Szombat, 2018. december 15., 11.57

Egyházaink hírei

 
 
2018. március 08., 19.24
Csütörtök

„Mert mindenki, aki gonoszat tesz, gyűlöli a világosságot, s nem megy a világosságra, nehogy kiderüljenek a tettei. Aki ellenben az igazsághoz szabja tetteit, a világosságra megy, hadd derüljön fény a tetteire, amelyeket az Istenben vitt végbe.” (Jn  3, 20–21.)

 

Arad

Az arad-belvárosi római katolikus plébánia egyházzenei lelki-szakmai napot szervez 2018. március 10-én, szombaton 10 órától a plébánia hittantermében. Minden érdeklődőt szeretettel hívnak és várnak. A templomban nagyböjt idején a keresztúti ájtatosságokat a következő időpontokban végzik: szerdán az esti szentmise után 17.30 órakor magyar nyelven, csütörtökön 16 órakor német nyelven, pénteken 16 órakor magyar nyelven, ugyanaznap 18.30 órakor román nyelven. Csütörtökön az esti szentmise után énekes vesperást végeznek.

 

Az arad-ségai római katolikus templomban nagyböjt idején minden pénteken 17 órától magyar, 17.45 órától román nyelvű keresztúti ájtatosságot tartanak. Minden hónapban első csütörtökön szentségimádás 17 órától magyar, 18 órától román nyelven. Az egyházközségben elhunyt Hirmler Imre (58).

 

Az arad-mikelakai római katolikus egyházközségben nagyböjt idején minden csütörtökön 17.30 órától román, minden pénteken 16.25 órától magyar nyelvű keresztúti ájtatosságot tartanak.

 

Az újaradi római katolikus templomban nagyböjt idején minden pénteken 16 órától német, 17 órától magyar nyelvű keresztúti ájtatosságot tartanak.

 

A Mosóczy-telepi római katolikus templomban nagyböjt idején minden pénteken a 17 órakor kezdődő szentmise előtt keresztúti ájtatosságot tartanak.

 

A pécskai római katolikus plébánia házvezető-szakácsnőt alkalmaz, az önéletrajzokat az irodán lehet leadni.

 

A nagyiratosi római katolikus egyházközségben nagyböjt idején minden csütörtökön 17 órától Nagyvarjason, minden pénteken 15 órától Nagyiratoson tartanak keresztúti ájtatosságot.

 

A simonyifalvi római katolikus templomban nagyböjt idején minden pénteken és vasárnap 17 órától keresztúti ájtatosságot tartanak.

 

A Kisjenői római katolikus parókia ifjúsági termében március 15-én, csütörtökön 17 órától a református hívekkel közösen, ünnepi műsorral emlékeznek meg az 1848–49-es forradalom és szabadságharcra.

 

A lippai római katolikus egyházközségben elhunyt Eckert Péter (78) és Tamás Balázs (75).

 

Az arad-belvárosi református gyülekezetben vasárnap 10, illetve 17 órakor kezdődik az istentisztelet, a kettő között 15 órától kezdődik az istentisztelet a majláthfalvi imaházban. Csütörtökön Aradon 17 órától bibliaóra. Az aradi gyülekezetben elhunyt Bock Margit (81).

 

A Mosóczy-telepi református gyülekezetben ma, pénteken 18 órától énekkar-próba, 20 órától ifjú házasok bibliaórája kezdődik. Szombaton gyermek-istentisztelet 12 órától, kátéóra 14 órától, ifjúsági bibliaóra 17 órától. Vasárnap az istentiszteletek 10, illetve 17 órakor kezdődnek. A gyülekezetben elhunyt Faragó Emma (82).

 

Az arad-gáji református gyülekezet egy csoportja az elmúlt napokban a rászoruló családok között 100 segélycsomagot osztott ki , egy hollandiai karitatív alapítvány adományait. Vasárnap a 10 órakor kezdődő istentisztelet után kérik Isten áldását, köszöntik az 50. házassági évfordulójukat ünneplő Szegedi Istvánt és Erzsébetet. Vasárnap a templomban 17 órától istentisztelet.

 

A szentleányfalvi református gyülekezetben pénteken gitár-, káté-, és vallásórát tartanak 17–20 óra között Szentleányfalván. Vasárnap alternatív istentiszteletek a fiatalok vezetésével Szentleányfalván 10, Zimándközön 12 órakor. Ezen alkalommal megemlékeznek az 1848–1849-es szabadságharc hőseiről. Csütörtökön bibliaóra és énekóra 18 órától Szentleányfalván.

 

Az aradi evangélikus-lutheránus gyülekezetben vasárnap 10 órától magyar, 11.30 órától német nyelvű istentiszteletet tartanak, csütörtökön 17 órától bibliaóra.

 

A fazekasvarsándi evangélikus-lutheránus gyülekezetben szombaton 11 órától konfirmációi felkészítő; vasárnap 11 órától istentisztelet.

 

Az arad-belvárosi baptista gyülekezet vasárnap reggeli imaóráján Horváth Sándor és Kürti Szabolcs szolgál a lélekmentő intés képessége témakörével foglalkozva. Ezt követően Simon András lelkipásztor igehirdetése hangzik el Bálványaink táplálása helyett, lelkünk gazdagítása címmel. Az esti istentiszteleten folytatódik Jeremiás könyvének tanulmányozása. Igét hirdet Kiss László, az alkalmi szolgálatokat Csapó Mátyás vezeti.

Hunyad

 

A dévai belvárosi római katolikus egyházközségbenszombaton délelőtt 10 órától délután 5 óráig nagyböjti imanapot szerveznek, melynek meghívottja a budapesti dr. Fábry Kornél. Szerdán kísérték utolsó földi útjára Kásler Annát (77).

A dévai református egyházközség lelkipásztora szervezésében vasárnap délután 5 órától Piskin mérkőznek meg a futballpályán a hunyadi református egyházmegye és a nagyenyedi egyházmegye lelkészei.

A vajdahunyadi református egyházközségbencsütörtökön búcsúztatták Klein Annát (87).

A csernekeresztúri római katolikus egyházközségbenszombaton 60 fős temesvári zarándokcsoportot fogadnak.

A petrozsényi római katolikus egyházközség hölgyei kokárdákat készítettek a március 15. nemzeti ünnepségre.

A petrozsényi református egyházközségbenmúlt szombaton Miklós Jánost (63), hétfőn pedig Madaras Gábort (81) búcsúztatták.

A lupényi református egyházközségbenpénteken kísérik utolsó földi útjára Györfi Gyulát (70).

A lupényi római katolikus egyházközségbenszerdán búcsúztatták Steinbinder Annát (81).

 

 

Krassó-Szörény

 

A resicabányai Havas Boldogasszony Plébánia hirei

 

• Vasárnap, március 11-én, a kereszthegyi keresztutat az tanügyi káderek és hitoktatók fogják vezetni. A plébániáról 15.15-kor lesz az indulás. 18.30 órakor pedig a zeneteremben Életige találkozót tartunk.

• Hétfőn 18.45 órakor a fiatal családoknak tartunk találkozót.

• Kedden16.30-kor az elsőáldozók szüleinek lesz találkozó.

•  Szombaton, Temesszlatinán (Slatina Timiș) a Hegyvidéki Bánság fiataljainak nagyböjti lelki napot szervezünk. Kérjük a fiatalokat, hogy iratkozzanak fel hétfő estig. Indulás a plébániáról 9-kor.

• Jövő vasárnap a kereszthegyi keresztutat az plébániánk gyermekei fogják vezetni. A plébániáról 15.15-kor lesz az indulás.

• Aki szeretné átutalni plébániánknak az elmúlt év jövedelmi adójának 2 %-át, kérjük a kitöltött nyomtatványt leadni a plébánia irodájába vagy a helyi adóbevallási hivatalnál (Trezoreria Reșița). Köszönjük. Isten fizesse!

 

Pál József Csaba

 

 

Temes

 

Huszonnégy óra az Úrért

Csatlakozva Szentatyánk, Ferenc pápa kezdeményezéséhez a temesvári egyházmegyében idén is megtartják a 24 óra az Úrért elnevezésű bűnbánati napot. Temesváron a bűnbánati nap március 9-én, pénteken a temesvár-gyárvárosi Milleniumi templomban 17.15 órakor keresztúti ájtatossággal kezdődik, ezt követően 18 órakor szentmisét mutatnak be, 19 órakor bűnbánati liturgia, 20 órától gyónási alkalom, 22.30 órakor imaóra lesz. A templomban egész éjjel szentségimádást tartanak. Március 10-én, szombaton 7.30 órakor imaóra, 12 órától gyónási alkalom, 12.45 órakor imaóra, 16 órakor gyónási alkalom, 16.30 órakor a záró ájtatosság, 17.30 órakor vecsernye, 18 órakor szentmise.

 

Nagyböjti lelkigyakorlat

A temesvár-józsefvárosi római katolikus plébániatemplomban március 16–18. között nagyböjti lelkigyakorlatra kerül sor magyar nyelven. Ft. Szilvágyi Zsolt helyi plébános meghívására az elmélkedéseket ft. Péter Arthur, kovásznai plébános tartja. A lelkigyakorlat március 16-án és 17-én 17 órakor kezdődik, március 18-án, vasárnap az elmélkedésre a 11.30 órakor kezdődő szentmise keretében kerül sor. Március 17-én, szombaton 9.30–18 óra között a plébánián családos lelkinapot tartanak ugyancsak magyar nyelven, amelynek támája a természetes családtervezés. A lelkinapot a Mărgulescu házaspár (Marosvásárhely) vezeti.

 

A baptista imaház felújítási munkálatai miatt az istentiszteletekre vasárnaponként 10 órakor és 18 órakor a temesvári Betania hetednapi adventista imaházban (Independentei utca 19 sz.) kerül sor.

 

 

A lugosi római katolikus egyházközségben elhalálozott Pera Vasile (85), Török István (80), Blagoi Ileana (72).

A zsombolyai római katolikus egyházközségben elhalálozott Gyarmati Stela (65), Kiss István Mátyás (85), Hegedűs György (68), Klein Martin (82).

A nagyszentmiklósi római katolikus templomban pénteken 17 órakor a római katolikus és a görög katolikus közösség tagjai közös keresztúti ájtatosságon vesznek részt. Az egyházközségben elhalálozott Buleni Ferenc (81).

Az óteleki római katolikus egyházközségben elhalálozott Baráth János (33).

A végvári református egyházközségben elhalálozott Kozma Ilona (79).

A gátaljai római katolikus egyházközségben elhalálozott Manciu Adrian (52).

 

 

 

 

 

 


Szóljon hozzá
CAPTCHA Image

Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu
'