Vasárnap, 2018. július 22., 23.18

Egyházaink hírei

 
 
2017. szeptember 28., 18.38
Csütörtök

Vetélkedésből ne tegyetek semmit, sem hiú dicsőségvágyból! Egyik a másikat tekintse inkább alázatosan, önmagánál kiválóbbnak! Ne keresse senki csak a maga javát, hanem a másét is! Ugyanazt a lelkületet ápoljátok magatokban, ami Krisztus Jézusban volt!”

(Fil. 2, 3–5.)

 

Zarándoklatok Máriaradnára

· Egyházmegyénk lelkipásztorai és az itt tevékenykedő férfi és női szerzetesrendek tagjai szeptember 30-án, szombaton a máriaradnai bazilikához zarándokolnak. A szentmisét 11 órai kezdettel nm. és ft. Roos Márton megyés püspök celebrálja.

 

· Szűz Mária, a Magyarok Nagyasszonya ünnepe alkalmából, október 7-én, szombaton a magyar nemzetiségű búcsújárók keresik fel a máriaradnai kegytemplomot. A 11 órakor kezdődő ünnepi szentmisét bemutatja és szentbeszédet mond Excellenciás dr. Veres András győri megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke.

 

Templombúcsúk az egyházmegyében

· Az újszentesi római katolikus templomot 1979-ben szentelték fel Mária, a Rózsafüzér Királynője tiszteletére. Idén a búcsút október 1-jén, vasárnap ünnepli a helyi római katolikus közösség. Ft. Máthé Lajos helyi plébános meghívására a 13 órakor kezdődő szentmise főcelebránsa ft. Lokodi Attila dettai plébános.

· A Lisieux-i Szent Teréz tiszteletére felszentelt arad-ségai római katolikus templomban október 1-jén, vasárnap 10.30 órától kezdődik a magyar nyelvű, 12.30 órától a román nyelvű búcsús szentmise. Mindkettő főcelebránsa és szónoka ft. Kapor János temesvár-gyárvárosi plébános.

· A temesvár-szabadfalui plébániához tartozó románszentmihályi közösség október 1-jén, vasárnap, 10 órakor ünnepli a templombúcsút. A szentmisét bemutatja és szentbeszédet mond ft. Laus Nikola püspöki irodaigazgató. A gyülvészi templomban október 15-én, vasárnap 10 órakor ünneplik a templombúcsút.

· Az Assisi Szent Ferenc tiszteletére felszentelt ferencfalvi római katolikus templom búcsúját október 1-jén, vasárnap ünnepli a közösség. A 15 órakor kezdődő szentmisét ft. Pál József Csaba főesperes, resicabányai plébános celebrálja.

· A temesvár-gyárvárosi római katolikus plébániatemplomot Mária, a Magyarok Nagyasszonya tiszteletére szentelték fel 1901. október 13-án. A Millenniumi templom konszekrálásának idei évfordulóját október 8-án, vasárnap, ünnepli az egyházközség. Ft. Kapor János helyi plébános meghívására a 11.30 órakor kezdődő szentmisét Böjte Csaba ferences szerzetes celebrálja.

· A nagyszentmiklósi római katolikus templomot Avilai Szent Teréz tiszteletére szentelték fel. A konszekrálás idei évfordulóját október 15-én, vasárnap ünnepli a helyi közösség. Ft. Andó Attila helyi plébános meghívására a 16 órakor kezdődő ünnepi szentmisét bemutatja és szentbeszédet mond ft. Irimiciuc Emil Alin boksánbányai plébános.

· Az Avilai Szent Teréz tiszteletére felszentelt szörényordasi templom búcsúját október 15-én tartják. A 11.30 órakor kezdődő szentmisét bemutatja és szentbeszédet mond ft. Pál József Csaba főesperes, resicabányai plébános.

 

 

 

 

Arad

Az arad-belvárosi katolikus templomban a téli időszámítás szerint, az esti szentmisék 17 órakor kezdődnek. A román nyelvű szentmiséket továbbra is 18 órától tartják. Hittanórára várják mindazon gyermekeket, akik első szentáldozásra, illetve azokat a fiatalokat, akik bérmálásra készülnek. Jelentkezni a plébániairodán lehet. Vasárnap, a hónap első vasárnapján 15 órától német, 16 órától magyar nyelvű szentségimádást tartanak. Október a Rózsafüzér hónapja, ezért mindennap az esti szentmise előtt Rózsafüzér ájtatosságot tartanak. Október 3-án, kedden a szentmise előtt, 16.30 órától Szent Ferenc tranzituma, vagyis átmenete az életből. Október 4-én, szerdán Assisi Szent Ferenc ünnepén a szentmise 17 órakor kezdődik. Október 6-án, I. pénteken meglátogatják az egyházközség betegeit. Ugyanaznap 11 órától ünnepélyes szentmisét tartanak az aradi vértanúk tiszteletére, 19 órától a Budapesti Nemzeti Énekkar ad ünnepi koncertet. A templomban szombaton 17 órakor keresztelik meg Mihalczac Amelia Dalinát. Az egyházközségben elhunyt Kohn Mária (93).

 

A Kis Szent Teréz tiszteletére felszentelt arad-ségai katolikus templomban október 1-jén, vasárnap 10.30 órától kezdődik a magyar, 12.30 órától a román nyelvű búcsúi szentmise. Mindkettőn ünnepi szónok, főcelebráns ft. Kapor János temesvár-gyárvárosi plébános. Az ünnepélyes szertartásokra szeretettel várják a híveket Arad minden kerületéből. Október 1-jétől minden szentmise előtt októberi ájtatosságot tartanak A templomban Csibi András házasságot kötött Siklódi Éva Máriával. Megkeresztelték Martin Sebastian Andreit.

 

A mikelakai római katolikus egyházközségben elhunyt Baranyi Valentin Attila (49) és Kercsu József (64).

 

A pécskai római katolikus egyházközségben elhunyt Karácson Gyula (72), Ardelean Éva Rozália (84), Móra Sándor (52) és Ferenczi Albert Zsolt (38).

 

A Szent Mihály tiszteletére felszentelt kisjenői katolikus templom búcsúünnepségét szeptember 29-én, pénteken 17 órától tartják. Az ünnepélyes szentmisére szeretettel várják a híveket. Október 1-jén megkeresztelik Csala Vivient.

 

Az arad-belvárosi református templomban vasárnap a 10 órakor kezdődő istentiszteleten megkeresztelik Kiss Ferenc Andor és Timiş Ana Maria, Stefánia nevű gyermekét. Ugyanaznap 18 órakor istentisztelet, csütörtökön 18 órától bibliaóra.

 

A Mosóczy-telepi református gyülekezet küldöttsége is részt vesz a Tenkén péntektől vasárnap délig ülésező Krisztusért és Egyházáért Egyesület programjain. A Mosóczy-telepen ma 17 órától kátéórát, szombaton ifjúsági bibliaórát tartanak. Aradon vasárnap 10, illetve 18 órától istentiszteletet, csütörtökön 18 órától bibliaórát tartanak.

 

Az angyalkúti református templomban vasárnap az istentisztelet 10 órakor kezdődik. Szombaton 14 órától vallásóra és konfirmáció-előkészítő.

 

Szeptembertől a pankotai és a borosjenői református gyülekezetekben szolgál Bátori Judit lelkipásztor, aki vasárnaponként Pankotán 9, Borosjenőn 11 órától tart istentiszteletet.

 

Az aradi evangélikus-lutheránus templomban vasárnap 10 órától magyar nyelvű, úrvacsorával egybekötött istentiszteletet tartanak, utána agapé az imateremben.

 

Az arad-belvárosi baptista gyülekezet kórusa szombaton, a véndiák-találkozó keretében megrendezésre kerülő ökumenikus istentiszteleten énekel. A vasárnap reggeli imaórán Isten folytonos gondviseléséért adnak hálát. A délelőtti istentiszteleten megemlékeznek Jézus Krisztus keresztáldozatáról és a közösség úrvacsorához járul. Az esti istentiszteleten az új sorozat keretében a második korintusi levél szólal meg Simon András lelkipásztor igehirdetésében.

 

Hunyad

 

A dévai csángótelepi római katolikus egyházközségben ferences estékre kerül sor: vasárnap 18.30-tól családosok imaórája lesz, hétfőn szintén 18.30-kor az egyháztanács vezeti az imaórát, kedden 18.30-tól pedig a ferences világi rend vezeti az ünnepi imaórát. Pénteken az egyházközség plébánosa meglátogatja az idős és beteg híveket.

A petrozsényi római katolikus egyházközségben hétfőn búcsúztatták Niedermaier Martint (92), pénteken, pedig Muntean Ilona Rozáliát (91) kísérik utolsó földi útjára. 

 

Krassó-Szörény

 

A resicabányai Havas Boldogasszony plébánia hírei

 

· Vasárnap, október elsején 15 órától tartjuk Ferencfalván a búcsús szentmisét. Autóbusz indul Resicáról 14 órakor. A szállítás ingyenes, a Német Forum támogatja. A szentmisén plébániánk fiataljai énekelnek.

 

· Október hónapban minden hétköznap rózsafüzér ájtatosságot tartunk háromnegyed órával az esti szentmise előtt: hétfőn és kedden román nyelven, szerdán és csütörtökön németül, pénteken és szombaton magyarul.

 

· Pénteken, első péntek, Jézus Szent Szívének tiszteletére 18 órakor is lesz szentmise, román nyelven.

 

· Pénteken 19 órától a bérmálkozók szüleinek lesz a találkozója.

 

· Szombaton, plébániánk nagytermében a Bánság Életige csoportjainak lesz a találkozója. A program 10.30-kor kezdődik és 17 óráig tart.

 

Pál József Csaba

 

Előadás Resicabányán

Szeptember 30-án, szombaton 18 órától a Havas Boldogasszony plébánia nagytermében dr. Valea Ernest tart előadást, amelynek témája az alternatív gyógyászat keresztény szemmel. Többek között a homeopátiáról, akupunktúráról, reiki kezelésről is szó lesz.

 

 

Temes

 

Huszonöt éves a Gerhardinum Római Katolikus Líceum

A Temesvári Gerhardinum Római Katolikus Teológiai Líceum idén ünnepli fennállásának 25. évfordulóját. A negyedszázados jubileumra október 2-án, hétfőn 9 órai kezdettel a Szent György-székesegyházban hálaadó szentmise és ünnepi rendezvény keretében emlékezik az iskola vezetősége, a tantestület és a növendékek.

 

Református nőszövetségi konferencia

Szeptember 30-án, szombaton a temesvári Új Ezredév református központban a Temesvári Református Egyházmegye nőszövetségeinek konferenciájára kerül sor. A találkozó 10 órakor kezdődik és délután 5 óráig tart. A programban áhítat, énektanulás, előadás, kézműves foglalkozás, csigatészta-készítés szerepel.

 

 

A lugosi római katolikus templomban házasságot kötött Radu Daniel és Văleanu Daniela Andreea Miriam. Az egyházközségben elhalálozott Schwartner Agnes (65), Wentzel Elisabeta (83), Kiss Mihály (86).

A dettai római katolikus templomban megkeresztelték Petraș Eric Mateit. Házasságot kötött Petraș Alex Matei és Iser Iasmina Alina.

A nagyszentmiklósi római katolikus templomban megkeresztelték Kanalas Adelát. Házasságot kötött Moisuc Ioan és Ézsiás Ramona Magdalena, Luca Gigi Marian és Hódi Ana Cristina. Az egyházközségben elhalálozott Roncov Iacob (62). Jövő vasárnap, október 8-án a nagyszentmiklósi templomban 10 órakor hálaadó szentmise lesz az idei évi termésért. A liturgiát követően népviseletbe öltözött gyermekek felvonulása a templom előtti téren.

A temesbökényi római katolikus templomban házasságot kötött Cârneacichi Dragan és Horváth Daniela.

Az óteleki római katolikus templomban megkeresztelték Balint Sara Mariát, Balint Rareș Ștefant. Házasságot kötött Schmidt Benjamin és Pop Bettina. Az egyházközségben elhalálozott Borsány János (79).

A végvári református templomban házasságot kötött Soós Lázár László és Kele Tünde Anikó.

 

 

Temesvár

 

A belvárosi római katolikus egyházközségben eltemették Derberich Anna (83) urnáját.

A gyárvárosi római katolikus templomban megkeresztelték Straba Daria Mariát, Tamás Dominic Daniel, Vöő Giulia Antoniát, Kató Evelint, Pășcălău Patrickot. Házasságot kötött Friedmann Roland és Magda Ana Petronela. Az egyházközségben elhalálozott Cservenyák István (78), Opeczi Veronika (90), Bejan Paul (67), Vuinov Rozália (89).

Az erzsébetvárosi római katolikus templomban házasságot kötött Lukács Cristian és Stommel Rebeka, Pricop Claudiu és Gheorghe Alexandra, Titirez Alexandru Iulian és Lăcătuș Nicoleta Crina.

A mehalai római katolikus templomban megkeresztelték Asztalos Jan Arhturt.

Az újkissodai római katolikus templomban megkeresztelték Lăcătuș Beatrist, Gheorghe Vinericát, Szőllő Luca Andreit, Hasseiniazimi Arisát. Házasságot kötött Esztergár Oliver és Liubișa Hideg Beatrix, Pătru Ștefan és Mleziva Antonia.

A belvárosi református templomban megkeresztelték Székely Aaron Andreit. Házasságot kötött Székely Alexandru Paul és Stoian Cristina. Az egyházközségben elhalálozott Dandóczy Rozália (75).

A baptista imaházban vasárnap 17 órakor hálaadó jellegű istentisztelet lesz az új kenyérért és az idei termésért. Az istentisztelet keretében Szilágyi Károly és neje Anna 60 éves házassági évfordulójukat ünneplik.

 

 

 


Szóljon hozzá
CAPTCHA Image

Jelen
Puskel Péter
Communitas
'