JelenHaz
Kedd, 2019. május 21., 11.59

Egyházaink hírei

 
 
2012. november 10., 07.00
Szombat

Arad

Az arad-belvárosi katolikus templombannovember folyamán sorra kerülő esti szentmiséken az elhunyt szeretteinkért imádkoznak. Ma, szombaton a hittanteremben 10 órakor kezdődnek a hittanórák az első szentáldozásban részesülni kívánó gyermekek számára. A hittanórák további programját megbeszélik a helyszínen.

Az arad-ségai katolikus egyházközséghez tartozó Tornyán vasárnap 17.30 órakor a helybeli óvodától indul az égő lámpásokkal felszerelt, gyermekekből, fiatalokból álló menet, amelyik felkeresi a román, a szerb ortodox templomokat, ahol ismertetik a Márton-napi lámpás menet hagyományának az eredetét, majd a római katolikus templomban részt vesznek a szertartáson. Ezt követően tábortűz következik a parókia udvarán, illetve bent agapé. Ugyancsak az egyházközség szervezésében, hétfőn az aradi Aurel Vlaicu Általános Iskolától indul a Márton-napi lámpás menet, amelyiknek a tagjai a főutcán elvonulnak a Fortuna piacig, majd a másik oldalon visszafordulva, betérnek a katolikus templomba, ahol részt vesznek az alkalmi szertartáson.

A nagyiratosi katolikus egyházközségben elhunyt Nagy Mátyás (83).

A majláthfalvi katolikus egyházközségben elhunyt Hódi Erzsébet (80).

A lippai katolikus templomban vasárnap 17 órakor megtartandó szentmisét követően a város főutcáján végigvonul, illetve a templomba visszatér a Márton-napi lámpás menet.

Az arad-belvárosi református templomban megkeresztelték Berta László és Doba Mária, Dália nevű gyermekét. A gyülekezetben elhunyt Hubert Károly István (62) és Farkas Lajos (86).

Az aradi evangélikus-lutheránus templomban vasárnap 10 órától magyar, 11.30 órától német nyelvű istentiszteletet tartanak.

Vasárnap az arad-belvárosi baptista gyülekezetben a reggeli imaórán Kiss László és Kiss Viktor igei buzdítása hangzik el, majd Simon András lelkipásztor igehirdetése következik.Az esti szolgálatokat Szűcs Ernő vezeti, míg az igehirdetés az Isten kínálta evangelizálási alkalom jó kihasználásáról szól.Délután Szűcs Dávid vezetésével ifjúsági csoport látogat a pécskai gyülekezetbe.

A Kisszentmiklósi Magyar Baptista Imaházban a Gyermekek hatékony tanítása címmel tanfolyamot szerveznek november 8–10. között a bánsági vasárnapi iskolai tanítók részére. Az előadásokat a Gyermek Evangelizációs Közösség (AMEC/CEF) munkatársai tartják. 

 

Hunyad

A dévai unitárius egyházközségben szombaton délután 2 órától kerül sor az éves zarándoklatra Dávid Ferenc egyházalapító Déva várában lévő sírjához.

A dévai belvárosi római katolikus egyházközségben hétfőn kísérték utolsó földi útjára Popa Nicolaét (84).

A csernakeresztúri római katolikus egyházközségben vasárnap kísérik utolsó földi útjára Balázs, szül. Both Vilmát (87).

A vajdahunyadi római katolikus egyházközségbenszombaton keresztelik Klein Yannis Alexandert, illetve Hegyi László Erwint. Kedden helyezték örök nyugalomra Gherghel Máriát (65).

A szászvárosi református egyházközségben vasárnap kísérik utolsó földi útjára Holló Ifigéniát (75).

A petrozsényi református egyházközségben hétfőn búcsúztatták Iliev Margitot (67), szombaton, pedig id. Hajdú Józsefet (89), illetve Fejes Józsefet (69) kísérik utolsó földi útjukra.

A petrozsényi római katolikus egyházközségben kedden búcsúztatták Deák Pált (57), szerdán, pedig Jurca Liviut (66).

 

Temes

Lelkigyakorlat tanulóknak

A Gerhardinum Római Katolikus Líceum XI. A – román tannyelvű – osztályos növendékei november 9-11. között lelkigyakorlaton vesznek részt a Marienheim ifjúsági házban. A lelki programot ft. Kocsik Zoltán spirituális irányítja.

Szent Márton napi templombúcsú

Az óteleki plébániához tartozó magyarszentmártoni római katolikus közösség november 11-én, vasárnap, Szent Márton napján ünnepli a templombúcsút. A szentmise 11 órakor kezdődik.

Ifjúsági szentmise a székesegyházban

November 11-én, vasárnap 18 órakor a Szent György székesegyházban ifjúsági szentmisét mutatnak be román nyelven az egyetemista csoport részvételével.

Márton-napi ünnepség a székesegyházban

Toursi Szent Márton napján régi német szokás szerint a gyermekek különböző programokon, lampionos felvonulásokon vesznek részt. Hasonló rendezvényre kerül sor november 12-én, hétfőn 17 órai kezdetel a temesvári székesegyházban, ahol Burman Gabriella hitoktató irányításával a Nikolaus Lenau Elméleti Líceum I–IV. osztályos növendékei szerepelnek. A dómban bemutatott szereplő előadást, imát és áldást követően a gyermekek lampionokkal vonulnak körbe a Dóm téren.

Lámpás körmenet a Gerhardinumban

Szent Márton napjához kapcsolódóan november 12-én, hétfőn 16.30 órai kezdettel a Gerhardinum Katolikus Líceum felkészítő és elemi osztályainak tanulói lámpás körmeneten vesznek részt az iskola udvarán.

A zsombolyai római katolikus templomban megkeresztelték Nicola Iulian Alexandrut. Az egyházközségben elhalálozott Florea Elisabeta (85), Bonini Ion (67).

A lugosi római katolikus templomban házasságot kötött Mircea Cristian Claudiu és Danciu Delia Olimpia. Az egyházközségben elhalálozott Friedrich Ioan (67), Tábori Katalin (80), Müller Augustin Karol (85), Klein Iosif Paul (87), Szathmári Regina (86), Wall Siegfried Dietmar (71).

A dettai római katolikus egyházközségben elhalálozott Hűvös Erzsébet (79), Pavel Elisabeta (86), Nagy Ilona (85).

Az óteleki római katolikus templomban megkeresztelték Kovács Sándor Dávidot. Az egyházközségben elhalálozott Huch Ferenc (49).

 

Temesvár

A gyárvárosi Millenniumi templomban megkeresztelték Borsos Dominic Georget, Niţa Zara Rebecát. Az egyházközségben elhalálozott Haupt Edit (76).

Az erzsébetvárosi római katolikus templomban megkeresztelték NistrianTudort, Nistrian Andreit, Manga Eduard Andrást, Ioniţă Marisa Elenat, Boacără Marcus Mihait. Házasságot kötött Korek Horst és Leonte Elena. Az egyházközségben elhalálozott Lebanov Elisabeta (83).

A józsefvárosi római katolikus egyházközségben elhalálozott Meskó Etelka Gabriella (74), Ungár Julianna (65), Zarin Gheorghe Simon (19).

A mehalai római katolikus templomban megkeresztelték Bloj Iulia Mariát. Az egyházközségben elhalálozott Bălan Eleonora (88), Dénes Gizella (78).

Az újkissodai római katolikus templomban megkeresztelték Hanga Jankovits Delia Mariát. Az egyházközségben elhalálozott Tóth Béla (88), Irán József.

A szabadfalui plébániához tarozó paráci római katolikusn közösség november 18-án, vasárnap ünnepli a templombúcsút. A szentmise 13 órakor kezdődik.

A belvárosi református templomban megkeresztelték Keresztes Timeát. Az Újvárossy Ernő teremben november 10-én, szombaton 11–13 óra között adventi vásárra való előkészületet tartanak. November 11-én, vasárnap 17 órakor ifjúsági istentisztelet lesz. Az egyházközségben elhalálozott Dósa Márton (80).

Az Új Ezredév református templomban szombaton 13 órai kezdettel a temesvári református presbiterek találkozójára kerül sor.

A baptista imaházban vasárnap a 18 órakor kezdődő istentisztelet keretében a helyi gyülekezet a temesvári Fraţii Onisim szociális központhoz tartozó gyermekek csoportját látja vendégül. 

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image

Jelen
Puskel Péter
Communitas
'