MOL Winter EVO
Szombat, 2019. január 19., 10.51

Egyházaink hírei

 
 
2018. január 04., 18.17
Csütörtök

Történt, hogy Keresztelő János a pusztában hirdette a bűnbánat keresztségét a bűnök bocsánatára. Ezt hirdette: „Aki utánam jön, hatalmasabb nálam. Arra sem vagyok méltó, hogy lehajoljak és megoldjam saruszíját. Én vízzel keresztellek titeket, ő majd Szentlélekkel keresztel benneteket.” Mk 1, 4–8

 

Arad

 

Az arad-belvárosi római katolikus templombanma, pénteken 17.30 órakor tartják a vízszentelést. Január 6-án, vízkereszt ünnepén 8 órakor német, 10.30 órakor plébániai nagymise magyar nyelven, 12 órakor román nyelvű szentmise, 17 órakor igeliturgia. Január 7-én, vasárnap 15 órakor német nyelvű, 16 órakor magyar nyelvű szentségimádást tartanak. Január 11-én, csütörtökön az esti szentmise után énekes vesperás.

Az egyházközségben elhunyt Csomós Julianna (78) és Bonț Mihai (52).

 

A Mosóczy-telepi római katolikus templombanszombaton, vízkereszt ünnepén 18 órakor kezdődik a vízszenteléssel egybekötött szentmise.

 

A zimándújfalui római katolikus egyházközségbenszombaton, vízkereszt ünnepén 8 órakor Zimándújfalun, 9 órakor Fakerten, 10 órakor Zimándközön kezdődik a vízszenteléssel egybekötött szentmise. Ezt követően Andrei Şaguna faluban folytatódik a házszentelés.

 

Az arad-belvárosi református gyülekezetbenvasárnap 10, illetve 17 órakor kezdődik az istentisztelet, csütörtökön 17 órától bibliaóra. Elhunyt Kocsis Julianna (68).

 

Az angyalkúti református gyülekezetbenszombaton 14 órától vallásórát, 15 órától konfirmációi előkészítőt tartanak. Vasárnap 10, illetve 16 órától tartják az istentiszteletet.

 

A borossebesi református gyülekezetbenszentestén 17 órától megtartott istentiszteleten a gyermekek karácsonnyal kapcsolatos verseket szavaltak, majd 19 órától a helybeli katolikus templomban megtartott szentmisén újra szavaltak, a két felekezet hívei együtt ünnepeltek. Karácsony I. napján a református templomban 10 órakor kezdődött úrvacsorás istentiszteleten Prém Anna fuvolázott, illetve szavalt alkalmi költeményeket. Ugyanaznap a belényesi (Bihar megye) református templomban megtartott istentiszteleten megismételte a fuvolajátékot, illetve a szavalást.

 

Az aradi evangélikus-lutheránus imateremben vasárnap 10 órától magyar nyelvű istentiszteletet tartanak úrvacsorával, utána agapét szerveznek. Ugyanott, csütörtökön 17 órától bibliaóra.

 

A fazekasvarsándi evangélikus-lutheránus gyülekezetben január 7-én, vasárnap 11 órától vízkereszti istentisztelet tartanak.

 

A simonyifalvi evangélikus-lutheránus gyülekezetben ma 17 órától kezdődik a tiniklub. Vasárnap 10 órától Simonyifalván, 15 órától Szapáryligeten kezdődik az istentisztelet.

 

Az arad-belvárosi baptista gyülekezet vasárnap tartja imahétzáró ünnepét. Az imaórán a rendszeres imaélet szükséges voltáról hangzik el buzdítás. A délelőtti istentiszteleten megemlékeznek Jézus Krisztus áldozatáról és a közösség úrvacsorához járul. Az esti összejövetelen Igémet adom a szádbacímmel hangzik el igehirdetés Simon András lelkipásztor részéről. Ugyanakkor alkalmi évkezdeti szolgálatok hangzanak el.

 

 

Hunyad

 

A dévai belvárosi római katolikus egyházközségbenbefejeződött az új évi házszentelés. Szombaton vízkereszt alkalmával az ünnepi szentmisék 9, illetve 12 órakor kezdődnek.

A dévai református egyházközségben vasárnap, január 7-én kerül sor az újonnan megválasztott presbiterek eskütételére.

A vajdahunyadi református egyházközségbenszombaton búcsúztatják Bârsan Klárát (76).

A lupényi római katolikus egyházközségbendecember 29-én kísérték utolsó földi útjára Szilveszter Erika Hildegardot (69).

 

 

Krassó-Szörény

 

A resicabányai Havas Boldogasszony plébánián vasárnap, január 7-én folytatjuk a házszentelést. A ministránsok a plébániáról 12-kor indulnak, a papok 14 órakor.

Hétfőn 18.45 órától a fiatal családoknak tartunk találkozót.

Kedden befejezzük a házszentelést, csütörtökön pedig azokhoz megyünk, akik nem voltak otthon, vagy valamiért kimaradtak. Kérjük, jelentsék a plébánián.

Szombaton 13 órakor megkereszteljük Lakasz Francisc Alint.

Pál József Csaba főesperes-plébános


Temes

 

A végvári református egyházközségben elhalálozott Ádám József (83).

 

Temesvár

 

A józsefvárosi római katolikus templomban megkeresztelték Miloșev Nadja Tijanát. Az egyházközségben elhalálozott Codiță Irina (69).

A belváros református egyházközségben elhalálozott Újlaki Ilona (87), Eminet Ida (86).

Az evangélikus-lutheránus egyházközségben elhalálozott Jerca (szül. Ascher-Amberg) Edit (91).

A baptista imaházban január 10-én, 11-én és 12-én ökumenikus imaalkalom lesz, az istentiszteletek este 7 órakor kezdődnek.

 

 


Szóljon hozzá
CAPTCHA Image

Jelen
Puskel Péter
Communitas
'