet. »

Csütörtök, 2019. június 20., 16.52 (0 hozzászólás)
Kétszázötvenegy éve történt, hogy az utolsó pestisjárványtól való megszabaduláskor, 1768-ban a város vezetői megfogadták: a főtéren szobrot állítanak a Szentháromság tiszteletére, és az Úrnapja utáni vasárnap minden évben körmenettel adnak hálát a pusztító járványtól történt megszabadulásért. »

A templomudvaron megtartott szertartások végén Bogdan atya a négy égtáj felé emelve az Oltáriszentséget, megáldotta a térdeplő híveket és a várost
Csütörtök, 2019. június 20., 16.31 (0 hozzászólás)
Ma, Jézus szent szíve és vére, az Oltáriszentség ünnepén, Úrnapján a római katolikus templomokban megtartott szentmiséken Jézusnak a kenyér megszaporításával tett csodatevését, az élet forrásának a lényegét emelték ki. »

Csütörtök, 2019. június 20., 16.28 (0 hozzászólás)
„Mert a bűn zsoldja a halál...” /Róma 6, 23./ »

Csütörtök, 2019. június 20., 16.27 (0 hozzászólás)
Mert az Úrtól kaptam, amit átadtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárulták, fogta a kenyeret, hálát adott, megtörte, és így szólt: ,,Ez az én testem, amely értetek adatik. »

Csütörtök, 2019. június 13., 17.39 (0 hozzászólás)
„Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek: Istennek, aki van, aki volt, és aki eljön újra!” (Vö. Jel 1, 8–9. tónus.) »

A búcsúünnepségen nm. és ft. Pál József Csaba temesvári megyés püspök mondott szentbeszédet
Kedd, 2019. június 11., 15.56 (0 hozzászólás)
A múlt hét végén a Kárpát-medence katolikus hívei újra útra keltek, hogy eljussanak a magyarság legnagyobb zarándokhelyére, a csíksomlyói Mária-búcsúra. »

Csütörtök, 2019. június 06., 17.20 (0 hozzászólás)
„Ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába!” (János ev. 3, 5.) »

Csütörtök, 2019. június 06., 17.00 (0 hozzászólás)
„Isten szeretete kiáradt szívünkbe a bennünk lakó Szentlélek által, alleluja.” (Róm 5, 5; 10, 11.) »

Vakációs Bibliahét 2019.
Szerda, 2019. június 05., 17.33 (0 hozzászólás)
Minden nap 8–16 között, a Temesvár-Belvárosi református egyházközség gyülekezeti termében. »

Ferenc pápa szentmisét pontifikál a csíksomlyói hegynyeregben, Erdélyben 2019. június 1-jén Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd
Szombat, 2019. június 01., 16.00 (0 hozzászólás)
A csíksomlyói zarándoklat Erdély öröksége, a párbeszéd, az egység és a testvériség jele, és tiszteletben tartja a román és a magyar vallási szokásokat is – mondta Ferenc pápa szombaton homíliájában a Csíksomlyón több tízezer hívő előtt bemutatott szentmiséjén. »

Ferenc pápa érkezik szentmiséje helyszínére, a csíksomlyói hegynyeregbe, Erdélyben 2019. június 1-jén Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd
Szombat, 2019. június 01., 10.00 (0 hozzászólás)
Szakadó esőben várják a csíksomlyói hegynyeregben a zarándokok Ferenc pápa érkezését. A szentatya helyi idő szerint 11 óra 30 perctől (közép-európai idő szerint 10 óra 30 perc) tart misét a legjelentősebb magyar zarándokhelyen. »


Jelen
Puskel Péter
Communitas
'