JelenHaz
Kedd, 2019. július 16., 07.34

Egyházaink hírei

 
 
2018. augusztus 30., 16.29
Csütörtök

„A tanítást váltsátok tettekre, ne csak hallgassátok, mert különben magatokat csaljátok meg. Isten és az Atya szemében ez az igazi, tiszta vallásosság: meglátogatni nyomorukban az árvákat és az özvegyeket, és tisztán maradni a világ szennyétől.” (Jak 1, 22–27.)

 

 

Arad

 

Az arad-belvárosi római katolikus templomban szeptember 2-án, vasárnap szentségimádást tartanak 17 órakor német, 18 órakor magyar nyelven.

Csütörtökön, az esti szentmise után énekes vesperást végeznek. Szeptember 7-én, pénteken látogatják meg a plébániához tartozó betegeket.

 

Az arad-ségai római katolikus egyházközségben elhunyt Laudis Anna (77).

 

Az arad-mikelakai római katolikus templomban ma 16.45 órakor köt házasságot Szabó Dániel Ciobanu Beatrice Claudiával. Ugyancsak a templomban szombaton 18.30 órakor Újvári Roland Krisztián megesküszik Lengyel Albertával.

 

A pécskai római katolikus templomban vasárnap keresztelték meg Nagy Zitát.

Az egyházközségben elhunyt Kocsik András (85).

 

A kisiratosi római katolikus egyházközségben elhunyt Szellelki József (83), Hegedűs Veronika (70) és Nagy János (64).

 

A Mária nevére felszentelt zimándújfalui római katolikus templom búcsúünnepségét szeptember 9-én, vasárnap 12 órától tartják, ünnepi szónok, főcelebráns p. Anzelm, nagyváradi premontrei apát.

 

Nagyiratoson szeptember 2-án, vasárnap 11 órától kezdődik a „Szent Őrzőangyalok” tiszteletére szentelt templom búcsúünnepe. Az ünnepi szentmisét Sándor Tivadar arad-gáji plébános végzi. Nagyiratoson elhunyt Harczman Mária (78), Nagyvarjason Matusinka Ilona (90).

 

A simonyifalvi római katolikus templomban vasárnap 10 órakor kezdődő szentmisén keresztelik meg Kopacz Lászlót.

 

Az arad-belvárosi református templomban szombaton 19 órakor köt házasságot Selejan Traian Andrei, Török Evelin Alicevel. Vasárnap 10 órakor kezdődik az istentisztelet, 13 órakor Petrişor Ciprian Petronel megesküszik Csomós Henriettával, majd megkeresztelik a gyermeküket, Petrişor Alice Helénát. Ugyanaznap 15 órától megkeresztelik Albert László és Tóth Rita, Albert Flóra nevű gyermekét. Ugyancsak vasárnap 18 órától istentisztelet, csütörtökön 18 órától bibliaóra. A gyülekezetben elhunyt özv. Mackert Hedvig (88) és Geyer Ehrenberg Zoltán (60).

 

A Mosóczy-telepi református gyülekezetben elhunyt Csák Teréz (77).

 

Az aradi evangélikus-lutheránus templomban vasárnap 10 órakor kezdődő istentiszteleten a hívek úrvacsorához járulnak, utána az imateremben szeretetvendégség. Csütörtökön a bibliaóra 18 órakor kezdődik.

 

A fazekasvarsándi evangélikus-lutheránus gyülekezetben szombaton 17 órakor köt házasságot Gáspár Bernadett Tímea és Tudor Richárd. Vasárnap az istentisztelet 11 órakor kezdődik. A helybeli templom kritikus állapotba került. A 110 év után életveszélyessé vált templomtorony felújításának a költségei meghaladják a gyülekezet anyagi lehetőségeit, ezért támogatásokat köszönettel elfogadnak. Érdeklődni lehet, bővebb tájékoztatóval szolgál a 0257/377-056-os telefonszámon Kalit Eszter lelkésznő. Bankszámlaszámuk RO48BTRL00201205A18278XX (Banca Transilvania). „Donație pt.

reparații biserică“ megjegyzéssel lehet pénzadományokat küldeni. A jövő nemzedékek nevében is, minden támogatást megköszönnek, Isten gazdag áldását kérik a támogatókra.

 

Az arad-belvárosi baptista gyülekezet vasárnap reggeli imaóráján Pap Dániel és ifj. Simon András buzdítanak imára. Téma: imádkozzunk, hogy az igehirdetések élet közeliek, elevenek legyenek! Ezt követően az igehirdetés a tízparancsolatból fakadó szülői tiszteletre irányítja a hallgatók figyelmét, majd a közösség megemlékezik az Úr Jézus keresztáldozatáról és úrvacsorához járul. Az esti istentiszteleten folytatódik a kolossei levél tanulmányozása. Az alkalmi szolgálatokat Kürti Tamás vezeti.

 

Hunyad

 

A dévai belvárosi római katolikus egyházközségben szerdán kísérték utolsó földi útjára Imán Magdolnát (83), csütörtökön, pedig Róth Miklós Jánost (58). Szombaton délután 5 és este 8 óra között Mária-estre kerül sor.

A dévai csángótelepi egyházközségbenpénteken búcsúztatják Brádon Kiszely Andrást (81), Hunyad megye prefektusának édesapját.

A dévai református egyházközségben mintegy 40 gyerek vesz részt a gyermek bibliahéten. Szombaton keresztelik Jahn Dávidot.

A vajdahunyadi református egyházközségbenszombaton keresztelik Mátyás Denis Andrást.

A petrozsényi unitárius egyházközségbenmegérkezett az új lelkipásztor, a sepsiszentgyörgyi származású Lurtz Zsolt.

A lupényi unitárius egyházközségben 20 fős csoport utazik el szombaton a Tordai Hasadékhoz, az ottani unitárius találkozóra.

 

 

Temes

Templombúcsú Máriaföldén

A nagyszentmiklósi római katolikus plébániához tartozó máriaföldei Kisboldogasszony-templomban szeptember 2-án, vasárnap ünneplik a templombúcsút. A szentmisét 12 órai kezdettel ft. Kopasz István zsombói plébános celebrálja, a liturgián a zsombói templomkórus énekel. Délután 2 órakor a népviseletbe öltözött fiatalok felvonulására kerül sor.

 

Templombúcsú a Józsefvárosban

A temesvár-józsefvárosi római katolikus közösség szeptember 8-án, Kisboldogasszony napján ünnepli a templombúcsút. Ft. Szilvágyi Zsolt helyi plébános meghívására a szentmisét 18 órakor ft. Wonerth László kanonok, temesvár-szabadfalui plébános mutatja be.

 

Lelkipásztori beiktatás Resicabányán

A resicabányai Havas Boldogasszony-templomban szeptember 2-án, vasárnap a 10.30 órakor kezdődő szentmise keretében veszi át új hivatalát, ft. Pălie Veniamin lelkipásztor, aki eddig Szörénybuzáson teljesítette papi szolgálatát. A liturgián jelen lesz Excellenciás Pál József Csaba temesvári megyés püspök.

 

Lelkipásztori beiktatás Karánsebesen

A karánsebesi római katolikus templomban szeptember 2-án, vasárnap a 10.30 órakor kezdődő szentmise keretében ft. Matieș Marin eddigi lovrini lelkipásztor átveszi új hivatalát, a karánsebesi plébániát.

 

A lugosi római katolikus templomban megkeresztelték Balint Gabriela Amaliát. Házasságot kötött Lazăr Andrei Valentin és Antal Adelina Mariana.

Az egyházközségben elhalálozott Oláh Ilona (74), Pape Nicolae (88), Angelov Maria Magdalena (81), Ludic Elisaveta Lia (71), Răduca Ana Rozalia (80), Beck Raimond Ioan (72), Ambrus Mária (93), Stanciu Marin (64).

A dettai római katolikus templomban házasságot kötött Sebastianov Alex Gabriel és Stoian Mădălina Iasmina. Az egyházközségben elhalálozott Olajos Mária (77).

A lugosi református egyházközségben elhalálozott Török Ilona (65), Megyeri Sándor (84), Kiss Károly (58), Kiss Bálint (77).

Az óteleki római katolikus egyházközségben elhalálozott Tifán Bálint (84).

 

 

 

Temesvár

A belvárosi római katolikus templomban házasságot kötött Kecskeméti Adrian és Goiceanu Bianca Livia. Az egyházközségben elhalálozott Pálfalvi Zoltán (74).

Az erzsébetvárosi római katolikus templomban házasságot kötött Nechifor Alexandru és Pleavă Roxana Maria, Zamfiroiu Alin és Către Cristina.

A józsefvárosi római katolikus templomban megkeresztelték Balázs Dávidot, Avram Ayant, Sári Raisát. Házasságot kötött Balázs Pál és Păun Maria. Az egyházközségben elhalálozott Varga Anna (86), Kókai János (88), Kreitscheck Anna (75) Bachner Erzsébet (84), Hellberg Anna (92).

A szabadfalui római katolikus egyházközségben elhalálozott Rugel Iacob (80).

A temessági római katolikus templomban megkeresztelték Daniel Dominicet.

A belvárosi református templomban megkeresztelték Antal Róbertet. Az egyházközségben elhalálozott Gere Ferenc (68).

A baptista imaházban szeptember 2-án, vasárnap 10 órakor istentisztelet úrvacsoraosztással.

 

 

 

 


Szóljon hozzá
CAPTCHA Image

Jelen
Puskel Péter
Communitas
'