Szombat, 2018. december 15., 11.35

Egyházaink hírei

 
 
2017. december 28., 16.32
Csütörtök

„Mint Istennek szent és kedves választottai, öltsétek magatokra az irgalmasságot, a jóságot, a szelídséget és a türelmet”

(Kol 3, 12).

 

Arad

 

A máriaradnai bazilikában december 31-én 10.30 órakor év végi hálaadás, január 1-jén 10.30 órakor szentmise három nyelven.

 

Az arad-belvárosi római katolikus templomban december 31-én, vasárnap 17 órakor lesz az év végi hálaadó szentmise. Január 1-jén, hétfőn, Szűz Mária Istenanyaságának az ünnepén 8 órakor német nyelvű, 10.30 órakor plébániai nagymise magyarul, 12 órakor román nyelvű szentmise, 17 órakor igeliturgia.

A plébánia területén január 3-án, szerdán kezdődnek a házszentelések, amelyek a templom előterében kifüggesztett program szerint történnek. Csütörtökön az esti szentmise után énekes vesperást végeznek. Január 5-én, pénteken 17.30 órakor végzik a vízszentelést. A templomban szombaton keresztelik meg Strifler Clara-Mariát. Az egyházközségben elhunyt Achermann Iosif Ioan (88).

 

Az arad-gáji római katolikus egyházközséghez tartozó sofronyai templom belső felújítását év végéig befejezik. Vasárnap 10 órától Arad-Gájban, 11.30 órától Szentpálon, 13 órától Sofronyán kezdődik a szentmise. Újév napján a vasárnapihoz hasonló miserend érvényes. Az egyházközségben január 3-án kezdődnek a házszentelések, először Arad-Buzsák negyedben.

 

Az arad-mikelakai katolikus templomban vasárnap 9.30 órától román, 10.45 órától magyar nyelvű szentmisét celebrálnak, mindkettőn év végi hálaadással.

 

A Mosóczy-telepi római katolikus egyházközségben vasárnap 8.30 órától Szilvástelepen szentmise, utána hálaadás, 10.30 órától a Mosóczy-telepen szentmise, 13 órától bolgár nyelvű szentmise a belvárosi katolikus templomban, 19 órától hálaadó szentmise a Mosóczy-telepen.

Újév napján 8.30 órától Szilvástelepen, 10.30 órától a Mosóczy-telepen, 13 órától a plébános a belvárosi templomban tart bolgár nyelvű szentmisét. Az egyházközségben január 2-án kezdődnek a házszentelések.

 

A nagyiratosi római katolikus egyházközségben vasárnap 10 órától Nagyiratoson szentcsalád ünnepi szentmise, hálaadással. 11.30 órától hasonló szertartás Nagyvarjason. December 31-én Nagyiratoson 23.45 órától beszámolóval egybekötött hálaadó szentmise. Január 1-jén Nagyiratoson 10, Nagyvarjason 11.30, Kisvarjason 12.30 órakor kezdődik az újévi szentmise. Az egyházközség településein január 3-án kezdődnek a házszentelések. A nagyiratosi templomban megkeresztelték Barta Biant.

 

A zimándújfalui római katolikus egyházközségben vasárnap 9 órától Fakerten, 10 órától Zimándközön, 11.30 órától Zimándújfalun tartják a házaspároknak felajánlott Szent Család-napi szentmisét, Zimándújfalun év végi hálaadással. Január 1-jén 9 órától Szentleányfalván, 10 órától Zimándközön, 11.30 órától Zimándújfalun kezdődik az új évi szentmise. Ugyancsak újév napján Szentleányfalván és Fakerten elkezdődik a házszentelés, ami másnap Zimándközön, majd Zimándújfalun folytatódik.

 

A simonyifalvi római katolikus templomban vasárnap 10 órától Szent Család-napi szentmisét, 18 órától év végi hálaadó szentmisét celebrálnak. Január 1-jén 10 órától újévi szentmise.

 

A nagylaki római katolikus egyházközségben vasárnap Nagylakon 11.30, Nagyperegen 17 órától szentmise. Újév napján Nagylakon 10 és 11.30, Szemlakon 15 órától szentmise.

 

Szentestén a lippai katolikus templomban megtartott szentmisén Czernák Ferenc elszavalta Ady Endre Karácsony című költeményét, amit románul is tolmácsolt. Másnap a máriaradnai kisbazilikában 10.30 órakor kezdődött szentmisén is, míg vasárnap a lippai református templomban 11 órakor kezdődött istentiszteleten ugyancsak elszavalta a Karácsony című költeményt.

 

Az arad-belvárosi református gyülekezetben vasárnap 10 órától istentisztelet, 17 órától óévi hálaadó istentisztelet kezdődik. Január 1-jén 10 órától újévi istentisztelet, csütörtökön 17 órától bibliaóra. Elhunyt Varga József (73) és Debreceni József (66).

 

A Mosóczy-telepi református gyülekezetben pénteken 20 órától fiatal házaspároknak tartanak bibliaórát. Szombaton 12 órától gyermek istentisztelet, 17 órától ifjúsági bibliaóra. Vasárnap az istentiszteletek 10, illetve 18 órakor kezdőnek. 12 órakor kezdődik a magányosok szeretetvendégsége, ahol a fiatalok főznek. Hétfőn 10, illetve 17 órától újévi istentisztelet.

 

Az arad-gáji református gyülekezetben vasárnap 10 órától istentisztelet, 17 órától hálaadó istentisztelet. Január 1-jén 10 órától újévi istentisztelet.

 

A szentleányfalvi református gyülekezetben szombaton óév esti hálaadó istentisztelet 17 órától Zimándközön, 19 órától Szentleányfalván. Ezen alkalommal megemlékezünk az idén elhunytakra. Vasárnap újévi istentiszteletek Szentleányfalván 10, Zimándközön 12, Lippán 14, Gyorokon 16 órakor.

 

Az aradi evangélikus-lutheránus imateremben vasárnap 10 órától magyar, 11.30 órától német nyelvű istentiszteletet tartanak. Ugyanaznap 17 órakor kezdődik az óévi istentisztelet, hétfőn 10 órától újévi istentisztelet.

 

A fazekasvarsándi evangélikus-lutheránus gyülekezetben vasárnap 11 órától istentisztelet, 18 órától óévbúcsúztató istentisztelet. Január 1-jén 11 órától kezdődik az újévi istentisztelet.

 

A simonyifalvi evangélikus-lutheránus gyülekezetben karácsony II. napján a fiatalok ajándékcsomagokat vittek az időseknek, akiknél kántáltak is. Vasárnap 10 órától Simonyifalván istentisztelet, ugyanott 18 órától óévi istentisztelet. Január 1-jén 16 órától a simonyifalvi fiatalokkal közös szilveszteri programot szerveznek.

 

Az arad-belvárosi baptista gyülekezet vasárnap, óév reggelén imában ad hálát Istennek az elmúló esztendő minden áldásáért. Imára buzdít Hasas Dávid és Kiss Viktor. Ezt követően Simon András lelkipásztor igehirdetése következik. Este 6 órától óévbúcsúztató istentisztelet. Az év utolsó igehirdetése Hálaadás Isten csodálatos útjaiértcímmel hangzik el. Az alkalmi szolgálatokat Kulcsár Barna vezeti. Az új év első napján este 6 órától Szántsatok új ugartcímmel hangzik el igei üzenet. A témához kötött szolgálatokat Kürti Gábor vezeti. Ezzel a nappal ugyanakkor kezdetét veszi az általános év kezdeti imahét. Minden este igei szolgálatokra kerül sor.

 

 

Hunyad

 

A dévai városi római katolikus egyházközségbendecember 31-én és január 1-jén vasárnapi sorrendben vannak a szentmisék.

A dévai unitárius egyházközségben december 31-én délelőtt 10 órától lesz istentisztelet.

A dévai telepi római katolikus egyházközségben december 31-én, Szent Család vasárnapján a délelőtt 11 órakor kezdődő szentmise keretében megáldják az idén jubiláló házaspárokat. Az óévi hálaadó szentmise délután 18 órakor kezdődik. Új év első napján vasárnapi sorrendben lesznek a szentmisék. Január 2-án és 3-án kerül sor a Szent Antal-plébániához tartozó családok otthonának megszentelésére. Január 6-án, Vízkereszt ünnepén szintén vasárnapi sorrendben lesznek a szentmisék.

A nagyági római katolikus egyházközségbenjanuár 5-én lesz házszentelés.

A dévai református egyházközségben vasárnap délelőtt 10.30 és délután 17 órától lesz istentisztelet. Új év első napján délelőtt 10.30 órakor kezdődik az istentiszteletei alkalom. A január 7-i istentisztelet keretében kerül sor a 2017. évi beszámolóra, egyházközségi közgyűlésre, illetve a presbiterek ünnepélyes eskütételére. Az egyetemes imahét január 28.–február 3. között lesz.

A vajdahunyadi református egyházközségbenvasárnap délelőtt 10 és délután 16 órától lesz istentisztelet, hétfőn pedig délelőtt 11 órakor kezdődik az istentiszteleti alkalom.

A szászvárosi református egyházközségbenvasárnap és hétfőn reggel 10 órakor lesz istentisztelet.

A tordosi református leányegyházban január 1-jén délben 12 órától kezdődik az istentisztelet.

A kudzsiri református leányegyházbandecember 31-én délben 12 órától lesz istentisztelet.

A petrozsényi római katolikus egyházközségbendecember 31-én reggel 10 és délután 17, január elsején reggel 10 órától lesz szentmise. A házszentelés január 2-án kezdődik.

Az aninószai római katolikus leányegyházbandecember 30-án a reggel 9 órakor kezdődő szentmisét követően kerül sor a házszentelésre. December 31-én és január elsején délben 13 órától kezdődnek a szentmisék. 

A piski református egyházközségben december 31-én, illetve január 1-jén délelőtt 10.30 órától lesz istentisztelet.

A lupényi református egyházközségbendecember 31-én, illetve január 1-jén délután 16 órától kezdődik az istentisztelet.

A harói református leányegyházban hétfőn délben 11.30 órakor lesz istentisztelet.

 

Krassó-Szörény

 

A resicabányai Havas Boldogasszony plébánia hírei 

 

 

· Vasárnap, az év utolsó napján 17.30 órakor hálaadó szentmise lesz. Éjfélkor a templomban rövid szertartással, énekekkel, imával és szentírásolvasással megyünk át az új évbe.

· Hétfőn, január elsején, Szűz Mária Isten Anyja ünnepén a szentmisék a vasárnapi program szerint lesznek (9.00 magyar, 10.00 német, 12.30 román nyelven és 17.30 órakor három nyelven).

· Kedden, január másodikán elkezdjük a házszentelést a Lunca negyedben, és folytatjuk a kifüggesztett program szerint. A ministránsok a plébániáról 8.00-kor indulnak, a papok 9.15-kor, kivétel szombat és vasárnap, amikor a ministránsok a plébániáról 12.00-kor indulnak, a papok 14.00 órakor.

·Pénteken a 16.00 órás szentmise után vízszentelésre kerül sor a templom udvarán.

· Pénteken első péntek, Jézus szíve tiszteletére 18.00 órakor is lesz szentmise, román nyelven.

·Szombaton,Vízkereszt napján 7.15-kor és 17.30-kor tartunk szentmisét, mindkettőt három nyelven.

 

Pál József Csaba

főesperes-plébános

 

 

Temes

 

Ünnepi miserendek 2017. december 31-én és 2018. január 1-jén

 

·December 31-én, vasárnap, a polgári év utolsó napjának délutánján 6 órakor év végi hálaadásra kerül sor. A liturgiát Excellenciás Roos Márton megyés püspök celebrálja. A székesegyházban 23 órai kezdettel ft. Laus Nikola kanonok, püspöki irodaigazgató mutat be szentmisét.

 

·2018. január 1-jén, hétfőn a székesegyházban a vasárnapi miserend érvényes.

 

·2017. december 29.–2018. január 8. között a Püspöki Hivatalban nincs ügyfélfogadás.

 

 

Az újszentesi templomban december 31-én 17 órakor hálaadó szentmise, január 1-jén 10.30 órakor román, 12 órakor magyar nyelven szentmise.

 

A lugosi templomban december 31-én 17 órakor hálaadó szentmise, január 1-jén a vasárnapi miserend érvényes.

 

A gátaljai templomban december 31-én 10 órakor hálaadó szentmise, január 1-jén 10 órakor Gátalján, 13 órakor Temesbökényben, 15 órakor Móriczföldén szentmise.

 

A nagyszentmiklósi templomban december 31-én 17 órakor hálaadó szentmise, január 1-jén 11 órakor szentmise 3 nyelven.

 

A nagycsanádi templomban december 31-én 16 órakor év végi hálaadás, január 1-jén 16 órakor Csanádon szentmise.

 

Az óteleki templomban december 31-én 17 órakor hálaadó szentmise, január 1-jén 11.30 órakor Óteleken. A házszentelések programja: december 27–31. között Ótelek, január 2-án Öregfalu, 3-án Aurélháza, 4-én Magyarszentmárton, 5-én és 6-án Keresztes és Csávos.

 

A dettai templomban december 31-én 11 órakor hálaadó szentmise, január 1-jén 17 órakor szentmise.

 

Az óteleki római katolikus egyházközségben elhalálozott Mészáros József (72). 

 

 

 

Temesváron

 

A belvárosi templomban december 31-én 16 órakor hálaadó szentmise, január 1-jén 11 órakor szentmise magyar, román és német nyelven.

 

Gyárvárosi egyházközség: december 31-én 17 órakor hálaadás, január 1-jén a Millenniumi templomban 10 órakor német és román nyelven, 11.30 órakor magyar nyelven szentmise, Győrödön 17 órakor szentmise.

 

Az erzsébetvárosi templomban december 31-én a vasárnapi miserend érvényes, 13 órakor Gyirokon szentmise. Január 1-jén az erzsébetvárosi templomban 10 órakor és 18 órakor, Gyirokon 13 órakor szentmise.

 

A józsefvárosi plébániatemplomban december 31-én 16 órakor hálaadó szentmise, január 1-jén a vasárnapi miserend érvényes, január 2-án kezdődik a házszentelés.

 

A mehalai templomban december 31-én 16 órakor hálaadó szentmise, január 1-jén a vasárnapi miserend érvényes.

 

Újkissodai egyházközség: december 31-én Bessenyei-telepen 9 órakor, Újkissodán 10.30 órakor magyar és német, 12 órakor román nyelven hálaadó szentmise, január 1-jén Bessenyei-telepen 9 órakor, Újkissodán 10.30 órakor magyar és német, 12 órakor román nyelven szentmise.

 

Szabadfalui egyházközség: december 31-én 9.30 órakor Szabadfalun, 11.30 órakor Temessságon szentmise. Január 1-jén 9.30 órakor Szabadfalun, 11.30 órakor Temessságon 13 órakor Parácon, 15.30 órakor Románszentmihályon szentmise.

Január 2-án, 3-án, 4-én házszentelés a szabadfalui egyházközségben, 4-én Ötvényen és Németszentmihályon, 5-én Románszentmihályon, 8-9. között Temesságon, 10-én Újpécsen és Gyülvészen.

 

A piarista templomban december 31-én 17 órakor hálaadás, január 1-jén a vasárnapi miserend érvényes.

 

Az evangélikus-lutheránus templomban december 31-én és január 1-jén 10 órakor istentisztelet.

A vöröscsárdai református imaházban december 31-én és január 1-jén 11 órakor istentisztelet.

 

A baptista imaházban december 31-én és január 1-jén 10 órakor és 18 órakor istentisztelet.

 

 

 


Szóljon hozzá
CAPTCHA Image

Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu
'