JelenHaz
Péntek, 2019. május 24., 08.51
Lelkészértekezlet

A szeretet nevében

A Temesvári Református Egyházmegye lelkészértekezletére került sor szeptember 11-én Újszentesen. A már több éves hagyománynak megfelelően a lelkipásztorok mellett családtagjaik is részt vettek.

Szűcs András Ottó házigazda szakértelemmel kialakított és évről évre szebb képet nyújtó kertje elég tágasnak bizonyult ahhoz, hogy mind a gyerekcsapat, mind a felnőttek jól érezzék magukat.

Fazakas Csaba, a Temesvári Egyházmegye esperese köszöntötte a vendégeket. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Ft. Csűry István, a Királyhágómelléki Egyházkerület püspöke és felesége, Pataki Károly egyházmegyei főgondnok, valamint dr. Higyed István nyugdíjas lelkész is. A püspök a  Bibliaolvasó Kalauz  aznapi igéje alapján tartott áhítatot, melyben a félelem nélküli életről beszélt, melynek alapja a bizalom. A kegyes, Istennel járó keresztyén nem fél az ítélettől, üdvbizonyossága van.

Az áhítatot követő beszélgetés az egyház jövőjéről és különböző egyházi problémákról, eseményekről szólt. Szűcs András Ottó eddigi lelkészértekezleti elnök átadta a stafétát az újonnan megválasztott elnöknek, Gáll Zoltán lugosi lelkipásztornak. A szeretet jegyében zajló rendezvényen barátságos hangulatban zajlott mind a beszélgetés, mind az azt követő közös ebéd, ami a házigazda gyülekezet asszonyainak szorgalmas munkája nyomán került a vendégek elé. 

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Hozzászólt: Alex:) / Szombat, 2010. november 20., 19.27 Válaszoljál rá! Válaszoljál rá!

Amit itt a földön hiszünk, az határozza meg az örök sorsunkat a halálunk után. Míg az igazi evangélium megment (üdvözít), a hamis evangélium a kárhozatba visz – mégis, ez a meggyőződés mintha kiveszett volna az evangéliumi hitű keresztények közül. Lehet, hogy újra kellene definiálnunk, mit jelent evangéliuminak lenni? Hiszen számos olyan gyülekezetvezető és lelkipásztor van, akik ugyan nem ferdítik el Isten erkölcsi parancsait, az evangéliummal viszont gond nélkül megteszik ugyanezt. Miért nincs a keresztények között legalább akkora aggodalom és felháborodás az örökkévaló kárhozathoz vezető hamis evangéliumok hirdetésével szemben, mint amekkora az abortusz, a gyermekmolesztálás, a pornográfia stb. ellen? Urunk, segíts!
Hogy miért ne legyünk mindössze „pozitívak”? A Sátán a hazugságait Isten igazságának álcázza; az eredetinek tűnő ügyes hamisítványok pedig milliókat tévesztenek meg. Pusztán az igazság hirdetése megerősítheti a hozzá hasonlónak tűnő téves hiedelmeket. A különbséget ezért világosan és egyértelműen hangsúlyozni kell, mert ezen a különbségen lelkek örök sorsa múlik! A tanítások megítélésének, a figyelmeztetésnek, a kiigazításnak valamint az útmutatásnak és a tanításnak szükségességét napról-napra sürgetőbbnek érzem. Eltökéltem, hogy ahogyan az Úr engedi, odaszánom magamat ennek a népszerűtlen, de alapvető fontosságú szolgálatnak, egészen addig, amíg az Úr haza nem visz minket. Munkálkodjunk együtt benne!

Hiszen hatalmas tragédia van kibontakozóban. [Az ortodox kereszténységhez és a római katolicizmushoz való közeledésükkel] vezető evangéliumi lelkipásztorok tagadják meg a reformációt, aminek az árát halálukkal és kegyetlen megkínzatásukkal mártírok százezrei fizették meg. Sokkal szívesebben maradnék csendben, de nem tehetem – lelkek milliárdjainak a sorsa forog kockán!
Hozzászólt: boszi(o)-val / Vasárnap, 2010. szeptember 12., 20.35 Válaszoljál rá! Válaszoljál rá!

ELETJOBBITO MANTRAK
4) A ROSSZ FOKOZATOSAN JOVA ALAKUL ELETEMBEN
5) HAGYOM HOGY AZ UNIVERZUM ARAMOLTASSA GYOGYITO ENERGIAIT
6) MINDEN VALTOZAS JOT HOZ AZ ELETEMBE
7) EGESZSEGEM ELETEROM JOKEDVEMBOL FAKAD

Jelen
Puskel Péter
Communitas
'