Vasárnap, 2018. augusztus 19., 19.11
Testvérgyülekezeti találkozó a Mosóczy-telepen

A szeretet jegyében

 
2017. augusztus 30., 17.21
Szerda

A szomódi református egyházközséget (Magyarország, Esztergom megye) képviselő népes küldöttség testvérgyülekezeti látogatáson vett részt a Mosóczy-telepen augusztus 27–29. között.

Ez a kapcsolat három évvel ezelőtt indult el, azzal a céllal, hogy templomainkban közelebb kerüljünk Istenhez, és megismerjük a két történelmi régió emlékhelyeit, műemlékeit, meghatározó irodalmi alkotásait, történelmi szellemóriásait.

Tavaly testvérgyülekezetünk képviselői megismerték városunkat, Arad-Hegyalját, a máriaradnai kisbazilikát, valamint a solymosi várat. A megérkezés után az ünnepi köszöntőkben rendjén elhangzott, hogy számolni kell velünk, mert vagyunk, Isten hűségesen gondoskodó szeretetében vagyunk.

Vasárnap 10 órakor újkenyéri úrvacsorával egybekötött istentiszteleten vettünk részt. Az ünnepi istentiszteleten nt. Csákai László szomódi lelkipásztor szolgált a Róma 12, 1–8 ige alapján. A prédikációban elhangzott, hogy az istentisztelet, igehirdetés nemcsak liturgikus cselekmény, amiben mintegy jóleső áhítatban megfürösztjük a lelkünket, hanem a keresztyén életforma koncentrált, sűrített formája, amelyiknek Jézus Krisztus a középpontja. Az igehirdetésen felkészülünk, és új erőt merítünk a krisztusi élet tovább folytatására, még nagyobb odaszánással való kiélésére. Imádságunkban, az úrvacsorában bűnbocsánatot és Krisztus életével való megtelítődést kapunk Istentől.

Sajnos, mi csak külsőségekben tudunk gondolkodni. A mi lelki beállítottságunk általában az, hogy az igehirdetéssel befejeződik valami, és ezután kezdődik valami más: kezdődik az élet a maga gondjaival, bajaival. Isten elhívott bennünket arra, hogy a világ törvényeivel szemben Krisztusnak a törvényét, a szeretet nagy parancsát valósítsuk és éljük meg az élet apró, jelentéktelen eseményeiben éppúgy, mint a nagy dolgokban.

Az igehirdetés végén alkalomhoz illő szavalatok és énekek hangzottak el.

Délután a szomódi testvérgyülekezet küldöttsége a németszentpéteri gyülekezet tagjaival találkozott.

Este elültették a reformáció fáját. „Még a fának is van reménysége: ha kivágják, újból kihajt, és nem fogynak el hajtásai” – Jób 14, 7. Ezt a fát a dunántúli testvérgyülekezetünk, a szomódi református szent eklézsia ajándékaként elültettük a Reformáció 500. jubileumi évében, 2017 nyarán.

Augusztus 28-án közös kiránduláson vettünk részt a Maros völgyében, Arad–Déva–Vajdahunyad vonalon. Aradtól a Maros folyásától ellentétes irányban 27 km után érkeztünk Lippára. A török hódoltság előtt a térség egyik legjelentősebb városa. Károly Róbert idején a királyi udvar többször tartózkodott a városban. A Maros szemközti oldalán a török időben Lippáról menekült ferences szerzetesek által alapított kápolna utódja, az 1756–1760 között épült máriaradnai templom és kolostor, búcsújáró hely található.

Erdélyt az Alfölddel összekötő főút nagyközségek egész sorát fűzi fel.

Soborsin (Săvârşin), barokk stílusú ortodox templomáról és a XVIII. századi Forray-kastélyról ismeretes.

Megtekintettük Marosillye (Ilia) eredetileg reneszánsz, később sokszor átépített kastélyát, ahol Bethlen Gábor (1580–1629) erdélyi fejedelem született. A megrongálódott épület mai tulajdonosa a dévai Szent Ferenc Alapítvány felújította, s 2005 decemberétől látogatható.

A marosnémeti (Mintia) útelágazástól 5 km-re Déva következett. Középkori jelentősége Dél-Erdély legfontosabb katonai épületei között számon tartott várához kapcsolódik. Déva várának romjai 180 m-rel a Maros völgye fölé emelkedő magaslaton láthatók. Ókori erődítmények helyén épült, Erdély egyik első királyi vára volt. Itt raboskodott Dávid Ferenc első unitárius püspök (cellája helyét emléktábla őrzi). Katonai jelentőségét 1849-ben veszítette el. A várat a közelmúltban restaurálták. A 2005-ben üzembe helyezett vársikló a 170 m-es szintkülönbséget 2 és fél perc alatt teszi meg. A vár alatt a sétálóutca végén Bethlen Gábor néhai sarokbástyás kastélya, a reneszánsz Magna Curia 1621-ben épült, később barokk kiegészítést kapott (ma történeti és természetrajzi múzeum). Az előtte levő park szemközti oldalát a neogótikus hollós címeres Megyeháza zárja le.

Az egykori ferencrendes kolostor (Mănăstirii út 12.sz.) a Szent Ferenc Alapítvány által működtetett kollégium, iskola és gyermekgondozó intézetnek ad otthont.

Déva az erdélyi reformáció egyik központja volt. Az 1570-es években Sándor András dévai lelkipásztor lett Erdély első református püspöke. A város nagy szülötte Dévai Bíró Mátyás (1500–1545) református prédikátor.

A Déva után 6 km-re lévő útelágazásnál a Bukovinából áttelepült székely leszármazottak által is lakott Csernakeresztúron (Cristur) át Vajdahunyadra érkeztünk.

A tatárjárás után épült fel az a vár, amelyet a Hunyadiak őse, a havaselvi származású Şerb (Sorb) kenéz királyi adományként kapott a XIV. században. Zsigmond király 1409-ben erősítette meg a Hunyadiak birtokjogát.

Vajdahunyad várát Hunyadi János kaputornyokkal és védőbástyákkal látta el: külső tornyos várrá alakította át. Később, bővítés során, 1446-ban építik a gótikus várkápolnát, 1452-ben a kéthajós lovagtermet. Hunyadi János halála után özvegye Szilágyi Erzsébet örökölte a várat. Ekkor reneszánsz ízlés szerint bővítik: megépítik a Mátyás loggiát a vár északi részében. Későbbi tulajdonosa, Bethlen Gábor erdélyi fejedelem az északi szárnyra egy, a délire két emeletet húzatott, és barokk belső díszítést kapott a kastély. A XVIII. században kincstári tulajdon.

A Zalasd-patakon túl, a vár közelében emelt ortodox templomot Mátyás király idejében építették 1458-ban. Református templomát 1500 körül emelték.

Másnap, augusztus 29-én délelőtt megtekintettük Arad leglátványosabb épületét, a Kultúrpalotát és a Történeti Múzeumot, valamint a Tűzoltótéren a Megbékélési parkban a Szabadság-szobrot. Ezután koszorúzás következett a vértanuk emlékoszlopánál, a Vesztőhelyen. A kora délutáni órákban elbúcsúztunk vendégeinktől, ami nem volt érzelemmentes.

Hálát adva Istennek az együtt eltöltött napokért, szeretettel feltöltődve, magyarságtudatban megerősödve fejeződött be a látogatás.

 

 

Komádi Sándor tudósítása


Szóljon hozzá
CAPTCHA Image

Jelen
Puskel Péter
Communitas
'