JelenHaz
Szombat, 2019. augusztus 17., 18.44

A közösség – arany gyertyatartó

 Remélem, nem kegyeletsértés, ha azt állítom, hogy az elmúlt hét végén igazi „nagyüzem” volt az arad-belvárosi baptista gyülekezetben. Hiszen bár igen sok neves előadó megfordult már a körükben, mégsem nevezhető mindennapinak az, hogy olyan személyiség, mint dr. Almási Tibor, a Budapesti Teológiai Akadémia rektora, Újszövetségi Tanszékének vezetője tartson három előadást, méghozzá egy olyan sokat vitatott témakörben, mint a Jelenések könyve.

A szentírási szöveg több szemszögből való megközelítése a vasárnap délutáni előadáson tetőzött, amikor a 7. rész 9–17. verseit értelmezte mindennapjaink szempontjából. Bár egyetlen mondat sem hangzott el konkrétan a mostani világgazdasági válságról, akinek füle volt, hallhatta: mindezeket a megpróbáltatásokat azok élhetik túl, akik megpecsételtettek az Úrtól. A bibliai szövegrész Domitianus keresztényüldöző római császár idejében született, amikor a mártíromságra váró keresztények hite megkopott, körükben elhalványult Jézus Krisztus iránti bizalom. János apostol látomásai felmutatják a menekülési utat: vállalni kell az elkövetett bűnöket, és akkor a könnyek nélküli mennyországba juthatunk, Krisztus trónja elé.

A dr. Vass Gergely arad-belvárosi baptista gyülekezeti lelkipásztor vezette találkozón a közös éneklést és Kiss Kinga temesvári konzervatóriumi hallgató hegedűszólóját Garai Zsolt orgonaművész kísérte villanyzongorán, szavalatokkal közreműködött Kiss Kriszta és Szűcs János.

A vasárnapi összejövetel megható színfoltját jelentette Oláh Lajosné Tóth Gabriella, a Torontóban élő költő jelenléte, megszólalása, aki néhány, az előadás témaköréhez illeszkedő versének felolvasásán kívül, szintén a témakörhöz kapcsolódva, annak a meggyőződésének adott hangot, hogy az aradi magyar baptista közösség olyan arany gyertyatartó marad, amely a természetszerűen cserélődő nemzedékeken keresztül megőrzője a hűségesen égő gyertyáknak, azaz a hívőknek.

Az eseménydús hétvége tegnap folytatódott a nemzetközi női imanap keretében, amelynek alkalmából a férfiak a szó szoros értelmében „kitiltattak” az imaházból.


Szóljon hozzá
CAPTCHA Image

Jelen
Puskel Péter
Communitas
'