Hétfõ, 2018. július 16., 22.53

Egyházaink hírei

 
 
2017. augusztus 31., 18.04
Csütörtök

„Ne hasonuljatok a világhoz, hanem gondolkodásotokban megújulva alakuljatok át, hogy felismerjétek, mi az Isten akarata, mi a helyes, mi a kedves előtte, és mi a tökéletes!”

(Róm 12, 2.)

 

Ünnepi miserend a máriaradnai bazilikában

Szeptember 8. a Szűzanya születésének ünnepe, Kisboldogasszony napja. Ez alkalomból a máriaradnai kegytemplom miserendje a következő:

szeptember 6., szerda: 17 óra – szentmise bolgár nyelven, 18 óra – szentmise román nyelven, 19 óra – rózsafüzér ájtatosság a Mária parkban és szentségimádás bolgár nyelven; szeptember 7., csütörtök: 9 óra – szentmise bolgár nyelven, 10 óra – szentmise bolgár nyelven, 11 óra – szentmise bolgár nyelven, 13 óra – görög katolikus szent liturgia, 14 óra – keresztúti ájtatosság bolgár nyelven, 15.30 óra – görög katolikus keresztúti ájtatosság, 17 óra – szentmise magyar nyelven, 18 óra – szentmise horvát nyelven, 19 óra – szentmise román nyelven, 20 óra – rózsafüzér ájtatosság és körmenet a kegykép másolatával, 21.30–5 óra között imaéjszaka (a kegytemplom egész éjszaka nyitva marad az imádkozni vágyó hívek számára), 24 óra – szentmise román nyelven a roma hívek számára; szeptember 8., péntek: 7.30 óra – szentmise horvát nyelven, 9.30 óra – szentmise magyar nyelven, 10 óra – görög katolikus szent liturgia a Mária parkban (a bazilika mögött), 11 óra – pontifikális szentmise magyar, román és német nyelven, bemutatja excellenciás Böcskei László nagyváradi megyés püspök és excellenciás dr. h. c.  Roos Márton temesvári főpásztor. A szentmisét követően körmenetet tartanak az Oltáriszentséggel, 13 óra – szentmise román nyelven, énekel Bălcescu település (Bacău megye) templomi kórusa, 17 óra – Gheorghe Iovu-koncert, 19 óra – szentmise román nyelven.

Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is indul olyan csoport, amelynek tagjai –többnyire fiatalok – gyalogosan teszik meg a mintegy 60 kilométeres utat. A zarándokok szeptember 7-én, csütörtökön 6 órakor indulnak a székesegyház elől, majd az újszentesi, a temesgyarmati, a hidasligeti, a temesfüvesi templomokat érintve érkeznek Máslakra, ahol a közös szentmisét több órás pihenő követi. Innen éjszaka indulnak tovább a Temesillésd–Temesújfalu–Lippa útvonalon.

 

Arad

Az arad-belvárosi katolikus templomban vasárnap, a hónap első vasárnapján 17 órától német, 18 órától magyar nyelvű szentségimádást tartanak. Szeptember 8-án Kisboldogasszony ünnepén 7.30 órától német, 18 órától román, 19 órától magyar nyelvű szentmisét tartanak. A templomban szombaton 16.30 órakor megkeresztelik Kőműves Albertet, 17 órakor Leric Sebastian házasságot köt Waldvogel Brigitte Gráciával. Az egyházközségben elhunyt Baróti Bojka Lajos (63), Sánta Antal (65), Zombori Miklós József (72), Kunszabó Mária (86), Csóti József (83) Gulácsi Márton (85) Katkó János (77) és Hanţu Stela (92).

 

Az arad-ségai katolikus egyházközséghez tartozó Szederháton szeptember 10-én, vasárnap 16 órától tartják a Mária szent nevére felszentelt templom búcsúünnepségét. Ugyancsak az egyházközséghez tartozó Tornyán szeptember 14-én, csütörtökön 10.30 órától tartják a Szent kereszt felmagasztalása tiszteletére felszentelt templom búcsúját. Az ünnepi szertartásokra szeretettel várják a híveket. Az arad-ségai templomban megkeresztelték Manea Sofia Robertát.

 

Nagyiratoson, szeptember 3-án, vasárnap 11.00 órától kezdődik a Szent Őrzőangyalok tiszteletére szentelt templom búcsúünnepe. Az ünnepi szentmisét P. Leánder dévai ferences atya végzi.

 

Az arad-belvárosi református templomban vasárnap 10 és 18 órától istentisztelet, ugyanaznap hasonló alkalom a gyülekezethez tartozó Angyalkúton 12 órától. Aradon csütörtökön 18 órától bibliaóra. Aradon elhunyt Mihály Vilmos (67).

 

A Mosóczy-telepi református gyülekezetben szeptember 4–10. között újra gyógyító hetet szerveznek, ahova felekezeti és nemzetiségi hovatartozástól függetlenül várják a szenvedélybetegeket és hozzátartozóikat.

 

A szentleányfalvi gyülekezetben vasárnap istentisztelet Szentleányon 10, Zimándközön 12 órától. Szeptember 7-én, csütörtökön gyülekezeti bibliaóra és énekóra 19 órától. Elhunyt Szabó Mária (90).

 

Az arad-belvárosi baptista gyülekezet vasárnap reggeli imaóráján Kui István és Gál Gyula buzdítanak imára, az egyházi tanintézeteink áldásos tevékenységéért folytatnak imádkozást. Ezt követően  Ászá istenkeresése békét eredményezcímmel hangzik el igehirdetés Simon András lelkipásztor részéről. A délelőtt folyamán a közösség megemlékezik Jézus Krisztus keresztáldozatáról és úrvacsorához járul. Az esti istentiszteleten folytatódik Ámosz próféta könyvének tanulmányozása. Az alkalmi szolgálatokat Kürti Tamás vezeti.

 

Hunyad

 

A petrozsényi római katolikus egyházközségbenszombaton keresztelik a Pop család Eduárd nevű kisfiát. Szintén szombaton kötnek házasságot a következő jegyespárok: Mező Jőzsef és Căutişanu Cristina, Ghişoiu Adrian és Moisă Maria Mihaela, illetve Rad Bogdan George és Holczberger Raluca Lucia.

A vajdahunyadi református egyházközségbenszombaton kötött házasságot Kovács Andrea református hajadon és Szombati Zsolt református ifjú.

A nagyági római katolikus leányegyházbanszeptember 10-én, vasárnap délben 14.30 órától lesz a templombúcsú.

A csernakeresztúri római katolikus egyházközségbenszeptember 10-én, vasárnap tartják a templombúcsút.

A dévai telepi római katolikus egyházközségbőlzarándoklatot szerveznek a szeptember 8-án tartandó máriaradnai búcsúra. Jelentkezni a plébánián lehet.

A szászvárosi református egyházközségben e héten délelőtt 10 órától lesz istentisztelet.

A tordosi református leányegyházbanvasárnap délben 12 órakor kezdődik az istentisztelet.

A lozsádi református egyházközségben e héten temették a 78 éves korában elhunyt Veress Gyulát. Vasárnap délben 13.30 órakor kezdődik az istentisztelet.

 

Krassó-Szörény

 

A resicabányai Havas Boldogasszony plébánia hírei

 

• Szeptember 3-án a szentmisék után rózsafüzér titokcserét tartunk.

• Hétfőn 20 órától jegyes oktatás lesz.

• Pénteken, szeptember 8-án a Boldogságos Szűz Mária születésének ünnepén templomunkban a szentmisék rendje a következő: 9 órakor magyar nyelven, 10 órakor német nyelven, 17.30 órakor román nyelven.

• Pénteken, szeptember 8-án Székulon 11 órakor búcsús szentmisét tartunk.

• Szombaton, szeptember 9-én 16 órakor Cziple Edvin Ioan és Bribete Corina Dana jegyesek esküvője lesz szentmisével.

Pál József Csaba

 

 

 

Temes

 

Bérmálás Óbesenyőn

Szeptember 3-án, vasárnap Msgr. Dirschl Johann általános helynök az óbesenyői római katolikus templomban bérmál. A 11 órakor kezdődő szentmise keretében a vikárius 137 bolgár és román nemzetiségű fiatalnak szolgáltatja ki a második szentséget. A bérmálkozók felkészítését ft. Velciov Péter helyi plébános irányította.

 

A temesvár-józsefvárosi plébániatemplom búcsúünnepe

A temesvár-józsefvárosi római katolikus közösség szeptember 8-án, Kisboldogasszony napján ünnepli a templombúcsút. Ft. Szilvágyi Zsolt helyi plébános meghívására a szentmisét 18 órakor ft. Szabó Péter kanonok, zimándújfalui plébános mutatja be.

 

 

A lugosi római katolikus egyházközségben elhalálozott Iordache Gheorghe (84).

A dettai római katolikus egyházközségben elhalálozott Majorovics Ecaterina (89).

A gátaljai plébániához tartozó móriczföldi római katolikus templomban szeptember 3-án, vasárnap a 15 órakor kezdődő szentmise keretében 5 gyermek lesz elsőáldozó. 

A lugosi református egyházközségben elhalálozott Szép Sándor (75), Veres Amália (52).

Az igazfalvi református egyházközségben elhalálozott Király Vilmos (78), Józsi Gábor (67). 

A végvári református egyházközségben elhalálozott Bujdosó Lajos 62).

 

 

Temesvár

 

A gyárvárosi római katolikus templomban megkeresztelték Artean Karinát, Șiteanu Stoianov Aura Mirát. Házasságot kötött Artean Andrei és Kmecza Krisztina, Kincses Adrian és Albiș Mihaela, Cojocaru Claudiu és Tatár Gabriella, Berdl Tămas és Ciustea Ramona.  Az egyházközségben elhalálozott Bálint Anna (76), Apró István (82).

Az erzsébetvárosi római katolikus templomban házasságot kötött Cepănariu Daniel és Hugel Noémi. Az egyházközségben elhalálozott Szabó István (81), Stolojescu Rosa Maria (81).

A belvárosi református templomban szeptember 3-án, vasárnap az új kenyér ünnepe alkalmából 10 órakor istentisztelet úrvacsoraosztással.

A baptista imaházban vasárnap 10 órakor istentisztelet úrvacsoraosztással.


Szóljon hozzá
CAPTCHA Image

Jelen
Puskel Péter
Communitas
'