MOL Winter EVO
Szombat, 2019. január 19., 10.35

Egyházaink hírei

 
 
2017. december 07., 16.45
Csütörtök

„Az Úr nem késik ígéretével, ahogy némelyek késedelmesnek tartják, hanem türelemmel viseltetik irántatok, mert nem akarja, hogy valaki is elvesszen, hanem azt, hogy mindenki bűnbánatot tartson.”

(2 Pét. 3, 9.)

 

Az Arad-belvárosi római katolikus plébánia egyházzenei lelki-szakmai napot szervez december 9-én, szombaton 10 órától a plébánia hittantermében.

Minden érdeklődőt szeretettel várnak! Ugyanaznap 18 órától a templomban sor kerül a Kölcsey Egyesület által hagyományosan szervezett Adventi hangversenyre. Advent idején a templomban minden szombaton 17 órakor adventi gyertyagyújtási szertartás. Vasárnap 16 órakor a Rózsafüzér Társulat szenttitok cseréjére kerül sor. December 12–14. között az esti szentmiséken lelki gyakorlatot tart fr. Bán Jónás ferences atya. Az egyházközségben elhunyt Cselédes Erzsébet Jozefina (72).

 

Az arad-ségai római katolikus templomban ma, szeplőtelen fogantatás ünnepén 8.30 órától magyar, 17 órától magyar, 18 órától román nyelvű szentmisét tartanak. Tornyán a szentmise 10 órakor kezdődik. Az aradi templomban szombaton 16 órától szervezik meg a II. adventi gyertya ünnepélyes meggyújtását. Aradon megkeresztelték Zsíros Albert Dávidot.

 

Az arad-belvárosi református gyülekezetben vasárnap 10, illetve 17 órakor kezdődnek az istentiszteletek. Ugyanaznap 15 órától Majláthfalván kezdődik istentisztelet. Aradon csütörtökön 17 órától bibliaórát tartanak. Elhunyt Angyal Péter (73).

 

Az angyalkúti református gyülekezetben advent 2. vasárnapján 10 órától istentisztelet. 16 órától adventi képmeditációra várunk szeretettel mindenkit, hogy elmélyülhessünk az adventi várakozásban. Ezt szeretetvendégség követi, ahol felköszöntjük gyülekezetünk születésnaposait.

 

A szentleányfalvi református gyülekezetben pénteken 17–20 óra között gitár-, káté- és vallásóra Szentleányfalván. Vasárnap 10 órától istentisztelet Szentleányfalván, 12 órától Zimándközön. Csütörtökön 18 órától bibliaóra és énekóra.

 

Az aradi evangélikus-lutheránus gyülekezetben vasárnap 10 órakor kezdődő magyar nyelvű istentiszteleten nt. Józsa Ferencz nyugalmazott református lelkipásztor hirdet igét.

 

A fazekasvarsándi evangélikus-lutheránus gyülekezetben szombaton 11 órától karácsonyi énektanulás a gyermekeknek az Obetkó-imaházban. A gyülekezeti tagok kolozsvári kirándulása miatt a konfirmációi oktatás elmarad.

Vasárnap, 2017. december 10-én 12 órakor advent 2. vasárnapi istentisztelet.

 

Az arad-belvárosi baptista gyülekezet vegyes kara szombaton este a belvárosi katolikus templomban énekel a hagyományos évi adventi koncert keretében.

A vasárnap reggeli imaórán Szűcs Norbert és Papp Dániel szolgálnak imára buzdító igével. Téma: hívő lelkülettel végezzük egymás terhének hordozását. A délelőtti igehirdetés aMegmentő reménység címmel hangzik el Simon András lelkipásztor részéről. Este folytatódik az ézsaiási levél tanulmányozása. Az alkalmi szolgálatokat Kürti Gábor vezeti.

 

 

Hunyad

 

A dévai telepi római katolikus egyházközségbene héten temették az 50 éves korában elhunyt Kajtár Bélát. Szombaton a 18 órakor kezdődő szentmise elején a plébánia ifjúsági csoportja gyújtja meg a második gyertyát a templom adventi koszorúján. A szentmisét követően kerül sor a csíkszeredai Psallite ifjúsági együttes koncertjére. A vasárnap déli szentmisén szintén ők teljesítenek zenei szolgálatot. Vasárnap délben fogadják a templomban Szent Miklós püspököt.

A dévai református egyházközségben advent valamennyi vasárnapján a délelőtti istentisztelet ideje alatt gyermekmegőrzést biztosítanak a parókián. Vasárnap délután 17 órától zenés istentiszteletre kerül sor, melyen a református gyülekezet kórusa mellett fellép a Szent Antal plébánia ifjúsági kórusa, a dévai ortodox püspökség kórusa valamint a Szivárvány kórus. Az istentiszteletet követően szeretetvendégségre kerül sor.

A szászvárosi református egyházközségbenvasárnap délelőtt 10 órakor lesz istentisztelet, az algyógyi leányegyházban délben 12 órakor.

A dévai unitárius egyházközségben vasárnap délután 17 órakor kezdődik Kun-Gazda Gergely Heltai Gáspár élete és munkássága című könyvének a bemutatója. A szerzővel Koppándi Zoltán lelkipásztor beszélget.

A vajdahunyadi református egyházközségben e héten temették a 62 éves korában elhunyt Kármán Erzsébetet.

A lupényi református egyházközségbenvasárnap délután 16 órától kezdődik az istentisztelet. Beszolgáló lelkész: Czuhai Miklós Csaba.

 

Krassó-Szörény

 

A resicabányai Havas Boldogasszony plébánia hírei

 

* Vasárnap, december 10-én 18.30-kor életige találkozót tartunk. 

* Hétfőn 18.45-kor a fiatal családok találkozójára kerül sor.

* Kedden 16.30-kor az elsőáldozók szüleinek lesz találkozója.

 

Pál József Csaba

 

Templombúcsú Boksánbányán

 

A boksánbányai római katolikus templom titulusa a Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatása. A templombúcsút december 10-én, vasárnap ünnepli a közösség. Ft. Irimiciuc Emil Alin helyi plébános meghívására a szentmisét 11 órai kezdettel ft. Ciubotaru Simon resica-govondári plébános mutatja be. Dr. Marius Maniov egyetemi tanár kezdeményezésére a szentmise zenei szolgálatát a temesvári Nyugati Egyetem Zene- és Színművészeti Fakultása oratórium- és dalénekművész mesterképzési szakának növendékei végzik. Előadásukban F. Schubert, F. Mendelssohn-Bartholdy és C. Porumbescu művei csendülnek fel. Szólisták: Paula Moldovan, Alexandra Colceriu, Tóth Csilla, Nicole-Melanie Maria, Darius Daminescu, Răzvan Grozăvescu. Orgonán játszik dr. Marcela Sorina Costea.

 

 

 

Temes

 

A temesvár-józsefvárosi plébánia hírei

* December 9-én, szombaton 11 órától adventi gyermektalálkozóra és kreatív foglalkozásra kerül sor a józsefvárosi plébániánián. 12.00 órától az elsőáldozásra készülő gyerekek szüleinek lesz a találkozója szintén a plébánián. 

* A december 10-i, vasárnapi szentmisék keretében a temesvár-józsefvárosi templomban a jövő évi elsőáldozókat mutatják be a plébániai közösség előtt. A gyermekek adventi műsorral készülnek. A plébániai nőszövetség szervezésében a szentmisék keretében gyűjtést szerveznek a karácsonyi szeretetcsomagok megvásárlásához. Az idén is 100 szeretetcsomag készül betegeknek és időseknek. 

* Minden adventi vasárnap 18.00 órai kezdettel családos imára kerül sor a józsefvárosi plébánián. A családok imával, énekkel és elmélkedéssel készülnek karácsony ünnepére.  

 

Roráté-szentmisék

A karácsonyt megelőző advent négy hetében a római katolikus templomokban hajnali szentmiséket – rorátékat – celebrálnak, amelyet sokfelé angyalok miséjének vagy aranyos misének is neveznek. A roráték éberségre intenek, és az Úr eljövetelére való lelki felkészülés szimbólumai.

Az adventi időszakban Temesvár egy-egy plébániáján 6 órai kezdettel a fiataloknak celebrálnak rorátét. A következő kora reggeli szentmisére december 13-án, szerdán a temesvári piarista templomban kerül sor.

 

Lelkigyakorlat fiataloknak

Az Egyházmegyei Ifjúsági Központ szervezésében december 15–17. között a Marienheim ifjúsági házban lelkigyakorlatot tartanak román nyelven a fiataloknak.

 

 

A lugosi római katolikus egyházközségben elhalálozott Totoc Ioan (70), Reiter Nicolae (59), Pfeiffer Josef (82).

A dettai római katolikus egyházközségben elhalálozott Sehlik József (63).

A nagyszentmiklósi római katolikus egyházközségben elhalálozott Prágai József (81).

Az újszentesi római katolikus templomban december 16-án, szombaton 17 órakor az Angelis gyermekkórus adventi koncertjére kerül sor. A koncert keretében meghívottként énekel az újszentesi óvoda Voci Cristaline gyermekkórusa.

 

Temesvár

 

A belvárosi római katolikusegyházközségben elhalálozott Sonntag Berta (90), Kirsch Karol (79).

A gyárvárosi római katolikus egyházközségben elhalálozott Duțu Sorina (54), Buttara Ilona (68), Szőke Eduard (67).

A józsefvárosi római katolikus egyházközségben elhalálozott Burcioi Etel (69).

A baptista gyülekezet csoportja szombaton 10 órai kezdettel az ötvösdi iskolában karácsonyi klubot szervez a gyermekeknek.

 


Szóljon hozzá
CAPTCHA Image

Jelen
Puskel Péter
Communitas
'