JelenHaz
Hétfõ, 2019. május 20., 02.23

Egyházaink hírei

 
 
2018. december 06., 18.05
Csütörtök

„Készítsétek az Úr útját, egyengessétek ösvényeit! A völgyeket töltsétek fel, a hegyeket, halmokat hordjátok el, ami görbe, legyen egyenessé, a göröngyös változzék sima úttá, és minden test meglátja az Isten üdvösségét.” (Lk 3, 4–6.)

 

Arad

Ifjúsági találkozó és adventi gyertyagyújtás Aradon

Az Egyházmegyei Ifjúsági Központ és az arad-ségai plébánia szervezésében december 7-én, pénteken délután 5 órakor a ségai templomban a marosi főesperesség fiataljai liturgián vesznek részt, amelynek keretében meggyújtják a második adventi gyertyát. A liturgiát ft. Dumitru Daniel oraviczabányai plébános, az ifjúsági központ munkatársa celebrálja. Az arad-ségai templomban szombaton, a Szeplőtelen Fogantatás ünnepén 8.30 órától magyar, 11.30 órától magyar, 12.30 órától román nyelvű ünnepi szentmisét tartanak. Ugyanaznap Tornyán 10 órakor kezdődik a szentmise. Megkeresztelték László Hunor Lajost. Az egyházközségben elhunyt Kecskés Mihály (88), Deák Béla (60).

 

Családos ünnepség Máriaradnán

December 8-án, szombaton, Szűz Mária szeplőtelen fogantatásának ünnepén a máriaradnai kegytemplomban találkozót tartanak azoknak a temesvári és nagyváradi egyházmegyéből érkező családoknak, akik idén fejezték be a kétéves schönstatti családakadémia képzést. Az ünnepi szentmisét 15 órakor Excellenciás Pál József Csaba megyés püspök mutatja be. A liturgia keretében a képzésen résztvevő házaspárok diplomát vesznek át.

 

Az arad-belvárosi római katolikus templomban december 9-én, vasárnap 16 órakor tartja titokcseréjét a Rózsafüzér Társulat. Csütörtökön, az esti szentmise után énekes vesperást végeznek. December 15-én, szombaton 17 órakor lesz a harmadik adventi gyertyagyújtás. December 15-én lesz az utolsó hittanóra az ünnepek előtt. December 20-án, csütörtökön látogatják meg a plébániához tartozó betegeket. Karácsony előtt december 21-én, pénteken és december 22-én szombaton lesz gyóntatási ügyelet a templomban. Mindkét napon délelőtt 10 és 12 óra között, valamint délután 15 és 17 óra között lesz gyónási lehetőség.

 

A Mosóczy-telepi római katolikus templomban szombaton a szeplőtelen fogantatás ünnepén 10.30 órakor kezdődik a szentmise.

 

Az arad-mikelakai római katolikus templomban szombaton a szeplőtelen fogantatás ünnepén 9.30 órától román, 10.45 órától magyar nyelvű szentmisét tartanak.

 

A pécskai római katolikus egyházközségben elhunyt Bodó Erzsébet (86), Gál Márton (64), Iuga Ioan Gheorghe Octavian (84) és Furik Kálmán (68).

 

A kisiratosi római katolikus egyházközségben elhunyt Kása János (68).

 

A simonyifalvi római katolikus templomban szombaton a szeplőtelen fogantatás ünnepén 10 órától ünnepélyes szentmise, utána a gyermekek adventi műsora következik.

 

Az arad-belvárosi református gyülekezetben vasárnap 10, illetve 17 órától istentisztelet, csütörtökön 17 órától bibliaóra. A gyülekezetben elhunyt Kertész Béla (91) és Dobi János (65).

 

A nagyzerindi református gyülekezet imatermében advent III. vasárnapján 16 órától tombolával egybekötött teadélutánt szerveznek.

 

Az aradi evangélikus-lutheránus imateremben vasárnap 10 órától magyar, 11.30 órától német nyelvű istentiszteletet tartanak. Szombaton 11 órától vallásóra, majd konfirmációi felkészítő. Ma 17 órától az imateremben családias Mikulás-ünnepséget szerveznek, ahol korosztálytól függetlenül szívesen látnak minden családtagot.

 

A fazekasvrasándi evangélikus-lutheránus gyülekezetben pénteken 18 órától ifjúsági óra, szombaton 10 órától konfirmációi felkészítő, 11.30 órától énekpróba, 12.30 órától vallásóra. Vasárnap, advent második vasárnapi istentisztelet 11 órától.

 

A simonyifalvi evangélikus-lutheránus gyülekezetben ma 15.30 órától kátéóra az I. csoportnak, hasonló program szombaton 9.30 órától a II. csoportnak, 11 órától vallásóra. Vasárnap 10 órától Simonyifalván, 15 órától Apatelken, 17 órától Pankotán kezdődik az istentisztelet.

 

Az arad-belvárosi baptista gyülekezet vasárnap reggeli imaóráján Kürti Gábor és ifj. Ilyés Lajos igeszolgálata alapján az emberi élet nehézségeivel küzdőkért imádkoznak.  Ezt követően Munkában boldogan címmel hangzik el igehirdetés Szűcs Zsolt részéről. Az istentisztelet keretében Szűcs Norbert és Bettina, Ivett nevű újszülött kislányát mutatják be és imádkoznak érte.  Este 6 órától a gyülekezet énekkara az aradi Kultúrpalotában énekel adventi kórustalálkozó keretében. Ez alkalommal a gyülekezet egész közössége is jelen lesz a Kultúrpalotában megrendezésre kerülő adventi ünnepen.

 

Temes

 

A temesvár-józsefvárosi plébánia hírei             

·       Október 23-tól kezdődően 18.00 órától újra indult a felnőtt hittan román nyelven a temesvár-józsefvárosi plébánia közösségi termében. Az idei utolsó találkozót december 11-én tartják. Az előadásokat ft. Szilvágyi Zsolt pasztorációért felelős püspöki helynök, ft. Szabó Tibor egyházmegyei ifjúsági lelkész és Tari M. Böbe schönstatti nővér tartotta.

·       Advent minden vasárnapján délután 6 órakor családok adventi imájára kerül sor a temesvár-józsefvárosi plébánia közösségi termében. A családos csoport tagjai ima, adventi elmélkedés és kiscsoportos beszélgetés keretében gyújtják meg az adventi koszorú újabb gyertyáját.

·       A Jöjjenek divatba a csángókprogram keretében tartott kulturális bemutató december 15-én, szombaton 11 órakor kezdődik a temesvár-józsefvárosi plébánia régi közösségi termében. A néphagyományaikat ápoló csoport a Bákó megyei Forrófalváról érkezik.

 

Roráté-szentmise fiataloknak

Régen a karácsonyra való lelki felkészülést az advent heteiben megtartott hajnali szentmisék, roráték is elősegítették. Ezt az ősi hagyományt elevenítették fel idén is a fiatalok, amikor Temesvár templomaiban hajnali szentmisékre gyülekeznek. December 12-én, szerdán a temesvári piarista templomban 6 órakor mutatnak be roráté-szentmisét. 

 

Lelkigyakorlat a Marienheim házban

A temesvári Püspökség keretében működő Egyházmegyei Ifjúsági Központ szervezésében december 14–16. között adventi lelkigyakorlatot tartanak a Marienheim ifjúsági házban a 14 évet betöltött fiataloknak.

 

A lugosi református egyházközség hírei

·       Advent 2. vasárnapján a lugosi református gyülekezet vendége lesz a Kolozsvári Református Kollégium gyermekkórusa. Az énekkar az istentiszteleten szolgál, azt követen pedig adventi koncerttel kedveskedik az egybegyűlteknek.

·       December 15-én, szombaton 16 órai kezdettel a református templom imatermében adventi ifjúsági napot tartanak, amelyre nem csupán a helyi, hanem a szapáryfalvi, nagybodófalvi és resicabányai fiatalok is érkeznek. A találkozó keretében adventi műhely és számos érdekes program várja a résztvevőket.

 

Emlékkoncert az evangélikus templomban

December 9-én, vasárnap 11 órakor a temesvári evangélikus-lutheránus templomban a Bánsági Tanítók Egyesülete koncertet szervez Ioan Iancu Horvath kántor és orgonista emlékére, amelyen fellép a Carmina Dacica, a Lira és a Giroceana kamarakórus, valamint a Sf. Apostoli Petru și Pavel-templom énekkara.

 

 


Szóljon hozzá
CAPTCHA Image

Jelen
Puskel Péter
Communitas
'