50%-os árzuhanás
Csütörtök, 2019. július 18., 02.02

Egyházaink hírei

 
 
2018. szeptember 06., 16.31
Csütörtök

„Testvéreim, Urunk, a megdicsőült Jézus Krisztus hitét ne személyválogatással tartsátok. Hát Isten nem azokat választotta-e ki, akik a világ szemében szegények, hogy a hitben gazdagok legyenek, és örököljék az országot, amelyet azoknak ígért, akik őt szeretik?”. (Jak 2, 1.5.)

 

Arad

 

Ünnepi miserend a máriaradnai bazilikában

Szeptember 8. a Szűzanya születésének ünnepe, Kisboldogasszony napja. Ez alkalomból a máriaradnai kegytemplom miserendje a következő:

Szeptember 7., péntek:

 9 óra – Szentmise bolgár nyelven a berestyei híveknek.

10 óra – Szentmise bolgár nyelven a vingai híveknek.

11 óra – Szentmise bolgár nyelven az óbesenyői híveknek.

13 óra – Görög katolikus szent liturgia.

14 óra – Keresztúti ájtatosság bolgár nyelven.

15.30 óra – Görög katolikus keresztúti ájtatosság.

17 óra – Szentmise magyar nyelven.

18 óra – Szentmise horvát nyelven.

19 óra – Szentmise román nyelven.

20 óra – Rózsafüzér ájtatosság és körmenet.

21.30–5 óra között – Imaéjszaka (a kegytemplom egész éjszakán át nyitva marad az imádkozni vágyó hívek számára).

24 óra – Szentmise román nyelven a roma hívek számára.

 

Szeptember 8., szombat

7.30 óra – Szentmise horvát nyelven.

9.30 óra – Szentmise magyar nyelven.

10 óra – Görög katolikus szent liturgia a Mária parkban (a bazilika mögött).

11 óra – Pontifikális szentmise magyar, román és német nyelven, főcelebráns Eminenciás dr. Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek, koncelebrál Excellenciás Böcskei László nagyváradi megyés püspök és Excellenciás Dr. h. c.  Roos Márton temesvári ny. püspök.

13 óra – Szentmise román nyelven.

19 óra – Szentmise román nyelven.

 

Az arad-belvárosi római katolikus templomban vasárnap 18 órakor tartja titokcseréjét a Rózsafüzér Társulat. Csütörtökön, az esti szentmise után énekes vesperást végeznek a templomunkban.

 

Az arad-ségai római katolikus templomban szombaton, Kisboldogasszony ünnepén 8 órától magyar, 17 órától magyar, 19 órától román nyelvű szentmisét tartanak. Szeptember 14-én pénteken a szent kereszt felmagasztalása jegyében felszentelt tornyai római katolikus templomban 10.30 órakor kezdődő búcsúi  szentmise fő celebránsa, ünnepi szónoka ft. Szilvágyi Zsolt kanonok, temesvár-józsefvárosi plébános lesz. Szeptember 16-án, vasárnap a Mária szent nevére felszentelt szederháti római katolikus templom búcsúi szentmiséje 15 órakor kezdődik. Az arad-ségai templomban Krista Tibor Mihály házasságot kötött Ciupa Flaviával, Bânzan Marius megesküdött Flavin Adelával. A templomban megkeresztelték Krista Vladimir Ştefant és Suciu Pavel Stivent.

 

Az arad-mikelekai római katolikus egyházközségben I. pénteken 9 órától meglátogatják a betegeket. Szombaton, Kisboldogasszony ünnepén Öthalmon 8, Aradon 10.45 órakor kezdődik a szentmise. 16 órakor Soós Ferenc házasságot köt Gegő Máriával.

 

A Mosóczy-telepi római katolikus templomban szombaton, Kisboldogasszony ünnepén 10.30 órakor kezdődik a szentmise. Az egyházközségben elhunyt Varga Éva (63).

 

A pécskai római katolikus templomban szombaton délután 5 órakor köt házasságot Bejan Jakab és Magyar Erzsébet Brigitta. Az egyházközségben elhunyt Szabó István (85).

 

A nagyiratosi római katolikus templomban szeptember 12-én, szerdán 10 órakor szentmisével veszi kezdetét az Aradi és a Vingai Római Katolikus Esperességek papjainak az értekezlete. A szentmisére szeretettel várják a híveket.

 

A majláthfalvi római katolikus templomban hétfőn 10 órától ökumenikus istentisztelet, ahol ft. Miklós Csaba plébános mellett igei felolvasást tesz nt. Bányai Ferenc református és Csatlós Róbert pünkösdi lelkipásztor is.

 

Az arad-belvárosi református templomban vasárnap az istentiszteletek 10, illetve 18 órakor kezdődnek, csütörtökön 18 órától bibliaóra. A gyülekezetben elhunyt Hegyi Rebeka (85), Gombos Levente (62) és Vălescu Anna (91).

 

Az arad-gáji református hívek részt vettek a feketegyarmati lelkipásztor beiktató ünnepségén.

 

A szentleányfalvi református gyülekezetben szept. 8-án, szombaton 15 órakor kezdődik Vancu Cosmin és Adorján Kinga házasságának megáldása.

Szeptember 9-én, vasárnap tanévkezdő istentiszteletek Szentleányon 10, Zimándközön 12 órától. Lippán 14, Gyorokon 16 órától istentiszteletek.

 

Az aradi evangélikus-lutheránus gyülekezetben vasárnap 10 órától magyar, 11.30 órától német nyelvű istentiszteletet, csütörtökön 18 órától bibliaórát tartanak.

 

A fazekasvarsándi evangélikus-lutheránus templomban vasárnap 11 órakor kezdődik az istentisztelet, ahol megemlékeznek a 78 éves korában elhunyt Gyurkócza Györgyről. A helybeli templom kritikus állapotba került. A 110 év után életveszélyessé vált templomtorony felújításának a költségei meghaladják a gyülekezet anyagi lehetőségeit, ezért támogatásokat köszönettel elfogadnak. Érdeklődni lehet, bővebb tájékoztatóval szolgál a 0257/377-056-os telefonszámon Kalit Eszter lelkésznő. Bankszámlaszámuk RO48BTRL00201205A18278XX (Banca Transilvania). „Donație pt.

reparații biserică“ megjegyzéssel lehet pénzadományokat küldeni. A jövő nemzedékek nevében is, minden támogatást megköszönnek, Isten gazdag áldását kérik a támogatókra.

 

Az arad-belvárosi baptista gyülekezet vasárnap reggeli imaóráján a tanévet kezdő gyermekekért imádkoznak. Az igét szólja Gál Gyula zenetanár. A délelőtti igehirdetésben Horváth Sándor a bibliai „Tízparancsolat” gondolatkörét taglalja. Az esti istentiszteleten Kürti Gábor igehirdetése Felelősségteljes életvitel címmel hangzik el. Ugyanakkor alkalmi, témához kötött szolgálatokra is sor kerül.

 

Hunyad

 

A nagyági római katolikus leányegyházban vasárnap délután 14.30 órakor kezdődik a Kisboldogasszony tiszteletére tartott templombúcsú.

A dévai telepi római katolikus egyházközségbenbefejeződtek a temetői kápolnában végzett munkálatok. A vasárnap estékre kiírt szentmiseszándékokat áthelyezik hétköznapokra. A módosított időpontokról a sekrestyében lehet érdeklődni. A Szent Antal Közösségi Házban a 2018/ 2019-es tanévben is várják a gyermekek jelentkezését. Az együtttanulás, kézművesség mellett hangsúlyt fektetnek az imádságra, a keresztény életre való nevelésre és a közösségi játékokra. Érdeklődni, jelentkezni e hónap 15-ig lehet a plébánián.

A dévai református egyházközségben augusztus utolsó hetében tartották meg a vakációs gyermek-bibliahetet. Szeptember 2-án az IKE dévai csoportjának szervezésében került sor a Fiatalok az idősekértnevet viselő rendezvényre, melynek keretében a 20. század társadalmi keretei között megélt hitről beszélgettek és hallgattak előadást. Vasárnap, szeptember 9-én délután 17 órától a Melite Gyülekezeti Házban kerül sor a tanévnyitó istentiszteletre. Melyre mindenkit szeretettel várnak.

A vajdahunyadi református egyházközség lesz a házigazdája a szombaton, szeptember 8-án 11 órától megtartandó egyházmegyei választói közgyűlésnek.

A csernakeresztúri római katolikus egyházközségben e héten temették a 66 éves korában elhunyt Horváth (sz. Lovász) Évát. A búcsús szentmise szeptember 16-án 12 órakor lesz. Az ünnepi alkalmon a Romhányi Férfidalárda is énekel.

A szászvárosi református egyházközségben vasárnap 10 órától, Algyógyon 12 órától lesz istentisztelet.

A petrozsényi római katolikus egyházközségben szeptember 7-én 18 órakor köt házasságot Rad Alexandru és Vannini Paula. Szombaton, Kisboldogasszony ünnepén reggel 8 órától kétnyelvű (román–magyar) szentmise lesz, 11 órától pedig Lăsconi Adrian és Rahotă Raluca esketésére kerül sor.

Az aninószai római katolikus egyházközségben szombaton délelőtt 11 órától lesz a búcsús szentmise.

A dél-nyugaterdélyi unitárius egyházközségben szeptember 7-én köt házasságot Koppándi Zoltán és Fülöp Júlia. A két unitárius lelkész házasságának megáldására délután 17 órakor kerül sor a dévai unitárius templomban.

 

 

 

Temes

A lugosi római katolikus egyházközségben elhalálozott Manu Ecaterina (87).

A dettai római katolikus egyházközségben elhalálozott Chirița Florian (66).

A nagyszentmiklósi római katolikus egyházközségben elhalálozott Telbisz Gheorghe (65).

A zsombolyai római katolikus templomban megkeresztelték Dincă Saida Gabrielát, Döme Aelia Angeline-t, Jámbor Alexandrut. Az egyházközségben elhalálozott Stoica Ciprian (29), Jenes Veronika (76), Jurca Ecaterina (88), Mixici Andrei (76), Dohr Francisc (87), Márton Vilmos (60).

A lugosi református templomban házasságot kötött Konnerth Oliver és Korka Laura Margareta. Az egyházközségben elhalálozott Borgula Doru (64).

 

Temesvár

A gyárvárosi római katolikus templomban megkeresztelték Buciu David Andreit, Ionescu Amelie Nicole-t. Házasságot kötött Tóth Robert és Păcurar Ioana, Boldizsár János és Panici Iasmina, Crișan Vlad Adrian és Kálmán Karina, Korcsik Zoltán és Paláz Mónika, Brencuși Francisc és Circa Mădălina. Az egyházközségben elhalálozott Lache Zeno Ioan (63), Tóth István (66), Kurai Mária (68), Gáspári Otilia (95).

Az erzsébetvárosi római katolikus templomban megkeresztelték Lucacelo Eriket. Az egyházközségben elhalálozott Telhov Edita (78).

A belvárosi református egyházközségben eltemették Higyed Imre (76) urnáját.

Az újkissodai református templomban megkeresztelték Kiss Diánát.

A baptista gyülekezet egy csoportja szeptember 9-én, vasárnap Hertelendifalvára utazik vendégszolgálatra, az istentisztelet 11 órakor kezdődik.

 

Templombúcsúk az egyházmegyében

·       A temesvár-józsefvárosi római katolikus közösségszeptember 8-án, Kisboldogasszony napján ünnepli a templombúcsút. Ft. Szilvágyi Zsolt helyi plébános meghívására a szentmisét 18 órakor ft. Wonerth László kanonok, temesvár-szabadfalui plébános mutatja be. 

·       Szeptember 8-án, Kisboldogasszony napján a krassócsörgői plébániához tartozó Dognácska római katolikus közössége a templom felszentelésének 277. évfordulóját ünnepli. A szentmise 11 órakor kezdődik.

·       A temesvár-gyárvárosi plébániához tartozó Győröd római katolikus templomátKisboldogasszony tiszteletére szentelték fel. A templombúcsút szeptember 8-án, szombaton 16 órakor szentmisével, ezt követően pedig bállal ünnepli a helyi közösség. A liturgia főcelebránsa ft. Váncsa Csaba temesvár-gyárvárosi segédlelkész.

·       A nagycsanádi egyházközséghez tartozó Óbéb római katolikus templomát Szűz Mária szent neve tiszteletére szentelték. A templombúcsút szeptember 9-én, vasárnap ünnepli a közösség. A szentmisét 12 órai kezdettel ft. Bene Tamás nagycsanádi plébános mutatja be.

 

A templom ünnepe Temesrékason

A rékasi római katolikus közösség szeptember 9-én, vasárnap ünnepli a helyi templom felszentelésének 100. évfordulóját. Ft. Butnaru Anton kanonok, helyi plébános meghívására az ünnepi szentmisét 10 órakor Msrg. Dirschl Johann általános helynök celebrálja. A liturgián részt vesz a helységből egykor Németországba települt hívek egy csoportja.

 

Közösségi terem megáldása

A nyár folyamán, pontosabban júliusban és augusztusban épült fel a temesvár-szabadfalui római katolikus plébánia új közösségi terme. Az építési munkálatokat teljes egészében az IBO (Internationaler Bauorden Österreich) osztrák nemzetközi segélyszervezet 15 ausztriai, németországi és olaszországi önkéntese végezte. A közösségi terem megáldására szeptember 9-én, vasárnap a 9.30 órakor kezdődő szentmisét követően kerül sor. A liturgiát ft. Wonerth László kanonok, helyi plébános meghívására ft. Dumitresc Mihai Titi hegyvidéki főesperes, lugosi plébános celebrálja.

 

Tanévnyitó a Gerhardinum Római Katolikus Líceumban

A 2018–2019-es iskolai év kezdete alkalmából szeptember 10-én, hétfőn a Gerhardinum Római Katolikus Líceum tantestülete, a nevelők és a tanulók 9 órakor a temesvári Szent György-székesegyházban ünnepélyes tanévnyitón, ezt követően pedig Veni Sancte szentmisén vesznek részt. A liturgiát Msrg. Dirschl Johann általános helynök mutatja be.

 


Szóljon hozzá
CAPTCHA Image

Jelen
Puskel Péter
Communitas
'