Vasárnap, 2018. december 16., 10.57

Egyházaink hírei

 
 
2018. február 22., 17.25
Csütörtök

„Ha Isten velünk, ki ellenünk? Aki saját Fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért áldozatul adta, hogyne ajándékozna nekünk vele együtt mindent?”

(Róm 8, 31–32.)

 

 

Arad

Az arad-belvárosi római katolikus templomban nagyböjt idején keresztúti ájtatosságot tartanak minden szerdán az esti szentmise után 17.30 órakor magyar nyelven, minden csütörtökön 16 órakor német nyelven, minden pénteken 16 órakor magyar, 18.30 órakor román nyelven. Csütörtökön az esti szentmise után a templomban énekes vesperást végeznek. A plébániához tartozó betegeket legközelebb a virágvasárnapot megelőző pénteken, március 23-án látogatják meg. Február 24-én, szombaton a templomban házasságot köt Frnda Francisc Attila és Iuga Elena Claudia. A héten elhunyt Varga Anna (87).

 

Az arad-ségai római katolikus templomban nagyböjt idején minden pénteken 17 órától magyar, 17.45 órától román nyelvű keresztúti ájtatosságot tartanak. Az egyházközségben elhunyt Steiner Regina (88), Vass Péter (59) és Bogáromi Karolina (75).

 

Az arad-mikelakai római katolikus egyházközségben nagyböjt idején minden csütörtökön 17.30 órától román, minden pénteken 16.25 órától magyar nyelvű keresztúti ájtatosságot tartanak.

 

A Mosóczy-telepi római katolikus templomban nagyböjt idején minden pénteken a 17 órakor kezdődő szentmise előtt keresztúti ájtatosságot tartanak.

 

A pécskai római katolikus plébánia házvezető-szakácsnőt alkalmaz, az önéletrajzokat az irodán lehet leadni. Az egyházközségben elhunyt Ordódi Mária (77) és Borsos Enikő (21).

 

A nagyiratosi római katolikus egyházközségben nagyböjt idején minden csütörtökön 17 órától Nagyvarjason, minden pénteken 15 órától Nagyiratoson tartanak keresztúti ájtatosságot.

 

A simonyifalvi római katolikus templomban nagyböjt idején minden pénteken és vasárnap 17 órától keresztúti ájtatosságot tartanak.

 

Az arad-belvárosi református gyülekezetben vasárnap 10, illetve 17 órakor kezdődik az istentisztelet. A templomban szombaton 17 órakor keresztelik meg Molnár Tibor és Tamas Maria Andreas Tibor nevű gyermekét. Jövő csütörtökön 17 órától bibliaóra.

 

Az arad-gáji református gyülekezetben zajló egyetemes imahét alkalmain ma, pénteken Demeter Sándor temesvár-belvárosi, szombaton Bálint Sándor temesvár-újkissodai lelkipásztor szolgál. Jövő vasárnap 10 órától istentisztelet, a 18 órakor kezdődő istentiszteleten Nemes Emil feketegyarmati lelkipásztor hirdet igét.

 

 

Február 25. és március 4. között kerül sor az egyetemes imahétre az ágyai református egyházközségben. A hétköznapokon 18 órától kezdődő istentiszteleteken vendéglelkipásztorok hirdetik Isten igéjét: hétfőn Sipos András Arad-Mosóczy-telepi lelkipásztor, kedden Vinczéné Pálfi Judit, egyházkerületi missziói szakelőadó, nagyvárad-csillagvárosi lelkipásztor, szerdán Seres Annamária angyalkúti lelkipásztor, csütörtökön Simon András arad-belvárosi baptista lelkipásztor, pénteken Bódis Ferenc temesi esperes, végvári lelkipásztor, szombaton Lőrincz Lóránd Péter vadászi lelkipásztor. Vasárnap délelőtt úrvacsoraosztással egybekötött imahetet záró alkalom lesz, Módi József helybéli lelkipásztor szolgálatával. Az istentiszteletekre, felekezeti hovatartozástól függetlenül, szeretettel hívnak és várnak mindenkit! Isten áldása legyen az együttléteken!

 

 

A nagyzerindi református gyülekezet imatermében zajló imahéten ma, pénteken Karikás Orsolya teológushallgató, szombaton Bódis Ferenc temesi esperes, végvári lelkipásztor szolgál. Február 25-én, vasárnap a 11 órakor kezdődő úrvacsorás istentiszteleten Dénes József helybeli lelkipásztor hirdet igét. Az alkalmakra mindenkit szeretettel várnak!

 

Szeretettel hívunk mindenkit a vadászi református egyházközségben február 18–25. között megtartandó egyetemes imahét alkalmaira. Azokon ma, pénteken 18 órától a polgármesteri hivatal termében Kovács Gyula margittai, szombaton Darvasi Zoltán IV. éves teológiai hallgató, vasárnap 11 órától a parókián megtartandó imahét-záró, úrvacsorás istentiszteleten Lőrincz Lóránd-Péter, helybeli lelkipásztor hirdet igét, osztja ki a szent sákramentumokat.

 

Az angyalkúti református gyülekezetben zajló imahéten ma, pénteken Vékony Zsolt szentleányfalvi, szombaton Kallós Lilla debreceni doktorandus református lelkész, vasárnap Kalit Eszter fazekasvarsándi evangélikus-lutheránus lelkész hirdet igét.

 

A szentleányfalvi református gyülekezet vallás- és konfirmándus ifjai február 23-án, pénteken Angyalkúton szolgálnak az egyetemes imahét alkalmával.

Február 25-én, vasárnap, az istentiszteletek keretén belül folytatják a „Tízparancsolat?” című igehirdetési sorozatot. Szentleányfalván 10, Zimándközön 12 órától. Február 29-én, csütörtökön böjti bibliaóra és énekóra.

 

Az aradi evangélikus-lutheránus gyülekezet imatermében vasárnap 10 órától magyar nyelvű istentiszteletet tartanak, csütörtökön 17 órakor kezdődik a bibliaóra.

 

A fazekasvarsándi evangélikus-lutheránus gyülekezet Obetkó Imaházában zajló ökumenikus imahéten ma, pénteken 18 órától ft. Szilvágyi Zsolt temesvár-józsefvárosi római katolikus plébános hirdet igét. Ugyancsak az imaházban szombaton 11 órakor konfirmációi felkészítőt tartanak, ugyanott 18 órától az imaheti istentiszteleten ft. Dragoș Călin fazekasvarsándi ortodox plébános szolgál, az istentisztelet szeretetvendégséggel zárul. Február 25-én, vasárnap a 12 órakor kezdődő imaheti istentiszteleten nt. Deák Bálint simonyifalvi evangélikus lelkész hirdet igét, utána szeretetvendégség. Az istentisztelet után sor kerül Az elfelejtett „hadsereg” című riportkötet bemutatására, fazekasvarsándi szereplőkkel.

 

Evangelizációs hétvégére kerül sor Van remény címmel az arad-belvárosi baptista gyülekezetbenfebruár 23–25. között. Ma, pénteken este 7 órától a temesvári magyar baptista gyülekezet énekkara szolgál, igét hirdet Boros Róbert lelkipásztor. Szombaton este 6 órai kezdettel dr. Kis-Juhász Vilmos, a kolozsvári gyülekezet lelkipásztora szólja Isten igéjét. Vasárnap mind délelőtt, mind délután a kolozsvári vendég közvetíti Isten igei üzenetét. A vasárnap délutáni istentisztelet 5 órakor kezdődik, Lelki egyensúly címmel. A rendezők felekezettől függetlenül, mindenkit szeretettel várnak.

 

 

Hunyad

 

A petrozsényi római katolikus egyházközséga böjti időszak minden péntekén délután 16.30 órától tartják a keresztúti ájtatosságot.

Az aninószai római katolikus egyházközségbenhúsvétig minden vasárnapi szentmise előtt keresztúti ájtatosságra kerül sor.

A szászvárosi református egyházközségbenmárcius első péntekén tartják a Nők Világimanapját, melyet idén is a helyi római és görög katolikus, illetve evangélikus és ortodox egyházközségekkel közösen szerveznek meg. Ezúttal a dél-amerikai Suriname Köztársaságban élő nőkért imádkoznak.

A dévai városi római katolikus egyházközségbena keresztúti ájtatosságok minden pénteken délután 17 óra 15 perckor kezdődnek.

A dévai telepi római katolikus egyházközségben a nagyböjti időszakban minden pénteken 18 órától keresztúti ájtatosságot tartanak. Szombaton, február 24-én az esti szentmise után, a kaplonyi P. Szabó Dömjén Plébániai Vegyes Kar, nagyböjti áhítatot tart a templomban. Vezényel: Baumgartner Márk karnagy.  Vasárnap a 11.00 órás szentmisén szintén a kaplonyi Vegyes Kar végez zenei szolgálatot. A dévai Szent Antal plébánia háromnapos zarándoklatot szervez az idei csíksomlyói pünkösdi búcsúra. Jelentkezni március 15-ig lehet Bonaventúra plébánosnál.

A dévai református egyházközségben minden csütörtökön délután 17.30 órától tartják a kóruspróbákat, melyre mindenkit nagy szeretettel várnak. A gyülekezeti kórus április 28-án részt vesz a kisgalambfalvi református közösség csendesnapján. Szombaton 17 órától a Melite Református Gyülekezeti Házban házas-találkozót tartanak, melyen a Biblia útmutatásaira támaszkodva, kötetlen formában, tea, sütemény mellett beszélgetnek arról, mitől jó egy házasság. Az alkalomra szeretettel várnak minden házaspárt, illetve azokat, akik házasságra készülnek.

A dél-nyugat-erdélyi unitárius egyházközség dévai unitárius Szórvány- és Zarándokközpontjában hétfőig tekinthető meg a Soli Deo Gloria – a magyar reformációs 5 évszázada címet viselő kiállítás.

A piski református egyházközségben vasárnap délelőtt 10.30 órától lesz istentisztelet. Nagyrápolton 11.30, Kéménden 13 órától kezdődik a vasárnapi istentiszteletei alkalom.

A lupényi református egyházközségben vasárnap délután 16 órakor kezdődik az istentisztelet, melyen bemutatkozik a gyülekezet új lelkipásztora, a bethlensznetmiklósról érkező Ary László lelkész.

 

 

Krassó-Szörény

 

A resicabányai Havas Boldogasszony plébánia hírei

 

· Február 25-én a kereszthegyi keresztutat plébániánk fiataljai fogják vezetni. Indulás a plébániáról 15.15 órakor, 18.30 órakor pedig Életige találkozó lesz.

· Hétfőn, február 26-án 18.45 órakor a fiatal családok találkoznak a plébánián.

· Kedden16.30-kor az elsőáldozók szüleinek lesz találkozója.

· Pénteken első péntek, Jézus szíve tiszteletére 18 órakor is lesz szentmise, román nyelven, 19 órakor pedig a bérmálkozók szüleinek lesz a találkozója.

· Szombaton, március 3-án, a temesvár-józsefvárosi plébánián regionális családtalálkozót tartunk. Kérjük azokat, akik részt szeretnének venni, iratkozzanak fel a plébánián csütörtökig.

· Jövő vasárnap, március 4-én a 12.30 órai szentmisén bemutatjuk a bérmálkozókat. Ezen a szentmisén a fiatalok fognak énekelni. A délelőtti szentmisék után rózsafüzér titokcserét tartunk. A délutáni kereszthegyi keresztutat a családok csoportja vezeti. A plébániáról 15.15-kor lesz az indulás.

· A Szentatya kezdeményezésére megtartjuk március 9 és 10-én a24 óra az Úrért programot. Templomunkban március 9-én a 18 órai szentmise után kitesszük az Oltáriszentséget. Éjjel is kint lesz az Oltáriszentség, fel lehet iratkozni, hogy ki melyik órában szeretne részt venni a szentségimádásban. Lesz gyónási lehetőség is. A program március 10-én, szombaton a 17.30 órás szentmisével fejeződik be.

· Jövő vasárnap, március 11-én a kereszthegyi keresztutat az tanügyi káderek és hitoktatók fogják vezetni. A plébániáról 1515-kor lesz az indulás.

 

Pál József Csaba

 

 

Temes

 

Nők ökumenikus imája

Március 1-jén, csütörtökön 17 órai kezdettel a Nők ökumenikus imájára kerül sor. Ez egy világszerte megtartott imaalkalom, amelybe több éve a helyi keresztény nőszövetségek is bekapcsolódnak. Az imának, amelyen katolikus, református és evangélikus nőszövetségek vesznek részt, ez alkalommal a temesvár-józsefvárosi plébánia régi hittanterme (Regele Carol út, 13. szám) ad helyet.

 

Ünnepi vesperás a székesegyházban

Február 24-én, szombaton a temesvári egyházmegye római katolikus templomaiban Szent Gellért első vértanú püspökünk oltárra emeléséről emlékeznek meg. A temesvári székesegyházban a 17.30 órakor kezdődő ünnepi vesperást a székeskáptalan tagjainak jelenlétében Excellenciás Roos Márton megyés püspök celebrálja.

 

Lelkigyakorlat fiataloknak

A húsvétra való lelki felkészülést segíti elő a március 2–4. között a Marienheim ifjúsági házban sorra kerülő lelkigyakorlat, amelyet a Temesvári Római Katolikus Püspökség keretében működő Egyházmegyei Ifjúsági Központ szervez román nyelven a fiataloknak.

 

Nagyböjti lelkigyakorlat

A temesvár-józsefvárosi római katolikus plébániatemplomban március 2–4. között nagyböjti lelkigyakorlatra kerül sor román nyelven. Ft. Szilvágyi Zsolt helyi plébános meghívására az elmélkedéseket ft. Iordache Gheorghe és ft. Eva Claudiu verbita szerzetes-lelkipásztorok vezetik. A lelkigyakorlat március 2-án és 3-án 17 órakor kezdődik, március 4-én, vasárnap az elmélkedésre a 9 órakor kezdődő szentmise keretében kerül sor. Március 3-án, szombaton 9.30–18 óra között a plébánián családos lelkinapot tartanak ugyancsak román nyelven.

Magyar nyelven március 16–18. között tartanak lelkigyakorlatot.

 

A dettai római katolikus egyházközségben elhalálozott Crețu Olga (73).

A zsombolyai római katolikus templomban megkeresztelték Roca Melisa Sofiát, Petrovici Lucast, Petrovici Kevint. Házasságot kötött Roca Iulian Gabriel és Udrea Marina Bianca. Az egyházközségben elhalálozott Salamon András (82), Viheli Eugen (77), Petrovici Elena (71), Rákóczi Erzsébet (89), Kusnyarik Elena (86), Mixich Elena (85), Mixich Iuliana (87).

Az újszentesi római katolikus közösség és a református gyülekezet február 25.–március 4. között közös imahetet tart. Az imaórákat meghívott lelkipásztorok vezetik. Az imahét február 25-én, vasárnap a református templomban kezdődik, az imaórákat hét folyamán felváltva tartják a római katolikus és a református templomban a következő program szerint: hétfőn, szerdán, pénteken a római katolikus templomban, kedden, csütörtökön és szombaton pedig a református templomban, a kezdési idő minden esetben 19 óra. Az imahét március 4-én, vasárnap a római katolikus templomban zárul.

A gátaljai római katolikus egyházközségben elhalálozott Gligor Mária (90), Mesterka Péter (82).

A lugosi református parókián február 23-án, pénteken 16 órai kezdettel egyházmegyei presbiteri konferenciát tartanak.

A végvári református egyházközségben elhalálozott Bán Zsuzsanna (87).

 

 

 

Temesvár

A gyárvárosi római katolikus templomban megkeresztelték Farkas Mária Dianát. Az egyházközségben elhalálozott Kovács Mária (79).

A józsefvárosi római katolikus egyházközségben elhalálozott Dandóczi Edmond (72).

Az újkissodai római katolikus templomban megkeresztelték Dumea Beatrice Ianát. Az egyházközségben elhalálozott Krohn Carol (66), Geier Ștefan (67).

A szabafdalui egyházközség templomaiban február 25-én márciuska árusítást tartanak, a bevételt a temesvári Isteni Irgalom Háza hospice központ javára ajánlják fel.

A belvárosi református templomban szombaton 11 órakor unitárius istentisztelet. Az egyházközségben elhalálozott Murvai Lajos (72).

Az újkissodai református templomban február 25.–március 4. között egyetemes imahét kezdődik, amelyen a helyi, valamint az Új Ezredév református gyülekezet tagjai vesznek részt. Az istentiszteletek mindennap 18 órakor kezdődnek.

Az evangélikus-lutheránus egyházközségben elhalálozott Beznoszka Gabriel (65).

A baptista imaházban vasárnap az 18 órakor kezdődő istentiszteletet követően szeretetvendégség lesz.


Szóljon hozzá
CAPTCHA Image

Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu
'