50%-os árzuhanás
Hétfõ, 2019. július 22., 12.39
Lélekemelő ezüstmise Arad-belvárosban

Bogdan atya újra szeretett hívei körében

Bogdan atya – középen – szeretett aradi hívei körében óhajtotta megünnepelni ezüstmiséjét
Bogdan atya – középen – szeretett aradi hívei körében óhajtotta megünnepelni ezüstmiséjét

Tegnap az arad-belvárosi római katolikus templomban 10.30 órakor tartotta ezüstmiséjét p. Bogdan Adamczyk minorita atya, aki a közelmúltban plébánosként több évig szolgált az egyházközségben.

A szentleckéből Back Mária hittantanár olvasott fel. Ft Sándor Tivadar arad-gáji plébános evangéliumi idézettel felvezetett ünnepi szónoklatát azzal kezdte: ünnepelni gyűltünk össze, Isten szolgálatának a megünneplését. Mert Bogdan atya a hazájában, Lengyelországban vállalta Isten szolgálatát, szentelték pappá 25 évvel ezelőtt, de a kánai menyegzőn történt csodatételhez hasonló történt vele is. A menyegzőn a házigazda bajba került, elfogyott a bor, ezért a tanítványaival együtt jelen lévő Jézustól kért tanácsot: mitévő legyen? Jézus azt mondta: töltsétek meg a boroskancsókat vízzel, közülük egyet tegyetek a násznagy elé is. Amikor a násznagy megkóstolta az elé tett kancsó tartalmát, kérdőre vonta a házigazdát: a menyegzőkön a jobb bort mindig először teszik az asztalra, miután a násznép elbódul, a rosszabb is megteszi. Te viszont előbb a gyengébb borral traktáltál bennünket, utána hoztad a jó bort?

A kánai menyegző csodáját Isten megismételte Bogdan atyán is, hiszen a bajba jutott Szent Erzsébet magyar tartományba küldte, ahol megtanult magyarul, lelkesen szolgálta Istent és a híveket mindenhol, ahova rendelték, így Aradon is, ahol 2001-től 4 éven át szolgált és megismerhette p. Bíró Antal szerzetest, akitől bevallása szerint, rengeteget tanult áldozatkészségből, Isten szolgálatában tanúsított állhatatosságból. Miután a szolgálat elszólította tőlünk, a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen tovább képezte magát Kelemen Didák minorita tartományfőnök munkálkodásából, a magyar tartomány megszervezésének a nehéz munkája témaköréből doktorált, amit könyvalakban is kiadott.

De nem azért vagyunk itt, hogy Bogdan atya írói munkásságát méltassuk, hanem Isten jóságának a nemzetünk, a hitünk megtartásában megmutatkozott példáinak az érzékeltetéséért. Ugyanezt Bogdan atya könyvében Szent Ferenc több jótékony cselekedetének az ismertetésével is megteszi. Ezzel arra tanít bennünket, hogy mi is képesek legyünk a legnagyobb áldozatokra is a híveinkért, Isten dicsőségére, fejezte be ményen szántó gondolatokkal megtűzdelt ünnepi szentbeszédét ft. Sándor Tivadar.

A könyörgést Huszka György minorita testvér olvasta fel, majd p. Blénesi Róbert plébános, minorita házfőnök a plébániaközösség és a hívek nevében köszönetet mondott Bogdan atyának az aradi hívekért kifejtett szolgálati évekért, valamint azért, hogy együtt ünnepelhettek ezüstmiséje alkalmából. Ugyanakkor köszöntet mondott ft. Sándor Tivadar arad-gáji plébánosnak is lélekemelő szentbeszédért, de azért is, amiért folyton jóindulattal, segítőszándékkal viszonyul a minorita testvérek szolgálatához és mindig jelen van a belvárosi templom jeles eseményein. Végszavaiban mindenkit meghívott a keresztények egységéért meghirdetett ökumenikus imahétnek a templomban január 21-én, hétfőn 17 órakor kezdődő ökumenikus istentiszteletére.

Az ezüstmiséjét ünneplő Bogdan atya meghatottsággal mondott köszönetet ft. Sándor Tivadarnak a szép gondolatokat megszólaltatott szentbeszédért, p. Blénesi Róbert plébánosnak, minorita házfőnöknek, a minorita testvéreknek a kedvességért, valamint a templomot megtöltő híveknek az együtt ünneplés öröméért. Mindannyijukra Isten áldását kérte.

A szertartás ünnepélyességét nagyban emelték a Tankó László karnagy által dirigált templomkórus és az előtérben elhelyezkedő Schola kórus pallérozott énekei.


Szóljon hozzá
CAPTCHA Image

Jelen
Puskel Péter
Communitas
'