JelenHaz
Kedd, 2019. május 21., 11.31

Egyházaink hírei

 
 
2013. június 08., 07.00
Szombat

Arad

Ma, szombaton a Marosi Főesperesség zarándoklatot szervez Máriaradnára, ahol a 11 órakor kezdődő ünnepélyes szentmisét ft. és nm. Roos Márton megyés püspök celebrálja.

Az arad-belvárosi katolikus templomban június 11-én, kedden a Szent Antal nagykilenced IX. napján elmélkedés a 19 órakor kezdődő szentmisén. Június 13-án, csütörtökön, Páduai Szent Antal ünnepén 8 órától német, 17 órától román nyelvű szentmise, 18.30 órától liliomszentelés és gyermekek megáldása, 19 órától ünnepélyes templombúcsúi szentmise magyar nyelven.

Az arad-ségai katolikus templomban vasárnap 11.30 órától kezdődő szentmisén a VIII., illetve a XII. osztályok végzőseiért imádkoznak. Megkeresztelték Knapik Otília Elenát és Sfăt Eliza Alexandrát. Az egyházközségben elhunyt Fekete Irén (87) és id. Csák Ferenc (86).

A pécskai katolikus egyházközségben elhunyt Köles László (73).

A zimándújfalui katolikus egyházközség elsőáldozói ma részt vesznek a Máriradnára szervezett zarándoklaton, illetve a 11 órakor a kisbazilikában kezdődő ünnepélyes szentmisén.

A zimándújfalui templomban vasárnap, Jézus szent szíve ünnepén 10.30 órakor kezdődő szentmisét a VIII. osztály végzőseinek ajánlják fel.

A nagyiratosi katolikus templomban vasárnap 10 órakor kezdődő szentmisén a VIII. osztály végzősei az oltár előtt foglalnak helyet, közreműködnek az olvasmányok ismertetésében, a szertartáson értük imádkoznak.

A pankotai katolikus templomban vasárnap a 10.30 órakor kezdődő szentmisén 8 gyermek járul első szentáldozáshoz.

A lippai katolikus egyházközség hívei ma részt vesznek a Marosi Főesperesség által szervezett máriaradnai zarándoklaton. Csütörtökön, Páduai Szent Antal ünnepén 9 órától szentmise, utána liliomszentelés. A plébánia fiataljai a jövő szombaton Lippán sorra kerülő egyházmegyei ministránstalálkozó feltételeinek a megteremtésén dolgoznak. Temesfüvesen elhunyt Boc Traian (81).

Az arad-belvárosi református gyülekezetben elhunyt Mohler Ilona (83), valamint a majláthfalvi gyülekezetben a kétnapos Balogh Baumann Anett.

Vasárnap 15 órától istentisztelet a majláthfalvi imaházban.

Az elmúlt héten, csütörtökön kísértük utolsó útjára a Lippai ReformátusEgyházközségben Botka Rozália (84) testvérünket. Isten vigasztaló áldása legyen a gyászoló családdal.

Az aradi evangélikus-lutheránus templomban vasárnap 10 órakor kezdődő magyar nyelvű istentiszteleten a keresztség szentségében részesítik Guttmann Erik Viktort. Ugyanott, 11.30 órától német nyelvű istentisztelet. A gyülekezetben elhunyt Doktor Irén (78).

Vasárnap, az arad-belvárosi baptista gyülekezet reggeli imaóráján Vincze Ferenc és Szűcs Norbert szólják az imára buzdító igét, majd „A megtérés elutasításának következménye” címmel hangzik el igehirdetés Simon András lelkipásztor részéről. Az esti istentisztelet szolgálatait Hegyi Dénes vezeti, ezt követően igeszolgálat következik Péter apostol levele alapján.

Vasárnap, Szűcs János gyülekezetvezető irányításávalmissziós csoport látogat a szerbiai Vajdaságba.

A kisszentmiklósi baptista gyülekezetben működő vasárnapi iskola 8 gyermeke és kísérete az elmúlt szombaton Kiskapuson és Kolozsváron tettek látogatást a Megismerni városainkat és gyülekezeteinket című tematikus program jóvoltából.

 

Hunyad

A petrozsényi római katolikus egyházközségben az elmúlt héten temették a 61 éves korában elhunyt Krausz Ludovicot, a 32 éves Szaveczki Marius Carolt és a 46 éves Dame Cornelt. Június 15-én keresztelik a Hajdú család Annamária nevű kislányát.

A lónyai római katolikus egyházközségben szombaton tartják a templombúcsút.

Az urikányi római katolikus leányegyházban vasárnap lesz a templombúcsú.

A petrozsényi református egyházközségben vasárnap 13 órától kezdődő ünnepi istentiszteleten emlékeznek meg a templom 125 éves fennállásáról.

A petrozsényi unitárius egyházközségben múlt héten 3 fiatal konfirmált.

A szászvárosi református egyházközségben a vasárnapi istentisztelet 10 órakor kezdődik Szászvároson, 12-kor Tordoson és 13.30-kor Lozsádon.

 

Temes

A temesvár-józsefvárosi plébánia hírei

– Jézus Szent Szíve ünnepén, június 7-én, tegnap a józsefvárosi Notre Dame nővérek templomának búcsúünnepén a szentmise 18 órakor kezdődött. Főcelebráns Ft. Bene Tamás püspöki titkár volt.

– Június 9-én, vasárnap a józsefvárosi plébániatemplomban a 11.30 órakor kezdődő magyar nyelvű szentmise keretében 13 gyermek járul az első szentáldozáshoz.

Gospel-koncert Temesváron

A Timişoara Gospel Project énekkar június 8-án, ma 20 órakor, valamint június 9-én, vasárnap 19 órai kezdettel jótékonysági hangversenyt tart a temesvári Capitol teremben. A koncertre a belépés díjtalan, a résztvevők azonban pénzadománnyal támogathatják a temesvári Hospice Palliatív Központ tevékenységét.

Testvériskolai kapcsolat

A Gerhardinum Római Katolikus Líceum magyar tannyelvű osztályainak több tanára és növendéke június 6–9. között a székelyudvarhelyi testvériskolát, a Tamási Áron Gimnáziumot látogatja meg.

A lugosi római katolikus egyházközségben elhalálozott Troncuţa Tinca (86), Fehér Mária (62).

A zsombolyai római katolikus templomban megkeresztelték Alistar Delia Ioanát.

Az egyházközségben elhalálozott Reicher Margareta (84), Radu Ion (80).

A gátaljai római katolikus templomban vasárnap a 10 órakor kezdődő szentmise keretében 9 gyermek lesz elsőáldozó.

 

Temesvár

A belvárosi római katolikus egyházközségben elhalálozott Hamzulescu Ana (77).

Az erzsébetvárosi római katolikus templomban megkeresztelték Şuta Patrik Sebastiánt, Ardelean Filipet, Uzun David Alexandrut, Ripan Astridet. Házasságot kötött Mezei Mihály és Popescu Andreea Dariana.

Az egyházközségben elhalálozott Kaliniak Julianna (91), Kiss Cornelia (80), Hoff Alexander Johann (84).

A józsefvárosi római katolikus templomban házasságot kötött Bakos Szabolcs és Vas Réka Szilvia.

Az egyházközségben elhalálozott Csáki József (85), Regényi Rozália (88), Palóczi Anna (84).

A mehalai római katolikus templomban megkeresztelték Vereş Andrei Răzvant, Parker Milo Krisztiánt. Házasságot kötött Dan Dorin és Stanciu Claudia Bianca.

Az egyházközségben elhalálozott Waszko Ernő (63), eltemették Braun Astrid Herta (53) urnáját.

A szabadfalui római katolikus egyházközségben elhalálozott Megyeri Mária (91), Petrov Rafael (59).

Az evangélikus-lutheránus templomban megkeresztelték Laiu Theodora Iulianát. Csütörtökön, június 13-án délután esperesi vizitációra kerül sor.


Szóljon hozzá
CAPTCHA Image

Jelen
Puskel Péter
Communitas
'