Csütörtök, 2018. július 19., 00.52

Egyházaink hírei

 
 
2017. szeptember 21., 17.29
Csütörtök

„Keressétek az Urat, amíg megtaláljátok, hívjátok segítségül, amíg közel van, hagyja el útjait a gonosz és gondolatait a bűnös, térjen vissza az Úrhoz, mert megkönyörül rajta, Istenünkhöz, mert bőkezű a megbocsátásban.”

(Iz. 55, 6–7.)

 

Arad

Az arad-belvárosi katolikus templomban vasárnaptól az esti szentmisék az eddigi 17 óra helyett, 19 órakor kezdőnek. A román nyelvű szentmiséket továbbra is 18 órától tartják. Hittanórára várják mindazon gyermekeket, akik első szentáldozásra, illetve azokat a fiatalokat, akik bérmálásra készülnek. Jelentkezni a plébániairodán lehet. Az egyházközségben elhunyt Țămpu Anton (56), Szabó Rozália (84) és Cristinoiu Sofia Ana (79).

 

A Kis Szent Teréz tiszteletére felszentelt arad-ségai katolikus templomban október 1-jén, vasárnap 10.30 órától kezdődik a magyar, 12.30 órától a román nyelvű búcsúi szentmise. Mindkettőn ünnepi szónok, főcelebráns ft. Kapor János temesvár-gyárvárosi plébános. Az ünnepélyes szertartásokra szeretettel várják a híveket Arad minden kerületéből. Az egyházközségben elhunyt Szabó Imre (80) és Sălăgean Margit (61).

 

Az arad-belvárosi református templomban vasárnap az istentiszteletek 10, illetve 18 órakor kezdődnek, csütörtökön 18 órától bibliaóra. A templomban szombaton 18 órakor köt házasságot Nagy Norbert, Nagy Irénével. A vasárnapi istentisztelet alkalmával keresztelik meg Assos Rafael Gabriel és Mihai Ana Maria, Assos Andrian Mădălin nevű gyermekét. A gyülekezetben elhunyt Szöllősi Sándor (80).

 

Az ágyai református templomban szombaton 17 órakor köt házasságot Duka Lehel, Bodó Kingával.

 

A szentleányfalvi református gyülekezetben pénteken 17 órától gitáróra, 18 órától káté, 19 vallásóra Szentleányfalván. Vasárnapi istentiszteletek:

Szentleányfalván 10, Zimándközön 12 órától kezdődnek, szolgál Tóbiás Tibor György kisperegi lelkipásztor. Lippán 14, Gyorokon 16 órától istentisztelet Seres Annamária angyalkúti lelkipásztor szolgálatával. Csütörtökön 19 órától bibliaóra és énekóra Szentleányfalván.

 

Az angyalkúti református templomban vasárnap az istentisztelet 10 órakor kezdődik. Szombaton 14 órától vallásóra és konfirmációelőkészítő. Vasárnap az angyalkúti lelkipásztor, Seres Annamária szolgál a gyoroki református templomban 16 órakor kezdődő istentiszteleten is.

 

Szeptembertől a pankotai és a borosjenői református gyülekezetekben szolgál Bátori Judit lelkipásztor, aki vasárnaponként Pankotán 9, Borosjenőn 11 órától tart istentiszteletet.

 

Az aradi evangélikus-lutheránus templomban vasárnap 10 órától magyar, 11.30 órától német nyelvű istentiszteletet tartanak.

 

Az arad-belvárosi baptista gyülekezet közösségének egy jelentős része péntektől vasárnapig a lengyelországi Krakkóba látogat, ahol alkalmuk lesz megtekinteni a náci haláltábort is, egyben megemlékeznek arról, hogy miután a zsidó nép kivetette Jézus Krisztust az életéből, sok évszázad kemény csapásait kellett elviselnie, de Isten nem feledkezett el népéről, ma újra hazája van a zsidó népnek. Az itthon maradó közösség vasárnap délelőtt tíz órától tart istentiszteletet. Imaórán szolgál Hőgye Lajos, ezt követően Jézus csodálatos lényét világítja meg az igehirdetés.

 

Hunyad

 

A vajdahunyadi refomátus egyházközségbenszeptember 22-én fogadják az Alphen an der Rijn-i holland testvérgyülekezet nyolctagú küldöttségét.

A vajdahunyadi római katolikus egyházközségben vasárnap 11 órától kerül sor a sepsiszentgyörgyi Cantus Firmus Kórus előadására.

A dévai református egyházközségben a dévai önkormányzat támogatásával és a hívek nagylelkű adakozásából újítják fel a templomtetőt. A tervek szerint a munkálat e hónap végére készül el. A Hunyad megyei Magyar Napok keretében Zenélő egyház címen két előadásra kerül sor a dévai református templomban. Pénteken, szeptember 22-én délután 17 órától a Reménység Keresztyén Ifjúsági együttes, szeptember 24-én vasárnap a délelőtti istentisztelet keretében a Hantosi Népdalkör ad elő vallásos énekeket.

A piski római katolikus egyházközségben e héten temették a 70 éves korában elhunyt Gál Lajost.

A csernakeresztúri római katolikus egyházközségben a vasárnap reggel 9 órakor kezdődő szentmise után mutatják be a málnási Tőkés József Általános Iskola diákjai a Székelysors című történelmi drámajátékot.

A szászvárosi református egyházközségben vasárnap délelőtt 10 órakor lesz istentisztelet.

A kudzsiri református egyházközségben vasárnap délben 12 órakor tartanak istentiszteletet.

A brádi református egyházközségben vasárnap délután 17 órától lesz istentisztelet, majd bemutatásra kerül Baráth Árpád éremgyűjteménye.

A petrozésnyi római katolikus egyházközségben ma délután 17.30 órától olasz–latin nyelvű szentmisét tartanak a Hegyivadászok Európai Szövetségének képviselői jelenlétében. Szombaton délután 17 órától lesz a sepsiszentgyörgyi Cantus Firmus kórus előadása.

 

 

 

Temes

Nunciusi látogatás

Szeptember 21-én a temesvári egyházmegye vendége lesz Őexcellenciája Miguel Maury Buendia pápai nuncius. A Szentszék bukaresti nagykövete a kiskrassói horvát közösséget keresi fel, és 12 órakor szentmisét celebrál a helyi templomban. A magas rangú vendéget útjára elkíséri ft. Laus Nikola püspöki irodaigazgató.

 

Ünnepi vesperás a dómban

Szent Gellért napjának előestéjén, szeptember 23-án, szombaton a székesegyházban 17.30 órai kezdettel a temesvári Székeskáptalan tagjainak jelenlétében Excellenciás Roos Márton megyés püspök ünnepi vesperást tart egyházmegyénk első főpásztora és védőszentje tiszteletére.

 

Egyházmegyei zarándoklat Nagycsanádra

Szeptember 24-én, vasárnap, Szent Gellért ünnepén 17 órai kezdettel a nagycsanádi templomban Excellenciás Roos Márton megyés püspök szentmisét celebrál. A liturgiára érkező zarándokcsoportok nemcsak soknemzetiségű tájegységünket képviselik, Szent Gellért oltalmát kérni a határon túlról is érkeznek lelkipásztorok és hívek.

 

Országos labdarúgó-bajnokság Temesváron 

A Temesvári Püspökség szervezésében szeptember 25–28. között a katolikus lelkipásztorok országos labdarúgó-bajnokságára kerül sor Temesváron. A mérkőzéseket a gyiroki sportpályán játsszák.

 

 

A dettai római katolikus templomban házasságot kötött Rotariu Lédéczi Szilárd és Tiscuc Ionela Delia.

A nagyszentmiklósi római katolikus templomban házasságot kötött Herman Alin Valentin és Manu Elena Gianina.

A zsombolyai római katolikus templomban megkeresztelték Bischof Edithet, Schneider Adamot. Az egyházközségben elhalálozott Petrișta Aurelia (66), Kuncz Anna (82), Dițoiu Florea (67), Kapornyai Imre (62), Katona Anna (94), Horváth Mária (92).

A gátaljai római katolikus egyházközségben elhalálozott Puskás Ferenc (69).

A végvári református egyházközségben elhalálozott Bujdosó Borbála (85).

 

 

Temesvár

 

Unitárius istentisztelet

Szeptember 24-én, vasárnap délután 6 órakor rendes havi unitárius istentiszteletre kerül sor az evangélikus egyház gyülekezeti termében (Ionel Brătianu tér 2. szám, a Törvényszék közelében). Igét hirdet Koppándi Zoltán, a DélNyugat-Erdélyi Unitárius Szórványegyházközség lelkipásztora.

 

A belvárosi római katolikus templomban megkeresztelték Handrea Anamariát. Házasságot kötött Cornec Cosmin és Dunai Roxana, Chelaru Alexandru és Mihai Maria, Kecskeméti György és Troie Alina. Az egyházközségben elhalálozott Demjan Ion (81), Boros Cornelia (75).

A gyárvárosi római katolikus templomban megkeresztelték Canceal Sonia Antoniát, Guran Mateit. Házasságot kötött Marcec Dușan és Bozboro Lavinia, Valicsek Ferko és Miloșescu Alina Simona.

A belvárosi református egyházközségben elhalálozott Kádár Éva Irén (58).

 

 


Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Hozzászólt: I.K. / Péntek, 2017. szeptember 22., 11.14 Válaszoljál rá! Válaszoljál rá!

Egyre több elírás jelenik meg, talán 19 óra helyett 17 óra. Sajnos a Nyugati Jelen sem a régi ,egyre több a hiba, ami csak az úlságírók felkészületlenségét jelzi.Talán frissíteni kellene a régi gárdát!!!!!

Jelen
Puskel Péter
Communitas
'