MOL Winter EVO
Szombat, 2019. január 19., 10.53

Egyházaink hírei

 
 
2018. február 01., 17.13
Csütörtök

„A gyöngék közt gyönge lettem, hogy megnyerjem a gyöngéket. Mindenkinek mindene lettem, hogy mindenkit üdvözítsek. Mindezt az evangéliumért teszem, hogy nekem is részem legyen benne.”

(1Kor 22–23.)

 

Arad

 

Az arad-belvárosi római katolikus templomban február 2-án, pénteken, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén 8 órakor német, 10.30 órától plébániai nagymise magyarul, 17 órakor magyar, 18 órakor román nyelvű szentmisét celebrálnak. Az elsőpéntekes betegekhez a péntekre eső ünnep miatt csak február 9-én tudnak ellátogatni. Február 3-án, szombaton és február 4-én, vasárnap Balázs-áldásban részesítik a híveket. Február 4-én, vasárnap szentségimádást tartanak a templomban 15 órakor német, 16 órakor magyar nyelven. Csütörtökön az esti szentmise után énekes vesperást végeznek.

Február 3-án keresztelik meg a templomban Veres Patrickot.

 

Az arad-gáji római katolikus templomban ma, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén a szentmisék Gájban 10, Szentpálon 11.30 órakor kezdődnek. Pénteken a gáji templomban 16.30 órától keresztúti ájtatosságot tartanak, utána kezdődik a Gizella-litánia és a szentmise.

 

A Mosóczy-telepi római katolikus templomban ma 10.30 órától kezdődik a szentmise, gyertyaszenteléssel.

 

Az arad-mikelakai római katolikus templomban ma 17 órától magyar–román nyelvű szentmisét tartanak, gyertyaszenteléssel. Hasonló szertartás lesz az egyházközséghez tartózó Öthalmon 8 órától. Az egyházközségben elhunyt Földényi Anna (85) és Zaicu Carol (85).

 

A pécskai római katolikus plébánia házvezető-szakácsnőt alkalmaz, az önéletrajzokat az irodán lehet leadni. Az egyházközségben elhunytKurunczi Mihály (68).

 

A kisiratosi római katolikus egyházközségben ma 10 órától Mácsán, 16 órától Kürtösön, 17 órától Kisiratoson kezdődik a gyertyaszenteléssel egybekötött szentmise. Szombaton 10 órától Kisiratoson kezdődik a Blázs-áldással egybekötött szentmise. Vasárnap 9 órától Mácsán, 10 órától Szentmártonon, 11 órától Kisiratson kezdődik a szentmise.

 

A simonyifalvi római katolikus templomban február 2-án, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén a 10 órakor kezdődő szentmise előtt gyertyaszentelést, majd körmenetet tartanak. Február 3-án a 8 órakor kezdődő szentmise után Balázs-áldásban részesítik a híveket. Ugyancsak a templomban vasárnap 10 órakor kezdődő szentmisét a deportáltak emlékére ajánlják fel. Ezt követően a Simonyiak Házának az udvarán lévő Deportáltak emlékművénél a község elöljárói, illetve aradi vendégek társaságában megemlékeznek a Szovjetúnióba kényszermunkára hurcoltakról, majd megkoszorúzzák az emlékművet.

 

A nagylaki római katolikus templomban ma 11.30 órakor kezdődik a gyertyaszenteléssel egybekötött szentmise.

 

Az arad-belvárosi református gyülekezetben vasárnap az istentiszteletek 10, illetve 17 órakor kezdődnek, közben 15 órától istentisztelet a majláthfalvi gyülekezetben. Aradon csütörtökön 17 órától bibliaóra.

 

A Mosóczy-telepi református gyülekezetben zajló imahét alkalmain ma, pénteken 17 órától Deák Bálint simonyifalvi evangélikus-lutheránus, szombaton Simon András arad-belvárosi baptista lelkipásztor hirdet igét. Az imahét a vasárnap 10 órakor kezdődő, úrvacsorával egybekötött istentisztelettel zárul. Utána 14 órától istentisztelet a németszentpéteri református templomban.

 

Az arad-gáji református gyülekezetben szombaton 15 órától vallásórát, 17 órától ifjúsági bibliaórát tartanak. Vasárnap 10, illetve 17 órakor kezdődnek az istentiszteletek.

 

A kisjenő-erdőhegyi református gyülekezetben február 4–11. között kerül megrendezésre az egyetemes imahét, amelynek alkalmain a következő lelkészek szolgálnak: február 4-én, vasárnap Papp Tibor Mezőberényből, 5-én Mihály Lajos Detrentelepről, 6-án Sipos András Arad-Mosóczról, 7-én Képiró Gyula Jenő Lázáriból, 8-án dr. Zabán Bálint Károly Kisszántóról, február 9-én Groza Dániel római katolikus plébános Kisjenőről, 10-én Papp Hunor Sztánáról,  február 11-én, vasárnap Vincze Zoltán Nagyvárad-Csillagvárosból. Az esténként 6 órától kezdődő istentiszteletekre felekezeti hovatartozástól függetlenül mindenkit nagy szeretettel várnak.

 

A szentleányfalvi református gyülekezetben zajló imahét alkalmából ma 18 órától Seres Anna, angyalkúti református lelkész szolgál, szombaton 18 órától Gombos Florea szentleányfalvi és fakerti ortodox lelkész hirdet igét. Vasárnap 10 órától az imahetet záró istentiszteleten a helyi lelkész szolgál, ugyanakkor kiszolgáltatják az úri szent vacsorát. A gyülekezethez tartozó Zimándközön

vasárnap 12, Lippán 14, Gyorokon 16 órakor kezdődik az istentisztelet.

 

 

Szeretettel hívunk mindenkit a bélzerindi református gyülekezetben megrendezendő egyetemes imaheti alkalmakra. A hétköznapi alkalmak 18 órától az iskola nagytermében, a vasárnapiak 13 órától a parókián kezdődnek. Február 4-én, vasárnap 13 órától imahét kezdő istentisztelet lesz a parókián, szolgál Lőrincz Lóránd Péter helybeli lelkipásztor. Február 5-én, hétfőn 18 órától az iskolában Földesy Márta erdőgyaraki lelkipásztor szolgál, kedden 18 órától ugyancsak az iskolában Petrucz János Zoltán református lelkipásztor Belényesújlakról, szerdán Kucharszki Zoltán református lelkipásztor Hegyközszentimréről, csütörtökön Demeter Szilárd mezőbaji református lelkipásztor, pénteken 18 órától Czégé Imre református lelkipásztor Arad-Gájból, február 10-én, szombaton Ardai Erika nagyszalontai kórházlelkész hirdet igét. Február 11-én, vasárnap a parókián 11 órakor kezdődő imahét-záró, úrvacsoraosztással egybekötött istentiszteleten Lőrincz Lóránd-Péter helybeli lelkipásztor hirdet igét és osztja ki a szent sákramentumokat.

 

Az angyalkúti református templomban vasárnap 10 órakor kezdődik az istentisztelet.

 

Az aradi evangélikus-lutheránus imateremben vasárnap 10 órától magyar nyelvű úrvacsorás istentiszteletet tartanak, utána szeretetvendégség. Ugyanott, csütörtökön 17 órától bibliaóra.

 

A fazekasvarsándi evangélikus-lutheránus gyülekezetben szombaton 15 órától konfirmációi előkészítő, vasárnap 11 órakor kezdődik az istentisztelet. A gyülekezetben elhunyt Zelenák Magdaléna (78).

 

Az arad-belvárosi baptista gyülekezet vasárnap reggeli imaóráján Kürti Elemér és Bátkai Tibor szolgál igével. Téma: a hívő ember Isten áldását hordozza környezete számára. A délelőtti istentiszteleten A mag jellemzői címmel hangzik el Simon András lelkipásztor igehirdetése. Ezt követően a közösség megemlékezik Jézus Krisztus keresztáldozatáról és úrvacsorához járul. Este folytatódik Jeremiás könyvének a tanulmányozása. Az alkalmi szolgálatokat ífj. Ilyés Lajos vezeti.

 

 

Hunyad

 

A petrozsényi római katolikusegyházközségben ma, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén reggel 10 órakor lesz szentmise. Február 3-án Szent Balázs ünnepén a délután 17 órakor kezdődő szentmise keretében kerül sor a Balázs-áldásra.

 

A piski református egyházközségben vasárnap délelőtt 10.30 órától, Haróban 11.30 órától lesz istentisztelet.

 

A lupényi református egyházközségben vasárnap délután 16 órától lesz istentisztelet. Ezt követően kerül sor a konfirmációs előkészítőre, illetve a vallásórára.

 

A szászvárosi református egyházközségbenvasárnap reggel 10 órától, Tordoson délben 12, Lozsádon déli 13.30 órától lesz istentisztelet.

 

A dévai telepi római katolikus egyházközségbenma, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén reggel 8 és délután 18 órától lesz szentmise, illetve gyertyaszentelés. Szintén ma kerül sor a plébániai gyermekek, fiatalok farsangi mulatságára. A rendezvény délután 15 órakor kezdődik a Szent Antal Házban. Szombaton, Szent Balázs ünnepén az esti szentmisét követően kerül sor a Balázs-áldásra. Vasárnap is minden szentmise alkalmával Balázs-áldásban részesítik a híveket. Szombaton a szentmise előtt fél órával ünnepélyes Mária-litániát imádkoznak.

 

A dévai városi római katolikus egyházközségbenaz elmúlt héten temették a 68 éves Sinek Lászlót.

 

A dévai református egyházközségben a héten zajlik az egyetemes imahét. Ma Fazakas Csaba Árpád kerekdombi, szombaton Nagy Orsolya dányáni lelkipásztor hirdet igét a Melite gyülekezeti házban a délután 17 órakor kezdődő istentiszteleti alkalmakon. Vasárnap délelőtt 10.30 órakor a templomban tartandó istentiszteleten Nagy Gábor gógánváraljai református lelkipásztor hirdet igét, az imahét záró alkalma lévén, kiszolgáltatják az úri szent jegyeket is. E héten temették a 79 éves Tóth Zoltánt.

A dél-nyugat-erdélyi unitárius egyházközségben vasárnap délelőtt 10 órakor kezdődik a dévai, 12 órakor a vajdahunyadi istentisztelet.

 

 

Krassó-Szörény

 

A resicabányai Havas Boldogasszony plébánia hírei

 

· Vasárnap, február 4-én a délelőtti szentmisék után rózsafüzér titokcsere lesz.

·    Jövő vasárnap, február 11-én, a betegek világnapja lesz. Ez alkalomból a Katolikus Orvosok Egyesületének tagjai a plébániai irodában minden délelőtti szentmise után vérnyomást és vércukorszintet mérnek, Paracetamolt és vitaminokat fognak osztani azoknak, akik ezt óhajtják.

· Jövő szombaton, február 17-én, egyházmegyei regionális családtalálkozó lesz plébániánkon, amelynek témája: Az internet és mobiltelefon szerepe a családban, kudarc vagy siker a nevelésben.Az előadásokat Hațegan Petru tanár tartja. Szeretettel várjuk a családokat!

Pál József Csaba főesperes-plébános

 

 

Temes

 

Zarándoklat a székesegyházhoz

Február 3-án, szombaton egyházmegyénk papsága, valamint a különböző egyházközségekben tevékenykedő férfi és női szerzetesrendek tagjai zarándokolnak a dómhoz. A 11 órakor kezdődő ünnepi szentmisét Excellenciás Roos Márton megyés püspök celebrálja.

 

Rajzpályázat gyermekeknek

A Házasság hete keretén belül a belvárosi református egyházközség rajzpályázatot hirdet, melynek témája Kedvenc élményem a családommal. A pályázattal szeretnék a kicsik és nagyok figyelmét a házasság és a család fontosságára irányítani. Minden beküldő ajándékban részesül, amit a házasságot megáldó istentiszteleten, 2018. február 18-án vehet át.

A gyermekek rajzait 2018. február 12-ig lehet eljuttatni a belvárosi református egyházközség lelkipásztori hivatalába (Timotei Cipariu utca 1. szám, Mária tér, 0256/492-992).

 

A temesvár-belvárosi református egyházközség hírei

· Február 10-én, szombaton 10 órától gyermekklub lesz az Újvárossy Ernő Teremben.

· Február 12–18. között evangelizációs hetet tartanak a gyülekezetben, minden este 6 órai kezdettel Victor István nyugdíjas lelkipásztor, 17 gyermekes édesapa szolgálatával. Ez a hét a Házasság hete is, ezért esténként imádkoznak: hétfőn a házasságra készülőkért, jegyben járókért, kedden a házasságban élőkért, szerdán a válságban levő párokért, csütörtökön a vegyes házasságban élőkért. A csütörtöki istentisztelet után beszélgetésre kerül sor a Victor házaspárral. Meghívott: ft. Szilvágyi Zsolt plébános és a józsefvárosi katolikus házascsoport.

Pénteken a párjukat elvesztettekért, özvegyekért, elváltakért, szombaton az egyedülállókért. Az alkalmakat szeretetvendégség zárja.

· 2018. február 18-a böjtfő vasárnap, 10 órakor úrvacsorás istentisztelet. Ugyanazon a napon délután 6 órakor házasságot megáldó istentisztelet lesz, amelynek keretében Victor István és felesége, Judit a 61 év házasságban megtapasztalt isteni vezetésről, a gyermeknevelés kérdéseiről tesz bizonyságot. Az istentisztelet keretén belül köszöntik az idén kerek (5, 10, 15, 20 stb.) évfordulós házaspárokat is. Az alkalom alatt gyermekfelügyeletet és -foglalkozást biztosítanak. A végén a gyermekek megáldása és közös családi fotózás lesz.

 

 

 

A lugosi római katolikus egyházközségben elhalálozott Vodă Eva (81), Ferencz Ibolya Etelka (80).

A lugosi református templomban február 4-én imahét kezdődik, amely február 11-ig tart. Az istentiszteletek minden nap 17 órakor kezdődnek.

A végvári református egyházközségben elhalálozott Simon István Mihály (66).

 

 

 

Temesvár

A gyárvárosi római katolikus templomban megkeresztelték Bublyak Ana Sofiát. Az egyházközségben elhalálozott Heber Ioan (78), Papp Anna (73), Szabados György (78).

A mehalai római katolikus templomban megkeresztelték Both Matei Ștefant.

A temesvár-szabadfalui római katolikus plébánia február 10-én, szombaton 12–17 óra között farsangi bált szervez a temessági kultúrotthon termében, amelyre mindenkit szeretettel várnak. Közreműködik a Pink Zenekar. A temesvár-belvárosi református egyházközségben elhalálozott Almássy Rozália (83).

 

 

 


Szóljon hozzá
CAPTCHA Image

Jelen
Puskel Péter
Communitas
'