JelenHaz
Kedd, 2019. augusztus 20., 15.42

Egyházaink hírei

 
 
2018. december 20., 17.22
Csütörtök

Arad

 

Az arad-belvárosi római katolikus templomban december 24-én 21 órakor kezdődik a román nyelvű éjféli szentmise, éjfélkor magyarul lesz éjféli szentmise. December 24-én 23 órakor kezdődik a karácsonyi virrasztó zsolozsma. December 25-én, kedden, karácsony első napján 8 órakor német, 9 órakor magyar nyelvű szentmise, 10.30 órakor plébániai nagymise, 12 órakor román nyelvű szentmise, 17 órakor igeliturgia kezdődik. December 25-én 10 órára közös karácsonyi éneklésre várják a kedves híveket a templomba.

December 26-án, szerdán, karácsony II. napján 8 órakor német, 10.30 órakor plébániai nagymise, 12 órakor román nyelvű szentmise, 17 órakor igeliturgia.

Csütörtökön az esti szentmise után énekes vesperást végeznek a templomban.

 

Az arad-ségai római katolikus templomban hétfőn, szenteste Tornyán 18, Aradon 20.30 órától román, 22. 30 órától magyar nyelvű szentesti szentmise. December 25-én, karácsony I. napján 8.30 és 11.30 órától magyar, 12. 30 órától román nyelvű szentmise. Ugyanaznap Tornyán 10, Szederháton 15 órától ünnepi szentmise. December 26-án 8.30 és 11.30 órától magyar, 12.30 órától román nyelvű, 10 órától Tornyán, 14 órától az aradi fegyházban kezdődik a szentmise. Az egyházközségben elhunyt Jager Gyöngyi (51) és Ceitei Margareta (93).

 

A Mosóczy-telepi római katolikus templomban szentestén 21 órakor kezdődik a magyar és a román nyelvű pásztorjátékkal, szavalatokkal az ünnepi szentmise. Szilvástelepen 19 órától szentesti szentmise. Karácsony I. napján 8.30 órától Szilvástelepen, 10.30 órától a Mosóczy-telepen ünnepi szentmise. Hasonló szertartás 13 órától bolgár nyelven az arad-belvárosi római katolikus templolmban.

 

A pécskai római katolikus egyházközségben elhunyt Furik Valéria (55) és Zabos István (82).

 

A nagyiratosi római katolikus egyházközségben szombaton gyóntatás 10 órától Nagyvarjason, 11 órától Nagyiratoson. December 24-én, karácsony esti szentmise 19 órától Nagyvarjason, 22.00 órától Nagyiratoson, december 25-én karácsony napján 10 órától Nagyiratoson, 11.30 órától Nagyvarjason, 12.45 órától Kisvarjason kezdődik a szentmise. December 26-án, karácsony másnapján 10 órától Nagyiratoson szentmise.

 

Az arad-belvárosi református gyülekezetben a bűnbánati alkalmak naponta 17 órakor kezdődnek. Vasárnap 10 órától istentisztelet, 17 órától bűnbánati alkalom. Szentestén 17 órától istentisztelet a gyermekek ünnepi műsorával és ajándék-osztással. Kedden 10 órától karácsonyi ünnepi istentisztelet úrvacsorával, 17 órától istentisztelet. Szerdán a 10 órakor kezdődő istentisztelet után az idősekhez és a betegekhez hazaviszik az úrvacsorát. Szerdán 17 órától záró istentisztelet. A gyülekezethez tartozó Majláthfalván karácsony I. napján 15 órától úrvacsorás ünnepi istentiszteletet tartanak a gyermekek ünnepi műsorával, ajándékcsomagok kiosztásával. Az aradi gyülekezetben elhunyt Kelemen Dezső (71), Mihuţ Mária (68), Horváth Eszter (76) és Kiss Ákos (76).

 

A Mosóczy-telepi református gyülekezetben szentestén 18 órától istentisztelet a gyermekek műsorával. Karácsony I. napján 10 órától ünnepi istentisztelet úrvacsorával, 14 órától hasonló alkalom Németszentpéteren, 18 órától istentisztelet Aradon. Karácsony II. napján Aradon 10 és 18 órakor, a kettő között 14 órától Németszentpéteren kezdődik az istentisztelet.

 

Az arad-gáji református gyülekezetben szentestén 17 órától ünnepi istentisztelet gyermekműsorral, ajándékcsomagok osztásával. Karácsony I. napján 10 órától ünnepi istentisztelet úrvacsorával, 17 órától istentisztelet. Karácsony II. napján a 10 órakor kezdődő ünnepi istentisztelet után az idősekhez és a betegekhez hazaviszik az úrvacsorát.

 

A nagyzerindi református gyülekezetben vasárnap 10.30 órától istentisztelet. Szentestén 17 órától ünnepi istentisztelet a gyermekek, az ifjak és a fúvószenekar fellépésével. Karácsony I. napján 10.30 órától ünnepi istentisztelet úrvacsorával, II napján 10.30 órától istentisztelet.

 

Az aradi evangélikus-lutheránus templomban vasárnap 10 órától magyar, 11.30 órától német nyelvű istentiszteletet tartanak. Szenteste 17 órától gyermekműsor, csomagosztás. Karácsony I. napján 10 órától magyar, 12 órától német nyelvű, úrvacsorás istentiszteletet tartanak. Karácsony II. napján 10 órától istentisztelet, III. napján 10 órától ünnepzáró istentisztelet.

 

A Fazekasvarsándi evangélikus-lutheránus gyülekezetben ma 10 órától karácsonyi szereppróba, 16 órától ifjúsági alkalom. Szombaton 10 órától karácsonyi szereppróba, 11 órától az ifjúság betlehemes körútja. Vasárnap

11 órakor advent 4. vasárnap istentisztelet. Hétfőn 17 órakor karácsony-szentesti vesperás istentisztelet a gyerekek műsorával. Kedden 11 órakor karácsony első napi ünnepi, úrvacsorás istentisztelet, szerdán 11 órakor karácsony másodnapi ünnepi istentisztelet. December 30-án 11 órától istentisztelet, december 31-én 18 órától óévi vesperás istentisztelet. Január 1-jén 11 órától újévi istentisztelet.

 

 

 

A simonyifalvi evangélikus-lutheránus gyülekezetben ma 15.30 órától kátéóra, 17 órától tiniklub. Szombaton 9.30 órától kátéóra, 11 órától vallásóra. Vasárnap Simonyifalván 10 órától istentisztelet. Szentestén Simonyifalván 18 órától istentisztelet a gyermekek és az ifjak programjával, ajándékcsomagok kiosztásával. Karácsony I. napján Simonyifalván 10, Apatelken 15, Pankotán 17 órakor kezdődik az ünnepi istentisztelet. Karácsony II. napján Simonyifalván 10, Szapáryligeten 15 órától ünnepi istentisztelet.

 

Az arad-belvárosi baptista gyülekezetben a negyedik adventi vasárnap reggelén Istennek örömet hozó irgalmáért adnak hálát. Az igét szólja Kürti Csaba és Papp Dániel, majd a Sötét szükséghelyzet címmel hangzik el Simon András lelkipásztor igehirdetése. Délután 5 órától zenés advent-búcsúztató, karácsonyváró koncertre kerül sor. Az alkalom szervezője Kiss László karvezető. December 24-én Szenteste 5 órától karácsonyi igehirdetés mellett a gyermekek és ifjak szolgálatára kerül sor. Műsorvezető: Kiss József. Karácsony első napján 10 órától imaóra. Téma: Hálaadás az Úr Jézusért. Ezt követi az ünnepi prédikáció, majd délután 5 órától újra karácsonyi igeszolgálat. Alkalmi műsorvezető Kürti Tamás.

 

Hunyad

 

A dévai telepi római katolikus egyházközségben december 24-én 22 órakor kezdődik a pásztorjáték, közvetlenül utána (22.30 órától) a szentmise. Karácsony első napján reggel 7.30 órakor kezdődik a pásztorok miséje, 9 órától a román, 10.30 órától a magyar nyelvű ünnepi szentmise. Másodnapján szintén vasárnapi sorrendben lesznek a szentmisék.

A dévai városi római katolikus egyházközségben december 24-én este 19 órakor kezdődik a karácsonyi szentmise. Ünnep első és másodnapján reggel 9 és déli 12 órakor lesz szentmise.

A dévai református egyházközségben december 24-én 17 órától szentesti istentiszteletet tartanak, ünnep első, másod és harmadnapján délelőtt 10.30 órától lesz istentisztelet. Első napján úrvacsoraosztásra is sor kerül, másodnapján pedig gyülekezeti karácsonyozásra várják a híveket, az istentiszteletet követően szeretetvendégség lesz a Melite Gyülekezeti Házban. December 31-én délután 17 órától, január elsején délelőtt 11 órától lesz istentisztelet.

A brádi református leányegyházban karácsony első napján délután 16 órától lesz istentisztelet.

A harói református egyházközségben december 24-én délután 14 órától, ünnep első napján 15 órától lesz karácsonyi istentisztelet.

A petrozsényi római katolikus egyházközségben hétfőn 20.30 órakor kezdődik a pásztorjáték és 21 órától a karácsonyi szentmise. Ünnep első napján 8.30 illetve 10 és 11.30 órától lesz szentmise, másodnapján 10 és 11.30 órától.

Az aninószai római katolikus egyházközségben december 24-én 17 órától, karácsony első napján délben 13 órától lesz szentmise.

Az iszkronyi római katolikus leányegyházban karácsony másodnapján 10 órától kezdődik a szentmise, majd ezt követően sor kerül a házszentelésekre.

A dél-nyugat erdélyi unitárius egyházközségben vasárnap reggel 10 órától kezdődik a dévai istentisztelet, melyet adventi kézművesfoglalkozás követ.  December 24-én 18 órától lesz Déván karácsonyfa-ünnepély. Ünnep első napján reggel 10 órától Déván, 12 órától Vajdahunyadon, 17 órától Temesváron lesz ünnepi istentisztelet.

A szászvárosi református egyházközségben december 21-én, pénteken 15 órától lesz bűnbánati istentisztelet. Vasárnap reggel 10 órától kezdődik az istentiszteleti alkalom, december 24-én délután 17 órakor tartják a karácsonyfa-ünnepélyt. Ünnep első és harmadnapján reggel 10 órától lesz istentisztelet

A lozsádi református egyházközségben vasárnap, december 23-án délután 16 órától lesz a karácsonyfa-ünnepélt, ünnep másodnapján 12 órakor kezdődik az úrvacsoraosztással egybekötött ünnepi istentisztelet.

A kudzsiri református egyházközségben ünnep első napján déli 13 órától lesz istentisztelet és úrvacsoraosztás.

A tordosi református egyházközségben karácsony másodnapján 10 órától lesz istentisztelet és úrvacsoraosztás.

A csernakeresztúri római katolikus egyházközségben december 24-én este 22 órakor kezdődik a fiatalok karácsonyi előadása, 23 órától a szentmise. 25-én  reggel 8 és 10 órától van szentmise. 26-án reggel 10 órától és délután 17 órától tartanak szentmisét. A délutáni ifjúsági alkalom lesz, melyen az iskolások pásztorjátékot mutatnak be.

A piski római katolikus egyházközségben december 24-én 18 órától, ünnep első- és másodnapján déli 12 órától lesz szentmise.

A vajdahunyadi református egyházközségben hétfőn délután 17 órától kezdődik a gyermekek karácsonyi műsorát magába foglaló istentisztelet. Ünnep első-, másod- és harmadnapján reggel 10 órától lesz istentisztelet.

A hosdáti református leányegyházban karácsony első napján déli 12.30 órától kezdődik az istentisztelet.

 


Szóljon hozzá
CAPTCHA Image

Jelen
Puskel Péter
Communitas
'