Szombat, 2018. október 20., 11.49

Egyházaink hírei

 
 
2017. november 09., 16.24
Csütörtök

„A bölcsesség ragyogó és hervadhatatlan, könnyen felismerhetik, akik szeretik és rátalálnak, akik keresik. Már előre megmutatkozik azoknak, akik vágyódnak rá.”

(Bölcs. 6, 12.)

 

Arad

 

Az arad-belvárosi katolikus templomban vasárnap 16 órától tartják a Rózsafüzér Társulat szenttitok-cseréjét. A hittanteremben elkezdődtek az elsőáldozásra való felkészítők péntekenként 17 órától román, szombatonként 10 órától magyar nyelven. Ugyancsak szombaton 11 órától magyar–román nyelvű bérmálásra történő felkészítő is zajlik. A plébániairodán továbbra is várják a jelentkezőket az elsőáldozásra, illetve bérmálásra.

 

Az arad-ségai római katolikus templomban ma, pénteken 18 órától Márton-napi lampionos felvonulást szerveznek az Aurel Vlaicu Általános Iskola tanulóinak, illetve pedagógusainak a részvételével. Az egyházközségben elhunyt Sólyom Imre (77).

 

A Mosóczy-telepi római katolikus egyházközségben elhunyt Nagy Imre (55).

 

A pécskai római katolikus egyházközségben elhunyt Hegyes János (41), Magyar Mária (84) és Ludnai Mária (70).

 

A simonyifalvi római katolikus egyházközségben elhunyt Sztanovcsák Lóránt József (25).

 

A lippai római katolikus imateremben a gyermekek ma 15 órától elkészítik a lampionokat, amelyekkel szombaton, Toursi Szent Márton ünnepén 17 órától lámpás felvonulás indul a katolikus templomból. Miután végigmennek a városközponton, visszatérnek a templomban sorra kerülő Márton-napi szentmisére.

 

Az arad-belvárosi református gyülekezetben vasárnap 10, illetve 17 órától istentiszteletet, csütörtökön 17 órától bibliaórát tartanak.

 

Az angyalkúti református templomban vasárnap 10, illetve 16 órakor kezdődik az istentisztelet. A délutáni családi istentisztelet lesz gyermek istentisztelettel párhuzamosan, amit szeretetvendégség követ. Azon felköszöntik a gyülekezet születés- és névnapos tagjait.

 

Az aradi evangélikus-lutheránus gyülekezetben vasárnap 10 órától magyar, 11.30 órától német nyelvű istentiszteletet tartanak.

 

A fazekasvarsándi evangélikus-lutheránus gyülekezetben szombaton 11 órától konfirmandus felkészítőt, vasárnap 11 órától istentiszteletet tartanak.

 

 

Az arad-belvárosi baptista gyülekezet vasárnap reggeli imaóráján Hasas Dávid és Bátkai Tibor szólják az imára buzdító igét, amelyben a rendszeres igetanulmányozás fontosságát emelik ki. Ezt követően Simon András igehirdetése a Tízparancsolat gondolatkörét világítja meg a gyülekezet számára. Az esti istentisztelet a közösségápolás jegyében történik, amikor szeretetvendégség keretében oldott hangulatú, kedves, baráti beszélgetésben nyílnak meg a testvéri szívek egymás felé.

 

 

Hunyad

 

A dévai református egyházközségben november 12-én keresztelik a Vincze család Dávid nevű kisfiát. Minden csütörtök délután 17.30 órától gyülekezeti kóruspróbát tartanak, amelyre mindenkit szeretettel várnak.

A dévai telepi római katolikus egyházközségbenminden csütörtökön este 19.30 órától ifjúsági alkalmat tartanak. Minden hétfőn 19 órától ifjúsági kóruspróba van.

A dévai városi római katolikus egyházközségbenszombaton keresztelik a Vernachi család Sofia Sara nevű kislányát. 

A szászvárosi református egyházközségbenvasárnap reggel 10 órakor, Algyógyon délben 12 órakor lesz istentisztelet.

A petrozsényi római katolikus egyházközségbene héten temették a 70 éves korában elhunyt Nyilas Miklóst.

A vajdahunyadi református egyházközségben e héten temették a 83 éves Nagy Ágnest.

 

 

Krassó-Szörény

 

A resicabányai Havas Boldogasszony plébánia hírei

 

• November 12-én 18 órától életige találkozót tartunk.

• Hétfőn, november 13-án 18.45 órától a fiatal családok találkozójára kerül sor.

• Kedden 16.30 órától az elsőáldozók szüleinek lesz találkozója.

• Pénteken 16.30 órakor a felnőtt és fiatal animátorokkal lesz találkozó, hogy előkészítsék a december 2-i rendezvényt.

• Pénteken 18.30-tól a plébánia udvarán megrendezzük az Egymillió csillag nevű szolidaritási helyi akciót.

• Jövő vasárnap, november 19-én délelőtt csak egy szentmise lesz, három nyelven, amely 10.30-kor kezdődik. E szentmisét ft. Böcskei László, Nagyvárad püspöke celebrálja.

9, 10 és 12.30 órakor nem lesz szentmise, csak 17.30-kor.

 

Pál József Csaba

 

Szent Márton-napi ünnepségek

• A resicabányai Havas Boldogasszony-templomban november 10-én, pénteken 17.30 órakor Tours-i Szent Márton püspök tiszteletére mutatnak be szentmisét, amelyet a résztvevő gyermekek lampionos felvonulása követ.

• November 12-én, vasárnap a boksánbányai plébániához tartozó Bársonyfalva római katolikus közössége ünnepli a templombúcsút. A Tours-i Szent Márton tiszteletére felszentelt templomban az ünnepi szentmisét 11 órai kezdettel ft. DumitruDaniel oraviczabányai plébános mutatja be. A liturgiát követően a templom előtti téren az oraviczabányai Magnificat és a resicabányai Enzian néptánccsoport előadására kerül sor.

 

Pontifikális szentmise Resicabányán

A resicabányai Német Kulturális és Felnőttképző Egyesület megalakulásának 30. évfordulója alkalmából november 19-én, vasárnap a Havas Boldogasszony-templomban 10.30 órakor Excellenciás Böcskei László nagyváradi főpásztor mutat be hálaadó szentmisét.

 

 

 

Temes

 

Összefogás a nélkülözőkért

A temesvári egyházmegyében működő Caritas Szervezet idén is megszervezi az Egymillió csillag elnevezésű rendezvényt, amely Európa több országában, így Németországban, Franciaországban, Belgiumban, Luxemburgban, Svájcban már többéves hagyományra tekint vissza. A rendezvény célja az összefogás, a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni harc, illetve az összetartozás szellemének erősítése. Mindezek látható jeleként a résztvevők gyertyákat gyújtanak a különböző közösségekben vagy épületeknél. A gyertyákért felajánlott összeget a Caritas Szervezetek a nélkülözők megsegítésére fordítják. Temesváron a szolidaritás apró lángjai november 10-én, pénteken 18 órakor a hajléktalanok megsegítéséért lobbannak fel a temesvári székesegyház előtt a Dóm téren. Az eseményre a szervező temesvári egyházmegyei Caritas Szervezet mindenkit szeretettel vár.

 

 

Templombúcsú Parácon

A temesvár-szabadfalui plébániához tartozó Parác római katolikus közössége november 19-én, Árpád-házi Szent Erzsébet, a templom védőszentjének napján ünnepli a templombúcsút. Msgr. Wonerth László kanonok, temesvár-szabadfalui plébános megíhívására az ünnepi szentmisét 11 órakor ft. Kapor János temesvár-gyárvárosi plébános mutatja be. A szentmise keretében a főcelebráns lelkipásztor megáldja a templomban lévő újonnan készült lourdes-i barlang mellékoltárt.

 

A temesvár-józsefvárosi plébánia hírei

• November 11-én, szombaton 11 órai kezdettel a temesvár-józsefvárosi plébánián Szent Márton-napi gyermektalálkozót és kreatív foglalkozást tartanak. Vasárnap 11.30 órától ifjúsági szentmise lesz a józsefvárosi templomban. 

• November 12-én, vasárnap, 18 órai kezdettel családok találkozója lesz a temesvár-józsefvárosi plébánián. A találkozó témája: A szeretet-nyelvek. Szeretettel várunk minden családost! 

• Ferenc pápa kérésére november 19. a rászorulók vasárnapja lesz. Ez a nap a szükségben szenvedőkre szeretné felhívni az egyház és a világ figyelmét. Erre a napra készülve Szent Márton napjától kezdve (nov. 11) Árpád-házi Szent Erzsébet napjáig (nov. 19.) tartós élelmiszert gyűjtenek a temesvár-józsefvárosi templomban, amit két gyermekotthon számára továbbitanak.

 

 

A lugosi római katolikus egyházközségben elhalálozott Reinmüller Ioana (77), Baliga Gyárfás (91).

A dettai római katolikus egyházközségben elhalálozott Veljacsek Julianna (93).

A nagyszentmiklósi római katolikus templomban megkeresztelték Minișan Patrick Antoniót. Házasságot kötött Minișan Daniel Marcel és Fazekas Tímea Andrea.

A zsombolyai római katolikus templomban megkeresztelték Bacrău Eduard Alexandrut. Az egyházközségben elhalálozott Neidenbach Susana (90).

 

 

Temesvár

 

A belvárosi római katolikus egyházközségben elhalálozott Kálmán János (66), Schuster Nicolae (81), Costici Maria (83), Janek Rozália (89).

A gyárvárosi római katolikus templomban megkeresztelték Iaroș Selena Patriciát, Bonomi Vilmos Krisztiánt. Házasságot kötött IaroșAndrei és Zamfir Timeea. Az egyházközségben elhalálozott Bogos Béla (82), Kavai Károly (68), Bach Viorica (77), Dohár Ilona (73), Vajda Péter (52), Mátó Antal (97), Koreck Mária (80), Tóth István (70), László Julianna (72).

A józsefvárosi római katolikus templomban megkeresztelték Barbu Emmát, Gâsca Maiát. Az egyházközségben elhalálozott Balogh Béla (73), Szélhegyi Károly Ferenc (94).

Az újkissodai római katolikus egyházközségben elhalálozott Potyesz Julianna Ilona (66).

A belvárosi református egyházközségben elhalálozott Nagy János (79), Buga Gábor (71).

A baptista gyülekezet csoportja szombaton az ötvösdi iskolában 10 órai kezdettel őszi gyermekklubot szervez, a programban bibliai történet, énektanulás, kézimunkázás szerepel.

 


Szóljon hozzá
CAPTCHA Image

Jelen
Puskel Péter
Communitas
'