Vasárnap, 2018. szeptember 23., 09.22

Egyházaink hírei

 
 
2017. augusztus 25., 04.00
Péntek
"Milyen mélységesen gazdag az Isten bölcsessége és tudása!

Milyen kifürkészhetetlenek szándékai és milyen megfoghatatlanok útjai!
Őbelőle, őáltala és őérte van minden, övé a dicsőség mindörökké!”

(Róm. 11, 33, 36.) 

Arad


Az arad-belvárosi katolikus templomban augusztus 26-án, szombaton 16 órakor keresztelik meg Frajna Stefánia Máriát, 16.30 órától részesítik a keresztség szentségében Semaro Mia Rosaliát. Ugyanaznap 17 órakor Reinholz Arnold házasságot köt Szabó Brigitta Klárával.

Az arad-ségai katolikus egyházközséghez tartozó Szederháton szeptember 10-én, vasárnap 16 órától tartják a Mária szent nevére felszentelt templom búcsúünnepségét. Ugyancsak az egyházközséghez tartozó Tornyán szeptember 14-én, csütörtökön 10.30 órától tartják a Szent Kereszt tiszteletére felszentelt templom búcsúját. Az ünnepi szertartásokra szeretettel várják a híveket. Az
Az arad-ségai templomban megkeresztelték Almási Íriszt és Kondrád Miriamot. Tornyán a keresztség szentségében részesítették Roşu Aurelie Viviennet. Az egyházközségben elhunyt Orz Gizella (94).

A pécskai katolikus templomban
szombaton 17 órakor Ciucea Alexandru házasságot köt Hajas Erzsébet Tímeával, 18.30 órakor Szeredi Attila Fábián Zitával. Az egyházközségben elhunyt Csepella Mária (77).

A lippai katolikus egyházközséghez
tartozó Temeshidegkúton (Zăbrani) megkeresztelték Fitigău Rareș Gabrielt.

Az arad-belvárosi református gyülekezetben zajló bűnbánati hét alkalmai naponta 18 órakor kezdődnek. A templomban vasárnap 10 órakor újkenyéri úrvacsorával egybekötött istentiszteletet tartanak. Hasonló alkalomra kerül sor ugyanaznap 12 órától a gyülekezethez tartozó angyalkúti, 15 órától a majláthfalvi gyülekezetben. Ugyanaznap Aradon 18 órától istentisztelet, csütörtökön 18 órától bibliaóra. Aradon elhunyt Reingruber József Héliusz (57).

A Mosóczy-telepi református gyülekezetben
vendégeskedik vasárnaptól keddig a szomódi (Magyarország) testvérgyülekezet küldöttsége nt. Csákai László lelkipásztor vezetésével, aki vasárnap 10 órától az aradi, 14 órától a németszentpéteri gyülekezetben is szolgál. Szeptember 4–10. között újra gyógyító hetet szerveznek a Mosóczy-telepi református parókián, ahova felekezeti és nemzetiségi hovatartozástól függetlenül várják a szenvedélybetegeket és hozzátartozóikat.

Az arad-gáji református gyülekezetben
a szombatig tartó bűnbánati hét alkalmai naponta 18 órakor kezdődnek. Vasárnap 10 órától újkenyéri úrvacsorával egybekötött istentiszteletet tartanak. Ugyanaznap 18 órakor kezdődik az istentisztelet.

Az aradi evangélikus-lutheránus templomban vasárnap 10 órától magyar, 11.30 órától német nyelvű istentiszteletet tartanak.
Az arad-belvárosi baptista gyülekezet vasárnapi iskolásainak egy csoportja, kiegészítve a pénteki gyermekklub néhány tagjával, péntektől vasárnapig kirándul Kiskapusra, ahol vidám, boldog közös játékok mellett lelkifoglalkozáson is részt vesznek a tagok. A gyülekezet vasárnap reggeli imaóráján ifj. Ilyés Lajos szólja az imára buzdító igét, amelyben a kis létszámú közösségek megerősödéséért imádkoznak. Ezt követően Szívére beszélek a pusztában címmel hangzik el igehirdetés. Az esti istentiszteleten folytatódik Ámosz próféta könyvének tanulmányozása. A vajdasági kis magyar gyülekezetek támogatása keretében Hegyi Dénes vezetésével missziós szolgálócsoport utazik Hertelendifalvára.


Hunyad

A dévai református egyházközségben a vasárnap 10.30-kor kezdődő ünnepi istentiszteleten úrvacsora is lesz újkenyér alkalmával. Brádon az istentisztelet délután 5 órakor kezdődik.

A csernakeresztúri római katolikus egyházközségben e hétvégén kísérik utolsó földi útjára Máté Máriát (78).

A vajdahunyadi református egyházközségben szombaton fogad örök hűséget egymásnak Szombati Zsolt magyar református fiatalember és a szintén magyar református Kovács Andrea.

A petrozsényi római katolikus egyházközségben kedden búcsúztatták Spătaru Máriát (69), szerdán pedig Sztrázsa Jolánt (91). Szombaton fogad örök hűséget egymásnak Popa Marian és Funaru Iuliana. A katolikus ifjúsági tábor keretében vasárnap 11 órától magyar–román kétnyelvű ifjúsági szentmisére kerül sor, melyben a csíkszeredai Psallite együttes biztosítja a zenei hátteret.

A petrozsényi református egyházközségben kedden búcsúztatták László Erzsébetet (75).

A lupényi római katolikus egyházközségben csütörtökön kísérték utolsó földi útjára Kerekes Rózsát (74).


Temes
 
Bérmálás Vingán
Augusztus 27-én, vasárnap Msgr. Dirschl Johann általános helynök a vingai római katolikus templomban bérmál. A 10 órakor kezdődő szentmise keretében a vikárius 33 bolgár, román és magyar nemzetiségű fiatalnak szolgáltatja ki a második szentséget.

Templombúcsúk az egyházmegyében
Augusztus 27-én, vasárnap a nándorhegyi római katolikus közösség ünnepli a templombúcsút. A szentmise 18 órakor kezdődik.
A buziásfürdői római katolikus közösség augusztus 27-én, vasárnap ünnepli a templombúcsút. Ft. Vodila Szilárd helyi plébános meghívására a 10 órakor kezdődő szentmisét bemutatja és szentbeszédet mond ft. Dumitresc Mihai Titus esperes, lugosi plébános.

Karitatív előadás Lippán
A németországi Sozialinstitut Kommende Dortmund, a SocioMovens kelet- és közép-európai szociális hálózat, a lippai Caritas-
szervezet, valamint a lippai római katolikus plébánia közös szervezésében augusztus 30-án, szerdán 20 órai kezdettel a lippai szabadidőközpontban Helping Hands címmel karitatív előadásra kerül sor.

A lugosi római katolikus templomban megkeresztelték Miculescu Mihait. Az egyházközségben elhalálozott Schneider Iosif (54), Cubin Ana (84).

A gátaljai római katolikus egyházközségbe
n elhalálozott Farkas Katalin (94).

Temesvár

A belvárosi római katolikus templomban házasságot kötött Stroini Flavius George és Laslău Andreea, Halbach Adrian és Stăncescu Aliza Maria, Pupăză Ioan Daniel és Blaj Iolanda. Az egyházközségben elhalálozott Rästetter Ecaterina (48).

A gyárvárosi római katolikus templomban megkeresztelték Hauer Dominiket, Iacob Evelint, Banciov Albertet. Házasságot kötött Illés Péter és Ilonczai Anett. Eltemették Anton Georg Michael (60) urnáját.

Az erzsébetvárosi római katolikus templomban
házasságot kötött Moraru Alexandru és Mészáros Andrea. Az egyházközségben elhalálozott Ottinger Mária (87).

A józsefvárosi római katolikus templomban megkeresztelték Jigalov Raisa Mariát. Az egyházközségben elhalálozott Fett Helmuth (75), Tancsa István (66).

A mehalai római katolikus templomban megkeresztelték Modoran Erik Robertet. Házasságot kötött Măciucă Raul és Ștef Mariana. Az egyházközségben elhalálozott Velciov Nicolae (71).

A szabadfalui római katolikus egyházközségben elhalálozott Kircsov Ileana (81).

A belvárosi református templomban házasságot kötött Murvay Endre Tihamér és Rátz Tímea Edith. Augusztus 28.–szeptember 2. között bűnbánati hét, az istentiszteletek hétfőn, kedden és szerdán 9 órakor, csütörtökön, pénteken és szombaton 18 órakor kezdődnek. Szeptember 3-án, vasárnap az újkenyér ünnepe alkalmából 10 órakor istentisztelet úrvacsoraosztással. Az egyházközségben elhalálozott Mátray Lenke (85).

Az újkissodai református templomban augusztus 27-én, vasárnap az újkenyér ünnepe alkalmából 10 órakor istentisztelet úrvacsoraosztással.

Az evangélikus-lutheránus templomban megkeresztelték Stanciu Sașa Mathiast.


Szóljon hozzá
CAPTCHA Image

Jelen
Puskel Péter
Communitas
'