JelenHaz
Péntek, 2019. december 06., 04.41
Püspökszentelés a temesvári Dómban

Beiktatták a Temesvári Egyházmegye 92. püspökét

Excellenciás Pál József-Csaba püspök megáldja a jelenlevőket
Excellenciás Pál József-Csaba püspök megáldja a jelenlevőket

Örömteli esemény színhelye volt augusztus 6-án, hétfőn a temesvári Szent György-székesegyház: Urunk Színeváltozásának ünnepén ft.  Pál József-Csaba kanonok személyében felszentelték és beiktatták a Temesvári Egyházmegye 92. püspökét. A szentmise főcelebránsa és főszentelő Excellenciás Roos Márton püspök, apostoli kormányzó volt, társszentelők: Excellenciás dr. Ioan Robu bukaresti érsek, metropolita, és Excellenciás dr. Jakubinyi György gyulafehérvári érsek. Az egyházmegye életében rendkívüli fontosságú eseményen részt vett Excellenciás Msgr. Miguel Maury Buendía apostoli nuncius, a Szentszék romániai és moldáviai nagykövete, Magyarországról, Németországból, Szerbiából, Horvátországból, Ukrajnából, a Moldovai Köztársaságból és Romániából érkezett mintegy 40 római katolikus, görög katolikus, evangélikus, református és ortodox püspök, valamint közel 200 lelkipásztor, az egész egyházmegyéből és az új püspök székelyföldi szülőfalujából is hívek sokasága érkezett.

A püspökszentelésen részt vevő papság körmenetben vonult a Temesvári Püspökség épületéből a Szent György-székesegyházba, ahol a bel- és külföldi meghívottak, egyházi és közéleti személyiségek, a különböző felekezetek képviselői, politikusok és a helyi közigazgatás előljárói foglaltak helyet. A zsúfolásig megtelt templom előtti téren is több száz hívő gyült össze, akik óriás kivetítőn követték a püspökszentelés eseményét. A jelenlevő egyházi méltóságokat és a díszvendégeket, az egybegyűlt híveket Excellenciás Roos Márton szentelő püspök köszöntötte, aki a püspökjelölt ft. Pál József-Csaba kanonok, a Hegyvidéki Főesperesség főesperese, a resicabányai Havas Boldogasszony-templom plébánosának bemutatásával folytatta a szertartást. „A püspökszentelés lényeges és döntő esemény az egyházmegye életében. A püspök egyszemélyben az egyházmegye fő tanítója, főpapja és főpásztora. Az ő feladata legeltetni Krisztus nyáját, összefogni Isten népét a hitben és papi szolgálata által megszentelni. Ehhez kellő rátermettség, éberség és megfontoltság szükséges. Ezt a megbízatást teljesíteni küldött téged kedves testvérem, szentatyánk Ferenc pápa Resicabányáról ide, Temesvárra. Erre nevezett ki téged és erre a szolgálatra nevezünk ki a mai napon püspökké” – mondta a szentmise főcelebránsa és főszentelője, Excellenciás Roos Márton püspök. A pápai kinevezési okmány bemutatása és felolvasása után a Szentlecke és az Evangélium felolvasásával folytatódott a szertartás, majd következett az új  püspök felszentelése: a felszentelendő teljes önátadása kifejezésére a földre borult, majd a főszentelő püspök kérdéseire adott válaszok formájában elhangzott a jelölt ígérete. A lelki hatalom átadása jeléül a szentelő püspök, majd minden jelenlévő püspök a szentelendő fejére helyezte a kezét. Ezután a szentelő püspök krizmával megkente az új főpásztor fejét. Amíg a főszentelő püspök elmondta a felszentelő imát, két pap nyitott evangéliumot tartott az új püspök feje fölé, végül a szentelő püspök átadta a főpapi jelvényeket: a püspöki gyűrűt, a püspöki süveget és a püspöki pásztorbotot. Roos Márton ny. főpásztor a pásztorbot átadása után a püspöki székhez kísérte, majd valamennyi jelenlevő püspök békecsókkal köszöntötte az új püspököt, ezzel kifejezve, hogy örömmel fogadják be őt a püspöki kollégiumba. Ezt követően az egyházmegye papsága köszöntötte új főpásztorát. Az áldozati liturgia és az áldoztatás immár Excellenciás Pál József-Csaba temesvári megyés püspök részvételével folytatódott.

Az új temesvári megyés püspököt elsőként Excellenciás dr. Ioan Robu bukaresti érsek, majd Ioan Selejan temesvári érsek, a Bánság metropolitája köszöntötte, aki egy Szűz Máriát ábrázoló gyönyörű ikonnal ajándékozta meg a frissen felszentelt püspököt. A Román Kormány nevében Victor Opaschi vallásügyi államtitkár mondott köszöntőt, kiemelve, hogy a kiemelkedő egyházi esemény jó alkalom a találkozásokra és a párbeszédre, hiszen a hit és a vallás összeköti a különböző nyelveket beszélő és különböző politikai nézeteket valló embereket.

Magyarország Kormánya és Orbán Viktor miniszterelnök nevében dr. Semjén Zsolt nemzetpolitikáért, egyházügyekért és nemzetiségekért felelős miniszterelnök-helyettes köszöntötte az új temesvári megyés püspököt. „Püspök atya pasztorális hitvallásaként egyszer azt mondta hogy a nyelvi sokféleség, a kulturális különbözőség csak akkor jelenthet akadályt, ha nincs bennünk szeretet. Ha megvan bennünk a szeretet, akkor mindez az egyház gazdagodására válik. Ezeknek a gondolatoknak mély biblikus alapja van. Az úr Jézus azt mondta, hogy menjetek és tegyetek tanítványommá minden népet” – mondta dr. Semjén Zsolt, hangsúlyozva, hogy a kereszténység mindig is nemzetben gondolkodott, és lehetővé tette a nemzetek fennmaradását és kibontakozását. „A kereszténység mindig elutasított két szélsőséget: a nemzetietlenséget és a sovinizmust – mondta a magyar miniszterelnök-helyettes –, az egyházak küldetése, feladata az is, hogy a sokszínűség gazdagsága jegyében minden nemzethez eljuttassa Krisztus üzenetét, hogy minden nemzet, nemzetrész és kisebbség a saját anyanyelvén dicsőíthesse az Istent.”

A püspökszentelési és beiktatási szertartás végén Excellenciás Pál József-Csaba, az új megyés püspök megáldotta és köszöntötte a híveket, majd megköszönte a környező országokból és belföldről összesereglett papságnak és a híveknek, hogy eljöttek erre az egyházmegye életében oly fontos eseményre. „Külön köszönöm a resicabányaiaknak és a szülőfalumból, Csíkcsomortánból érkezett rokonaimnak és falumbelieknek, hogy eljöttek velünk együtt ünnepelni” – mondta az új temesvári megyés püspök, aki az alábbi krisztusi idézetet választotta püspöki jelmondatául: „Szent Atyám, tartsd meg őket a te nevedben”. A szolgálatomnak a kulcsszava ez lesz: együtt – mondotta befejezésül Excellenciás Pál József-Csaba megyés püspök, aki egymás elfogadását és segítését, a kölcsönös tiszteletet tartja a legfontosabbnak a vallási és nemzetiségi sokszínűségéről híres Bánságban.

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Hozzászólt: Pataki Zoltan / Szerda, 2018. augusztus 08., 18.07 Válaszoljál rá! Válaszoljál rá!

A püspökszentelés alkalmából megjelent hivatalos egyházi kiadvány szerint Pál József-Csaba a Temesvári (Csanádi) egyházmegye 92.-dik püspöke.
Hozzászólt: csomó a kákán / Kedd, 2018. augusztus 07., 16.54 Válaszoljál rá! Válaszoljál rá!

Igaza van \"Csanád\"-nak. Ha helyes amit az egyházmegyei levéltáros úr ír, hogy Roos Márton püspök úr Szent Gellért 9o-ik útóda, akkor az új püspök úr Szent Gellért 91-ik utóda. (http://www.gerhardinum.ro/hu/a-temesvari-romai-katolikus-egyhazmegye/)
Hozzászólt: Csanád / Kedd, 2018. augusztus 07., 08.35 Válaszoljál rá! Válaszoljál rá!

Azért magyarázatra szorul, hogyan lett az 1930-ban létrehozott temesvári egyházmegyének hirtelen 92 püspöke. Ez már súrolja a román történelemhamisítás haladó hagyományait. A csanádi egyházmegye jogutódja a szeged-csanádi egyházmegye. Temesvárnak max. a 4. püspökét iktatták be (ha az ordináriusokat nem számítjuk püspöknek).

Jelen
Puskel Péter
Communitas
'