Csütörtök, 2018. július 19., 00.36

Egyházaink hírei

Zarándoklat Máriaradnára


Augusztus 2-án, a Portiuncula ünnepén a temesvári egyházmegye területén élő, valamint az időközben külföldre települt német nemzetiségű hívek és leszármazottjaik a máriaradnai bazilikához zarándokolnak. Az ünnepi szentmisét 11 órakor Excellenciás Roos Márton temesvári főpásztor celebrálja, szentbeszédet mond ft. Harald Wechselberger lelkipásztor (Maria Ramersdorf, München, Németország). A szentmise zenei szolgálatát a reutlingeni Original Donauschwabischen Blaskapelle végzi, orgonán közreműködik dr. Franz Metz bánsági származású, jelenleg Németországban élő orgonaművész.
Ezt követően, 12.30 órakor a Bánsági orgonák és orgonaépítők című kiállítás megnyitójára kerül sor. A jelenlévők 14.30 órakor keresztúti ájtatosságon vehetnek részt. A zarándoklat 16 órakor orgonakoncerttel zárul.


Arad

Az arad-belvárosi katolikus templomban
augusztus 1-jén, kedden az esti szentmise után lesz a Portiuncula-búcsú megnyitása. Augusztus 2-án, szerdán az esti szentmisén minden plébániatemplomban egyszer elnyerhető a Portiuncula teljes búcsú, aminek a feltételei: szentségekhez kell járulni, imádkozni a Szentatya szándékára (hiszek egy… és miatyánk). Augusztus 4-én, a hónap első péntekjén meglátogatják az egyházközség betegeit. A templomban július 29-én, szombaton 17 órakor Hochfeller András házasságot köt Györffi Kármennel. Az egyházközségben elhunyt Álda Ferenc Pál (79) és Kiss Veronika (90).

Az arad-gáji katolikus templomban szombaton 19.30 órakor köt házasságot Leib Sándor Eduárd és Németh Noémi. Az egyházközséghez tartozó Szentpálon elhunyt Bereczki Mária (71).

A pécskai római katolikus templomban szombaton délután 17 órakor keresztelik meg Zabos Shara Andreeát. Az egyházközségben elhunyt Hegyes Péter Pál.

A Szent Anna tiszteletére felszentelt szentannai katolikus templomban július 30-án, vasárnap 10 órakor kezdődik a német hagyomány szerinti Kerwei, ahova a rozmaringkoszorú nyomában 20 német népviseletbe öltözött fiatal vonul be. Az ünnepélyes szentmisét ft. Barják Lászlóval ft. Karl Zimmer szentannai születésű, Németországban élő plébános koncelebrálja. Ugyancsak Szent-
annán, augusztus 1-jén ünnepséget szerveznek a helybeli idősek otthona létrehozásának 25. évfordulója alkalmából. Ugyanaznap 20 órától a templom előtti téren, felekezeti hovatartozástól függetlenül megemlékeznek a Szentannán született emberekről, majd az itt együtt élő nemzetiségek közös kulturális programja következik.

Az arad-belvárosi református templomban vasárnap 10 és 18 órától istentisztelet, csütörtökön 18 órától bibliaóra kezdődik. A hozzá tartozó Angyalkúton vasárnap 12 órától kezdődik az istentisztelet.

A Mosóczy-telepi református parókián
naponta 10–12, illetve 17–19 óra között várják a szenvedélybetegeket vagy a hozzátartozóikat, akiknek meghallgatják a gondjaikat, amelyekkel kapcsolatban tanácsokkal szolgálnak.

Az arad-gáji református gyülekezet által a mozgássérült gyermekeknek és fiataloknak szervezett nyári tábort összesen 3 ezer lejjel támogatta a németországi HEKS Alapítvány, a Diakónia Ausztria és a sepsiszentgyörgyi Diakónia Alapítvány. Az arad-gáji gyülekezet presbitériuma és lelkipásztora ezúttal is köszönetet mond a nemes lelkű támogatásért. A templomban ma 16 órakor keresztelik meg Pop Roland és felesége, Brigitta Andrea gyermekét, Sofia Arianát.

A szetleányfalvi református gyülekezetben ma gitáróra kicsiknek 18, nagyoknak 19 órától. Vasárnap, reformátori vasárnapon Szentleányfalván 10, Zimándközön 12 órától istentisztelet. Csütörtökön Szentleányfalván bibliaóra és énekóra 19 órától.

Az aradi evangélikus-lutheránus templomban vasárnap 10 órától magyar nyelvű istentiszteletet tartanak, igét hirdet nt. Gyurkócza Aranka börtönlelkész.

Az arad-belvárosi baptista gyülekezet vasárnap reggeli imaóráján Kürti Mihály és Szűcs Norbert szól Isten világmegtartó, üdvözítő munkájáról, és buzdítanak imára. A délelőtti igehirdetés Isten kertje címmel hangzik el, majd a közösség megemlékezik Jézus Krisztus keresztáldozatáról és úrvacsorához járul. Az esti istentiszteleten folytatódik Ámos próféta könyvének tanulmányozása.  Igét hirdet Simon András lelkipásztor. Az alkalmi szolgálatokat Kiss József vezeti.

Az arad-kisszentmiklósi magyar baptista gyülekezet imaházmegnyitói istentiszteletet tart augusztus 13-án, vasárnap délelőtt 10 órától és délután 4 órától. Az új imaház építését 2014 augusztusában kezdtük el, Isten segítségével és ez év júniusában sikerült használatba is venni. Szeretnénk ünnepélyes keretek között hálát adni Istennek, hogy a gyülekezet terve megvalósult, és imádságban az Ő dicséretére ajánlani az új imatermet. Nagy örömmel várjuk a megnyitóra mindazokat, akik bármilyen formában hozzájárultak az építkezéshez, majd az azt követő közös ebédre is. Részvételi szándékát kérem, jelezze július 30-ig a következő telefonszámon: 0735-500-886 (dr. Sallai Jakab), vagy e-mail címen: jakabsallai@gmail.com.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt! 


Hunyad

A csernakeresztúri római katolikus egyházközségben vasárnap keresztelik Kelemen Lukász Adoniszt.

A petrozsényi református egyházközségben hétfőn búcsúztatták Vass Erzsébetet (80).

A lupényi római katolikus egyházközségben
szombaton fogad örök hűséget egymásnak Víg András és Cozma Iulia. Hétfőn kísérték utolsó földi útjára Tellmann Orsolyát (92).


Temes

Csíksomlyói Ifjúsági Találkozó
Augusztus 15–19. között szervezik meg Csíksomlyón a legnagyobb magyar nyelvű katolikus ifjúsági találkozót, a CSIT-et. A temesvár-józsefvárosi plébánia utazást szervez azoknak a 14–30 év közötti fiataloknak, akik részt szeretnének venni ezen a találkozón. A támogatásoknak köszönhetően a részvételi díj 150 lej. Az ár tartalmazza az utazás, a napi háromszori étkezés és az egyszerű körülmények közötti szállás költségeit. Jelentkezni a 0256/493-034-es telefonszámon vagy a szilvagyizsolt@yahoo.com e-mail címen lehet.

Az óteleki római katolikus egyházközségben elhalálozott Meggyesy Ilona (81).


Temesvár

A belvárosi római katolikus egyházközségben
elhalálozott Tóth Károly (68).

A gyárvárosi római katolikus templomban megkeresztelték Danciu Victor Marcus Rault, Gamălă Lungu Petru Mateit. Házasságot kötött Révész Levente és Achimet Mihaela, Holhorea Tiberiu Alex és Timosevici Vukosova, Dârjan Dan Călin és Traiconi Anca, Gamălă Lungu Petru és Mihalik Melinda Corina. Az egyházközségben elhalálozott Dudás Ilona Emma (52), Bogdan Dorina (54).

Az erzsébetvárosi római katolikus egyházközségben
elhalálozott Heim Aurelia (54), Pongor Geta (61).

A józsefvárosi római katolikus templomban megkeresztelték Sebestyén-Magyar-Bupte Matiast, Segheci Patrikot, Banus Mateit. Házasságot kötött Simon Sebastian és Laczkó Izabella. Az egyházközségben elhalálozott Oláh Tibor (61).

A baptista gyülekezet
csoportja vasárnap Hertelendifalván vesz részt vendégszolgálaton, az istentiszteleteken igét hirdet Nagy Géza.
Szóljon hozzá
CAPTCHA Image

Jelen
Puskel Péter
Communitas
'