MOL Winter EVO
Szombat, 2019. január 19., 11.17

Dél-erdélyi Nőszövetségi találkozó Lupényban

 
2017. október 26., 18.34
Csütörtök

Ahogy közeledik a reformáció 500 éves évfordulója, úgy sokasodnak a megemlékezések. Október 14-én Vajdahunyadon megyei presbiteri konferenciát tartottak, most egy megyeközi nőszövetségi találkozóra került sor a Zsil völgyében, Lupényban. Ezen a találkozón több dél-erdélyi megye – Brassó, Szeben, Fehér és Hunyad – nőszövetségeinek képviselői jelentek meg.                                                         

Szombaton reggel a Zsil völgye felé haladva az őszi napsütésban, mint annyiszor, most is megcsodáltuk a Retyezát csúcsait, gyönyörködtünk az erdők fáinak rozsdásodó lombjaiban. Lupényban is csodálatosan sütött a nap, ragyogott a templom és várta az érkező küldötteket.                                                                     A találkozó istentisztelettel kezdődött, melyen a teli templomban mintegy 200-an, nagy figyelemmel hallgatták Tatár Anna szolokmai (Küküllői egyházmegye)  lelkésznő igehirdetését. A prédikáció alapigéje a Királyok 1 könyve 3-ik részének 16-28. versei alapján szólott. Az ismert történetből az igehirdető kiemelte, hogy az asszonyok, édesanyák mennyire ragaszkodtak gyermekeikhez.   A prédikáció kiemelte: a jövendőben is meg kell találni az élethez vezető utat, ahogy Salamon király próbált igazságot tenni.                                                         Istentisztelet után Zsargó János vajdahunyadi lelkipásztor-esperes köszöntötte a jelenlevőket. Kiemelte, hogy a  reformáció hónapjában is a szolgáló szeretet kell jellemezze az asszonyokat. A következőkben Borsos Melinda  (Marosvásárhely), mint az Erdélyi Református Egyházkerület Nőszövetségének elnöke köszöntő szavaiban bíztatta, bátorította a nőket.                                                                                          Kovács Szabadi Tünde lupényi lelkipásztornő a helyi gyülekezet és a megyei Nőszövetség nevében köszöntötte a jelenlevőket.                                                     A következő felszólaló, Borbándi Erika a Fehér megyei Magyarlapád lelkésznője mint régiós elnök szólt az egybegyűltekhez.                                                                Rövid szünet után a konferencia második felében Lengyelné dr. Püsök Sarolta egyetemi adjunktus tartotta meg előadását a reformációról, a református identitásról. Az előadást nagy figyelemmel kisérték a jelenlevők. Kiemelte, mit jelent tömbmagyarságban, illetve szórványban élni. Mi az, ami körülvesz bennünket. Szólt arról, hogy sok gyülekezetben, közösségben egyedül az igehirdetés szól magyarul. Ezért fontos dolog, hogy megmaradjunk magyarnak. Ezért a nők az asszonyok életében is fontos kell legyen a hit. Ott legyen a Biblia az asztalunkon, mert azt olvasva megérezhetjük, hogy onnan jön minden segítség.

Gyorsan eltelt a pár óra Lupényban. A konferencia szeretetvendégséggel ért véget, barátságok kezdtek kialakulni.                                                                        Mindannyiunk számára örömteli nap volt, és azzal a reménységgel búcsúztunk, hogy a reformáció mindannyiunk életében hozvalami újat.                                         

Kun Árpád  ny. lp.                                                         


Szóljon hozzá
CAPTCHA Image

Jelen
Puskel Péter
Communitas
'