Csütörtök, 2018. július 19., 00.53

Egyházaink hírei

 
 
2017. szeptember 07., 17.21
Csütörtök

„A szeretet nem tesz rosszat felebarátjának, mert a törvény teljessége a szeretet”

(Róm. 13, 10.)

 

Ünnepi miserend a máriaradnai bazilikában

Szeptember 8. a Szűzanya születésének ünnepe, Kisboldogasszony napja. Ez alkalomból a máriaradnai kegytemplom miserendje a következő: szeptember 8., péntek: 7.30 óra – szentmise horvát nyelven, 9.30 óra – szentmise magyar nyelven, 10 óra – görög katolikus szent liturgia a Mária parkban (a bazilika mögött), 11 óra – pontifikálási szentmise magyar, román és német nyelven, bemutatja excellenciás Böcskei László nagyváradi megyés püspök és excellenciás dr. h. c.  Roos Márton temesvári főpásztor. A szentmisét követően körmenetet tartanak az Oltáriszentséggel, 13 óra – szentmise román nyelven, énekel Bălcescu település (Bacău megye) templomi kórusa, 17 óra – Gheorghe Iovu-koncert, 19 óra – szentmise román nyelven.

Ünnepi miserend a máriaradnai Bazilikában

Szeptember 8-a a Szűzanya születésének ünnepe, Kisboldogasszony napja. Ez alkalomból a máriaradnai kegytemplom miserendje a következő:

 

 

Arad

Az arad-belvárosi katolikus templomban vasárnap 18 órától tartják a Rózsafüzér Társulat szenttitok cseréjét. Szeptember 14-én a Szent Kereszt felmagasztalásának az ünnepén hétköznapi miserend érvényes, a magyar nyelvű szentmisék 7.30, illetve 19 órakor kezdődnek. Szeptember 24-én, Szent Gellért püspök és vértanú, egyházmegyénk védőszentjének az ünnepe vasárnapra esik, ezért az egyházközség nem szervezhet zarándoklatot Nagycsanádra. Hittanórára várják mindazon gyermekeket, akik első szentáldozásra, illetve azokat a fiatalokat, akik bérmálásra készülnek. Jelentkezni a plébániairodán lehet. A templomban szeptember 9-én, szombaton 17 órakor köt házasságot Fazekas Roland és Popican Corina. Az egyházközségben elhunyt Back István (88),

 

Az arad-ségai katolikus templomban ma, Kisboldogasszony ünnepén 18 órától magyar, 19 órától román nyelvű szentmisét celebrálnak. Ugyanaznap 6.30 órától kerékpáros zarándoklat indul a templom előtti térségről Máriaradnára. Az egyházközséghez tartozó Szederháton szeptember 10-én, vasárnap 16 órától tartják a Mária szent nevére felszentelt templom búcsúünnepségét. Ugyancsak az egyházközséghez tartozó Tornyán szeptember 14-én, csütörtökön 10.30 órától tartják a Szent kereszt felmagasztalása tiszteletére felszentelt templom búcsúját. Az ünnepi szertartásokra szeretettel várják a híveket. Az arad-ségai templomban megkeresztelték Pecho Patrickot. Az egyházközségben elhunyt Oláh János (64), Molnár Erzsébet (71), Berta Ilona (79) és Bagyinka Sándor (50).

 

A Mosóczy-telepi katolikus templomban ma 10.30 órától szentmisét tartanak Kisboldogasszony alkalmából. Vasárnap 16 órakor köt házasságot Nagy Dávid és Czernák Betarice.

 

A mikelakai katolikus templomban a vasárnapi szentmisén keresztelik meg Gulyás Ingrid Patríciát. Elhunyt Hohl Péter (63), Sebestyén János (68) és Pârvu Piroska.

 

A pécskai katolikus templomban szeptember 2-án, szombaton keresztelték meg Juhász Valéria Júlia felnőttet és Szőke Fréja újszülöttet. Szombaton 16.45 órakor köt házasságot Balázs Máriusz és Lelik Anna, ugyanaznap 18 órakor esküszik Tifa Katona János, Juhász Valéria Júliával. Pécskán elhunyt Balogh István (87), Krizsán Erszébet (69), Fábián Rudolf (87), Almási István (55), Laukó Katalin (75) és Kelemen Lajos (73).

 

A Mária szent nevére felszentelt zimándújfalui katolikus templom búcsúünnepsége vasárnap 12 órakor kezdődik, ünnepi szónok, főcelebráns ft. Groza Dániel kisjenői plébános.

 

Az arad-belvárosi református templomban vasárnap 10 és 18 órától istentisztelet, csütörtökön 18 órától bibliaóra. A templomban szombaton 13 órakor keresztelik meg Pajzs Attila Lóránd és Voicu Emanuela, Pajzs Blanka nevű gyermekét. Vasárnap 14 órakor köt házasságot Neagoe Bogdan és Tóth Boglárka Borbála. A gyülekezetben elhunyt Benczik Sándor (88).

 

A Mosóczy-telepi református gyülekezetben szeptember 10-ig gyógyító hetet szerveznek, ahova felekezeti és nemzetiségi hovatartozástól függetlenül várják a szenvedélybetegeket és hozzátartozóikat.

 

Az aradi evangélikus-lutheránus templomban vasárnap 10 órától magyar, 11.30 órától német nyelvű istentiszteletet tartanak, csütörtökön 18 órától bibliaóra.

 

Az arad-belvárosi baptista gyülekezet jelentős része szombaton a sistaróci táborban tart közösségápoló napot, ahol a vidám együttlét mellett lelki foglalkozásra is sor kerül. A vasárnap reggeli imaórán  id. Ilyés Lajos és Kürti Gábor szólják az imára buzdító igét, amelyben kiemelik, hogy a hívő – fiatal vagy idős – Isten világosságát kell tükrözze mind az iskolában, mind a munkahelyen. A délelőtti igehirdetés Ezékiás templomi reformterve címmel hangzik el Simon András lelkipásztor részéről. Az esti istentiszteleten folytatódik Ámosz próféta könyvének tanulmányozása. Ekkor igét hirdet Kulcsár Barnabás. Az alkalmi szolgálatokat Kürti Csaba vezeti.

 

Hunyad

 

A petrozsényi római katolikus egyházközségbene héten temették a 78 éves Vesza Máriát, a 60 esztendős Polk Károlyt és a 90 éves Hudescu Jolánt.

A vajdahunyadi református egyházközségbenszombaton köt házasságot Beldimán Andrada 25 éves ortodox hajadon és Farkas Vilmos 30 éves református ifjú.

A nagyági római katolikus leányegyházbanszeptember 10-én, vasárnap 14.30 órától lesz a templombúcsú.

A csernakeresztúri római katolikus egyházközségbenszeptember 10-én, vasárnap tartják a templombúcsút.

A dévai telepi római katolikus egyházközségbőlcsoportos zarándoklat keretében vesznek részt a szeptember 8-án tartott máriaradnai búcsún.

A szászvárosi római katolikus egyházközségbenvasárnap reggel 10 órakor, az algyógyi leányegyházban délben 12 órakor lesz istentisztelet.

A dévai unitárius egyházközségből 17-en vesznek részt szeptember 9-én, szombaton a tordai hasadékban tartandó Kolozs–Tordai unitárius köri találkozón. Az alkalmon Koppándi Zoltán, dévai lelkész hirdet igét. Vasárnap reggel 10 órakor istentisztelet lesz a dévai unitárius templomban.

 

 

A resicabányai Havas Boldogasszony plébánia hírei

·       Vasárnap, szeptember 10-én 18.30 órakor a plébániai irodában életige találkozót tartunk.

·       Hétfőn 18 órakor a Megyei Múzeumban lesz a Bánsági Orgonák című kiállítás megnyitója, 19.30-kor pedig templomunkban dr. Frantz Metz orgonakoncertet ad, majd 20 órától jegyes oktatást tartunk.

·       Szerdán 19.30-kor lesz az új pasztorális év első felnőtt ifjúsági órája, a hit alapjairól.

·       Ezen a héten megkezdjük a hittanórákat a plébánián: 0–II. osztályosoknak szombaton 10 órától, a III. osztályosoknak kedden 16.30-tól, a IV–V. osztályosoknak szerdán 16.30-tól, a VI–XII. osztályosoknak vasárnap 11 órától. A bérmálkozók hittana szintén vasárnap 11 órától lesz.

·       Pénteken 16.30-tól énekpróbát tartunk a gyerekeknek és fiataloknak.

 

Pál József Csaba

 

Temes

 

 

 

Tanévnyitó a Gerhardinum Római Katolikus Líceumban

A 2017–2018-as iskolai év megkezdése alkalmából szeptember 11-én, hétfőn a Gerhardinum Római Katolikus Líceum tantestülete, a nevelők és a tanulók 9 órakor a temesvári Szent György-székesegyházban ünnepélyes tanévnyitón, ezt követően pedig Veni Sancte szentmisén vesznek részt.

 

 

Templombúcsúk az egyházmegyében

·       A temesvár-józsefvárosi római katolikus közösség szeptember 8-án, Kisboldogasszony napján ünnepli a templombúcsút. Ft. Szilvágyi Zsolt helyi plébános meghívására a szentmisét 18 órakor ft. Szabó Péter kanonok, zimándújfalui plébános mutatja be.

·       Szeptember 8-án, Kisboldogasszony napján a krassócsörgői plébániához tartozó Dognácska római katolikus közössége a templom felszentelésének 276. évfordulóját ünnepli. A szentmise 11 órakor kezdődik.

·       Az oraviczabányai római katolikus közösség szeptember 14-én, szerdán, a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén tartja a templombúcsút. Ft. Dumitru Daniel helyi plébános meghívására az ünnepi szentmisét délután 5 órakor ft. Mihai-Milan M. Sima lelkipásztor mutatja be.

·       Szeptember 14-én, a Szent Kereszt Felmagasztalása ünnepén van a temesvári piarista templom felszentelésének emléknapja. Ft. Kocsik Zoltán, a piarista templom igazgatójának meghívására ez alkalomból az ünnepi szentmisét délután 6 órai kezdettel ft. Czeglédi Zsolt piarista szerzetes, a szegedi piarista templom igazgatója mutatja be.

 

A temesvár-józsefvárosi plébánia hírei

·       Szeptember 11-én, hétfőn 11.30 órai kezdettel ökumenikus tanévnyitó liturgiát tartanak a plébániatemplomban. Pedagógusok, szülők és diákok közösen ajánlják a Jóistennek a megkezdett új iskolai tanévet.

·       Az iskolakezdés alkalmából szeptember 12-én, kedden 18 órai kezdettel a temesvár-józsefvárosi plébánián gyermek-szülő játszóestet szerveznek.

·       Szeptember 16-án, szombaton 11 órakor gyermektalálkozót és énekpróbát tartanak a temesvár-józsefvárosi plébánián. Vasárnap, szeptember 17-én a józsefvárosi plébéniatemplomban 11.30 órai kezdettel tanévnyitó ifjúsági szentmisét mutatnak be.

 

 

A lugosi római katolikus templomban házasságot kötött Bálint Angel Alexandru és Boc Andra.

A dettai római katolikus templomban megkeresztelték Coliță Mihnea Danielt. Házasságot kötött Táborosi Claudiu Valentin és Sebastianov Cristina Roxana, Coliță Marian és Bogear Corina, Murariu Florin és Bocșa Cornelia Liliana. Az egyházközségben elhalálozott Dévics Antal (70).

A nagyszentmiklósi római katolikus templomban megkeresztelték Niculiță Davidot, Szegedi Fábiánt. Az egyházközségben elhalálozott Kovács Walter (63).

A gátaljai római katolikus egyházközségben elhalálozott Dencs János (82), Petruț Maria (62).

A lugosi református templomban házasságot kötött Kneipp Roland és Molnár Annamária. Az egyházközségben elhalálozott Kozma Ilona (81), Rabatin Margit (84).

 

 

Temesvár

 

A belvárosi római katolikus egyházközségben elhalálozott Tóth Antal (78).

A józsefvárosi római katolikus egyházközségben elhalálozott Schmidt Francisc (81).

Az újkissodai római katolikus templomban megkeresztelték Cserb Jamie Aaront. Az egyházközségben elhalálozott Vastag Regina (78), Berg Ecaterina (82).

A szabadfaluirómai katolikus templombanmegkeresztelték Muoghalu Evelyn-Chimaobimet. Házasságot kötött Muoghalu Valentine és Berta Ramona-Elena. Az egyházközségben elhalálozott Oláh Albert (76).

A belvárosi református templomban megkeresztelték Simonfi Sára Máriát. Házasságot kötött Simonfi István és Răban Cristina Emilia. Az egyházközségben elhalálozott Tönkő György (63).

A gyárvárosi római katolikus templomban megkeresztelték Medeliov Patriciát, Farmakis Danielt, Veres Sophiát, Pătrașcu Marcot, Tóth Márkot. Házasságot kötött Kohut Cristian és Pocol Roxana, Galescu Andrei és Ágoston Diaconu Alexandra, Veres Cristian és Bărar Adriana Delia, Medeliob Andor és Butnaru Alina, Dămșescu Edgar Raul és Dumitru Loredana.

A temesvári és ötvösdi baptista gyülekezet csoportja szombaton Nagykövéresen közösségi napot tart, a programok 10–18 óra között zajlanak.


Szóljon hozzá
CAPTCHA Image

Jelen
Puskel Péter
Communitas
'