Fresh Corner
Csütörtök, 2019. április 25., 21.04
Hálaadó istentisztelet Piskin

Akik az Úrban bíznak, erejük megújul

Akik az Úrban bíznak, erejük megújul
Akik az Úrban bíznak, erejük megújul
Ünnepi istentiszteleten adott hálát a piski református gyülekezet az idei évben elvégzett felújítási munkálatokért. Zsargó János Hunyad megyei református esperes Ézsa­iás próféta könyvéből választotta az alapigét: Akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el. A reformáció emlékünnepélyéhez kapcsolódóan az igehirdető elmondta: Isten, szeretete által, a megfáradt, megfásult földi anyaszentegyházat is megújította, új erőt adott, hogy küldetését teljesíthesse. A mi feladatunk viszont a folytonos reformáció, amelyben gondolatainkat Isten igéjéhez igazítjuk és tőle kérjük erőnk megújulását. Az ünnepi istentiszteleten a széki kórus hagyományos népviseletbe öltözött tagjai énekkel-szavalatokkal tettek bizonyságot a folyton megújuló hitről, majd sor került az úrvacsoraosztásra.

Az istentiszteletet követően Czuhai Miklós Csaba piski lelkipásztor házigazdaként köszöntötte az egybegyűlteket, a gyülekezeti tagokat, a széki kórust, Emil Rîşteiu piski polgármestert, Albert István nyugalmazott esperest és nt. Zsargó János esperest. Elmondta, egy kicsiny gyülekezet számára nagyon fontos a pályázatok során érkező anyagi támogatás. Az utóbbi három esztendőben a piski gyülekezetben 64 ezer lej értékű juttatást sikerült szerezni pályázatok, illetve szponzorálások nyomán. Az idei támogatásokból kijavították és újrafestették a piski templom külső falát, a nagyrápolti parókia falát, kijavították annak csatornarendszerét és a piski parókia udvarán, a gyülekezeti terem előtt egy teraszt sikerült kialakítani, ahol különböző gyülekezeti rendezvényeket  lehet megszervezni. Az anyagi források biztosításánál is fontosabb azonban a gyülekezet összetartó ereje – hangsúlyozta Czuhai Miklós Csaba lelkipásztor.
Az ünnepségen jelen lévő piski polgármester, Emil Rîşteiu örömmel köszöntötte a református gyülekezetet és annak vendégeit. Elismeréssel fordult a különleges szépségű viseletben éneklő széki kórus felé. A helyieknek pedig köszönetet mondott kitartásukért. Hangsúlyozta: a piski közösség tagjai etnikai hovatartozásuktól függetlenül melegszívű, vendégszerető emberek. És örömét fejezte ki, hogy a polgármesteri hivatal támogatásával sikerült olyan beruházásokat megvalósítani, melyek hozzásegítik e kicsiny közösséget, hogy megélje küldetését és szép, tiszta, rendezett templomban építse tovább Istennel való kapcsolatát.
Az ünnepi köszöntők után az istentisztelet valamennyi résztvevője meghívást kapott a szomszédos Taverna étteremben megszervezett szeretetvendégségre, ahol kötetlen beszélgetés során fűzhették szorosabbra a maroknyi közösséget fenntartó baráti kapcsolatokat.Szóljon hozzá
CAPTCHA Image

Jelen
Puskel Péter
Communitas
'