MOL Winter EVO
Szerda, 2019. január 16., 18.38

Egyházaink hírei

 
 
2017. november 23., 17.17
Csütörtök

„Te egyszülött Fiadat, a mi Urunkat, Jézus Krisztust az öröm olajával örök főpappá és a mindenség királyává kented. Az Ő országa igazság és élet, kegyelem és szentség, igazságosság, szeretet és béke.”

(Prefáció)

 

Az arad-belvárosi katolikus egyházközségbendecember 1-én, a hónap első péntekén meglátogatják a betegeket. Elhunyt Savici György (77).

 

A arad-ségai római katolikus templomban hétfőn 17 órától koncelebrációs hálaadó szentmisét tartanak az elmúlt 60 évért.

 

Az arad-gáji katolikus egyházközségplébánosa, ft. Sándor Tivadar a székelyudvarhelyi hitoktató, Nagy Zoltán társaságában részt vesz a 84 éves korában elhunyt Haczak Igmár diakónusnak a németországi Memingenben szombaton sorra kerülő temetésén, ahova a szülővárosbeli, nagyszebeni földet is visznek. Az elhunyt a férje Lukácsovics Magda festőművésznek, aki az arad-gáji és a szentpáli katolikus templomok seccó falfestményeit készítette.

 

A zimándújfalui katolikus parókia hittantermébenjövő szombaton 11 órától adventi koszorúkat készítenek.

 

A majláthfalvi római katolikus egyházközségbenelhunyt Kovács József (65).

 

Vasárnap az arad-belvárosi református gyülekezet és a Kölcsey Egyesület küldöttsége a Budapesten működő Reménység Szigete Erdélyi Gyülekezetben képviselik Aradot. Az istentiszteleten igét hirdet nt. Baracsi Levente arad-belvárosi lelkipásztor, aki megemlékezik az 1989. decemberi eseményekben elhunyt aradi áldozatokról. Az istentisztelet alkalmával a budapesti gyülekezet kertjében leleplezik a Kuncz Aladár aradi író tiszteletére készült emlékművet.

 

Az arad-belvárosi református templomban vasárnap 10, illetve 17 órától istentisztelet, a jövő héten sorra kerülő bűnbánati hét alkalmai naponta 17 órakor kezdődnek. A gyülekezetben elhunyt Bartha Rozália (68), Bele Irén (59), Balla Mária (79), és Gál Lajos (67).

 

A Mosóczy-telepi református gyülekezetbenvasárnap 12 órakor kezdődő istentiszteleten nt. Baracsiné Dávid Zsuzsanna lelkipásztor hirdet igét.

 

A szentleányfalvi református gyülekezetbenszombaton matekkör 10 órától Szentleányfalván. Vasárnap istentisztelet 10 órától Szentleányfalván, utána közgyűlés. Ugyanaznap istentisztelet Zimándközön 12 órától. Ugyancsak a szentleányfalvi gyülekezetben november 29. és december 2.között advent hete alkalmából a bűnbánati istentiszteletek 18 órától kezdődnek Szentleányfalván.

 

 

Vasárnap Református Szórványnap Lippán. A 17 órakor kezdődő istentiszteleten igét hirdet nt. Módi József esperes; előadást tart nt. Ősz Előd, az Erdélyi Református Egyházkerület levéltárosa és egyháztörténésze; leleplezésre kerül a Szegedi Kis István magyar reformátor emlékére felállított emléktábla. Az ünnepséget a kisperegi, a szentleányfalvi és a zimándközi fiatalok énekei, valamint Czernák Ferenc szavalata színesíti. Az ünnepi alkalom szeretetvendégséggel zárul.

 

Az angyalkúti református gyülekezetben az istentiszteletek vasárnap 10 és 16 órakor kezdődnek.

 

Az aradi evangélikus-lutheránus gyülekezetben vasárnap 10 órától magyar, 11.30 órától német nyelvű istentiszteletet tartanak.

 

A fazekasvarsándi evangélikus-lutheránus gyülekezetben szombaton 11 órától konfirmáció-előkészítőt, vasárnap 11 órától örök élet vasárnapi istentiszteletet tartanak.

 

Az arad-belvárosi baptista gyülekezetbenpéntektől vasárnapig minden este 6 órától „Gyógyulás a lelki betegségekből” címmel hitmélyítő előadássorozatra kerül sor. A depressziós gondokat kezelő „lélekgyógyász” feladatát ez alkalommal Szűcs Sándor, a Szatmárnémeti Baptista Gyülekezet lelkipásztora  végzi. A vasárnap esti előadás címe: „ A szem a lélek tükre”. Minden kedves érdeklődőt szeretettel várnak.

 

 

 

Hunyad

 

 

A dévai református egyházközségben karácsonyra készülve minden csütörtökön 17.30 órától gyülekezeti kóruspróbát tartanak, melyre mindenkit szeretettel várnak.

A dévai telepi római katolikus egyházközségbenminden csütörtökön 19.30 órától ifjúsági alkalmat tartanak. Minden hétfőn 19 órától ifjúsági kóruspróba van. Vasárnap, Krisztus Király ünnepén, a déli szentmise keretében fellép a dévai Szivárvány kórus.

A dévai városi római katolikus egyházközségbene héten temették a 73 éves Forrai Terézt és a szintén 73 éves Maris Rózát.  

A petrozsényi római katolikus egyházközségbene héten temették a 78 évesen elhunyt Székely Máriát. December 4-én Szent Borbála-búcsút tartanak. 11.30 órától román nyelvű, 17 órától magyar nyelvű szentmise.

A vajdahunyadi református egyházközségbenadventre készülve szerdától kezdődően minden délután 4 órától bűnbánati istentiszteletet tartanak.

A petrillai római katolikus egyházközségbendecember 2-án tartják a Szent Borbála-búcsút.

 

 

 

Krassó-Szörény

 

 

Ifjúsági találkozó és adventi gyertyagyújtás Resicabányán

 

A hegyvidéki főesperesség fiataljainak találkozójára december 2-án, szombaton, a resicabányai Havas Boldogasszny plébánián kerül sor. A rendezvény 10 órakor kezdődik, a programban előadások, kiscsoportos tevékenységek szerepelnek, 14.30 órai kezdettel Boldog Chiara Luceról tartanak előadást. A templomban 16 órakor kezdődő liturgia keretében a fiatalok meggyújtják az első adventi gyertyát. Az összejövetelre az egyházmegye több plébániájáról is várnak résztvevőket, lelkipásztorokat és fiatalokat.

A Resicabányai Havas Boldogasszony Plébánia hirei 

 

· Vasárnmap, november 26-án, 18:30 órától felolvassuk a decemberi Életigét.

· Hétfőn,18:45 órától a fiatal családok találkozójára kerül sor.

· Azon családok, akik részt szeretnének venni a Dublin-i Családok Világtalálkozóján, kérjük, november 30-ig iratkozzanak fel a plébánián.

· Kedden, 16:30-kor az elsőáldozók szüleinek lesz találkozója.

· Szombaton, december 2.án, az adventi koszorú első gyertyájának meggyújtása alkalmából, plébániánkon a Bánság Fiataljainak lesz a találkozója. Az előadásokból, kiscsoportos megbeszélésekből álló program 9:30 órakor kezdődik és lesz egy előadás Boldog Chiara Luce-ról is 14:30-kor. A szentmise 16:00 órakor lesz. Várjuk híveinket a 14:30 órai előadásra és a szentmisére. Körülbelül 250 fiatalt, 20 atyát és szerzetesnővért várunk e találkozóra.

· Jövő vasárnap a délelőtti szentmisék után rózsafüzér titokcserét tartunk.

 

Pál József Csaba

 

 

Temes

 

 

Templombúcsú a Belvárosban

 

November 25-én, Alexandriai Szent Katalin napján a temesvár-belvárosi római katolikus közösség a templombúcsút ünnepli. Msgr. Dirschl Johann általános helynök, a templom plébánosa meghívására az ünnepi szentmisét 16 órai kezdettel ft. Barazsuly István SDS, a temesvár-erzsébetvárosi templom plébánosa mutatja be. Másnap, november 26-án, vasárnap a 9.45 órakor kezdődő magyar nyelvű szentmisén a temesvári Bartók Béla kórus énekel.

 

Véget ér az egyházi év és kezdődik az advent

 

Krisztus Király ünnepe – idén november 26-a – az egyházi év utolsó vasárnapja. Az ünnep viszonylag új keletű, XI. Piusz pápa rendelte el 1925-ben, majd a II. Vatikáni Zsinat után helyezték át az adventet megelőző vasárnapra.

Vasárnap, december 3-án kezdetét veszi az egyházi év egyik legszebb időszaka, az advent. A latin eredetű szó – adventus – eljövetelt jelent. A karácsonyig tartó négy hét alatt az Egyház tiltja az esküvők, zajos mulatságok szervezését, a hívek böjtölve, testben és lélekben megtisztulva készülnek a Megváltó születésének ünnepére. Advent első vasárnapja egyben az új egyházi év kezdete. Templomainkban a szentmise keretében meggyújtják a koszorúba tűzött első gyertyát, amit az elkövetkező három vasárnapon egy-egy újabb követ, hét közben pedig hajnali misén, rorátén vesznek részt a hívek. Az advent időszakában szombaton (magyar nyelven) és vasárnap (német nyelven) 17.30 órai kezdettel a székeskáptalan tagjai vesperást tartanak a székesegyházban.

 

A lugosi római katolikus egyházközségben elhalálozott Socaci Florea (79).

A dettai római katolikus egyházközségben elhalálozott Ferenc Antal (82).

A nagyszentmiklósi római katolikus templomban megkeresztelték Pál Sofia Andreeat. Házasságot kötött Pál Alin Andrei és Frone Cornelia Elena.

Az egyházközségben elhalálozott Luczó Mária (87), Augustinov Edith (78).

Az óteleki római katolikus egyházközségben elhalálozott Konyhai Lajos (82).

Az újszentesi római katolikus egyházközségben elhalálozott Nagy Ferenc Mihály (79). Vasárnap délután 4 órakor a hittanteremben adventikoszorú-készítés a hívekkel.

A gátaljai római katolikus egyházközségben elhalálozott Sauer Timoth (82).

A lugosi református templombanvasárnap a 10 órakor kezdődő istentisztelet után idősek vasárnapja, szeretetvendégséggel. November 27. – december 3. között bűnbánati hét, az istentiszteletek 16 órakor kezdődnek. Advent első vasárnapján Lugoson 10 órakor, Karánsebesen 14 órakor, Nándorhegyen 15.30 órakor istentisztelet úrvacsoraosztással.

Az egyházközségben elhalálozott Bancsi Lajos (66).

Az igazfalvi református egyházközségben elhalálozott id. Kiss Dániel (59).

Advent első vasárnapján Igazfalván 10 órakor, Facsádon 12.30 órakor, Begamonostoron 14 órakor istentisztelet úrvacsoraosztással.

A végvári református templomban november 29. – december 2. között 18 órakor bűnbánati istentisztelet, advent első vasárnapján 10 órakor istentisztelet úrvacsoraosztással.

 

 

Temesvár

 

A gyárvárosi római katolikus templombanmegkeresztelték Coppola Franceso Antoniót, Iancu Marcot, Căprărin Denis Andreit. Házasságot kötött Coppola Nicola Vincenzo és Dobrița Alina Mariana.

Az egyházközségben elhalálozott Bekő Erzsébet (71), Ferencz Antal (84).

Az erzsébetvárosi római katolikus templomban megkeresztelték Kötelverő Adelina Sofiát, Craia Anastasiát.

Az egyházközségben elhalálozott Tímár Anna (98).

A józsefvárosi római katolikus egyházközségben elhalálozott Segi Stefan Petru (84), Berca Olimpia Octavia (84), Caragioiu Erzsébet (66).

A mehalai római katolikus templombanmegkeresztelték Ciocani Ivan Gabrielt, Ciocan Emmát, Barbu Alexandra Mariát, Șut Anisia Evelinet, Lulciuc Olivia Mariát.

Az egyházközségben elhalálozott Lőrinc Magdolna Gizella (88), Castiov Matei (86).

A belvárosi református templomban november 27. – december 3. között bűnbánati hét, az istentiszteletek hétfőn, kedden és szerdán 9 órakor, csütörtökön, pénteken, szombaton 18 órakor kezdődnek. Advent első vasárnapján 10 órakor istentisztelet úrvacsoraosztással.

Az egyházközségben elhalálozott Kátai Mária (79).

Az Új Ezredév református templombannovember 29. – december 2. között 17 órakor bűnbánati istentisztelet, advent első vasárnapján 10 órakor istentisztelet úrvacsoraosztással.

A vöröscsárdai református templombanadvent első vasárnapján 11 órakor istentisztelet úrvacsoraosztással.

Az evangélikus-lutheránus templomban advent első vasárnapján 10 órakor istentisztelet úrvacsoraosztással.

A baptista gyülekezet lelkipásztora, Boros Róbert lelkész vasárnap 18 órakor a belvárosi református templomban hirdet igét, a fiatalok egy csoportja pedig énekekkel szolgál. Advent első vasárnapján a baptista imaházban 10 órakor gyertyagyújtás, istentisztelet úrvacsoraosztással.

 

 


Szóljon hozzá
CAPTCHA Image

Jelen
Puskel Péter
Communitas
'