Hétfõ, 2018. október 22., 13.19

Egyházaink hírei

 
 
2017. december 21., 17.50
Csütörtök

„Harmatozzatok egek onnan felülről és ti, felhők hullassátok közénk az Igazat! Nyíljék meg a föld és teremje az Üdvözítőt!”

(Iz 45, 8)

 

Arad

 

A máriaradnai bazilikában december 24-én 18.30 órakor karácsonyi pásztorjáték, 19 órakor szentesti mise; december 25-én 8 órakor pásztorok miséje, 10.30 órakor szentmise; december 26-án 10.30 órakor szentmise.

 

Az arad-belvárosi római katolikus templomban vasárnap 8 és 10.30 órától magyar, 12 órától román nyelvű szentmise, 21 órától román, 24 órától magyar nyelvű éjféli szentmise. Karácsony I. napján 8 órától német, 9 és 10.30 órától magyar,12 órától román nyelvű szentmise, 17 órától igeliturgia. Karácsony II. napján 8 órától német, 10.30 órától magyar, 12 órától román nyelvű szentmise, 17 órától igeliturgia.

 

Az arad-ségai római katolikus templomban vasárnap 8.30 és 11.30 órától magyar, 14 órától román nyelvű szentmisét tartanak. 20.30 órától román, 22 órától magyar nyelvű szentesti szentmise. Ugyanaznap Tornyán 17.30 órakor kezdődik a szentmise. Hétfőn, karácsony I. napján 8.30 és 11.30 órától magyar, 12.30 órától román nyelvű szentmisét tartanak. Ugyanaznap Tornyán 10, Szederháton 15 órától lesz szentmise. Karácsony II. napján az előző napihoz hasonló miserend érvényes, de Szederháton nem lesz, helyette 14 órától az aradi fegyházban tartanak szentmisét.

 

Az arad-gáji római katolikus egyházközségben vasárnap 10 órától a gáji templomban szentmise. 18 órától a sofronyai, 20 órától a szentpáli, 22 órától a gáji templomban lesz szentesti szentmise.

 

Az arad-mikelekai katolikus templomban vasárnap 20 órától a román gyermekek előadását követően szentmise, 22 órától a magyar gyermekek és fiatalok ünnepi előadását követően kezdődik a szentesti szentmise. Karácsony I.  és II. napján 9.30 órától román, 10.45 órától magyar nyelvű szentmisét tartanak.

 

A Pécskai Kisebbségi Hagyományőrző Egyesület idén is szebbé teszi a karácsonyi ünnepeket és élő betlehemet állít fel a templomkertben, a római katolikus plébánia és a polgármesteri hivatal támogatásával.

Az Egyesület tagjai, a citerások, az Aranykalász néptánccsoport, valamint a színjátszókör tagjai elevenítik fel a betlehemi születést. A szalmabálákból felépített istállóban ott lesz a Szent Család, a pásztorok, a három király, az angyalok, élő állatok társaságában.

Az élő betlehemet december 24-én, vasárnap 17–18, 18.30–19.30 óra között, illetve 23 órától az éjféli szentmise kezdetéig lehet megtekinteni a római katolikus templom kertjében. A kezdeményezés tavaly nagy sikert aratott, sokan megcsodálták, lefényképezték az élő betlehemet.

 

A zimándújfalui római katolikus egyházközségben vasárnap 8.30 órától gyóntatás, majd 9 órától szentmise Zimándközön, vendéggyóntató ft. Gróza Dániel kisjenői plébános. Zimándújfalun szombaton 11.30 órától gyónási lehetőség fiataloknak és felnőtteknek. Vasárnap 17 órától Szentleányfalván gyónási lehetőség, majd szentmise, Zimándközön 21 órától a gyermekek előadását követően szentesti szentmise. Karácsony I. napján Fakerten 9, Zimándközön 10, Zimándújfalun 11.30 órakor kezdődik az ünnepélyes szentmise.

 

A simonyifalvi római katolikus templomban vasárnap 23.30 órától a Loga-Ritmus gyermekzenekar karácsonyi fellépése vezeti fel az éjféli szentmisét. Karácsony I. napján 10 órától ünnepi szentmise, kedden 10 órától Szent István, szerdán 10 órától Szent János apostol tiszteletére ajánlják fel a szentmisét.

 

A majláthfalvi római katolikus templomban december 24-én délelőtt 10 órakor a szentmise keretén belül a gyermekek karácsonyi programja.

Vasárnap, december 24 este 22 órakor éjféli ifjúsági szentmise. Hétfőn, december 25-én, karácsony napján 10 órakor ünnepi közösségi szentmise. Kedden, december 26-án, karácsony második napján 10 órakor ünnepi közösségi szentmise. Gyónási lehetőségek: pénteken, 22-én 16.15 és 17 óra között, 17 órától szentmise. Szombaton, 23-án 16 órától szentmise. Elhunyt Ábrahám Márta (86).

 

A szentannai római katolikus egyházközségben szentestén 19 órától Komlóson, 21 órától Szentannán kezdődik a szentmise. Karácsony I. és II. napján Komlóson 9, Szentannán 10 órakor kezdődik a szentmise.

 

Az arad-belvárosi református gyülekezetben ma és szombaton 17 órától bűnbánati istentisztelet. Vasárnap 10 órától istentisztelet, 17 órától a gyermekek műsorával, csomagosztással egybekötött szentesti istentisztelet. Karácsony I. napján 10 órától úrvacsorás ünnepi istentisztelet, Majláthfalván 15 órától a gyermekek ünnepi műsorával, ajándékosztással egybekötött úrvacsorás istentisztelet. Karácsony II. napján a 10 órakor kezdődő istentisztelet után az idősek otthonába viszik az úrvacsorát, ajándékokkal. Ugyanaznap a templomban felnőtt keresztelésre és konfirmációra kerül sor Budiszelics Gergely és Budiszelics Tünde személyében. Utána Farkas Róbert házasságot köt Budiszelics Tündével, majd megkeresztelik a Henrietta Csenge nevű gyermeküket. 17 órától ünnepzáró istentisztelet.

 

A Mosóczy-telepi református gyülekezetben karácsonykor légátus szolgál Törő Attila V. éves teológushallgató személyében. Vasárnap 18 órától szentesti istentisztelet gyermekműsorral, a felnőtt kórus szolgálatával, csomagosztással. Karácsony I. napján 10 és 17 órától Aradon, 14 órától Németszentpéteren kezdődik az ünnepi istentisztelet. Karácsony II. napján hasonló alkalmak, kivéve Németszentpétert.

 

Az arad-gáji református gyülekezetben az elmúlt héten a Csiky Gergely Főgimnázium diákjai bemutatták karácsonyi műsorukat. Szombaton 17 órától bűnbánati istentisztelet, vasárnap 10 órától istentisztelet, 17 órától gyermekműsorral, csomagosztással egybekötött istentisztelet, utána az idősekhez is ajándékcsomagokat visznek haza. Karácsony I. napján 10 órától ünnepi istentisztelet úrvacsorával, 17 órától istentisztelet. Karácsony II. napján a 10 órakor kezdődő istentisztelet után az idősekhez és a betegekhez hazaviszik az úrvacsorát.

 

A nagyzerindi református gyülekezetben ma és szombaton 17 órától bűnbánati istentisztelet. Vasárnap 10.30 órától ünnepi istentisztelet, 17 órától gyermekműsorral, csomagosztással egybekötött istentisztelet. Karácsony I. és II. napján az istentisztelet 10.30 órakor kezdődik.

 

A szentleányfalvi református gyülekezetben december 22–23-án bűnbánati istentiszteletek Zimándközön 17, Szentleányfalván 18 órától.

December 24-én, advent IV. vasárnapi istentisztelet Szentleányfalván 10 órától, utána feldíszítjük a falu karácsonyfáját. December 24-én szentesti istentiszteletek: Zimándköz 16, Szentleányfalván 18 óra, a gyermekek bizonyságtételével. December 25-n karácsony I. napi istentiszteletek úrvacsorai közösséggel: Szentleányfalván 10 órától az énekkar szolgálatával, Zimándköz 12, Lippa 14, Gyorok 16 óra. December 26-án, karácsony II. napi istentiszteletek: Szentleányfalván 10, Zimándközön 12 órától.

Ezt követően a gyermekek és fiatalok kántálni indulnak.

 

Az aradi evangélikus-lutheránus gyülekezetben szenteste 17 órától karácsonyi ünnepélyt tartanak. Karácsony I. napján 10 órától magyar, 11.30 órától német nyelvű istentisztelet, mindkettő úrvacsorával. Karácsony II. napján 10 órától istentisztelet az imateremben, ahol. Az ünnep III. napján ünnepzáró matutítumot tartanak.

 

A fazekasvarsándi evangélikus-lutheránus gyülekezetben szombaton 11 órától a parókián karácsonyi műsort próbálnak a gyermekek. Vasárnap 11 órától advent IV. vasárnapi istentisztelet, 17 órától istentisztelet a gyermekek ünnepi műsorával a templomban. Karácsony I. napján 11 órától úrvacsorás ünnepi istentisztelet, II. napján az istentisztelet ugyancsak 11 órakor kezdődik.

 

Az arad-belvárosi baptista gyülekezet karácsonyi programja: szenteste témás imaórával indul az ünnep. Szolgál Gál Gyula és Kürti Szabolcs, majd alkalmi szolgálatok hangzanak el a gyermekek és fiatalok részéről. A szolgálatokat Hegyi Dénes vezeti. Az igehirdetés „Beteljesedett próféciák” címmel hangzik el Simon András lelkipásztor részéről. Hétfőn, karácsony első napján de. 9, este 6 órától folytatódik az ünnepségsorozat, majd a záró alkalom kedden este 6 órától lesz megtartva.

 

 

Hunyad

 

A dévai városi római katolikus egyházközségbenszombaton 18 órakor gyújtják meg a templomi adventi koszorú negyedik gyertyáját. Vasárnap, 9 illetve 12 órától lesz szentmise, este a karácsony esti szentmise 19 órakor kezdődik. Hétfőn és kedden szintén reggel 9 és délben 12 órától lesz szentmise.

A délnyugat-erdélyi unitárius egyházközségben a következőképpen lesznek az ünnepi istentiszteletek: Déván advent negyedik vasárnapján délelőtt 10 órától és délután 17 órától. Utóbbi keretében kerül sor a karácsonyfa-ünnepélyre is. December 25-én, szintén délelőtt 10 órától lesz istentisztelet. Vajdahunyadon karácsony első napján 12 órától Temesváron 17 órától lesz istentisztelet. Ünnep másodnapján úrvacsoraosztás lesz a betegek számára.

A dévai telepi római katolikus egyházközségbenszombaton 18 órakor gyújtják meg a negyedik adventi gyertyát a Szent Antal közösségi házban tanuló gyermekek szolgálatával. Vasárnap 9, 10.30 és 11 órától lesz szentmise, a karácsony esti pásztorjáték 22.30 órakor kezdődik, az éjféli szentmise pedig 23 órakor. Ünnep első és másodnapján vasárnapi sorrendben lesznek a szentmisék. December 31-én, Szent Család vasárnapján a délelőtt 11 órakor kezdődő szentmise keretében megáldják az idén jubiláló házaspárokat.

A dévai református egyházközségben vasárnap 17 órakor kezdődik a karácsony esti istentisztelet, melynek keretében sor kerül a gyermekek ünnepi műsorára is. Ünnep első-, másod- és harmadnapján délelőtt 10.30 órától lesz istentisztelet. December 24-én délután a gyülekezet kórusa, december 26-án pedig az IKE-sek énekelnek a rendhagyó ünnepi istentiszteleten. Az ünnepi időszakban Kiss Örs II. éves teológus szolgál a dévai gyülekezetben.

A szászvárosi református egyházközségbenvasárnap reggel 10 és délután 18 órától lesz istentisztelet. Utóbbin kerül sor a gyermekek ünnepi előadására. Ünnep első és harmadnapján szintén délelőtt 10 órától lesz istentisztelet.

A lozsádi református egyházközségbenszombaton délután 17 órától kezdődik a karácsonyfa-ünnepély, majd kedden délben 12 órától lesz ünnepi istentisztelet és úrvacsoraosztás. Az óévi istentisztelet december 31-én 10 órakor kezdődik.

A tordosi református leányegyházbankarácsony másodnapján 10 órától új év első napján délben 12 órától lesz istentisztelet. Kudzsíron karácsony másodnapján délben 13 órakor lesz istentisztelet.

A petrozsényi római katolikus egyházközségbenvasárnap este 20.30 órakor kezdődik a pásztorjáték, majd 21 órától az éjféli szentmise. Ünnep első napján reggel 8.30, illetve 10 órától, másodnapján szintén 10 órától lesz magyar nyelvű szentmise. December 31-én reggel 10 és délután 17, január elsején reggel 10 órától lesz szentmise. A házszentelés január 2-án kezdődik.

Az aninószai római katolikus leányegyházbandecember 24-én délután 17 órától, 25-én 13 órától, 26-án 10 órától lesz szentmise. December 30-án a reggel 9 órakor kezdődő szentmisét követően kerül sor a házszentelésre.  December 31-én és január elsején délben 13 órától kezdődnek a szentmisék. 

Az iszkronyi római katolikus leányegyházbandecember 26-án délelőtt 11 órától lesz szentmise, melyet házszentelés követ.

A piski református egyházközségben vasárnap délelőtt 10.30 órától lesz istentisztelet, melynek keretében a gyermekek karácsonyi műsort tartanak. Ünnep első és másodnapján szintén délelőtt 10.30 órától kezdődik az istentisztelet.

A lupényi református egyházközségben vasárnap délután 16 órától lesz istentisztelet, illetve a gyermekek karácsonyi előadása. Ünnep első és másodnapján 11 órától kezdődik az istentiszteleti alkalom.

A harói református leányegyházban vasárnap 11.30 órakor lesz istentisztelet és a gyermekek ünnepélye, karácsony első napján szintén 11 órakor lesz istentisztelet és úrvacsoraosztás.

A hobiczaurikányi református egyházközségbenkarácsony első napján reggel 9 órakor lesz istentisztelet és úrvacsoraosztás.

 

 

Temes

 

 

Újszentesi egyházközség: december 24-én 20 órakor Újszentesen szentesti mise és pásztorjáték; december 25-én 9 órakor Felsőbencseken, 10 órakor Hidasligeten, 11 órakor Temesgyarmaton, 12 órakor Újszentesen, 14 órakor a gyarmatai szőlőkben, 15 órakor Temesjenőn szentmise; december 26-án 9 órakor a Temesvári Máltai Segélyszolgálat Bariţiu utcai idősek szociális otthonában, Újszentesen 10.30 román nyelven, 12 órakor magyar nyelven szentmise, délután kántálás a családoknál.

 

Óteleki egyházközség: december 24-én 17 órakor Keresztesen, 19 órakor Óteleken pásztorjáték és szentesti mise; december 25-én 10 órakor Keresztesen, 11.30 órakor Óteleken, 13 órakor Öregfalun, 14 órakor Aurélházán, 15 órakor Magyarszentmártonban szentmise; december 26-án 11.30 órakor Óteleken, 13 órakor Újváron, 14 órakor Jánosföldén szentmise, 16 órakor az óteleki kultúrotthonban pásztorjáték. 

 

Csáki egyházközség: december 24-én 17 órakor Giládon, 19 órakor Józsefszálláson, 21 órakor Csákon szentesti mise; december 25-én 8.45 órakor Józsefszálláson, 10.15 órakor Giládon, 11.30 órakor Csákon, 13.30 órakor Fólyán szentmise; december 26-án 11.30 órakor Csákon szentmise; december 27-én, hétfőn 10, 30 órakor ft. Filip Dorin Gyula csáki plébános a temesvári fegyházban celebrál ünnepi szentmisét.

 

Lugosi egyházközség: december 24-én 18 órakor Kőfalun, 22 órakor Lugoson szentmise; december 25-én a lugosi templomban a vasárnapi miserend érvényes, 13.30 órakor Kőfalun, 14 órakor Szapáryfalván, 15.30 órakor Nagybodófalván szentmise; december 26-án Lugoson a vasárnapi miserend érvényes, 17 órakor pásztorjáték, 10 órakor Csukáson, 15 órakor Gizellafalván és Bojtorjánoson szentmise.

 

Nagyszentmiklósi egyházközség: december 24-én 17 órakor Nagyőszön, 21 órakor a nagyszentmiklósi templomban pásztorjáték, 22 órakor szentmise; december 25-én Nagyszentmiklóson 9 órakor német és román nyelven, 10 órakor magyar nyelven szentmise, 11.30 órakor Nagykomlóson, 12 órakor Nagyőszön, 12.30 órakor Máriaföldén, 15 órakor Nyerőn és Sárafalván, 16 órakor Teremin szentmise; december 26-án 10 órakor Nagyszentmiklóson magyar, román és német nyelven szentmise.

 

Zsombolyai egyházközség: december 24-én 18 órakor a Futok negyedben szentmise és pásztorjáték magyar nyelven, 20 órakor szentmise a plébániatemplomban; december 25-én 9 órakor a Futok negyedben, 11 órakor a plébániatemplomban, 14 órakor Kőcsén, 16 órakor Csenén szentmise; december 26-án 11 órakor a plébániatemplomban, 14 órakor Gyertyámoson,15 órakor Nagyjécsán, 16 órakor Kiskomlóson szentmise.

 

Nagycsanádi egyházközség: december 24-én 16 órakor Keglevichházán, 17 órakor Pusztakeresztúron, 20 órakor Csanádon szentesti mise és pásztorjáték; december 25-én 10 órakor Csanádon, 12. Porgányon, 13 órakor Óbében, 14 órakor Pusztakeresztúron, 15 órakor Keglevichházán szentmise; december 26-án 10 órakor Csanádon szentmise.

 

Gátaljai egyházközség: december 24-én 18 órakor Temesbökényben, 20.30 órakor a gátaljai templomban gyermekek karácsonya és szentmise; december 25-én 7 órakor Gátalján pásztorok miséje magyar nyelven, 10 órakor Gátalján, 13 órakor Temesbökényben, 15 órakor Móriczföldén szentmise; december 26-án 8.30 órakor Gátalján, 10.30 órakor Nagyzsámban, 12 órakor Klopodián szentmise.

 

Dettai egyházközség: december 24-én a dettai templomban 21 órakor pásztorjáték, ezt követően szentesti mise; december 25-én 9 órakor Gyéren, 11 órakor Dettán, 12.30 órakor Vejtén szentmise; december 26-án 9 órakor Dócon, 10 órakor Tolvádon, 11 órakor Dettán, 12.30 órakor Partoson szentmise.

 

A baptista imaházban december 24-én 18 órakor a gyermekek és fiatalok karácsonyi műsora, december 25-én és 26-án 10 órakor és 18 órakor istentisztelet.

 

Az evangélikus-lutheránus templomban december 24-én 16 órakor gyermekek karácsonya; december 25-én és 26-án 10 órakor német és magyar nyelven istentisztelet úrvacsoraosztással.

 

 

 

Temesvár

 

A temesvári Szent György-székesegyház ünnepi miserendje

 

·       December 24-én, vasárnap, Excellenciás Roos Márton megyés püspök 23 órakor celebrál szentmisét. A liturgia keretében a Bajkai-Fábián Róbert vezette Exultate énekkar közismert karácsonyi énekeket szólaltat meg.

·       December 25-én, karácsony napján a főpásztori szentmise 10 órakor kezdődik. Az ünnep délutánján, 17.30 órai kezdettel pontifikális vesperásra kerül sor a Székeskáptalan részvételével, 18 órakor román nyelvű szentmisét mutatnak be.

·       December 26-án, kedden, Szent István vértanú ünnepén a székesegyházban a vasárnapi miserend érvényes.

·       December 31-én, vasárnap, a polgári év utolsó napjának délutánján 6 órakor év végi hálaadásra kerül sor. A liturgiát Excellenciás Roos Márton megyés püspök celebrálja. A székesegyházban 23 órai kezdettel ft. Laus Nikola kanonok, püspöki irodaigazgató mutat be szentmisét.

·       2018. január 1-én, hétfőn a székesegyházban a vasárnapi miserend érvényes.

·       2017. december 22.–2018. január 8. között a Püspöki Hivatalban nincs ügyfélfogadás.

A Temesvári Római Katolikus Püspökség áldott, békés karácsonyi ünnepeket, sikerekben gazdag, örömteli új esztendőt kíván mindannyiuknak és a kedves híveknek.

Msgr. Dirschl Johann,

általános helynök

 

Belvárosi egyházközség: december 24-én 16 órakor gyermekek karácsonya, ezt követően szentmise; december 25-én és 26-án a vasárnapi miserend érvényes (9.45 órakor magyar, 11 órakor német és román, 12.30 órakor szlovák nyelven szentmise).

 

Gyárvárosi egyházközség: december 24-én Győrödön 17 órakor, a Millenniumi templomban 20 órakor szentesti mise; december 25-én a Millenniumi templomban a vasárnapi miserend érvényes, 18 órakor szentmise olasz nyelven, Újmosnicán 14.30 órakor, Magyarmedvesen 16 órakor szentmise; december 26-án a Millenniumi templomban 10 órakor német és román nyelven, 11.30 órakor magyar nyelven szentmise, 14.30 órakor Kardostelepen, 15.30 órakor Krizsántelepen szentmise.

 

Az erzsébetvárosi templomban december 24-én 16 órakor gyermekek karácsonya, 20 órakor szentesti mise; december 25-én és 26-án a vasárnapi miserend érvényes.

 

A józsefvárosi templomban december 24-én 19 órakor a plébániatemplomban szentesti mise; december 25-én és 26-án a plébániatemplomban a vasárnapi miserend érvényes, karácsony napján a magyar nyelvű szentmisén pásztorjáték. 

 

Mehalai egyházközség: december 24-én 19 órakor Rónácon és a Notre Dame Zárdatemplomban, 21 órakor a mehalai templomban szentesti mise; december 25-én a mehalai templomban 8.30 órakor magyar, 9.45 órakor német, 11 órakor román nyelven szentmise, 11 órakor a Notre Dame templomban bolgár nyelven szentmise, 8.30 órakor Szentandráson, 12.30 Rónácon szentmise. December 26-án a mehalai templomban 8.30 órakor magyar, 9.45 órakor német, 11 órakor román nyelven szentmise, 8.30 órakor Szakálházán, 12.30 órakor Rónácon szentmise.

 

Újkissodai egyházközség: december 24-én 17 órakor Bessenyei-telepen szentmise, 19 órakor Újkissodán gyermekek karácsonya, 20 órakor szentmise; december 25-én Bessenyei-telepen 9 órakor, Újkissodán 10.30 órakor magyar és német nyelven, 12 órakor román nyelven, Ókissodán 15 órakor szentmise; december 26-án Bessenyei-telepen 9 órakor, Újkissodán 10.30 órakor magyar és német, 12 órakor román nyelven szentmise.

 

Szabadfalui egyházközség: december 24-én 20 órakor Ságon, 23 órakor a szabadfalui templomban szentmise; december 25-én 9.30 órakor Szabadfalun, 11.30 órakor Ságon, 13 órakor Parácon, 15.30 órakor Románszentmihályon szentmise; december 26-án 9.30 órakor Szabadfalun, 14.30 órakor Újpécsen, 16 órakor Gyülvészen szentmise.

 

A piarista templomban december 24-én 19 órakor szentmise; december 25-én 11.30 órakor és 17 órakor szentmise; december 26-án 11.30 órakor és 17 órakor szentmise.

 


Szóljon hozzá
CAPTCHA Image

Jelen
Puskel Péter
Communitas
'