Fresh Corner
Szerda, 2019. április 24., 18.55
Dél-erdélyi nőszövetségi konferencia Csombordon

A család isteni érték

A család isteni érték
A család isteni érték

E hónap elején a Fehér megyei Csombordon szervezte meg az Erdélyi Református Egyházkerület Nőszövetsége a Dél-Erdélyi régiós konferenciát, melyen a Brassói, a Hunyadi és a Nagyenyedi Református Egyházmegyékből mintegy 30 gyülekezet képviseltette magát, összesen 298 résztvevővel.

A találkozón Borbándi Erika magyarlapádi református lelkipásztor hirdetett igét. A Bibliaolvasó Kalauz aznapi igerészére építve beszédét: „Mily szépek a te sátoraid, óh Jákób! a te hajlékaid, óh Izráel! Mint kiterjesztett völgyek, mint kertek a folyóvíz mellett, mint az Úr plántálta áloék, mint cédrusfák a vizek mellett! Víz ömledez az ő vedreiből, vetését bő víz öntözi... A ki áld téged, áldott lészen, és ki átkoz téged, átkozott lészen.” (4Móz. 24, 5–7, 9.) Habár sokszor nem értjük az Ószövetséget, hogy mi közünk nekünk ezekhez a régi történetekhez, mégis hasonlóság van ama nép közt és közöttünk. Mi is a hit vándorútján vagyunk, minket is megszólnak a keresztény értékek miatt, amiket elavultnak tartanak. Azonban azok, akik Isten közelségében laknak, nem kell elfeledjék, hogy áldottak, akármilyennek is tűnik a helyzet – hangsúlyozta a lelkipásztor.

Az istentiszteletet követően énektanulásra került sor, Kürti Éva maroscsúcsi református lelkész vezetésével, majd Gálné Szabó Tünde református lelkipásztor tartott előadást a Család, Isteni érték címmel. „Örüljetek az Úrban mindenkor; ismét mondom, örüljetek!” (Filippi 4, 4.) hangzott el a konferencia mottója a család szerepét boncolgató előadás kezdetén. Hogy mi is a család? – Gárdonyi-gondolattal valami nagy becs, mint az olaj a lámpásban. Elég nehezen érthető hasonlat a mai társadalomban! Miért jutott olyan válságos helyzetbe a család a mai társadalomban? Mert egy fogyasztó, egyszerhasználatos társadalom a mai, amikor nemcsak a dolgokat cseréljük könnyen, hanem társunkat is. Ha az interneten rákeresünk a segítőtársra, és megnézzük a képeket, akkor azt látjuk, hogy a segítőtársak az állatok és nem a férj vagy feleség.

Miért jutott olyan válságos helyzetbe a család a mai társadalomban? Mert egy értékvesztett társadalom a mai. Minél távolabb vagyunk Istentől, annál kevésbé érezzük magunkat értékeseknek, drágának. Ezért nagyon fontosak a keresztény értékek, hogy irányt adjanak.

Melyek a családi értékek? A vallásórás gyerekek szerint: szeretet, béke, engedékenység, összefogás, megóvás, egymás segítése, gyöngédség – hangzott el a csombordi nőszövetségi konferencián.

Az előadást követően az egybegyűlteket köszöntötte Borsos Melinda egyházkerületi nőszövetségi elnök, dr. Gudor Botond esperes és Boros Erzsébet házigazda, nőszövetségi elnök. A köszöntők során felkérés hangzott el a jelenlévő nőszövetségi tagok felé: december 2-án kapcsolódjanak be a Kárpát-medencei imanapba. A rendezvény a közös ebéddel és tombolázással zárult a helyi kultúrotthonban.

 

David Judith


Szóljon hozzá
CAPTCHA Image

Jelen
Puskel Péter
Communitas
'