Csütörtök, 2018. július 19., 01.14

Egyházain hírei

 
 
2017. október 05., 17.02
Csütörtök

„Testvéreim! Ne aggódjatok semmiért, hanem minden imádságotokban és könyörgésetekben terjesszétek kéréseteket hálaadással együtt, az Úr elé. Akkor Isten békéje, amely minden értelmet meghalad, megőrzi szíveteket és értelmeteket Krisztus Jézusban.”

(Fil. 4, 6–7.)

 

Magyar zarándoklat a radnai kegytemplomhoz

Szűz Mária, a Magyarok Nagyasszonya ünnepe alkalmából október 7-én, szombaton a magyar nemzetiségű búcsújárók keresik fel a máriaradnai kegytemplomot. A 11 órakor kezdődő ünnepi szentmisét bemutatja és szentbeszédet mond Excellenciás dr. Veres András győri megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke.

 

 

Arad

 

Az arad-belvárosi katolikus templomban ma 11 órától szentmisét tartanak az aradi vértanúk emlékére – főcelebráns és szónok, msgr. Fodor József nagyváradi általános helynök, nagyprépost. Ugyanott 19 órától a nemzeti gyásznap alkalmából hangversenyt szerveznek Kodály Zoltán műveiből. Közreműködik a budapesti Nemzeti Énekkar, az Angelika Leánykar és az Aradi Filharmónikus Zenekar. A templomban vasárnap 16 órától a Rózsafüzér Társulat szenttitok-cseréjére kerül sor. Hittanórára várják mindazon gyermekeket, akik első szentáldozásra, illetve azokat a fiatalokat, akik bérmálásra készülnek. Jelentkezni a plébániairodán lehet. Az egyházközségben elhunyt Kiss Andrei (77).

 

Az arad-ségai római katolikus templomban Kovács Róbert házasságot kötött Vidu Laura Danielával. Megkeresztelték Sándor Karina Alexandrát. Az egyházközségben elhunyt Katona Tibor Zoltán (66) és Hegyesi Etelka (74).

 

A Mosóczy-telepi római katolikus egyházközségben elhunyt Solcz Mária Magdolna (84).

 

A pécskai római katolikus plébánia zarándoklatot tart szombaton Máriaradnára a Magyarok Nagyasszonya ünnepe alkalmából, feliratkozás a plébánián. A hónap első vasárnapján, a titokváltás és a szentmise után, a pécskai Rózsafüzér Társulat tagjai megújították fogadalmukat a következő évre, azt követően agapét tartanak. Az egyházközségben elhunyt Tankó Mária (85), Tóth János (58), Vancsik Rozália (78), Kurunczi Lucia (69), Balázs Sándor (87) és Varga Rozália (84).

 

A majláthfalvi római katolikus egyházközségben elhunyt Kovács Teréz (89) és Ökrös Simon (89).

 

A lippai római katolikus plébánián vasárnap 17 órától filmvetítést szerveznek Pio atya életéről.

 

Az Aradi Református Egyházmegye mintegy 120 tagja vesz részt szombaton a vajdasági Nagybecskereken szervezendő V. Történelmi Békés-bánáti Egyházmegye híveinek a találkozóján.

 

Az arad-gáji református gyülekezet tagjai is részt vesznek az V. Történelmi Békés-bánáti Református Egyházmegye gyülekezeteinek a vajdasági találkozóján.

 

A nagyzerindi református gyülekezet október 21-én autóbuszos kirándulást szervez a magyarországi Göncre és Vizsolyba, ahol megtekintik az egyházi és nyomdaipari múzeumot. A nagyzerindi templomban a vasárnapi istentiszteleten keresztelik meg Ország Sándor Nándor és Gyarmati Erika Ingrid Erika nevű gyermekét.

 

A szentleányfalvi református gyülekezetben október 8-án, vasárnap az istentiszteletek Szentleányfalván 10, Zimándközön 12 órakor kezdődnek. Az istentiszteleteken belül megemlékeznek a 13 aradi vértanúról. Október 12-én gyülekezeti bibliaóra és énekóra.

Október 8-án délután 14 órakor istentisztelet Lippán, amelyen megemlékezünk a 13 aradi vértanúról. Ugyancsak október 8-án 16 órakor istentisztelet Gyorokon, amelyen megemlékezünk a 13 aradi vértanúról. Ezt követően kötetlen beszélgetés Erdélyi Istvánnal a 13 vértanúról a régi iskolában. Az alkalom szeretetvendégséggel zárul. Szervezők: a Gyoroki Református Egyházközség és a helyi RMDSZ.

 

Az aradi evangélikus-lutheránus templomban vasárnap 10 órától magyar, 11.30 órától német nyelvű istentiszteletet tartanak. A gyülekezetben elhunyt Jager Mária (79).

 

Az arad-belvárosi baptista gyülekezet vasárnap reggeli imaóráján a bűnökből való szabadulás gondolatait szólaltatja meg Kiss Viktor és ifj. Ilyés Lajos.  Ezt követően a vajdasági Hertelendifalváról érkező vendégek szolgálatára kerül sor, majd igét hirdet Kovács Lajos vendég, gyülekezeti elöljáró. Az esti istentiszteleten is a vendégek kapnak lehetőséget a szolgálatra.

 

Hálaadó ünnepi istentisztelet a zerindi Imaházban

Krisztus gyülekezetéhez illik a hálaadás: „Mondjatok dicséretet szívetekben az Úrnak, és adjatok hálát az Istennek” (Ef 5 19–20.).

Sok szeretettel meghívjuk önt és kedves családját, hogy együtt adjunk hálát ebben az esztendőben is Gondviselő Istenünknek az elvett javakért.

Hálaadó ünnepi istentiszteletünk október 8-án, délután 6 órai kezdettel lesz megtartva a zerindi baptista imaház termében. Szeretettel várunk mindenkit!

 

 

Hunyad

 

A vajdahunyadi református egyházközségben szombaton köt házasságot Varess Norbert Levente református ifjú és Juhász Erika református hajadon. Házasságuk megáldására délután 18 órakor kerül sor. Lekezdődtek a vallásórák, szombaton 11 órától a konfirmándusokat, 12 az általános iskolásokat várják a tanácsterembe. Jövő szombaton megyei szintű presbiteri konferencia lesz Vajdahunyadon.

A dévai református egyházközségben elkezdődtek a vallásórák: pénteken 15 órától az elemistákat, 16 órától az általános iskolásokat, 17 órától a kis konfirmándusokat, 19 órától a fiatalokat várják a parókia tanácstermében. Csütörtökönként délután 16 órától kezdődik a felnőtt bibliaóra, 17.30 órától kóruspróbát tartanak. Vasárnap istentisztelet után kerül sor a kis konfirmádusok rendszeres kikérdezésére és a konfirmándusok felkészítőjére.

A hondoli római katolikus leányegyházban jövő vasárnap, október 15-én délután 14.30 órától lesz a templombúcsú, melyre a dévai telepi egyházközségből buszos zarándoklatot szerveznek. Iratkozni keddig, október 10-ig lehet a plébánia irodáján.

A dévai telepi római katolikus plébánián is elkezdődtek a hittanórák. Kedden délután 15 órától a 0–1. osztályosoknak, 16 órától a másodikosoknak, ötödikeseknek és hatodikosoknak lesz hittanóra.  Szerdán 15 órától a negyedik, hetedik és nyolcadik osztályos diákokat várják hittanórára, csütörtökön délután 16 órától a harmadikosok (elsőáldozók), este 19 órától a középiskolások számára lesz hittanóra. 

A dévai Szent Ferenc Alapítvány szombaton, október 7-én délután 16 órakor tartja tanévnyitó ünnepségét a dévai várban.

A szászvárosi református egyházközség a helybeli evangélikus gyülekezettel közösen ünnepli meg a reformáció 500. évfordulóját. A rendezvénysor péntek délután 17 órakor kezdődik a református templomban, ahol kiállítást tekinthetnek meg a reformátorokról, munkásságukról. Szombaton reggel 8 órakor szervezett formában keresik fel a romoszi evangélikus templomot. 10 órakor Erdély és a lutheri reform címmel  tanácskozásra kerül sor a szászvárosi református templomban, 17 órától az evangélikus templomban tart orgona- és csellókoncertet Ursula és Kurt Filipp. 20 órától filmvetítés lesz Luther Mártonról. Vasárnap reggel 10 órától az evangélikus templomban az erdélyi evangélikus püspök tart ökumenikus jellegű istentiszteletet.

A petrozsényi római katolikus egyházközség is bekapcsolódik a Gyulafehérvári Caritas által szervezett Egymillió csillag a szegényekért nevet viselő, szolidaritást kifejezésre juttató, karitatív akcióba. Október 13-án, pénteken 18 órától a városi parkban gyújtják meg az együttérzés gyertyáit. A gyertyák árából begyűlő összeget a Caritas a nehéz helyzetben lévő családok, idős emberek megsegítésére fordítja. Tavaly 42 294 lej gyűlt be, idén újra 17 település kapcsolódik be az akcióba. Térségünkben Petrozsényban lehet részt venni az eseményen.

 

 

 

Krassó-Szörény

 

A resicabányai Havas Boldogasszony plébánia hírei

· Október 8-án a délelőtti szentmisék után rózsafüzér titokcserét tartunk, este 18.30 órától pedig Életige találkozó lesz.

· Hétfőn 18.45 órától a fiatal családok találkozójára kerül sor.

· Kedden, 16.30-kor az elsőáldozók szüleinek lesz találkozója.

· Pénteken 16.30 órától találkoznak a fiatal és felnőtt csoportok animátorai, hogy előkészítsék a december 2-i fiatalok találkozóját.

· Jövő vasárnap, október 15-én 11.30 órakor tartjuk a szörényordasi templombúcsút.

 

Pál József Csaba 

 

 

Temes

 

Magas rangú vendég a Temesvári Püspökségen

 

A Romániában tett hivatalos látogatása keretében Kolinda Grabar-Kitarović, Horvátország első női köztársasági elnöke október 4-én felkereste a Temesvári Püspökséget és megtekintette a székesegyházat. A dóm előtt ft. Nikola Laus püspöki irodaigazgató fogadta a magas rangú vendéget, bemutatta neki a templomot és vázolta a helyi katolikus egyház nemzetiségi sokszínűségét. A Temesvári Püspökségen a horvát elnök találkozott Excellenciás Roos Márton megyés püspökkel és Msgr. Dirschl Johann általános helynökkel. A megbeszélés keretében a főpásztor kiemelte a horvát közösségek, valamint a horvát közösségekből származó lelkipásztorok szerepét az egyházmegyében, míg a magas rangú vendég az egyház kultúra-, anyanyelv- és közösségmegtartó erejét hangsúlyozta.

A továbbiakban Kolinda Grabar-Kitarović elnök felkeresi a Hegyvidéki Főesperesség horvát nemzetiségű római katolikus közösségeit és ellátogat Krassóvárra.

 

 

Programok családosoknak

· Október 8-án, vasárnap 18 órai kezdettel családos találkozóra kerül sor a temesvár-józsefvárosi plébánián magyar nyelven. A találkozó témája: Férfilélek – női lélek. Szeretettel várnak minden családost.

· Október 21-én, szombaton kerül megrendezésre a kisjenői plébánián a Családok Regionális találkozója magyar nyelven. A program 10 órakor kezdődik és délután 6 órakor zárul. Az előadásokat Uzsalyné Dr. Pécsi Rita neveléskutató tartja, aki a Schönstatt családmozgalom tagja, számos könyv szerzője, családok, nevelés kérdéseiben elismert szakember és előadó.  A találkozó témája: Anya- és Apaország – A MI birodalmunk. Az érdeklődők a 0731-847-334-es telefonszámon vagy a parocatre@gmail.com e-mail címen iratkozhatnak fel legkésőbb október 18-ig.

· Október 28-án Máriaradnán tartják a katolikus családok román nyelvű találkozóját. A programban interaktív előadások, megbeszélések szerepelnek.

 

Templombúcsúk az egyházmegyében

· A temesvár-gyárvárosi római katolikus plébániatemplomot Mária, a Magyarok Nagyasszonya tiszteletére szentelték fel 1901. október 13-án. A Millenniumi templom konszekrálásának idei évfordulóját október 8-án, vasárnap ünnepli az egyházközség. Ft. Kapor János helyi plébános meghívására a 11.30 órakor kezdődő szentmisét Böjte Csaba ferences szerzetes celebrálja.

· A nagyszentmiklósi római katolikus templomot Avilai Szent Teréz tiszteletére szentelték fel. A konszekrálás idei évfordulóját október 15-én, vasárnap ünnepli a helyi közösség. Ft. Andó Attila helyi plébános meghívására a 16 órakor kezdődő ünnepi szentmisét bemutatja és szentbeszédet mond ft. Irimiciuc Emil Alin boksánbányai plébános.

· A temesvár-szabadfalui plébániához tartozó gyülvészi római katolikus templomban október 15-én, vasárnap 10 órakor ünneplik a templombúcsút. A szentmisét bemutatja és szentbeszédet mond Msgr. Wonerth László kanonok, temesvár-szabadfalui plébános.

· Az Avilai Szent Teréz tiszteletére felszentelt szörényordasi templom búcsúját október 15-én tartják. A 11.30 órakor kezdődő szentmisét bemutatja és szentbeszédet mond ft. Pál József Csaba főesperes, resicabányai plébános.

 

 

A lugosi római katolikus templomban házasságot kötött Ișvănescu Andrei Dan és Lala Andreea Georgiana.

A dettai római katolikus templomban megkeresztelték Barna Adelina Elenát. Házasságot kötött Barna Eugen és Lăuțu Claudia.

A nagyszentmiklósi római katolikus templomban megkeresztelték Pál Alisa Florentinát.

Vasárnap, október 8-án, a nagyszentmiklósi templomban10 órakor hálaadó szentmise lesz az idei évi termésért. A liturgiát követően népviseletbe öltözött gyermekek felvonulása a templom előtti téren.

Az óteleki római katolikus templomban házasságot kötött Schmidt Benjamin és Pop Bettina.

A zsombolyai római katolikus templomban megkeresztelték Novak Lara Mariát. Házasságot kötött Novak Patric Ricardo és Păsărică Ramona Felicia.

A végvári református templomban megkeresztelték Domokos Filipet.

 

 

Temesvár

 

A belvárosi római katolikus egyházközségben elhalálozott Stamp Dumitru (73), Badea Ecaterina (84).

A gyárvárosi római katolikus templomban szombaton este 7 órakor hangversenyre kerül sor. Megkeresztelték Bencze Bettyt, Belanco Rareș Adriant, Botea Lucast. Az egyházközségben elhalálozott Zsóri János (78), Szécsi Irén (82).

A józsefvárosi római katolikus egyházközségben elhalálozott Dula Olga (82).

A mehalai római katolikus templomban megkeresztelték Salman Dariát, Komlósi Iris Izabelt. Házasságot kötött Mihai Cristian Laurențiu és Cerbu Ana Maria.

A belvárosi református templomban megkeresztelték Krall Orsolyát. Az egyházközségben elhalálozott Darvasi Attila Sándor (58).


Szóljon hozzá
CAPTCHA Image

Jelen
Puskel Péter
Communitas
'