Fresh Corner
Szerda, 2019. április 24., 19.39

Egyházaink hírei

 
 
2018. november 08., 17.20
Csütörtök

„Amint az ember számára az a rendelkezés, hogy egyszer haljon meg, és utána ítéletben legyen része, úgy Krisztus is egyszer áldozta fel magát, hogy sokak bűnét elvegye. Másodszor nem a bűn miatt jelenik meg, hanem azok üdvözítéséért, akik rá várnak.” (Zsid 9, 27–28.)

 

Arad

Az arad-belvárosi római katolikus templomban november 11-én, vasárnap 16 órakor tartja titokcseréjét a Rózsafüzér Társulat. Csütörtökön az esti szentmise után énekes vesperást végeznek a templomban.

 

Az arad-ségai római katolikus templomban november 12-én, hétfőn 17.30 órakor Márton-napi ünnepséget szerveznek, ahol fogadják a közelben lévő Aurel Vlaicu Általános Iskola kisdiákjait. Azok világító lámpásokkal szervezetten elvonulnak a Fortuna üzlet előtti gyalogátkelőig, ahol visszafordulnak, majd bevonulnak a templomba. Ott a hagyományokhoz híven, ft. és ns. Király Árpád főesperes-plébános fogadja őket. A templomban megkeresztelték Csibi Andrea Erzsébetet.

 

A pécskai római katolikus egyházközségben elhunyt Béres Mária (90), id. Halasi András (74) és Ardelean Ştefan (80). Németszentpéteren eltemették Sipos Jánost (65).

 

A kisiratosi római katolikus egyházközségben elhunyt Köblös Mihály (83).

 

A simonyifalvi római katolikus templomban szombaton 17 órakor keresztelik meg Szabó Mihály és felesége, Csilla, Szabó Noel nevű gyermekét.

 

A szentannai római katolikus templomban november 12-én, hétfőn 18 órakor fogadják a Márton-napi lámpás felvonulás során az idősek otthonába, illetve a polgármesteri hivatalba ellátogató helybeli kisdiákokat.

 

Az arad-belvárosi református gyülekezetben vasárnap 10, illetve 17 órakor kezdődik az istentisztelet, csütörtökön 17 órától bibliaóra.

 

A Mosóczy-telepi református gyülekezetben jövő héten csütörtöktől szombatig naponta 18 órától evangelizációs estéket tart Horváth Levente kolozsvári teológiai tanár, aki igét hirdet a vasárnap délelőtti istentiszteleten is. Ugyancsak november 18-án, vasárnap 15 órától a gyülekezethez tartozó németszentpéteri gyülekezetben hálaadó ünnepi istentiszteletet tartanak az 5 éve felszentelt templomért.

 

Az arad-gáji református gyülekezet tagjai részt vesznek a szombaton délelőtt Nagyzerinden sorra kerülő egyházmegyei presbiter-szövetségi konferencián. Ugyanaznap 15 órától Arad-Gájban 15 órától vallásórát, konfirmációi előkészítőt, majd ifjúsági bibliaórát szerveznek. Vasárnap az istentiszteletek 10, illetve 17 órakor kezdődnek.

 

Vasárnap a nagyzerindi református templomban 10 órakor kezdődő istentisztelettel indul az egyházmegyei presbiter-szövetségi konferencia, ami az istentisztelet után a gyülekezeti teremben folytatódik, majd közös, ünnepi ebéddel zárul.

 

Az aradi evangélikus lutheránus templomban vasárnap 10 órától magyar, 11.30 órától német nyelvű istentiszteletet tartanak. Előtte szombaton 11 órától vallásóra, 12 órától konfirmációi előkészítő, csütörtökön 17 órától bibliaóra.

 

A fazekasvarsándi evangélikus-lutheránus gyülekezetben pénteken 18 órától ifjúsági óra, szombaton 10 órától konfirmációi felkészítő, 11.30 órától énekpróba, 12.30 órától gyülekezeti vallásóra, vasárnap 11 órától istentisztelet és közgyűlés. Szeretettel hívunk mindenkit a fazekasvarsándi evangélikus templom 110 éves jubileumára, a megújult Obetko imaházért és toronyért hálát adó ünnepi istentiszteletre 2018. november 11-én vasárnap 11 órára. Az istentiszteleten igét hirdet ft. Adorjáni Dezső Zoltán püspök. Az ünnepség keretében sor kerül a kladovai művésztábor rajzainak kiállítására, a simonyifalvi gitárosok, orosházi fiatalok fellépésére és egyéb meglepetésekre.

 

Az arad-belvárosi baptista gyülekezet vasárnap reggeli imaóráján Gál Gyula és Pap Dániel buzdítanak imára, amelynek keretében az igére figyelő szívért imádkoznak a gyülekezet tagjai.  Ezt követően Kiss József igehirdetése hangzik el Ézsaiás könyvének 40. része alapján. Az esti igehirdetésen folytatódik a Jelenések könyvének tanulmányozása. Ekkor Horváth Sándor szolgálatára kerül sor. A délután folyamán Szűcs János karvezető látogat el a pécskai gyülekezetbe és szolgál igei üzenettel.

 

Hunyad

A dévai unitárius egyházközség lesz a házigazdája a november 10-én megrendezendő 21. Dávid Ferenc-emlékzarándoklatnak. A rendezvény programját november 7-i lapszámunkban, illetve az unitárius.org honlapon olvashatják.

A dévai telepi római katolikus egyházközségbenmivel sokan nem tudtak szentmisét előjegyeztetni november hónapra, ezért november 28-ig kihelyeznek egy dobozt, és abba az elhunyt nevével együtt a hívek betehetik az erre szánt adományt. November 29-én fogják végezni e szándékokra a szentmisét.

A szászvárosi református egyházközségbenvasárnap reggel 10 órától lesz istentisztelet.

 

 

Temes

Családosok találkozója Máriaradnán

A Temesvári Püspökség keretében működő Egyházmegyei Család- és Felnőttpasztorációs Iroda szervezésében november 10-én, szombaton a máriaradnai rendházban családosok találkozójára kerül sor. A programban 10.30 órakor és 12 órakor előadás szerepel, ezt követően kiscsoportos beszélgetés a házaspárok számára, 16 órai kezdettel pedig szentmise lesz a kegytemplomban. A programok magyar és román nyelven zajlanak.

 

Templombúcsú Magyarszentmártonban

Az óteleki plébániához tartozó Magyarszentmárton római katolikus templomának védőszentje Tours-i Szent Márton. Ft. Heinrich József helyi plébános meghívására a búcsús szentmisét november 11-én, vasárnap 10 órakor Msgr. Dirschl Johann általános helynök mutatja be.

 

A temesvár-józsefvárosi plébánia hírei

·       Október 23-ától kezdődően 18.00 órától újraindult a felnőtt hittan román nyelven a temesvár-józsefvárosi plébánia közösségi termében. November 13-án, 20-án és 27-én, valamint december 4-én és 11-én a tízparancsolat tanítását mélyíthetik el a résztvevők. Az előadásokat ft. Szilvágyi Zsolt pasztorációért felelős püspöki helynök, ft. Szabó Tibor egyházmegyei ifjúsági lelkész és Tari M. Böbe schönstatti nővér tartja.

·       November folyamán a vasárnapi szentmisék keretében tematikus szentbeszédek hangzanak el a négy sarkalatos erényről: okosság, erősség, igazságosság és mértékletesség. A szentmisék programja a következő: 9 órakor román nyelven, 10 órakor német nyelven és 11.30 órakor magyar nyelven.

·       A plébániaközpont közösségi termében november 11-én, vasárnap 18 órakor családos találkozó lesz magyar nyelven, amelynek keretében a szülők és a gyermekek Márton-napi kreatív foglalkozáson vesznek részt.

 

Szent Márton napi gyermekünnepségek

·       November 9-én, pénteken a resicabányai Havas Boldogasszony-templomban 19 órakor kezdődik a Márton-napi ünnepség.

·       A temesvári Bănățean Líceum katolikus vallású növendékei számára november 12-én, hétfőn a Notre Dame zárdatemplomban 17 órakor kezdődik a liturgia és az ünnepség.

·       A temesvár-józsefvárosi Notre Dame óvoda kis növendékei Tours-i Szent Márton tiszteletére celebrált liturgián és ünnepségen vesznek részt november 13-án, kedden 16 órakor a plébániatemplomban.

 

Továbbképző a Marienheim házban

A temesvári Püspökség keretében működő Egyházmegyei Ifjúsági Központ szervezésében ifjúsági csoportvezetőknek tartanak továbbképző tanfolyamot november 16–18. között a Marienheim ifjúsági házban. A kurzust jobbára azoknak a fiataloknak szervezik, akik a különböző ifjúsági rendezvényeken csoportvezetőként tevékenykednek, a plébániákon munkájukkal segítik a lelkipásztort és részt vállalnak az ifjúsági csoportok rendszeres találkozóinak megszervezésében, levezetésében.

 

A dettai római katolikus templomban megkeresztelték Papp Inez Anastasia Mariát. Házasságot kötött Papp Ronaldo és Bodnari Bianca Florina.

A lugosi római katolikus templomban megkeresztelték David Alexandrut, Bandi Pentrut. Az egyházközségben elhalálozott Duica Erica Maria (64), Keleti Katalin (82), Melk Pál (77).

A nagyszentmiklósi római katolikus egyházközségben elhalálozott Velciov Gheorghe (72).

A gátaljai római katolikus templomban megkeresztelték Macsek Alesia Erikát, Selei Sofian Andreit. Házasságot kötött Macsek Iosif és Ursu Petronela. Az egyházközségben elhalálozott Galbács Égnes (96), Prsteac Maria (81), Boca Margit (79), Mihály György (63).

A zsombolyai római katolikus templomban megkeresztelték Maftei Dominic Leonardot. Az egyházközségben elhalálozott Pazman Ioana (79), Herișanu Etelka (91), Miculescu Rozalia (88), Terezac Elisabeta (75).

 

 

Temesvár

A belvárosi római katolikus egyházközségben elhalálozott Sândulescu Agneta (75).

A gyárvárosi római katolikus templomban megkeresztelték Vălenaș Ștefan Mihait. Házasságot kötött Vălenaș Mihai Dumitru és Știole Oana Maria.

Az erzsébetvárosi római katolikus templomban megkeresztelték Szabó Roxanát, Herd Oliviát. Házasságot kötött Szabó Endre és Glăban Iuliana.

Az újkissodai római katolikus egyházközségben elhalálozott Nicolae Constantin (39), Barina Iulianna (95), Rácz Károly (50).

A belvárosi református templomban megkeresztelték Hindrich Esztert. Az egyházközségben elhalálozott Lupu Erzsébet (78), Făgan Rozalia Viorica (67).

 

November 15-én, a magyar szórvány napján az evangélikus-lutheránus templomban ökumenikus istentiszteletre kerül sor, amelynek keretében a reformáció 500. évfordulója alkalmából emléktáblát lepleznek le. Fellép a temesvár-belvárosi református templom Szabolcska Mihály énekkara, majd dr. Kovács László Attila nyíregyházi evangélikus lelkész orgonakoncertjére kerül sor.

 

 

 

 


Szóljon hozzá
CAPTCHA Image

Jelen
Puskel Péter
Communitas
'