50%-os árzuhanás
Hétfõ, 2019. július 22., 13.07

Egyházaink hírei

 
 
2018. augusztus 09., 16.03
Csütörtök

„Bizony, bizony, mondom nektek: Aki hisz bennem, annak örök élete van. Én vagyok az élet kenyere. Atyáitok mannát ettek a pusztában, mégis meghaltak. Ez a mennyből alászállott kenyér, aki ebből eszik, nem hal meg. Én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér. Aki e kenyérből eszik, örökké él. A kenyér, amelyet adok, a testem a világ életéért.” (Jn 6, 47–51)

 

Arad

 

A máriaradnai kisbazilika búcsúi programja

Augusztus 11-én, szombaton 11. órától szlovák nyelvű szentmise, augusztus 14-én, kedden18 órától horvát nyelvű szernmise, 19 órától magyar és román nyerlvű szentmise, 20 órától szent rózsafűzér a bazilika előtt a Szűzanya tiszteletére. Augusztus 15-én, szerdán 7.30 órától horvát nyelvű szentmise, 9.30 órától magyar nyelvű szentmise, 11 órától ünnepélyes magyar–román–német nyelvű szentmise, aminek ünnepi szónoka Excellenciás Pál József Csaba temesvári megyés püspök, 13 órától román nyelvű szentmise, 14 órától görök katolikus szentmise, 17 órától középkori egyházzenei koncert Gheorghe Iovu közreműködésével.

 

Az arad-belvárosi római katolikus templomban vasárnap 18 órakor tartja titokcseréjét a Rózsafüzér Társulat. Augusztus 15-én, szerdán, Nagyboldogasszony ünnepén a következő sorrendben tartják a szentmiséket: 8 órakor német, 10.30 órakor plébániai nagymise magyarul, 12 órakor román nyelvű szentmise, 19 órakor magyar nyelvű szentmise. Csütörtökön az esti szentmise után énekes vesperást végeznek a templomban. Augusztus 11-én, szombaton keresztelik meg Virág Otíliát és Németh Damian Lucast. Ugyancsak szombaton köt házasságot Németh Róbert és Sechel Dorothea, valamint Burger Benjamin Patrick és Burgus Adina Cosmina.

 

Az arad-ségai római katolikus templomban augusztus 15-én, Nagyboldogasszony ünnepén 8.30 és 11.30 órától magyar, 12.30 órától román nyelvű szentmisét tartanak. Ugyanaznap tornyán 10 órától szentmise. Megkeresztelték Buruian Briana Mariát és Jalgóczy Gracie Kimet. Elhunyt Pócsai István (85).

 

A Mosóczy-telepi római katolikus templomban szerdán a szentmise 18 órakor kezdődik, a templomban megkeresztelték Nagy Zsófiát.

 

Az arad-mikelakai római katolikus templomban szerdán 18 órakor kezdődik a Nagyboldogasszony-napi ünnepélyes búcsúi szentmise, amelyez ft. Bakó László püspöki titkár celebrál. A templomban megkeresztelték Cantauz David Petrişor Laurenţiu Alexandrut. Az egyházközségben elhunyt Durst Pál (57), Fekete Tibor (50), Hunyadi Laura (80) és Fecsó Mária (86).

 

A pécskai római katolikus templomban szombaton köt házasságot Nagy András és Veres Annabella, illetve Horváth Károly és Harsányi Enikő Krisztina. Ifj. Kelemen Gábor és Suttyák Tímea Erika szintén szombaton, de az Arad-belvárosi templomban fogadnak örök hűséget egymásnak. Az egyházközségben elhunyt Pele Katalin (79) és Szabó Erzsébet (61).

 

A nagyiratosi római katolikus egyházközséghez tartozó Nagyvarjasonszerdán 11.30 órakor kezdődik a Nagyboldogasszony-napi ünnepélyes búcsúi szentmise.

 

Az arad-belvárosi református templomban vasárnap 10 órakor kezdődő istentisztelet után egy autóbusszal 50 fős csapat utazik az Erdélyi Szigethegységbe, ahol 1 hetet töltenek. Ugyancsak vasárnap 15 órától a majláthfalvi gyülekezetben, majd 18 órától Aradon kezdődik az istentisztelet.

Az aradi templomban szombaton 17 órakor keresztelik meg Horváth Cristian és Varga Hajnal, Ingrid Emma nevű gyermekét. 18 órától Katona Lóránt és Varga Beáta, Márk nevű gyermekét. A gyülekezetben elhunyt Kozesnik Katalin (93).

 

A Mosóczy-telepi református gyülekezetben vasárnap 10, illetve 18 órakor kezdődnek az istentiszteletek, a kettő között 14 órától istentiszteletet tartanak Németszentpéteren. Az aradi gyülekezetben elhunyt Pálfi Ferenc (58).

 

Az aradi evangélikus-lutheránus templomban vasárnap 10 órától magyar, 11.30 órától német nyelvű istentiszteletet, tartanak. Csütörtökön 18 órától bibliaóra.

 

A fazekasvarsándi evangélikus-lutheránus templomban vasárnap 11 órától kezdődik az istentisztelet. Ezt megelőzően szombaton 17 órától Isten áldásában részesül Molnár Krisztina ás Tóth Csaba házassága.

A fazekasvarsándi evangélikus templom kritikus állapotba került. A 110 év után életveszélyessé vált templomtorony felújításának a költségei meghaladják a gyülekezet anyagi lehetőségeit, ezért támogatásokat köszönettel elfogadnak. Érdeklődni lehet, bővebb tájékoztatóval szolgál a 0257/377-056-os telefonszámon Kalit Eszter lelkésznő. Bankszámlaszámuk RO48BTRL00201205A18278XX (Banca Transilvania). „Donație pt. Reparații biserică“ megjegyzéssel lehet pénzadományokat küldeni. A jövő nemzedékek nevében is, minden támogatást megköszönnek, Isten gazdag áldását kérik a támogatókra!

 

Az arad-belvárosi baptista gyülekezetben a vasárnap reggeli imaórán Kiss Viktor és Kürti Tamás szólják az igét. Téma: imádkozzunk igére figyelő szívért!  Ezt követően az „ézsaiási örömhír” kérdését taglalja Simon András lelkipásztor igehirdetése. Az esti istentiszteleten A vég kétféle várása címmel hangzik el komoly igei üzenet. Az alkalmi szolgálatokat Csapó Mátyás vezeti.

Ezt megelőzően – szombaton – Simon András lelkipásztor és családja néhány aradi testvérrel együtt a szilágysági Nagyfaluban vesz részt az Ausztráliából hazatért Bátkai József és felesége, Erzsébet aranymenyegzőjén.

 

A kisszentmiklósi Reménység baptista gyülekezetben bemerítési ünnepet tartunk augusztus 19-én délelőtt 10 órától. Meghívott vendégeink a Nagyváradi Férfi Négyes énekcsoport. Minden érdeklődőt szeretettel várunk, hogy velünk ünneplejen.

 

 

Hunyad

 

A dévai telepi római katolikus egyházközség telepi temetőjében folyamatban van a víz bevezetése, külön férfi és női illemhely elkészítése. A munkálat előrehaladását adományokkal lehet támogatni.  Augusztus elsejétől megváltozott a miserend: vasárnap és ünnepnapokon reggel 7.30 és 10.30 órától lesz magyar nyelvű, 9 órától pedig román nyelvű szentmise. Hétköznapokon 7.30 órától lesznek a reggeli szentmisék, az esti szentmisék kezdési ideje változatlan marad. Nagyboldogasszony ünnepén, augusztus 15-én reggel 8 órakor kezdődik az ünnepi szentmise.

A dévai városi római katolikus egyházközségbenNagyboldogasszony ünnepén délután 18 órától less a búcsús szentmise.

A dévai református egyházközség fiataljai augusztus14–18. között részt vesznek a Nagyenyeden megrendezésre kerülő Válts irányt! IKE-fesztiválon.

A szászvárosi református egyházközségben vasárnap reggel 10 órától, az algyógyi leányegyházban déli 12 órakor kezdődik az istentisztelet.

A petrozsényi római katolikus egyházközségben e héten kötött házasságot Belényesi Stefan és Sister Oana. Nagyboldogasszony ünnepén reggel tíz órakor kezdődik a magyar nyelvű szentmise.

Az aninószai római katolikus egyházközségben Nagyboldogasszony ünnepén délben 13 órától lesz szentmise.

A vajdahunyadi református egyházközségben vasárnap keresztelik Petrisor Laura kisfiát.

A harói református egyházközségben vasárnap délután közösségi alkalmat tartanak, melyen vendégül látják a dévai gyülekezet tagjait. Délután 15 órától istentiszteletre kerül sor, majd a dévai gyülekezet kórusa énekel. A közösségi alkalom szeretetvendégséggel zárul.

A csernakeresztúri petrozsényi római katolikus egyházközségben szombaton fogad örök hűséget egymásnak a helyi Niţă Sándor és a csángó származású Martin Diana Emma. Piskin fogad örök hűséget egymásnak Ţermure Grigore és franciaországi menyasszonya, Jennifer Gayllet.

 

 

 

Temes

 

Zarándoklat Máriacsiklovára

Mária mennybevétele – Nagyboldogasszony – ünnepe alkalmával augusztus 14-én és 15-én egyházmegyénk cseh nemzetiségű közösségei zarándokolnak a máriacsiklovai kegytemplomhoz. A szentmisék rendje a következő:

augusztus 14., kedd

17.00 órakor szentmise cseh nyelven, celebrálja ft. Pălie Veniamin szörénybuzási plébános.

Augusztus 15., szerda

6.00 órakor szentmise cseh nyelven;

9.00 órakor szentmise magyar, román és német nyelven, celebrálja ft. Dumitru Daniel oraviczabányai plébános.

 

A nagyszentmiklósi római katolikus templomban házasságot kötött Danci Alin és Rus Aida Cosmina. Eltemették Schuh Anna (92) urnáját. Augusztus 15-én, Nagyboldogasszony napján a nagyszentmiklósi templomban 10 órai kezdettel szentmise.

A lugosi református egyházközségben elhalálozott Jantó Julianna (88).

 

 

Temesvár

 

A gyárvárosi római katolikus templomban megkeresztelték Agape Gessica Gabrielát. Házasságot kötött Nagy János és Novăcescu Anca Larisa, Fanu Robert és Boboiciov Carla, Agape Adrian és Nagy Mariana Cecilia, Kovács Claudiu és Condurache Roxana, Balint Iosif Marian és Jian Alexandra. Az egyházközségben elhalálozott Tury Mária (79).

A józsefvárosi római katolikus templomban megkeresztelték Paradicza Máriót, Paradicza Mayát. Házasságot kötött Pătrașc Paul és Darie Andreea, Rácz Alexandru és Avădani Cosmina. Az egyházközségben elhalálozott Bakai Mátyás (70), Mizsai Katalin (65), Heber Georg (90).

 

 

* * *

 

A püspökszentelést követő napon, augusztus 7-én, Excellenciás Pál József Csaba főpásztor a máriaradnai bazilikában mutatta be első pontifikális szentmiséjét. Mint azt bevezetőjében a megyés püspök hangsúlyozta, a radnai Szűzanyához jött megköszönni eddigi oltalmát, és hogy áldását kérje életére, szolgálatára. Szentbeszédében pedig így fogalmazott: „A Mária-kegyhelyeknek az az egyik sajátossága, hogy megpuhítják az emberi szíveket, és a szeretetben való összetartásra segítenek. Így van ez Máriaradnával is. Egyházmegyénk különféle nemzetiségű hívei idejönnek évente többször, meggyónnak, imádkoznak, és egy kicsit felszabadultabban mennek haza. Megerősödik az összetartozás-tudatuk is, megerősödnek a hitükben is.”

A Főpásztor ugyanakkor örömét fejezte ki, hogy évfolyamtársai úgy döntöttek, az idei találkozójukat itt tartják meg, egybekötve a püspökszenteléssel.

A szentmise végén Excellenciás Pál József Csaba főpásztor püspöki áldásban részesítette a jelenlévőket.


Szóljon hozzá
CAPTCHA Image

Jelen
Puskel Péter
Communitas
'