Szombat, 2018. október 20., 03.18

Egyházaink hírei

 
 
2017. november 16., 16.31
Csütörtök

„Bizony mondom nektek, hogy ha imádkoztok és könyörögtök valamiért, higgyétek, hogy megkapjátok és akkor valóban teljesül kérésetek – mondja az Úr.”

(Mk. 11, 23, 24.)

 

Arad

 

Az arad-belvárosi római katolikus templomban a vasárnapi szentmiséken begyűlő perselypénzt a Caritasnak ajánlják fel. A hittanteremben elkezdődtek az első szentáldozásra való felkészítők péntekenként 17 órától román, szombatonként 10 órától magyar nyelven. Ugyancsak szombaton 11 órától magyar–román nyelvű bérmálásra történő felkészítő is zajlik. A plébániairodán továbbra is várják a jelentkezőket az első szentáldozásra, illetve bérmálásra.

 

Az arad-gáji római katolikus templomban befejezték a központi fűtésrendszer beszerelését. A plébániához tartozó sofronyai templom teljes felújítása folyamatban van. Az önerőből folyó külső munkálatokat befejezték, a belső munkálatok során azonban új betonpadló öntése is szükséges, ezért advent I. vasárnapjáig ott a szentmisék szünetelnek.

 

A kisiratosi római katolikus templomban vasárnap 9 órakor Kisiratoson kezdődik a szentmise, 11 órától az egyházközséghez tartozó Mácsán kezdődik a Szent Erzsébet-napi búcsúi szentmise.

 

A zimándújfalui római katolikus templomban a helybeli Ştef Róbert Krisztián mellett megkeresztelték az Andrei Şaguna falubeli Fülöp Aida Virágot, valamint Tripa Teodóra Máriát is.

 

Az arad-belvárosi református gyülekezetben vasárnap az istentiszteletek 10, illetve 17 órakor kezdődnek, csütörtökön ugyancsak 17 órától bibliaórát tartanak. Elhunyt Katona Veronika (87).

 

Az arad-gáji református templomban vasárnap 10 órakor kezdődő istentiszteleten megkeresztelik Tcaciuc Mihai és Andrea, Mihály, Milán nevű gyermekét. Ugyanott 17 órától istentisztelet. A templom fedelét a nyári vihar megrongálta, ezért önerőből hozzáfogtak a megjavításához. A gyülekezetbe érkezett a hollandiai testvérgyülekezet diakóniai csoportjának 5 tagja, akik a megyébe 100 családnak hoztak segélycsomagokat.

 

A nagyzerindi református gyülekezet fúvós hangszerekkel áll az igénylők rendelkezésére. Érdeklődni lehet a 0357/424-217-es telefonszámon.

 

Az angyalkúti református gyülekezetben a vasárnapi istentiszteleti alkalmak 10, illetve 16 órakor kezdődnek.

 

A szentleányfalvi református gyülekezetben ma, pénteken káté és vallásóra 17–20 óra között Szentleányfalván. Vasárnap az istentiszteletek Szentleányfalván 10, Zimándközön 12, Lippán 14, Gyorokon 16 órakor kezdődnek. November 23-án, csütörtökön bibliaóra és énekóra 18 órától Szentleányfalván.

 

Az aradi evangélikus-lutheránus gyülekezetben vasárnap 10 órától magyar nyelvű istentiszteletet tartanak. Megkeresztelték Iancu Larát.

 

A fazekasvarsándi evangélikus-lutheránus gyülekezetben ma, pénteken 17 órától diótörő kalákát szerveznek. November 25-én, szombaton 11 órától konfirmációi felkészítő. Ugyanaznap 14 órától Oláh Márk-Zsolt keresztelőjére kerül sor. November 26-án 11 órától örökélet vasárnapi istentisztelet. Szeretettel várják az elmúlt évben elhunyt szeretteikre emlékezni kívánó testvéreket!

 

Az arad-belvárosi baptista gyülekezet vasárnap reggeli imaóráján Horváth Sándor és Kürti Szabolcs szolgálnak. Ezt követően a „megreformált gondolkodás” kérdését taglalja Simon András lelkipásztor és Kiss László karvezető igeszólása. Az esti istentiszteleten folytatódik a második korinthusi levél tanulmányozása. Az alkalmi szolgálatokat Szűcs Norbert vezeti.

 

Hunyad

 

A dévai csángótelepi római katolikus egyházközségben szombaton keresztelik Tóth Rebeka Anasztáziát. A vasárnapi szentmise után – a megye valamennyi római katolikus egyházközösségéhez hasonlóan – Szent Erzsébet-gyűjtést szervez a Caritas szolgálat a szegény gyermekek javára.

A lupényi unitárius egyházközségben szombaton kísérik utolsó földi útjára Gyenge Rózát (66).

 

Krassó-Szörény

 

A resicabányai Havas Boldogasszony plébánia hírei

 

· Vasárnap, november 19-én megtartjuk a Szent Erzsébet gyűjtést, a rászorulók javára. A begyűlt összeget a Temesvári Caritas számlájára utaljuk át. Hálás köszönet érte.

·Szombaton, november 25-én 18 órától templomunkban egyórás szentségimádás lesz a 2020-as Eucharisztikus Kongresszus előkészületeként.

Pál József Csaba

 

Pontifikálási szentmise Resicabányán

A resicabányai Német Kulturális és Felnőttképző Egyesület megalakulásának 30. évfordulója alkalmából november 19-én, vasárnap a Havas Boldogasszony-templomban 10.30 órakor excellenciás Böcskei László nagyváradi főpásztor mutat be hálaadó szentmisét.

 

Temes

 

Templombúcsú Parácon

A temesvár-szabadfalui plébániához tartozó Parác római katolikus közössége november 19-én Árpád-házi Szent Erzsébet, a templom védőszentjének napján ünnepli a templombúcsút. Msgr. Wonerth László kanonok, temesvár-szabadfalui plébános megíhívására az ünnepi szentmisét 11 órakor ft. Kapor János temesvár-gyárvárosi plébános mutatja be. A szentmise keretében a főcelebráns lelkipásztor megáldja a templomban lévő újonnan készült lourdes-i barlang mellékoltárt.

 

Szent Erzsébet-napi gyűjtés

Árpád-házi Szent Erzsébet a katolikus egyház egyik legtiszteltebb szentje. Névünnepe alkalmából a templomokban Caritas-gyűjtést szerveznek, az adományokat pedig – a magyar királylány emberszeretetének, önfeláldozó segítőkészségének emlékére – a szegények, az elesettek és a rászorulók támogatására fordítják. A segíteni akarók idén november 19-én, a vasárnapi szentmiséken helyezhetik el pénzadományaikat a templomokban erre a célra kijelölt perselyben. Az összeget az Egyházmegyei Caritas Szervezet idén a hátrányos helyzetű gyermekek oktatásának támogatására fordítja.

 

Templombúcsú a Belvárosban

November 25-én, Alexandriai Szent Katalin napján a temesvár-belvárosi római katolikus közösség a templombúcsút ünnepli. Msgr. Dirschl Johann általános helynök, a templom plébánosa meghívására az ünnepi szentmisét 16 órai kezdettel ft. Barazsuly István SDS, a temesvár-erzsébetvárosi templom plébánosa mutatja be. Másnap, november 26-án, vasárnap a 9.45 órakor kezdődő magyar nyelvű szentmisén a temesvári Bartók Béla kórus énekel.

 

A Romániai Máltai Segélyszolgálat temesvári filiája 2017. november 23–25. között őszi vásárt szervez, amelynek ezúttal is a temesvár-józsefvárosi római katolikus plébánia régi hittanterme (Regele Carol I utca, 15 szám) ad otthont.

A három nap folyamán az érdeklődők ruhaneműt, játékokat, minőségi háztartási cikkeket vásárolhatnak jutányos áron.

Az őszi máltai vásár órarendje: november 23-án, csütörtökön 13–19 óra között, november 24-én, pénteken 9–19 óra között, november 25-én, szombaton 9–13 óra között. A szervezők mindenkit szeretettel várnak!

 

A lugosi római katolikus templomban megkeresztelték Magyar Stefánia Andrea Máriát. Házasságot kötött Magyar Cristian és Kovalik Ildikó Erika.

Az egyházközségben elhalálozott Schneider Johann Franz Josef (84).

A dettai római katolikus egyházközségben elhalálozott Wolf Matei (89), Fülöp Rozália (87).

A nagyszentmiklósi római katolikus egyházközségben elhalálozott Barta Mihály (79).

A lugosi református egyházközségben elhalálozott Varga Lajos (90), Schmidt Olga (66).

Az óteleki római katolikus egyházközségben elhalálozott Stracki Viktória (80).

A gátaljai római katolikus egyházközségben elhalálozott Kapros József (68).

 

 

 

 

Temesvár

 

A belvárosi római katolikus templomban megkeresztelték Cojocaru Silviu Casiant, Diaconu Rareș Antont, Szűcs Annabellát.

A gyárvárosi római katolikus templomban megkeresztelték Dupciag Mateit, Mouyrn Izabellát. Házasságot kötött Dupciag Tiberiu és Calancea Ramona. Az egyházközségben elhalálozott Hum Anna (79), Iancu Suzana (83).

A belvárosi református egyházközségben elhalálozott Újvárossy Tibor (58).

A vöröscsárdai református templomban vasárnap a 11 órakor kezdődő istentisztelet után idősek vasárnapja, szeretetvendégséggel.

Az evangélikus-lutheránus templomban megkeresztelték Bursaciuc Ana Sophiát, Gonciari Sophia Alexandrát.

 

 


Szóljon hozzá
CAPTCHA Image

Jelen
Puskel Péter
Communitas
'