MOL Winter EVO
Szombat, 2019. január 19., 10.54

Egyházaink hírei

2018. február 08., 04.00
Csütörtök
Kezdődik a nagyböjt

Február 14-e hamvazószerda, a húsvétot megelőző negyvennapos böjt kezdete. Hamvazószerda szigorú böjti nap, a hívők háromszor étkezhetnek és csak egyszer jóllakásig, tilos továbbá mindennemű húsétel fogyasztása. Ez utóbbi tilalom nagyböjt minden péntekjére vonatkozik.
Hamvazószerdán a katolikus templomokban bemutatott szentmisék keretében a pap az előző év virágvasárnapján szentelt barka elégetéséből nyert hamuval keresztet rajzol a hívek homlokára. Ez a szertartás bűnbánatra szólít, egyben az élet mulandóságára emlékeztet.


Arad

Az arad-belvárosi római katolikus templomban február 14-én, hamvazószerdán 7.30 órától magyar, 17 órától ugyancsak magyar nyelvű, 18 órától román nyelvű szentmisét tartanak, hamvazással.  Hamvazószerdán és február 18-án, nagyböjt első vasárnapján minden szentmise után hamvazás. Csütörtökön az esti szentmise után énekes vesperást tartanak. Február 16-án meglátogatják a plébániához tartozó elsőpéntekes betegeket. Az egyházközségben elhunyt Szél Cornelia (81).

A mikelakai római katolikus egyházközségben hamvazószerdán 8 órától Öthalmon, 17 órától Arad-Mikelakán kezdődik a szentmise, hamvazással. Nagyböjt idején minden csütörtökön 17.30 órától román, minden pénteken 16.25 órától magyar nyelvű keresztúti ájtatosságot tartanak.

A simonyifalvi római katolikus templomban hamvazószerdán 10 órától kezdődik a szentmise, hamvazással. Nagyböjt idején minden pénteken és vasárnap 17 órától keresztúti ájtatosságot tartanak.

Az arad-belvárosi református gyülekezetben
vasárnap 10, illetve 17 órától kezdődik az istentisztelet. A hétfőtől a böjtfő jegyében kezdődő bűnbánati hét alkalmai naponta 17 órakor kezdődnek. A gyülekezetben elhunyt Rácz Margit (78).
 
A kisjenő-erdőhegyi református gyülekezetben
zajló egyetemes imahét alkalmain, február 9-én, ma Groza Dániel római katolikus plébános Kisjenőről, 10-én Papp Hunor Sztánáról, február 11-én, vasárnap Vincze Zoltán Nagyvárad-Csillagvárosból hirdet igét. Az esténként 6 órától kezdődő istentiszteletekre felekezeti hovatartozástól függetlenül mindenkit nagy szeretettel várnak.
 
A bélzerindi református gyülekezetben zajló egyetemes imaheti alkalmak hétköznap 18 órától az iskola nagytermében kezdődnek, a vasárnapi 13 órától a parókián lesz megtartva. Ma, pénteken 18 órától Czégé Imre református lelkipásztor Arad-Gájból, február 10-én, szombaton Ardai Erika nagyszalontai kórházlelkész hirdet igét. Február 11-én, vasárnap a parókián 11 órakor kezdődő imahétzáró, úrvacsoraosztással egybekötött istentiszteleten Lőrincz Loránd-Péter helybeli lelkipásztor hirdet igét és osztja ki a szent sákramentumokat.

Az aradi evangélikus-lutheránus imateremben vasárnap 10 órától magyar, 11.30 órától német nyelvű istentiszteletet tartanak. Ugyanott csütörtökön 17 órától kezdődik a bibliaóra.

A fazekasvarsándi evangélikus-lutheránus gyülekezet imatermében szombaton 15 órától konfirmációi előkészítőt tartanak, vasárnap az istentisztelet 11 órakor kezdődik.

Az arad-belvárosi baptista gyülekezet vasárnap reggeli imaóráján Csapó Mátyás és Papp Dániel szolgálnak imára buzdítással. Téma: Adjunk hálát a hívő családokért! A délelőtti igehirdetés Ábrahám és Sára életét világítja meg. Az igét szólja Szűcs János. Az esti istentiszteleten folytatódik Jeremiás könyvének tanulmányozása. Igét hirdet Kulcsár Barnabás. Ugyanakkor alkalmi szolgálatokra is sor kerül.


Hunyad

A petrozsényi római katolikus egyházközség szervezésében az elmúlt héten immár második alkalommal került sor a nagy népszerűségnek örvendő magyarnóta-estre.

A piski református egyházközségben vasárnap délelőtt 10.30 órától lesz istentisztelet.

A lupényi református egyházközségben vasárnap délután 16 órától lesz istentisztelet. Ezt követően kerül sor a konfirmációs előkészítőre, illetve vallásórára.

A szászvárosi református egyházközségben
vasárnap reggel 10 órától, Algyógyon 12 órától lesz istentisztelet. Március első péntekjén tartják a nők világimanapját, melyet idén is a helyi római  és görög katolikus, illetve evangélikus és ortodox egyházközségekkel közösen szerveznek meg. Ezúttal a dél-amerikai Suriname Köztársaságban élő nőkért imádkoznak.

A dévai telepi római katolikus egyházközségben e héten temették a 85 éves Miron Máriát és a 67 éves korában elhunyt Bede Péter Józsefet. Az egyházközségből 38 gyermek, illetve fiatal vett részt a Gyímesben megszervezett téli táborban. Vasárnap, február 11-én, a betegek világnapja alkalmából kiszolgáltatják a betegek szentségét mindazoknak, akik erre lelkileg felkészültek, a 65 év feletti, illetve súlyosan beteg híveknek. Aki teheti, segítsen idős ismerősének ez alkalomra eljutni a templomba. Szintén vasárnap az Ifjúság vasárnapja alkalmából egyházmegyei gyűjtést szerveznek az ifjúsági programok támogatására. E célra a templom bejáratánál elhelyezett perselybe lehet adakozni. A plébániai hittanórák a vakáció után folytatódnak.

A dévai református egyházközségben csütörtökön délután 17.30 órától tartják a kóruspróbákat, melyre mindenkit nagy szeretettel várnak. A gyülekezeti kórus április 28-án részt vesz a kisgalambfalvi református közösség csendesnapján.

A délnyugat-erdélyi unitárius egyházközségben vasárnap délelőtt 10 órakor kezdődik a dévai istentisztelet. Február 13-án, kedden délután 14 órakor nyílik meg a dévai Unitárius Szórvány- és Zarándokközpontban a Soli Deo Gloria – a Reformáció 5 évszázada címet viselő kiállítás, melynek anyagát a Magyar Külgazdasági és Külügyminisztérium, valamint a Magyar Nemzeti Múzeum bocsátja a Kárpát-medencei magyarság rendelkezésére, megtekintés végett. A 17 plakátból álló vándorkiállítás dévai megnyitóján jelen lesz Szurovszky Katalin konzul asszony. 


Krassó-Szörény

Α resicabányai Havas Boldogasszony-plébánia hírei
• Vasárnap, február 11-én 18.30 órakor Életige-találkozót tartunk.
• Hétfőn 18 órától a zeneteremben megyénk hitoktatóinak lesz a találkozója.
• Hétfőn 18.45 órakor a fiatal családoknak tartunk találkozót.
• Kedden 16.30 órától az elsőáldozók szüleinek lesz a találkozója.
• Szerdán hamvazószerda, a nagyböjt kezdete. Szigorú böjti nap. 7.15-kor és 17.30-kor tartunk szentmiséket, mindkettőt három nyelven. A szentmisék keretében hamuval hintjük meg híveink homlokát, a bűnbánat jeleként, úgyszintén jövő vasárnap is a szentmisék után.
• A nagyböjtben keresztúti ájtatosságot tartunk a templomban egy órával az esti szentmise előtt: minden kedden románul, szerdán németül, pénteken magyarul, a Kereszthegyen minden vasárnap 15.30-kor. A plébániáról 15.15-kor indulunk.
• Szombaton, február 17-én egyházmegyei regionális családtalálkozó lesz plébániánkon, amelynek témája: Az internet és a mobiltelefon szerepe a családban, kudarc vagy siker a nevelésben. Az előadásokat Hațegan Petru tanár tartja. A program 9.30-kor kezdődik és a 16 órai szentmisével végződik. 17.30 órakor nem lesz szentmise.
• Jövő szombaton, február 17-én 18 órakor megkereszteljük Pischedda Maia Angelát.
• Jövő vasárnap, február 18-án, a német és román szentmiséken bemutatjuk a gyermekeket és fiatalokat, akik idén járulnak az első szentáldozáshoz.
• Jövő vasárnap, február 18-án a Kereszthegyen a keresztutat a Szent Vince Közösség és a Katolikus Orvosok Egyesületének tagjai vezetik. Indulás a plébániáról 15.15-kor.
             Pál József Csaba főesperes-plébános


Temes

A szabadfalui egyházközség farsangi mulatsága
A temesvár-szabadfalui római katolikus plébánia február 10-én, szombaton 13–17 óra között farsangi bált szervez a temessági kultúrotthon termében, amelyre mindenkit szeretettel várnak! Közreműködik a Pink zenekar.

A temesvár-józsefvárosi plébánia hírei
• Minden évben február 11-én, a Szűzanya lourdes-i jelenésének emléknapján, kiemelten is a beteg és szenvedő emberekért imádkozik az egyház. Mivel ez a dátum idén vasárnapra esik, az ünnep előestéjén február 10-én, szombaton 17 órai kezdettel szentmisét mutatnak be a betegekért a temesvár-józsefvárosi plébániatemplomban. A szentmise keretében kiszolgáltatják a betegek szentségét. A szentmise előtt gyónási lehetőség lesz.
• Február 11–18. között a Temesvár-józsefvárosi Római Katolikus Plébánián (Dragalina út 11. sz.) tartják a Házasság hete elnevezésű rendezvénysorozatot, amelynek mottója: Éltető sodrásban... Ennek keretében előadásokkal, beszélgetésekkel, kulturális programokkal kívánják felhívni a figyelmet a házasság és a család fontosságára. A rendezvény programja a következő:
február 11., vasárnap 11.30 óra – szentmise a családokért és családok megáldása; február 11., vasárnap 18 óra – családos találkozó: „Házassági kapcsolat”; február 15., csütörtök 18 óra – ökumenikus családos est a temesvár-belvárosi református templomban; február 17., szombat 11 óra – gyermektalálkozó; február 18., vasárnap 11.30 óra – ifjúsági és családos szentmise.
• A nagyböjt idején a temesvári Szent György-székesegyházban minden szerdán és pénteken 17.15 órai kezdettel keresztúti ájtatosságot tartanak.

Rajzpályázat gyermekeknek
A Házasság hete keretén belül a belvárosi református egyházközség rajzpályázatot hirdet, melynek témája Kedvenc élményem a családommal. A pályázattal szeretnék a kicsik és nagyok figyelmét a házasság és a család fontosságára irányítani. Minden beküldő ajándékban részesül, amit a házasságot megáldó istentiszteleten, 2018. február 18-án vehet át.
A gyermekek rajzait 2018. február 12-ig lehet eljuttatni a belvárosi református egyházközség lelkipásztori hivatalába (Timotei Cipariu utca 1. szám, Mária tér, 0256/492-992).

A temesvár-belvárosi református egyházközség hírei
• Február 10-én, szombaton 10 órától gyermekklub lesz az Újvárossy Ernő Teremben.
• Február 12–18. között evangélizációs hetet tartanak a gyülekezetben, minden este 6 órai kezdettel Victor István nyugdíjas lelkipásztor, 17 gyermekes édesapa szolgálatával. Ez a hét a Házasság hete is, ezért esténként imádkoznak:
hétfő: a házasságra készülőkért, jegyben járókért; kedd: a házasságban élőkért; szerda: a válságban levő párokért; csütörtök: a vegyes házasságban élőkért. A csütörtöki istentisztelet utáni alkalom keretében beszélgetésre kerül sor a Victor házaspárral. Meghívott: ft. Szilvágyi Zsolt plébános és a józsefvárosi katolikus házascsoport; péntek: a párjukat elvesztettekért, özvegyekért, elváltakért; szombat: az egyedülállókért. Az alkalmakat szeretetvendégséggel zárják.
• 2018. február 18. böjtfővasárnap, 10 órakor úrvacsorás istentisztelet. Ugyanazon a napon délután 6 órakor házasságot megáldó istentisztelet lesz, amelynek keretében Victor István és felesége, Judit a 61 év házasságban megtapasztalt isteni vezetésről, a gyermeknevelés kérdéseiről tesznek bizonyságot. Az istentisztelet keretén belül köszöntik az idén kerek (5., 10., 15., 20. stb.) évfordulós házaspárokat is. Az alkalom alatt gyermekfelügyeletet és foglalkozást biztosítanak. A végén gyermekek megáldása és közös családi fotózás.

A dettai római katolikus templomban megkeresztelték Vidéki Eduard Andrást.

A nagyszentmiklós római katolikus templomban vasárnap minden szentmisén a betegek és az idősek a betegek szentségében részesülnek. Hamvazószerdán 9 órakor szentmise. Megkeresztelték Berciu Sandra Antoniát.
Az egyházközségben elhalálozott Keinerknecht Johann (83), Jivcov Ioan (81), Süveg Katalin (78).

A lugosi református templomban február 14-től böjtfő bűnbánati hét lesz február 17-ig. Az istentiszteletek mindennap 17 órakor kezdődnek.

Az újmosnicai református templomban február 15–17. között mindennap 17 órakor bűnbánati istentisztelet.


Temesvár

A belvárosi római katolikus templomban
megkeresztelték Blașca Dominic Nicolast. Az egyházközségben elhalálozott Șata Marta Margareta (89), Luchits Viorica (83). 

A gyárvárosi Kolping Család
február 10-én, szombaton farsangi bált szervez a győrödi kultúrotthonban. Azt megelőzően a jelenlévők a helyi templomban 12 órakor szentmisén vesznek részt. Az egyházközségben elhalálozott Ormós Tibor (69), Grozav Rozalia (84), Stejar Margareta Rozalia (90).

Az erzsébetvárosi szalvatoriánus rendház nagytermében február 10-én, szombaton 19 órai kezdettel farsangi bált tartanak.

Az erzsébetvárosi római katolikus templomban megkeresztelték Kochler Mariát, Tóth Amelia Mariát.

A józsefvárosi római katolikus templomban
megkeresztelték Bába Esztert.

A temesvár-belvárosi református templomban
megkeresztelték Incze Domokos Adriant, Incze Vilmos Iuliant.

Az Új Ezredév református templomban
február 15–17. között mindennap délután 5 órakor bűnbánati istentisztelet.

Az újkissodai református templomban
február 12–17. között bűnbánati hét, az istentiszteletek 17 órakor kezdődnek. Az egyházközségben elhalálozott Lévai Attila (58).

A vöröscsárdai református imaházban
vasárnap a 11 órakor kezdődő istentiszteleten igét hirdet dr. Péter István lelkész, a Kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem egyházszociológusa.

Az evangélikus-lutheránus templomban
a 10 órakor kezdődő istentiszteleten igét hirdet dr. Péter István lelkész, a Kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem egyház-szociológusa.Szóljon hozzá
CAPTCHA Image

Jelen
Puskel Péter
Communitas
'