JelenHaz
Péntek, 2019. július 19., 15.36

Az Úr nem esik zavarba..!

 
2019. március 25., 16.00
Hétfõ

„Isten a kövekből is támaszthat fiakat…” /Máté ev. 3, 9./

 

Az Örökkévaló Isten az embert közösségi életre teremtette. Gondokkal terhelt életünkben nagy szükségünk van stresszoldó, vidám beszélgetésre, amely mosolyt csal ajkunkra, derűt varázsol szívünkbe. Az evangélium tulajdonképpen „örömüzenet”, hiszen Isten jóságáról szól. Aki erről beszél, és nem tudja hittel átélni, megélni, az üzenet nagyságát, az lehet fizetett hitszónok, fizetett prédikátor, de nem igazán lelkipásztor. Szavai hiteltelenek, mert a „pásztor” őrzi a nyájat, szíve-lelke benne van, míg előbbi csak fizetett béres.

Kedves nemzettársaim! A szeretetnek mindig kisugárzása van, de mindig cselekedetekben tükröződik. Ezért vonzódtak oly nagy bizalommal Jézushoz a bűnösök, akik benne nem az ítélkezőt, hanem hozzájuk szeretettel lehajló megmentőt ismerték meg. Isteni hatalmával betegeket gyógyított, vakok szemeit nyitotta meg, éhezőket táplált lelki eledellel, de olykor ezreket testi eledellel is. Mindig óriási tömeg követte. Lukács evangéliumában úgy olvassuk: „Miközben megszámlálhatatlan sokaság gyúlt össze, úgyhogy majd letaposták egymást, beszélni kezdett, de először csak tanítványaihoz: Óvakodjatok a farizeusok kovászától, vagyis a képmutatástól”! (Lukács 12, 1.) Igen, minden közösségben vannak, akik igényt tartanak arra, hogy „teljesítményükért” az emberek különös tisztelettel hódoljanak nekik. Isten azonban a szív belső értékeit keresi és a „megbecsülést” a Néki való engedelmesség szerint adja. Ezt maga Jézus úgy fogalmazza meg: „Ti igaznak tartjátok magatokat az emberek előtt, de Isten ismeri a szíveteket...” (Lukács 16, 15.) Jézusra a „nagyok” szókimondásáért mindig gyűlölettel tekintettek. Ez ma is megtalálható vallásos közösségekben is. Szomorú, hogy sokan nem vesznek tudomást arról, hogy akiket a harag, az önteltség magasba röpít, mindig rossz helyen érnek földet! De Isten nem esik zavarba, Neki van megoldása erre a helyzetre is, mert a „tekintélyeseket” félre tudja állítani, és helyükbe, ahogy az Ige mondja, a „kövekből is támaszthat fiakat”!

Drága magyar testvéreim! Istennek legdrágább ajándékai nem a földi javak és tárgyak, hanem a soha vissza nem térő alkalmak! Pál apostol az efézeusiakat úgy biztatja: „Áron is megvegyétek az alkalmatosságot, mert a napok gonoszok…” (Ef. 5, 16.) Jézus letette egy időre mennyei dicsőségét, lejött e bűnös földre, hogy élettét adja értünk. Feltámadása után végrendeletében azt hagyta ránk: „és lesztek az én tanúim…”! Mindezt szükségszerű Isten gyermekeihez illő szerénységgel tenni, mert semmilyen ruhadarab nem illik annyira Isten gyermekeire, mint az alázatosság köpenye. Jézus ehhez ígért mennyei segítséget: amíg ezt teszitek „én veletek vagyok minden napon  a világ végezetéig”!

 

Bátkai Sándor


Szóljon hozzá
CAPTCHA Image

Jelen
Puskel Péter
Communitas
'