Kedd, 2019. február 19., 01.03

Egyházaink hírei

 
 
2018. január 11., 16.53
Csütörtök

„Aki pedig az Úrral egyesül, egy Lélek ővele. Vagy nem tudjátok, hogy testetek, amit Istentől kaptatok, a bennetek levő Szentlélek temploma, és ezért nem a magatokéi vagytok? Mert áron vétettetek meg: dicsőítsétek tehát Istent testetekben.”

(1Kor 6, 17–20.)

 

Arad

 

Az arad-belvárosi római katolikus templomban vasárnap Kiss Tiana Mariát részesítik a keresztség szentségében. Ugyanaznap 16 órakor tartja a Rózsafűzér Társulat a szent titok cserét. Január 18-án, csütörtökön az esti szentmise után énekes vesperást végeznek.

 

A Mosóczy-telepi római katolikus egyházközségben elhunyt Csiki Katalin (64) és Szenszendorf Mária (84).

 

A pécskai római katolikus egyházközségben elhunyt Botka Sándor (61), Varga Ferenc (83) és Szekerczés József (86). Szombaton keresztelik meg Udroni Ezrát.

 

Az arad-belvárosi református gyülekezetben vasárnap 10, illetve 15 órakor kezdődik az istentisztelet. Hasonló alkalom Majláthfalván 15 órától. Aradon csütörtökön 17 órától bibliaórát tartanak. Ugyancsak Aradon elhunyt Pálfi András (62).

 

A Mosóczy-telepi református gyülekezetben ma 19 órától fiatal házasok számára tartanak bibliaórát, szombaton 12 órától gyermekek, 17 órától fiatalok számára kezdődik bibliaóra. Vasárnap az istentiszteletek 10, illetve 17 órakor kezdődnek. Elhunyt Karácsonyi Ilona (87).

 

Az aradi evangélikus-lutheránus imateremben vasárnap 10 órától magyar, 11.30 órától német nyelvű istentiszteletet tartanak. Ugyanott, csütörtökön 17 órakor kezdődik a bibliaóra.

 

A fazekasvarsándi evangélikus-lutheránus imateremben szombaton 11 órától konfirmációi előkészítőt, vasárnap 11 órától istentiszteletet tartanak.

 

Az arad-belvárosi baptista gyülekezet vasárnap reggeli imaóráján Kürti Szabolcs a felesleges aggodalmaskodás kérdését taglalja imára buzdító szavaiban. Ezt követően id. Ilyés Lajos igehirdetésére kerül sor. Az esti istentiszteleten Ragaszkodás az élő vizek forrásához címmel hangzik el igeszolgálat Kiss József részéről. A témához kapcsolódó verses, énekes szolgálatokat Horváth Sándor vezeti.

 

Hunyad

 

A dévai városi római katolikus egyházközségbene héten temették az 59 éves korában elhunyt Sziber Eugen Lajost.

A szászvárosi református egyházközségbenvasárnap reggel 10 órától, az algyógyi leányegyházban délben 12 órától lesz istentisztelet. Szászvároson január 18-án kezdődik az ökumenikus imahét.

A petrozsényi római katolikus egyházközségbentegnap temették a livazényi bányabalesetben elhunyt 42 éves Curec Constantin Mariant. Ma temetik a 79 éve Fodor Alexandrut és a 82 éves Bleotu Mariát.

A vajdahunyadi református egyházközségben e héten temették a 76 éves Bârsan Klárát, a 71 éves Szeredai Margitot és a 89 éves korában elhunyt Muzur Reginát.

A piski református egyházközségben vasárnap délelőtt 10.30, Nagyrápolton 11.30 órától kezdődik az istentisztelet.

A lupényi református egyházközségbenvasárnap délután 16 órakor lesz istentisztelet. Ezt követően kerül sor a találkozásra a vallásórás gyermekekkel és konfirmándus fiatalokkal. Az elmúlt héten temették a 61 éves Uszkai Istvánt és a 71 éves Bimbó Olgát.

A dévai református egyházközségben e héten temették a 71 éves Nagy Emiliát. Vasárnap tett esküt a gyülekezet 16 presbitere, köztük négy újonnan választott presbitériumi tag: Szemes Szász Ilona, David Csákány Judit, Borsai Zoltán és Szilágyi Levente. Csütörtöktől kezdődően újraindulnak a kóruspróbák, minden héten 17.30 órától. A gyülekezetben 2017-ben 32 temetés, 3 keresztelő, egy esketés volt. 19 személy jelentkezett be a gyülekezetbe, egy személy költözött el. Az évet 736 lélekkel zárta az egyházközség. Az egyetemes imahetet január 28.–február 4. között tartják.

A dévai telepi római katolikus egyházközségbenfebruár 4–9. között szervezik a téli tábort a hittanos gyermekek és a plébániai fiatalok számára. Jelentkezni január 19-ig lehet fr. Bonaventúra plébánosnál.

 

 

Temes

 

A lugosi római katolikus egyházközségben elhalálozott Szemerédi Eszter (69).

A dettai római katolikus egyházközségben elhalálozott Carabeț Iosif (86).

A zsombolyai római katolikus templomban megkeresztelték Oláh Petru Sebastian Gabrielt, Zontea Adelinát, Sabău Carolina Elenát. Az egyházközségben elhalálozott Tánki József (72), Jivan Mihai (70).

Az újszentesi római katolikus egyházközségben elhalálozott Petrișor Alois.

Az óteleki római katolikus egyházközségben elhalálozott Fenyvesi István (61), Oszlánczi István (49), Borbély Mátyás (55).

A lugosi református egyházközségben elhalálozott Kiss Győző (57), Horváth Lidia (88).

A végvári református egyházközségben elhalálozott Nagy Sándor (71).

 

 

Temesvár

A gyárvárosi római katolikus templomban megkeresztelték Bánfi Antonia Dianát. Az egyházközségben elhalálozott Datcu Magdolna (77), Kohl Károly Antal (50), Gerőfi Viorel Costică (65), Conduiu Veronica (84).

A józsefvárosi római katolikus egyházközségben elhalálozott Novac Tiberiu (64), Borod Iosif (81), Bresser Maria Anna (75).

 

 

 


Szóljon hozzá
CAPTCHA Image

Jelen
Puskel Péter
Communitas
'