MOL Winter EVO
Szombat, 2019. január 19., 10.36

Egyházaink hírei

 
 
2017. december 14., 16.58
Csütörtök

„Imádkozzatok szüntelenül. Adjatok hálát mindenért, mert Isten ezt kívánja mindannyitoktól Krisztus Jézusban. Vizsgáljatok meg mindent, és a jót tartsátok meg. Mindenféle rossztól óvakodjatok.”

(Tessz. 5, 17–18, 21–22)

 

Az arad-belvárosi római katolikus templomban december 22–23. között, pénteken és szombaton szentgyónási lehetőség naponta 10–12, illetve 15–17 óra között.

 

Az arad-mikelakai katolikus egyházközségben elhunyt Földényi Vilmos (90) és Strain Gheorghe (83).

 

A pécskai római katolikus egyházközségben elhunyt Móra Ilona (86).

 

A simonyifalvi római katolikus templomban az elmúlt vasárnap 10 órakor kezdődött szentmisét a kerek évfordulós házaspároknak ajánlották fel, ezért a szertartáson részt vett 7-8 hasonló házaspár.

 

Az arad-belvárosi református templomban vasárnap 10, illetve 17 órakor kezdődnek az istentiszteletek. Csütörtöktől kezdődik a bűnbánati hét, amelynek alkalmai naponta 17 órakor kezdődnek. A gyülekezetben elhunyt Galambos Katalin (70) és Antalfi Sándor (93).

 

Az arad-gáji református templomban vasárnap 10 órától advent III. vasárnapi istentisztelet, 17 órától istentisztelet kezdődik. A gyülekezet tagjai karácsonyi adományokat vittek a temesvári gyermek rákbetegek kórházába, továbbá két árvaházba.

 

Az ágyai református gyülekezetben, a település fennállásának 840. évfordulóján, a reformáció 500. évfordulóján, a református templom építésének 280. évfordulóján, a külső- és belső felújításáért december 17-én, vasárnap 16 órától hálaadó istentiszteletet tartanak. Igét hirdet ft. Csűry István, a Királyhágó-melléki Református Egyházkerület püspöke, gyönyörű énekeket szólaltat meg a nagyváradi Continuo zenekar, közreműködik a gyülekezet kórusa.

 

A nagyzerindi református templomban vasárnap 10.30 órakor kezdődő istentiszteleten nt. Módi József esperes hirdet igét, majd megáldja azt az emléktáblát, amelyen 1802-től napjainkig fel van tüntetve az itt szolgált 20 lelkipásztor, továbbá 92 gondnok neve. Az ünnepélyes alkalom a „Mindez ideig megsegített bennünket az Úr” igevers jegyében zajlik le.

 

A szentleányfalvi református gyülekezetben pénteken 17–20 óra között gitáróra és tallérvásár Szentleányfalván. Szombaton 16 órától gitáros fiatalok műsora. Advent 3. vasárnapján 10 órától istentisztelet Szentleányfalván, 12 órakor Zimándközön. Szerdától péntekig bűnbánati istentiszteletek Szentleányfalván 18 órától. Zimándközön pénteken 17 órától.

 

Az aradi evangélikus-lutheránus imateremben vasárnap 10 órától magyar nyelvű istentiszteletet tartanak.

 

A fazekasvarsándi evangélikus lutheránus gyülekezetben szombaton 11 órától karácsonyi énektanulás gyermekeknek, azt követően konfirmációi felkészítő. Vasárnap 11 órától advent 3. vasárnapi istentisztelet és idősek szeretetvendégsége, melynek keretében sor kerül a simonyifalvi gitárosok adventi koncertjére.

 

Az arad-belvárosi baptista gyülekezetben a vasárnap reggeli imaórán ifj. Ilyés Lajos és ifj. Simon András szolgálatára kerül sor, amelyben az Úr Jézus visszajövetelére irányítják az imádkozók figyelmét. Ezt követően „Eljön-e az ünnepre” címmel hangzik el Simon András lelkipásztor igehirdetése. Az esti istentiszteleten  „Íme, eljövök hamar” címmel zenés-énekes adventi, ünnepváró istentiszteletre kerül sor, amelyre szeretettel várnak minden érdeklődőt.  Az ünnepi alkalom eseményeit Szűcs János karvezető irányítja.

 

 

Krassó-Szörény

 

A resicabányai Havas Boldogasszony plébánia hírei

 

· Hétfőn, december 18-án 18.45-kor lesz a fiatal családok találkozója.

·Jövő vasárnap, karácsony előtti nap a szentmisék programja: 9 órakor magyar nyelven, 10 órakor német nyelven, 12.30 órakor román nyelven, este 21.30-kor kezdődik a karácsony éjszakai szentmise.

· Jövő vasárnap, az éjszakai szentmise előtt, 21-kor plébániai közösségünk gyermekei karácsonyi programot tartanak. 

 

Pál József Csaba

főesperes plébános

 

 

Temes

 

Adventi ima a temesvár-józsefvárosi plébánián

Minden adventi vasárnap 18.00 órai kezdettel családos imára kerül sor a józsefvárosi plébánián. A családok imával, énekkel és elmélkedéssel készülnek karácsony ünnepére.  

 

Roráté-szentmisék

A karácsonyt megelőző advent heteiben a római katolikus templomokban hajnali szentmiséket – rorátékat – celebrálnak, amelyet sokfelé angyalok miséjének vagy aranyos misének is neveznek. A roráték éberségre intenek, és az Úr eljövetelére való lelki felkészülés szimbólumai.

Az adventi időszakban Temesvár egy-egy plébániáján 6 órai kezdettel a fiataloknak celebrálnak rorátét. A következő kora reggeli szentmisére december 20-án, szerdán a temesvár-gyárvárosi Millenniumi templomban kerül sor.

 

Lelkigyakorlat fiataloknak

Az Egyházmegyei Ifjúsági Központ szervezésében december 15–17. között a Marienheim ifjúsági házban lelkigyakorlatot tartanak román nyelven a fiataloknak.

 

Karácsony ünnepe a Gyermekklubban! 

2017. december 16-án 10 órától a temesvár-belvárosi református templom gyülekezeti termében várják a gyermekeket. A programban karácsonyi énekek, közös fenyőfadíszítés saját készítésű díszekkel, áhítat a karácsonyfa körül ülve, ajándékkészítés a szülőknek és sok más meglepetés szerepel. 2017. december 17-én 18 órától a belvárosi református templomban karácsonyi ifijúsági istentiszteletre hívják a fiatalokat.

 

Szabadkai vendégek a temesvár-józsefvárosi plébánián 

Szombaton, december 16-án Szabadkáról (Szerbia) 90 személy érkezik a temesvár-józsefvárosi plénániára Varga Melánia szerzetesnővér vezetésével. A vendégek délelőtt lelki programon veszenk részt (szentmise, gyónási alkalom és előadás). Délután megtekintik Temesvár nevezetességeit. 

 

Előkarácsonyi koncert 

December 22-én, pénteken 18 órai kezdettel kerül sor a temesvár-józsefvárosi templomi énekkar előkarácsonyi koncertjére. A kórust Dumitresc Norbert vezeti. Szeretettel várunk minden zenekedvelőt! 

 

 

Az újszentesi római katolikus templomban december 16-án, szombaton 17 órakor az Angelis gyermekkórus adventi koncertjére kerül sor. A koncert keretében meghívottként énekel az újszentesi óvoda Voci Cristaline gyermekkórusa. Az egyházközségben elhalálozott Jámbor Mária (89).

A zsombolyai római katolikus egyházközségben elhalálozott Todor Filip (57), Merca Maria (74), Barta Ferenc (87), Dumitrașcu Ecaterina (59).

A lugosi római katolikus egyházközségben elhalálozott Cicortaș Adrian (60).

 

 

Temesvár

 

A gyárvárosi római katolikus egyházközségben elhalálozott Sedlatsek Francisc Nicolae (73).

A józsefvárosi római katolikus egyházközségben elhalálozott Mészáros János (71), Ökrös László János (79).

A baptista gyülekezet énekkarának koncertjére kerül sor szombaton 16 órakor az ötvösdi kultúrházban.

 


Szóljon hozzá
CAPTCHA Image

Jelen
Puskel Péter
Communitas
'