JelenHaz
Péntek, 2019. február 22., 20.59

Egyházaink hírei

 
 
2018. január 25., 16.39
Csütörtök

„Kafarnaum városában Jézus szombaton bement a zsinagógába, és tanított. Tanításával ámulatba ejtett mindenkit, mert úgy tanított, mint akinek hatalma van, nem úgy, mint az írástudók.”

(Mk 1, 21–22)

 

 

Arad

 

Az arad-belvárosi római katolikus templomban február 2-án, pénteken, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén 8 órakor német, 10.30 órától plébániai nagymise magyarul, 17 órakor magyar, 18 órakor román nyelvű szentmisét celebrálnak. Az elsőpéntekes betegekhez a péntekre eső ünnep miatt csak február 9-én tudnak ellátogatni. Az egyházközségben elhunyt Roșu Maria (62)

 

A pécskai római katolikus templomban szombaton délután köt házasságot Civita Ivano és Țigu Patricia Roxana, ezt követően megkeresztelik gyermeküket, Marisát. A plébánia házvezetőnőt-szakácsnőt alkalmaz, az önéletrajzokat az irodán lehet leadni.

 

A simonyifalvi római katolikus templomban február 2-án, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén a 10 órakor kezdődő szentmise előtt gyertyaszentelést, majd körmenetet tartanak. Február 3-án a szentmise után Balázs-áldásban részesítik a híveket.

 

Az arad-belvárosi református templomban vasárnap az istentiszteletek 10, illetve 17 órakor kezdődnek, csütörtökön 17 órától bibliaóra.

 

A Mosóczy-telepi református gyülekezetben ma 18 órától kóruspróbát, 19 órától fiatal házasoknak tartanak bibliaórát. Szombaton 12 órától gyermek-istentisztelet, 14 órától kátéóra, 17 órától bibliaóra következik. Vasárnap a 10 órakor kezdődő istentisztelet után szeretetvendégséget szerveznek magányos időseknek. Ugyanaznap a 17 órakor kezdődő istentisztelettel indul az imahét Czégé Imre arad-gáji lelkipásztor szolgálatával. A hétköznapokon 18 órakor kezdődő alkalmakon hétfőn Kerekes József várad-rogériuszi, kedden Papp József kisjenő-erdőhegyi, szerdán Pál László paptamási, csütörtökön ifj. Visky István fugyivásárhelyi, pénteken Deák Bálint simonyifalvi evangélikus-lutheránus, szombaton Simon András arad-belvárosi baptista lelkipásztor hirdet igét. Az imahét a következő vasárnap 10 órakor kezdődő, úrvacsorával egybekötött istentisztelettel zárul.

 

Az angyalkúti református gyülekezetben január 27-én, szombaton 16 órakor Komlódi János és Komlódi Katalin 50. házassági évfordulóját szeretnék egy esküt megerősítő istentiszteleten megünnepelni. Vasárnap az istentiszteletek 10 és 16 órakor kezdődnek.

 

Az aradi evangélikus-lutheránus imateremben vasárnap 10 órától magyar, 11.30 órától német nyelvű istentiszteletet tartanak. Ugyanott csütörtökön 17 órától kezdődik a bibliaóra.

 

A fazekasvarsándi evangélikus-lutheránus imateremben szombaton 11 órától konfirmációi felkészítő, ugyanott vasárnap 11 órától istentisztelet. Utána presbiteri gyűlést szerveznek.

 

A simonyifalvi evangélikus-lutheránus gyülekezetben vasárnap 10 órakor kezdődik az istentisztelet.

 

Az arad-belvárosi baptista gyülekezet vasárnap reggeli imaóráján Kulcsár Barnabás és Papp Dániel szolgál. Az imádkozás témája: a testi gyógyulást kövesse az üdvösség elnyerése. Mi teszi a hitet naggyá címmel rövid igei üzenet hangzik el, majd a gyülekezet közössége évi beszámoló közgyűlést tart. Az esti istentiszteleten folytatódik Jeremiás könyvének tanulmányozása. Az alkalmi szolgálatokat Hasas Dávid vezeti. A délután folyamán Bátkai Tibor és Edith látogatja meg a pécskai testvérgyülekezetet és szolgál igével.

 

Hunyad

A petrozsényi római katolikusegyházközségben e héten zajlik az egyetemes imahét. Ma, illetve holnap délután 17 órától a római katolikus templomban kerül sor istentiszteleti alkalmakra, pénteken Kardos József unitárius, szombaton Márton Árpád Zoltán református lelkész hirdet igét. E héten temették az 56 éves Domokos Józsefet, a 74 éves Veres Máriát és a 88 éves Lorencz Heinrichet.

A piski református egyházközségben vasárnap délelőtt 10.30 órától, Rápolton 11.30 órától lesz istentisztelet.

A lupényi református egyházközségben vasárnap délután 16 órától lesz istentisztelet. Ezt követően kerül sor a konfirmációs előkészítőre, illetve vallásórára.

A szászvárosi református egyházközségbenvasárnap reggel 10 órától, a kudzsiri leányegyházban délben 12 órától lesz istentisztelet.

A dévai telepi római katolikus egyházközségbenfebruár 2-án Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén reggel 8 és délután 18 órától lesz szentmise, illetve gyertyaszentelés. Szintén február 2-án, pénteken kerül sor a plébániai gyermekek, fiatalok farsangi mulatságára. A rendezvény délután 15 órakor kezdődik a Szent Antal Házban.

A dévai városi római katolikus egyházközségbenaz elmúlt héten keresztelték a Danciu család Patricia Éva nevű kislányát.

A dévai református egyházközségben január 28. és február 4. között kerül sor az egyetemes imahétre a következő program szerint. Vasárnap, január 28-án a délelőtt 10.30 órakor kezdődő istentiszteleten Rátoni Csaba helybeli lelkész nyitja meg az imahetet. Hétfőn Szabó László rákosdi, kedden Kali Szabolcs Barna, ludastelepi, szerdán Csizmadia Ferenc szapárifalvy, csütörtökön Zsargó János vajdahunyadi, pénteken Fazakas Csaba Árpád kerekdombi, szombaton Nagy Orsolya dányáni lelkipásztor hirdet igét a Melite gyülekezeti házban délután 17 órakor kezdődő istentiszteleti alkalmakon. Vasárnap délelőtt 10.30 órakor a templomban tartandó istentiszteleten Nagy Gábor gógánváraljai református lelkipásztor hirdet igét, és az imahét záró alkalma lévén, kiszolgáltatják az úri szent jegyeket is.

 

 

Krassó-Szörény

 

A resicabányai Havas Boldogasszony plébánia hírei

 

· Január 28-án, vasárnap 18.30 órakor felolvassuk és megbeszéljük a februári életigét.

· Pénteken Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe és első péntek. 7.15-kor és 16.00 órakor tartunk szentmisét, mindkettőt három nyelven. E szentmisék keretében megszenteljük a gyertyákat.

· Pénteken 19 órakor a bérmálásra készülő fiatalok szüleinek tartunk találkozót a zeneteremben.

· Szombaton Szent Balázs püspök ünnepén minden szentmise után Balázs-áldást adunk, úgyszintén jövő vasárnap is a szentmisék után.

· Jövő vasárnap a délelőtti szentmisék után rózsafüzér titokcserét tartunk.

 

Pál József Csaba

 

 

 

 

 

 

Temes

A nagyszentmiklósi római katolikus egyházközségben elhalálozott Kalapis Bonaventura (73).

A lugosi református egyházközségben elhalálozott Komlósi Lukács Klára (64).

A dettai római katolikus templomban megkeresztelték Ciocaș Jessica Cristinát. Az egyházközségben elhalálozott Spătariu Margareta (80), Cușmir Radu István (25), Vastag János (62).

Az újszentesi római katolikus egyházközségben elhalálozott Fodor Gizella (61), Kótai Julianna (91).

Az igazfalvi református egyházközségben elhalálozott Ritó Mária (92).

 

Temesvár

A belvárosi római katolikus templomban megkeresztelték Corsei Armin Alexandrut. Az egyházközségben elhalálozott Schelken Roza (64), Fanea Hilde (64), Grădinaru Elena Maria (85), Bakos Mária (60).

A gyárvárosi római katolikus egyházközségben elhalálozott Ormós Terézia (79), Pampu Maria (82).

A józsefvárosi római katolikus egyházközségben elhalálozott Kacsor Vilma (91).

A mehalai római katolikus egyházközségben elhalálozott Biermstiel Nicolae (67), Hora Emilia (81), Iran Klára Katalin (74).

A szabadfalui római katolikus egyházközségben, Parácon elhalálozott Mihályfi Mihály (72).

A belvárosi református egyházközségben elhalálozott Guțu Etel (96).

A baptista gyülekezet csoportja vasárnap a szerbiai Hertelendifalván szolgál az istentisztelet keretében.

 

Unitárius istentisztelet

 

Január 28-án, vasárnap délután 4 órakor rendes havi unitárius istentiszteletre kerül sor az evangélikus egyház gyülekezeti termében (Ionel Brătianu tér 2. szám, a Törvényszék közelében). Igét hirdet Koppándi Zoltán a Dél-Nyugat-Erdélyi Unitárius Szórványegyházközség lelkipásztora.

 

 

 


Szóljon hozzá
CAPTCHA Image

Jelen
Puskel Péter
Communitas
'