JelenHaz
Kedd, 2019. június 25., 04.27

Egyházaink hírei

 
 
2019. január 10., 17.27
Csütörtök

Ekkor történt, hogy amikor már az egész nép megkeresztelkedett és Jézus is fölvette a keresztséget, és amikor imádkozott, megnyílt az ég, és a Szentlélek galamb alakjában leszállt rá. Szózat is hallatszott az égből: „Te vagy az én szeretett Fiam, benned telik kedvem.”  Lk 3, 21–22.

 

Arad

 

Az arad-belvárosi római katolikus templomban január 13-án vasárnap 16 órakor tartja szenttitok cseréjét a Rózsafüzér Társulat. Csütörtökön az esti szentmise után énekes vesperást végeznek a templomban.

 

A pécskai egyházközségben elhunyt Nagy Veronika (85), Magyar Erzsébet (90), Barta János (76), Korda Mária Edith (73), Horváth Anna (80) és Nagy Jenő (61).

 

A kisiratosi római katolikus egyházközségben elhunyt Tóth Tibor (53), László Mátyás (62) és Roza Mihály (76).

 

Az arad-belvárosi református gyülekezetben az istentiszteletek vasárnap 10, illetve 17 órakor kezdődnek, a kettő között 15 órától Majláthfalván lesz istentisztelet. Aradon csütörtökön 17 órától bibliaóra.

 

A Mosóczy-telepi református gyülekezetben vasárnap 10, illetve 18 órától istentisztelet, hasonló alkalom kezdődik 14 órától a németszentpéteri gyülekezetben. Aradon elhunyt Bornean Katalin Julianna (84).

 

Az aradi evangélikus-lutheránus imateremben vasárnap 10 órától magyar, 11. 30 órától német nyelvű istentiszteletet, csütörtökön 17 órától bibliaórát tartanak.

 

A fazekasvarsándi evangélikus-lutheránus gyülekezetben január 12-én, szombaton 10 órától konfirmációi felkészítőt, 11.30 órától vallásórát tartanak.

2019. január 13-án, vasárnap 11 órakor kezdődik az istentisztelet.

 

Az arad-belvárosi baptista gyülekezet vasárnap reggeli imaóráján Kürti Mihály és Bátkai Tibor buzdítanak imára. Téma: imádkozzunk könyörületes szívért.  A délelőtti igehirdetésben Szűcs János karvezető szolgál igei üzenettel: Kit választasz 2019-ben címmel. Az esti istentiszteleten Kiss József igehirdetése hangzik el. Szolgálatában az első emberpár teremtésének gondolatkörét világítja meg. Az alkalmi szolgálatokat Gál Gyula vezeti.

 

 

Hunyad

 

A dévai református egyházközségben január 27. és február 3. között kerül sor az idei egyetemes imahétre, melynek alkalmain vendég lelkipásztorok hirdetnek igét. Az egyházközség az idei évet tematikus hónapokra osztva szervez különféle alkalmakat a gyermekek, ifjak, idősek, házaspárok, presbiterek, gyászoló édesanyák, édesapák számára. Januárban a presbiterekre fordítanak kiemelt figyelmet. Februárban a házaspárok hónapja lesz. Erre készülve a lelkipásztor szeretettel várja minden olyan házaspár jelentkezését, aki idén kerek (10, 15, 20, 25 stb. éves) házassági évfordulót ünnepel. Január első vasárnapján egyházközségi közgyűlést tartottak, melyen a gyülekezeti tagok meghallgatták és elfogadták Rátoni Csaba lelkipásztor éves beszámolóját, illetve Lengyel Mária megyei IKE-elnök beszámolóját.

 

A szászvárosi református egyházközségben e vasárnapon délelőtt 10, az algyógyi leányegyházban déli 12 órakor lesz istentisztelet.

 

Petrozsényban január 21. és 26. között szervezik meg az ökumenikus imahetet a következő program szerint: január 21-én, hétfőn az unitárius templomban szolgál Márton Zoltán református lelkipásztor, kedden szintén az unitárius templomban Ruşti Alexandu, római katolikus plébános. Szerdán a református templomban Szász János római katolikus plébános, csütörtökön ugyanott Lurtz Zsolt unitárius lelkész. Pénteken a római katolikus templomban szolgál Márton Zoltán református lelkész, szombaton Lurtz Zsolt, unitárius lelkipásztor. Az istentiszteleti alkalmak valamennyi templomban délután 17 órától kezdődnek.  

A dévai telepi római katolikus egyházközségbene héten temették a 89 éves korában elhunyt Kuncs Erzsébetet, a 80 éves Domokos (szül. Gergely) Máriát, valamint a 87. évében elhunyt Sebestyén (szül. Miklós) Veronika-Katalint. A félévközi iskolai vakációban – február 3–7. közötti időszakban – téli tábort szerveznek plébániához tartozó gyermekek számára. A téli tábor helyszíne a Gyimesek Völgye. Lehetőség lesz: síelni; szánkózni, korcsolyázni; lovas szánozásra és túrázni. Jelentkezni fr. Főcze Bonaventúra plébánosnál lehet.

 

Temes

 

Ifjúsági szentségimádás

A temesvár-józsefvárosi plébániatemplomban január 17-én, csütörtökön 19 órai kezdettel szentségimádást tartnak a fiataloknak.

 

Szimpózium a Román Kultúra Napja alkalmából

Január 17-én, csütörtökön 11 órai kezdettel a Román Akadémia temesvári filiájának nagytermében (Mihai Viteazu sgt. 24) A történelmi Bánság lelkiségének európai jelentősége című szimpóziumra kerül sor. A rendezvényen részt vesz Excellenciás Pál József Csaba megyés püspök, előadásának címe: A Szentháromság a közösség örök példaképe.

 

 


Szóljon hozzá
CAPTCHA Image

Jelen
Puskel Péter
Communitas
'