Vasárnap, 2018. szeptember 23., 09.36

Egyházaink hírei

 
 
2017. október 12., 17.43
Csütörtök

„Azon a napon majd így beszélnek: íme a mi Istenünk! Benne reméltük, hogy Ő megszabadít minket. Ő az Úr, s mi benne bíztunk. Örüljünk és ujjongjunk szabadításának.”

(Iz. 25, 9.)

 

Arad

 

Az arad-belvárosi római katolikus egyházközség híveit megkérik, hogy a vasárnap kiosztott borítékokat elhunyt hozzátartozóknak a neveivel juttassák vissza november 1-jşig a templomban megjelölt helyekre. Hittanórára várják mindazon gyermekeket, akik első szentáldozásra, illetve azokat a fiatalokat, akik bérmálásra készülnek. Jelentkezni a plébániairodán lehet. Az egyházközségben elhunyt Tapasztó Rozália Erzsébet (86), Zoller Zoltán (67), Orbán Anna (92), Székely Etelka (80), Nistor Irén Ilona (95) és Mihály László (88).

 

Az arad-ségai katolikus parókián elkezdődtek a hittanórák. Magyar nyelven csütörtökön 10.45 és 13 órától az I. szentáldozásra, ugyanaznap 16 és 17 órától bérmálkozásra való felkészülés folyik.

 

A pécskai római katolikus egyházközségben elhunyt Jurcsisin Katalin (70) és Bedő Erzsébet (68).

 

A zimándújfalui római katolikus egyházközséghez tartozó, Szent Vendel nevére felszentelt fakerti templomban október 22-én, vasárnap 9 órakor kezdődik a búcsúi szentmise, amelyen msgr. Johann Dirschl püspöki helynök részvételével megáldják a felújított templomot. Ugyanaznap 11.30 órától, ugyancsak a püspöki helynök részvételével szentelik meg a zimándújfalui katolikus templom előtti keresztet.

 

Az arad-belvárosi református templomban vasárnap 10, illetve 18 órakor kezdődnek az istentiszteletek, csütörtökön 18 órától bibliaóra. A vasárnapi alkalmakon Zsigmond Attila lelkipásztor vezetésével a Bihar megyei Fugyi gyülekezet csoportja szolgál. Az aradi gyülekezetben elhunyt Rácz Sándor (65).

 

A Mosóczy-telepi református gyülekezet nyolctagú csoportja is részt vesz a reformáció 500. évfordulója alakalmából vasárnap Végváron szervezendő találkozón.

 

Vasárnap Pankotán 9, Borosjenőn 11 órakor kezdődik az istentisztelet.

 

A borossebesi református templomban a múlt vasárnap megtartott istentiszteleten nt. Prém Imre Csaba az aradi 13 vértanúról beszélt, míg a kislánya, Prém Anna diáklány október 6-val kapcsolatos verset szavalt.

 

Az aradi evangélikus-lutheránus templomban vasárnap 10 órától kezdődik a magyar nyelvű istentisztelet.

 

Az arad-belvárosi baptista gyülekezet vasárnap reggeli imaóráján Szűcs János és Bátkai Tibor szólnak a keresztény adakozó készség fontosságáról, majd a délelőtt folyamán Kiss Tibor vendég lelkipásztor igehirdetése következik. A délutáni alkalom a hálaadás gondolatkörével foglalkozik. Tartalmas ifjúsági szolgálat után Matuz József gyulai lelkipásztor hirdeti Isten igéjét. A délutáni istentisztelet ez alkalommal 5 órakor kezdődik, és szeretettel várnak minden kedves érdeklődőt.

 

Az arad-kisszentmiklósi Reménység baptista gyülekezet hálaadó ünnepet tart október 15-én, vasárnap délelőtt 10 és délután 5 órától. Meghívott vendégek: Matuz József és Kiss Tibor, magyarországi lelkipásztorok és a Gyulai Magyar Baptista Gyülekezet furulyazenekara. Ünnepi zeneszámokkal fog szolgálni a helyi csengőkórus és fúvószenekar is. Az esti istentisztelet végén szeretetvendégségre hívunk minden résztvevőt. Szeretettel várunk mindenkit!

 

 

Hunyad

 

A vajdahunyadi református egyházközségben elkezdődtek a vallásórák, szombaton 11 órától a konfirmándusokat, 12 órától az általános iskolásokat várják a tanácsterembe. Szombaton megyei szintű presbiteri konferencia lesz Vajdahunyadon. E héten temették a 70 éves korában elhunyt Jezán Jolánt.

A lupényi református egyházközségbenoktóber 21-én megyei szintű nőszövetségi találkozót szerveznek. 

A dévai református egyházközségbenelkezdődtek a vallásórák: pénteken 15 órától az elemistákat, 16 órától az általános iskolásokat, 17 órától a kis konfirmándusokat, 19 órától a fiatalokat várják a parókia tanácstermében. Csütörtökönként délután 16 órától kezdődik a felnőtt bibliaóra, 17.30 órától kóruspróbát tartanak. Vasárnap istentisztelet után kerül sor a kis konfirmándusok rendszeres kikérdezésére és a konfirmándusok felkészítőjére.

A hondoli római katolikus leányegyházban vasárnap, október 15-én délután 14.30 órától lesz a templombúcsú, melyre a dévai telepi egyházközségből buszos zarándoklatot szerveznek.

A dévai telepi római katolikus plébániánis elkezdődtek a hittanórák. Kedden délután 15 órától a 0–1. osztályosoknak, 16 órától a másodikosoknak, ötödikeseknek és hatodikosoknak lesz hittanóra. Szerdán 15 órától a negyedik, hetedik és nyolcadik osztályos diákokat várják hittanórára, csütörtökön délután 16 órától a harmadikosok (elsőáldozók), este 19 órától a középiskolások számára lesz hittanóra. 

A szászvárosi református egyházközségben vasárnap délután 16 órától lesz istentisztelet.

A tordosi református egyházközségbenvasárnap reggel 10 órától, Lozsádondélben 12 órától kezdődik az istentiszteleti alkalom.

A petrozsény római katolikus egyházközség is bekapcsolódik a Gyulafehérvári Caritas által szervezett Egymillió csillag a szegényekért nevet viselő karitatív akcióba. Október 13-án, pénteken 18 órától a városi parkban gyújtják meg az együttérzés gyertyáit. A gyertyák árából begyűlő összeget a Caritas a nehéz helyzetben lévő családok, idős emberek megsegítésére fordítja. Idén 17 település kapcsolódik be az akcióba. Térségünkben Petrozsényban lehet részt venni az eseményen. Október 8-án keresztelték Bretean Mateit. E héten temették a 77 éves parizek Tituszt és a 93 éves Simon Antalt.

 

Krassó-Szörény

 

A resicabányai Havas Boldogasszony plébánia hírei 

· Hétfőn, október 16-án 17 órától a zeneteremben megyénk hitoktatóinak tartunk találkozót.

· Szombaton, október 21-én Kisjenőn egyházmegyei családtalálkozót tartunk magyar nyelven. Szeretettel meghívjuk a magyar családokat e találkozóra.

·Jövő vasárnap a Missziók számára lesz gyűjtés.

 

Pál József Csaba

 

 

Temes

 

Programok családosoknak

·Október 21-én, szombaton kerül megrendezésre a kisjenői plébánián a családok regionális találkozója magyar nyelven. A program 10 órakor kezdődik, és délután 6 órakor zárul. Az előadásokat Uzsalyné dr. Pécsi Rita neveléskutató tartja, aki a Schönstatt családmozgalom tagja, számos könyv szerzője, családok, nevelés kérdéseiben elismert szakember és előadó.  A találkozó témája: Anya- és Apaország – A MI birodalmunk. Az érdeklődők a 0731-847-334-es telefonszámon vagy a parocatre@gmail.come-mail címen iratkozhatnak fel legkésőbb október 18-ig.

·Október 28-án Máriaradnán tartják a katolikus családok román nyelvű találkozóját. A programban interaktív előadások, megbeszélések szerepelnek.

 

A temesvár-józsefvárosi plébánia hírei

·Október 14-én, szombaton 11 órai kezdettel gyermektalálkozóra kerül sor a temesvár-józsefvárosi plébánián. A kreatív hittanóra témája: Jézus is tanult. Vasárnap 11.30 órától ifjúsági szentmisét tartanak. 

·A temesvár-józsefvárosi plébánia régi hittantermében (Regele Carol I. út 13. szám alatt, a Notre-Dame óvodával szemben) október 22-én, vasárnap 17 órai kezdettel dr. Pécsi Rita magyarországi neveléskutató tart előadást Kulcs a neveléshez címmel. Az ismert magyarországi előadó főleg a kisgyermekkor nevelési kihívásaira tér ki.

·Október 17-én és 18-án délután 6 órai kezdettel Iordache Gheorghe verbita szerzetes bibliaórát vezet a temesvár-józsefvárosi plébánián. A verbita rend fő feladata a Szentírás jobb megismertetése. Kedden az Ószövetség egyes személyei állnak a figyelem középpontjában. Szerdán Máté evangéliumának a tanításában mélyülhetnek el a résztvevők. 

 

Templombúcsúk az egyházmegyében

·A nagyszentmiklósi római katolikus templomot Avilai Szent Teréz tiszteletére szentelték fel. A konszekrálás idei évfordulóját október 15-én, vasárnap ünnepli a helyi közösség. Ft. Andó Attila helyi plébános meghívására a 16 órakor kezdődő ünnepi szentmisét bemutatja és szentbeszédet mond ft. Irimiciuc Emil Alin boksánbányai plébános.

·A temesvár-szabadfalui plébániához tartozó gyülvészi római katolikus templomban október 15-én, vasárnap 10 órakor ünneplik a templombúcsút. A szentmisét bemutatja és szentbeszédet mond Msgr. Wonerth László kanonok, temesvár-szabadfalui plébános.

·Az Avilai Szent Teréz tiszteletére felszentelt szörényordasi templom búcsúját október 15-én tartják. A 11.30 órakor kezdődő szentmisét bemutatja és szentbeszédet mond ft. Pál József Csaba főesperes, resicabányai plébános.

·Október 22-én, vasárnap a buziási plébániához tartozó Ötvösd római katolikus közössége ünnepli a templombúcsút. A Szent Vendel tiszteletére felszentelt templomban az ünnepi szentmisét 12 órai kezdettel ft. Vodila Szilárd buziásfürdői plébános mutatja be. A liturgia zenei szolgálatát Fodor János látja el.

 

 

Temesvár

 

A gyárvárosi római katolikus templomban megkeresztelték Oprescu Nagy Eriket, Diaconescu Elisát, Pepa Vladimirt. Házasságot kötött Stark Francisc Robert és Boeru Iulia Alexandra, Bercean Adrian Gheorghe és Crepelca Luciana Cosmina, Cosmic Lucian Cristian és Popazie Delia Daniela. Az egyházközségben elhalálozott Perva Károly Antal (56).

A mehalai római katolikus templombanmegkereszteltékAndrisan Robertet. Házasságot kötött Suba Dorin és Boboiciov Anamaria.

A baptista gyülekezet énekkara szombaton Végváron a reformáció 500. évfordulója alkalmából szervezett nagyszabású ünnepség keretében, az istentiszteleten lát el zenei szolgálatot.

 

 


Szóljon hozzá
CAPTCHA Image

Jelen
Puskel Péter
Communitas
'