Szombat, 2018. december 15., 09.33

Egyházaink hírei

 
 
2018. március 01., 17.59
Csütörtök

A zsidók csodajeleket kívánnak, a görögök bölcsességet követelnek, mi azonban a megfeszített Krisztust hirdetjük. Ő a zsidóknak ugyan botrány, a pogányoknak meg balgaság, a meghívottaknak azonban, akár zsidók, akár görögök: Krisztus Isten ereje és Isten bölcsessége. Hiszen Istennek a „balgasága” bölcsebb az embereknél, és Istennek a „gyöngesége” erősebb az embereknél. (1Kor 1, 22–25.)

 

Arad

 

Az arad-belvárosi római katolikus templomban március 4-én, vasárnap szentségimádást tartanak 15 órakor német, 16 órakor magyar nyelven.  Nagyböjtben a keresztúti ájtatosságok a következő időpontokban kezdődnek: szerdán az esti szentmise után 17.30 órakor magyar nyelven, csütörtökön 16 órakor német nyelven, pénteken 16 órakor magyar nyelven, ugyanaznap 18.30 órakor román nyelven. Csütörtökön az esti szentmise után énekes vesperást végeznek a templomban. A héten elhunytak: Asztalos Rozália (97) és Iuhász Sophia (3 napos).

 

Az arad-ségai római katolikus templomban nagyböjt idején minden pénteken 17 órától magyar, 17.45 órától román nyelvű keresztúti ájtatosságot tartanak. Minden hónapban első csütörtökön szentségimádást tartanak 17 órától magyar, 18 órától román nyelven. Az egyházközségben elhunyt Faragó Anna (89), Szűcs András (81) és Schamberger Ferenc (67).

 

Az arad-mikelakai római katolikus egyházközségben nagyböjt idején minden csütörtökön 17.30 órától román, minden pénteken 16.25 órától magyar nyelvű keresztúti ájtatosságot tartanak.

 

A Mosóczy-telepi római katolikus templomban nagyböjt idején minden pénteken a 17 órakor kezdődő szentmise előtt keresztúti ájtatosságot tartanak.

 

A pécskai római katolikus plébánia házvezető-szakácsnőt alkalmaz, az önéletrajzokat az irodán lehet leadni.

 

A nagyiratosi római katolikus egyházközségben nagyböjt idején minden csütörtökön 17 órától Nagyvarjason, minden pénteken 15 órától Nagyiratoson tartanak keresztúti ájtatosságot.

 

A simonyifalvi római katolikus templomban nagyböjt idején minden pénteken és vasárnap 17 órától keresztúti ájtatosságot tartanak. A helybeli temetőben örök nyugalomra helyezték a Los Angelesben elhunyt Tanács Etelt (92).

 

Az arad-belvárosi református gyülekezetben vasárnap 10, illetve 17 órától kezdődik az istentisztelet, csütörtökön 17 órától bibliaóra. Elhunyt Bogdán Irén Margit (77).

 

A Mosóczy-telepi református gyülekezetben a vasárnap 10 órakor kezdődő istentisztelet után tartják meg az egyedülálló idősek februári szeretetvendégségét. Ugyanaznap 14 órától Németszentpéteren, 17 órától Aradon kezdődik az istentisztelet.

 

Az ágyai református egyházközségben március 4-ig zajló egyetemes imahéten a hétköznapokon 18 órától kezdődő istentiszteleteken vendéglelkipásztorok hirdetik Isten igéjét. Ma, pénteken Bódis Ferenc temesi esperes, végvári lelkipásztor, szombaton Lőrincz Lóránd Péter vadászi lelkipásztor. Vasárnap délelőtt úrvacsoraosztással egybekötött imahetet záró alkalom lesz, Módi József helybéli lelkipásztor szolgálatával. Az istentiszteletekre, felekezeti hovatartozástól függetlenül, szeretettel hívnak és várnak mindenkit! Isten áldása legyen az együttléteken!

 

Március 7-től, szerdától vendéglelkészek szolgálatával egyetemes imahetet szerveznek a borosjenői református gyülekezetben, ahol a 18 órakor kezdődő alkalmakon, szerdán nt. Fábián Tibor nagyszántói lelkipásztor, március 9-én nt. Szekeres Sándor nyugalmazott lelkipásztor, március 10-én ft. Kiss Márton bélfenyéri plébános, nagyváradi kórházlelkész, március 11-én, vasárnap a szeretetvendégséggel záruló imaheti alkalmon nt. Dénes Károly borsi lelkipásztor hirdet igét. Az iamheti istentiszteletekre szeretettel várják a híveket!

 

A szentleányfalvi református gyülekezetben pénteken gitár-, káté- és vallásóra 17–20 óra között Szentleányfalván. Vasárnap: istentiszteletek: Szentleányfalván 10, Zimándközön 12, Lippán 14, Gyorokon 16 órától. Csütörtökön böjti bibliaóra Szentleányfalván 18 órától.

 

Az angyalkúti református gyülekezet fiataljai szombaton 10 órától Ágyán vesznek részt a II. Szegedi Kis István ifjúsági vetélkedőn egy csapattal. Angyalkúton vasárnap 10 és 16 órától tartják az istentiszteleti alkalmakat.

 

Az aradi evangélikus-lutheránus imateremben vasárnap 10 órától úrvacsorával egybekötött istentiszteletet, utána szeretetvendégséget tartanak. Ugyanott csütörtökön 17 órától bibliaóra.

 

A fazekasvarsándi evangélikus-lutheránus gyülekezet imatermében szombaton 11 órától konfirmációi felkészítőt, vasárnap ugyancsak 11 órától istentiszteletet tartanak, utána az évi közgyűlés következik.

 

A simonyifalvi evangélikus-lutheránus gyülekezetben pénteken 17 órától tiniklub, szombaton 9.30 órától kátéóra, 11 órától vallásóra kezdődik. Vasárnap istentisztelet Simonyifalván 10, Szapáryligeten 15 órától.

 

Az arad-belvárosi baptista gyülekezet vasárnap reggeli imaóráján Hegyi Dénes és Kürti Tamás szolgálatára kerül sor, amelyben a hívő asszonyok áldásos munkájáért buzdítanak hálaadásra. A délelőtti igehirdetés Le tudott ülni és hallgatni Őt címmel hangzik el Simon András lelkipásztor részéről. Este folytatódik Jeremiás próféta könyvének a tanulmányozása. Az alkalmi szolgálatokat Szűcs Norbert vezeti.

 

 

Hunyad

 

A dévai belvárosi római katolikus egyházközségbenszombaton délután 4 órától Mária-estre kerül sor.

A dévai református egyházközségben vasárnap délután 5 órától ökumenikus női imanap lesz a Melite Házban.

A vajdahunyadi református egyházközségbenjövő héten egyetemes imahétre kerül sor, az istentiszteletek minden nap délután 5 órakor kezdődnek.

A csernakeresztúri római katolikus egyházközségbenmúlt héten Piskin kísérték utolsó földi útjára az autóbalesetben elhunyt helyi RMDSZ-elnököt, Csáki Lórándot (41).

A petrozsényi római katolikus egyházközségbenhétfőn kísérték utolsó földi útjára Ács Sándort (78). Múlt héten keresztelkedett meg felnőttként Popa Darius Maximilian.

A lupényi római katolikus egyházközségbenmúlt héten búcsúztatták Huszti Lászlót (86) és Miclea Jánost (84).

A lupényi református egyházközségben megérkezett az új lelkipásztor, március elsejétől Ary László tiszteletes út szolgál.

 

 

 

Temes

 

Lelkigyakorlat fiataloknak

A húsvétra való lelki felkészülést segíti elő a március 2–4. között a Marienheim ifjúsági házban sorra kerülő lelkigyakorlat, amelyet a Temesvári Római Katolikus Püspökség keretében működő Egyházmegyei Ifjúsági Központ szervez román nyelven a fiataloknak.

 

Nagyböjti lelkigyakorlat

A temesvár-józsefvárosi római katolikus plébániatemplomban március 2–4. között nagyböjti lelkigyakorlatra kerül sor román nyelven. Ft. Szilvágyi Zsolt helyi plébános meghívására az elmélkedéseket ft. Iordache Gheorghe és ft. Eva Claudiu verbita szerzetes-lelkipásztorok vezetik. A lelkigyakorlat március 2-án és 3-án 17 órakor kezdődik, március 4-én, vasárnap az elmélkedésre a 9 órakor kezdődő szentmise keretében kerül sor. Március 3-án, szombaton 9.30–18 óra között a plébánián családos lelki napot tartanak ugyancsak román nyelven.

Magyar nyelven március 16–18. között tartanak lelkigyakorlatot. Ft. Szilvágyi Zsolt helyi plébános meghívására az elmélkedéseket ft. Péter Artúr kovásznai plébános tartja. A lelkigyakorlat március 16-án és 17-én 17 órakor kezdődik, március 18-án, vasárnap az elmélkedésre a 11.30 órakor kezdődő szentmise keretében kerül sor. Március 17-én, szombaton 9.30–18 óra között a plébánián családos lelki napot tartanak ugyancsak magyar nyelven, amelynek témája a természetes családtervezés. A lelki napot a Mărgulescu házaspár (Marosvásárhely) vezeti.

 

A lugosi római katolikus egyházközségben elhalálozott Mixici Maria (82), Vodă Valerica (50), Sraum Francisc (71).

A dettai római katolikus egyházközségben elhalálozott Vodyarek Anna (76).

A gátaljai római katolikus egyházközségben elhalálozott Baițar Veronika (99).

Az újszentesi római katolikus templomban vasárnap este 7 órakor lezárul az imahét.

A nagyszentmiklósi római katolikus és görög katolikus közösség tagjai pénteken 17 órakor közös keresztúti ájtatosságon vesznek részt a görög katolikus templomban. Március 9-én, pénteken a két közösség tagjai a római katolikus templomban vesznek részt 17 órakor közös keresztúti ájtatosságon. A nagyszentmiklósi római katolikus templomban kedden este 7 órakor imaalkalom lesz az előáldozók szüleinek részvételével.

A lugosi református templomban a nők ökumenikus világimanapja alkalmából vasárnap 17 órakor imaórát tartanak. Megkeresztelték Nagy Mayát.

Az újmosnicai református templomban március 4-én, vasárnap a 10 órakor kezdődő istentisztelet keretében lezárul az egyetemes imahét.

 

 

Temesvár

A gyárvárosi római katolikus templomban minden kedden 19 órakor felnőtt katekézis román nyelven. Áprilisban a katekézis 20 órakor kezdődik. Az egyházközségben elhalálozott Hideg Irina (88).

A józsefvárosi római katolikus egyházközségben elhalálozott Bakos Ágnes Etelka (76), Bedő Adolf Miklós (77), Bătrânca Cornelia Georgeta (67).

A mehalai római katolikus templomban megkeresztelték Zarculea Nadia Cristinát. Az egyházközségben elhalálozott Radovan Pavel Conrad (82), Bakos Gáspár (78), Kugler Hedvig (77), Muntean Gizella (95).

A szabadfalui római katolikus egyházközségben elhalálozott Szűcs István (70).

A belvárosi református egyházközségben elhalálozott Tóth Lajos (76).

Az újkissodai református templomban március 4-én, vasárnap a 10 órakor kezdődő istentisztelet keretében lezárul az egyetemes imahét.

Az Új Ezredév református templomban március 4-én, vasárnap 10 órakor istentisztelet úrvacsoraosztással, amelynek keretében lezárul az egyetemes imahét.

Az evangélikus-lutheránus templomban megkeresztelték Morzan Jamiet.

 

Imahét a Krisztus-hívők egységéért

Március 5–11. között Temesváron imahetet szerveznek a Krisztus-hívők egységéért. Az istentiszteletek: hétfőn Vöröscsárdán 17 órától Kovács Zsombor evangélikus lelkipásztor, kedden Vöröscsárdán 17 órától Kocsik Zoltán, a Gerhardinum Római Katolikus Gimnázium spirituálisa, szerdán Vöröscsárdán 17 órától Fazakas Csaba református lelkipásztor, csütörtökön az evangélikus imateremben 17 órától Kovács Ibolya református lelkipásztor, pénteken az evangélikus imateremben 18 órától Walter Sinn szemlaki evangélikus lelkipásztor, szombaton ugyancsak az evangélikus imateremben 17 órától Szoboszlai Gáspár István református lelkipásztor, vasárnap 11 órától az evangélikus imateremben, vasárnap 10 órától az evangélikus imateremben

Szoboszlai Gáspár István református lelkipásztor, vasárnap 11 órától Vöröscsárdán Szoboszlai Gáspár István református lelkipásztor hirdet igét. Az alkalmakra felekezeti hovatartozástól függetlenül, szeretettel várják a híveket!

 


Szóljon hozzá
CAPTCHA Image

Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu
'